Νέοι στην ΕΕ: Δημοκρατική συμμετοχή και στάσεις προς την ΕΕ

Νέοι στην ΕΕ: Δημοκρατική συμμετοχή και στάσεις προς την ΕΕ

Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο “Νέοι στην ΕΕ: Δημοκρατική συμμετοχή και στάσεις προς την ΕΕ” έχει ως στόχο την παρουσίαση δεδομένων. 

Οι σημερινές πολιτικές αποφάσεις έχουν ισχυρό αντίκτυπο στο μέλλον των νέων. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην κοινωνική και δημοκρατική ζωή. 

Είναι σημαντικό ότι οι νέοι σήμερα ανήκουν στους πλέον μορφομένους ως προς τα ψηφιακά μέσα σε σχέση με τις προηγούμενες γεν και είναι αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν πιεστικά παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Κατά συνέπεια, έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο πολιτικό σύστημα. 

Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2021 για τη νεολαία διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες είχαν ψηφίσει στις τελευταίες τοπικές, εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές και πάνω από το 40% είχε ξεκινήσει ή υπογράψει μια αναφορά. Περίπου το ένα τέταρτο είχε εμπλακεί σε άλλες, πιο άμεσες μορφές δράσης, συμπεριλαμβανομένου του μποϋκοτάζ ή της αγοράς ορισμένων προϊόντων για πολιτικούς, ηθικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και συμμετοχή σε διαδηλώσεις. Ένα παρόμοιο ποσοστό είχε συμμετάσχει σε διαδικτυακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης των απόψεών του για πολιτικά ή κοινωνικά ζητήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αναγνωρίζουν την φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα και την σημασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος· Επίσης, σημείωσαν την ανεργία ως τα τρία πιο πιεστικά ζητήματα του σήμερα. Αν και η πλειοψηφία (55%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν αντιλαμβάνεται πολλά ή τίποτα σχετικά με την ΕΕ, περίπου τρεις στους πέντε (62%) ήταν γενικά υπέρ της ΕΕ – αν και αυτό περιλαμβάνει το 34% των νέων που ήταν δυσαρεστημένοι και το 28% οι οποίοι μένουν ικανοποιημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ επί του παρόντος. Ένα επιπλέον 21% των ερωτηθέντων ήταν σκεπτικό απέναντι στην ΕΕ, αλλά θα μπορούσαν να αλλάξουν τη γνώμη τους εάν εισαχθεί ριζική μεταρρύθμιση, ενώ το 5% ήταν αντίθετο στη γενική ιδέα της ΕΕ. Είναι σημαντικό, ενώ σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (45 %) δήλωσαν ότι η εικόνα τους για την ΕΕ είχε παραμείνει σταθερή κατά το προηγούμενο έτος, το 17% είπε ότι είχε βελτιωθεί και το 31% ότι είχε επιδεινωθεί. Η θέση αυτή αποτυπώνεται και στην ακόλουθη εικόνα:

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ