Μελέτη ΟΟΣΑ – Σύγκριση πολιτικών στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19 μεταξύ διαφορετικών χωρών

Μελέτη ΟΟΣΑ – Σύγκριση πολιτικών στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19 μεταξύ διαφορετικών χωρών

Πρόκειται για μελέτη του ΟΟΣΑ για τις πολιτικές στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19, συγκριτικά μεταξύ διαφορετικών χωρών με τίτλο: Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors

Ο πολιτισμός είναι ο πρώτος τομέας που χτυπήθηκε από τον COVID-19 και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.

Σε όλες τις χώρες, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, υιοθετήθηκαν πολιτικές και μέτρα στήριξης του πολιτισμού και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων (ΔΠΤ) συνολικά. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες λήφθηκαν μέτρα για καλύτερους όρους δανείων, εισοδηματική στήριξη και ευέλικτους μηχανισμούς ανακούφισης από οικονομικές και διοικητικές υποχρεώσεις.

Στην συγκεκριμένη μελέτη του ΟΟΣΑ περιλαμβάνεται μια συγκριτική προσέγγιση των διαφορετικών πολιτικών που υιοθετήθηκαν μεταξύ διαφορετικών χωρών. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας της μελέτης, όπου στις στήλες του πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες μέτρων και πολιτικών που υιοθετήθηκαν και στις γραμμές του πίνακα, παρουσιάζονται οι διαφορετικές χώρες υπό μελέτη.

Ο πίνακας διατίθεται εδώ.

Συνοπτικό υλικό για τη μελέτη διατίθεται εδώ.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης διατίθεται εδώ (σε ενιαίο αρχείο pdf).

Πρωτοβουλία Γεωργούλη – 104 Ευρωβουλευτές – Στηρίξτε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ανάκαμψη

Πρωτοβουλία Γεωργούλη – 104 Ευρωβουλευτές – Στηρίξτε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ανάκαμψη

Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Γεωργούλη για την στήριξη του πολιτισμού

Πρωτοβουλία για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, μετά το χτύπημα που επέφερε η πανδημία COVID-19 στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς το 2020, ανέπτυξε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ, την οποία συνυπογράφουν εκατόν τρεις (103) ευρωβουλευτές και από τις έξι (6) πολιτικές ομάδες.

Με την ανοιχτή επιστολή τους προς τους αρχηγούς των κρατών της ΕΕ, τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού, οι εκατόν τέσσερις (104) ευρωβουλευτές ζητούν να αναλάβουν την ευθύνη της στήριξης του πολιτισμού τόσο στις χώρες τους όσο και πανευρωπαϊκά, μετά από το ηχηρό μήνυμα που έδωσε το Ευρωκοινοβούλιο με το Ψήφισμα για την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης για δέσμευση του 2%  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέρ του πολιτισμού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε μετά από διαβούλευση με ευρωπαϊκούς φορείς και σε ανταπόκριση προηγούμενης επιστολής της Culture Action Europe εκ μέρους 110 ευρωπαϊκών φορέων για έκκληση στήριξης για τον πολιτισμό (εδώ).

Η επιστολή αναλυτικά:


Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

600 εκ. ευρώ επιπλέον για το Creative Europe και 22 δισ. ευρώ επιπλέον για το Erasmus+

Έπειτα από αγώνα και εντατικές διαπραγματεύσεις, που διήρκησαν 10 εβδομάδες, η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ κατάφερε να εξασφαλίσει αύξηση ύψους 16 δισ. ευρώ για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Σημαντική εξέλιξη, η αύξηση της χρηματοδότησης για προγράμματα υψίστης σημασίας για την στήριξη του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των Δημιουργικών Πολιτιστικών Τομέων όπως η Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe), το Erasmus+, ο Ορίζων (Horizon) και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και την τελευταία στιγμή της διαπραγμάτευσης, ήταν υπό συζήτηση η περικοπή αυτών των προγραμμάτων. Ωστόσο, τελικά, για το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίστηκε το ισοδύναμο ενός επιπλέον έτους χρηματοδότησης. Επίσης, το ΕΚ διασφάλισε τη συνέχιση της αύξησης της χρηματοδότησης της έρευνας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ψήφισμα για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, βασικό αίτημα του ΕΚ ήταν ο διπλασιασμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, όπως και η στήριξη, μέσα από δημιουργικά προγράμματα, του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τομέα.

Το σχέδιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στη διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ και την Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει, σε επόμενο στάδιο, να εγκριθεί από το Συμβούλιο, καθώς, επίσης, να λάβει τη στήριξη του Προέδρου του Κοινοβουλίου και των επικεφαλής των ομάδων. Στη συνέχεια, θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας στην επιτροπή Προϋπολογισμών και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει την ορθή χρηματοδότηση των προγραμμάτων τα οποία ενισχύουν την έρευνα, τις ευρωπαϊκές αξίες και τον πολιτισμό.

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Πρόκειται για την από 28.10.2020 απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2020)7596 final. Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Με το συγκεκριμένο μέτρο επιδοτούνται μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσό μεταξύ 10.000 – 200.000 ευρώ για στήριξη του κεφαλαίου τους. Η επιδότηση αφορά στο 50% του κόστους δαπανών συγκεκριμένων κατηγοριών που κατέβαλαν οι δικαιούχοι το 2019. Σύμφωνα με την απόφαση εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν συνολικά από 35 μέχρι 750 επιχειρήσεις.

Στους σκοπούς του μέτρου περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπό το βάρος των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα του πολιτισμού. Ως απώτερος σκοπός επίσης αναφέρεται η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προώθηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης της Αθήνας.

Το μέτρο περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Αθηναίων στα εξής αντικείμενα:

1. δραστηριότητες προβολής ταινιών

2. υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

3. παραστατικών τεχνών

4. υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για παραστατικές τέχνες

5. καλλιτεχνική δημιουργία

6. λειτουργία εγκαταστάσεων τέχνης

7. δραστηριότητες μουσείων

8. λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων χώρων επισκέψεως

9. δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και διατήρησης φύσης

10. υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων

11. άλλες δραστηριότητες που δεν αναφέρονται ανωτέρω

Η ενίσχυση θα δοθεί όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου του 2021.

Η διαδικασία είναι ακόμα στο αρχικό στάδιο, καθώς μόλις έχει δοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τους αρμόδιους φορείς athensib.gr και efepae.gr.

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ καθώς επίσης και αμέσως παρακάτω.


Erasmus+ Βασικές Πληροφορίες

Erasmus+ Βασικές Πληροφορίες

Erasmus+
Βασικές πληροφορίες

 

Τι είναι το Erasmus+ και πώς λειτουργεί; 

Το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα χρηματοδοτικό σχήμα το οποίο στηρίζει δραστηριότητες στα πεδία της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Νεολαίας και Αθλητισμού. 

Το Πρόγραμμα δομείται σε τρεις κύριες δράσεις “Key Actions” και δύο επιπρόσθετες δράσεις. Η διαχείριση των δράσεων γίνεται αφ’ ενός σε εθνικό επίπεδο, μέσω των Εθνικών Γραφείων (National Agencies) και αφ’ ετέρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του ΕACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Οι δράσεις του Erasmus+ που διαχειρίζεται το EACEA είναι: 

 • Κύρια Δράση 1 (Key Action 1): Κινητικότητα (Mobility). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Κύρια Δράση 2 (Key Action 2): Συνεργασία (Cooperation). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Κύρια Δράση 3 (Key Action 3): Πολιτική (Policy). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Jean Monnet Δράσεις. Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Δράσεις για τον Αθλητισμό. Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Χρηματοδοτήσεις. Για περισσότερα κλικ εδώ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε συνολική παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

 

 

 

BECA – Special Committee on Beating Cancer

Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου

(BECA – Special Committee on Beating Cancer)

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μπορεί να δημιουργεί Ειδικές Επιτροπές προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε ειδικά θέματα.

Στις 17/6/2020 το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε με 651 ψήφους υπέρ, 28 κατά, και 8 αποχές, να δημιουργήσει την Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου – BECA (Special Committee on Beating Cancer).

Στόχο της BECA αποτελεί επίσης η διασφάλιση της στενής διασύνδεσης με την ερευνητική αποστολή για τον καρκίνο στο μελλοντικό πρόγραμμα Horizon.

Περαιτέρω, η BECA αποσκοπεί στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει συγκεκριμένη δράση και να δημιουργήσει νομοθεσία και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και καταπολέμηση του καρκίνου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των σκοπών της BECA εντάσσεται και η διερεύνηση των καλύτερων δυνατών τρόπων για να υποστηριχθεί η έρευνα, διασφαλίζοντας τη στενή σύνδεση του αντικειμένου με πρόγραμμα Horizon.

Η καταστατική συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου έλαβε χώρα στις 23/9, ώστε να ξεκινήσει τη δράση της.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Μείνετε συντονισμένοι για τα νέα της Ειδικής Επιτροπής για τον Καρκίνο.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Ομιλία του Αλέξη Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού: “Η στήριξη του Πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα είναι αδιαμφισβήτητη και αναγκαία”

Με ομιλία του συμμετείχε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού στις 13/01/2022, η οποία είχε ως θέμα τις “Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023”. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει τεθεί για μείωση των κονδυλίων που αφορούν τον πολιτισμό.

YouTube player

Εκφράζοντας την ανησυχία του για τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της COVID-19 στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς και καθώς δεν αναμένεται πλήρης ανάκαμψη των τομέων πριν από το 2024, τονίζει πως η νέα χρονιά θα πρέπει να εξασφαλίσει περισσότερα κονδύλια για τον πολιτισμό. 

Ο λόγος είναι – όπως επανειλημμένα έχει αναφέρει στην Επιτροπή Πολιτισμού – ότι ο πολιτισμός είναι ο πρώτος τομέας που χτυπήθηκε από την πανδημία και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.

Δυστυχώς η πανδημία συνεχίζεται δύο χρόνια μετά, την ώρα που επεξεργαζόμαστε συνεχώς νέα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα οποία λόγω της φύσης της καλλιτεχνικής δραστηριότητας πλήττουν τους εργαζόμενους στον χώρο, οδηγώντας τους στην ανεργία. Για τους ίδιους λόγους οι συνθήκες που βιώνουμε, αποθαρρύνουν την πολιτιστική δημιουργία. Για το λόγο αυτό ο Ευρωβουλευτής τόνισε ότι: “Θα ήταν απαράδεκτη οποιαδήποτε μείωση των κονδυλίων για τον πολιτισμό για το 2023”.

Επιπλέον, οι νέοι χρειάζονται τη βοήθειά μας. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό που εν μέσω αυτής της πανδημίας η Ε.Ε αφιερώνει το 2022 στους νέους όπως και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε να εξασφαλίσει επιπλέον 8 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. 

Είναι σημαντική ωστόσο η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων Erasmus+ και “Δημιουργική Ευρώπη” και άλλων πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό αίτημα η διοικητική απλούστευση των προγραμμάτων με σκοπό την επιτυχή υλοποίησή τους αλλά και την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και των δράσεων της νέας γενιάς σε όλη την Ευρώπη.

Βιώνοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας μαζί με την ανάγκη η Ε.Ε να σηματοδοτεί την ελπίδα, γίνεται αμέσως κατανοητό ότι η ενίσχυση του πολιτισμού και των νέων της Ευρώπης είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ!

Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξης Γεωργούλης σημείωσε πως: “Ενώ το ΕΚ με συντριπτική πλειοψηφία ζήτησε και ζητά να στηριχθεί ο πολιτισμός με αποτελεσματικές πολιτικές και σημαντικά ποσά, όπως είναι το 2% του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη αγνοούν αυτά τα αιτήματα, όπως και τις φωνές των πολιτών τους. 

Για αυτό θα πρέπει από την δικιά μας πλευρά να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να δείξουμε έμπρακτα ότι κατανοούμε το βάθος και τη σοβαρότητα του θέματος και να διεκδικήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση όλων των κονδυλίων σε όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης για τον πολιτισμό.

Μιλάμε για 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν με αφανισμό.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι, που στερούνται από νέο πολιτιστικό προϊόν”.  

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2022: ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2022: ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία.

 

Το βραβείο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 – 30 ετών, και στηρίζει πρωτοβουλίες-έργα τα οποία προάγουν την κατανόηση και την αλληλεγγύη, αλλά και την ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης στους κατοίκους της ΕΕ. Επίσης, αναδεικνύει το καθημερινό έργο των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ενώ υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή τους στη χάραξη του μέλλοντος της Ευρώπης.

 

Το βραβείο διαχειρίζονται από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Φεβρουαρίου 2022.

 

 Τα έργα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια για να είναι επιλέξιμα:

1.     Πρέπει να επιδεικνύουν επιτεύγματα στους ακόλουθους τομείς:

 • να προωθούν τη συνεργασία και την κατανόηση σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, με βάση δημοκρατικές αξίες (όπως, για παράδειγμα, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
 • να προωθούν ένα κοινό αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • να ενθαρρύνουν και άλλους νέους στην Ευρώπη να συμμετάσχουν στη δημοκρατία μας
 • να παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως κοινότητα.

2.     Πρέπει να έχουν υποβληθεί από νέο/νέα που διαμένει σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει ηλικία από 16 έως 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Χρονοδιάγραμμα για το 2022

·       10 Ιανουαρίου 2022: έναρξη του διαγωνισμού

·       13 Φεβρουαρίου 2022: προθεσμία υποβολής των έργων

·       Μάρτιος 2022: ανακοίνωση των εθνικών νικητών

·       Μάιος 2022: Τελετή βράβευσης στο Άαχεν

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο, τους κανόνες και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του βραβείου.

 

Σύνδεσμοι

 

Αίτηση συμμέτοχης

Συχνές ερωτήσεις

Ανακαλύψτε τους παλαιότερους νικητές του βραβείου

Ο Αλέξης Γεωργούλης μιλάει για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού

Ο Αλέξης Γεωργούλης μιλάει για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού

«Στην περίπτωση του Πολιτισμού η πανδημία ανέδειξε και ενίσχυσε παθογένειες που υπήρχαν, ενώ τονίστηκε και η αναγκαιότητα των πολιτιστικών αγαθών για την ψυχολογική στήριξη και ανάταση των ανθρώπων»

«Η τέχνη μπορεί να αλλάξει την κοινωνία. Η τέχνη μπορεί να σώσει τον κόσμο. Η τέχνη έχει πάντα κοινωνική αποστολή. Η τέχνη δεν είναι απλώς αισθητική. Η τέχνη μπαίνει στο παιχνίδι όταν αποτυγχάνει η πολιτική» γράφει ο Γάλλος φιλόσοφος Alain Badiou. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να μην αποτύχει η πολιτική των κρατών μελών να δώσει την αξία που αναλογεί στη τέχνη, τόσο για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όσο και για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας, δίνει μεγάλη βαρύτητα στο πολιτισμό. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης συμμετέχει στην Επιτροπή Πολιτισμού του ΕΚ. H Athens Voice τον συνάντησε και μίλησε μαζί του για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού.

Το διάστημα της πανδημίας είδαμε πολιτικές παρεμβάσεις οι οποίες λειτούργησαν περισσότερο πυροσβεστικά. Ωστόσο, ο πολιτισμός χρειάζεται πρωτοβουλίες που να λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Που να παράγουν πολιτιστική πολιτική και όχι πολιτιστική δημοσιότητα. Η παρέμβαση που έχετε κάνει στο ΕΚ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τον Πολιτισμό είναι προς αυτή τη κατεύθυνση; Μπορεί να παράξει πολιτιστική πολιτική και να δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για τον πολιτισμό;

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα μέτρα για τον πολιτισμό ακολούθησαν την ευρύτερη λογική λήψης μέτρων η οποία είχε βραχυπρόθεσμη στόχευση, και αφορούσε κυρίως των περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Πρέπει εδώ να τονισθεί πως ο πολιτισμός απαιτεί κατά κύριο λόγο φυσική παρουσία, αυτό σημαίνει πως ο κλάδος έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τρόπους να προσαρμοστεί σε μία νέα κατάσταση χωρίς να περιοριστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που απαιτούσε γνώσεις και πόρους που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχαν. Επομένως, πρόκειται για μέτρα «πυροσβεστικής» λογικής. Παράλληλα, τα μέτρα που λήφθηκαν στην Ελλάδα ήρθαν με αρκετή καθυστέρηση, δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών και δεν περιλάμβαναν όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού.

Το θέμα είναι πως στην περίπτωση του Πολιτισμού, σε αντίθεση με τους περισσότερους τομείς, η πανδημία ανέδειξε και ενίσχυσε παθογένειες του τομέα που υπήρχαν πριν την πανδημία ιδιαίτερα σε εργασιακά ζητήματα, ενώ παράλληλα τονίστηκε η αναγκαιότητα των πολιτιστικών αγαθών όχι μόνο για την ψυχαγωγία και την παροχή παιδείας αλλά και για την ψυχολογική στήριξη και ανάταση των ανθρώπων.

Κοιτώντας την θετική πλευρά της πανδημίας μπορούμε να πούμε πως ήρθε για να αναδείξει τις παθογένειες και να καταστεί η αρχή για μία ουσιαστική αλλαγή η οποία είναι απαραίτητη. Βέβαια, όσες προσπάθειες, είτε βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες πραγματοποιηθούν, υπάρχει ο κίνδυνος να μην πετύχουν αν δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, τα οποία απεικονίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση. Δυστυχώς, η πανδημία ανέδειξε το τεράστιο κενό που εντοπίζεται σχετικά με την ύπαρξη δεδομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπήρχαν στατιστικές αναλυτικές για θέματα ζωτικής σημασίας όπως ο αριθμός των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε κάθε πολιτιστικό τομέα, με τι είδους σύμβαση κ.τ.λ.

Η ανάγκη αυτή έγινε αντιληπτή από νωρίς και για αυτό με συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ερωτήσεις μου προς την Επιτροπή έχω πιέσει για τη συστηματική συλλογή στατιστικών και άλλων ποιοτικών δεδομένων, που αποτελούν προϋπόθεση για τη χάραξη μιας σωστά στοχευμένης, αποτελεσματικής μακροπρόθεσμης πολιτικής. Στην ιστοσελίδα που έχω ως ευρωβουλευτής (www.alexisgeorgoulis.eu), έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο με τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό» όπου αναρτούμε διεθνείς έρευνες, στοχευμένες μελέτες, χρήσιμα στοιχεία, ανακοινώσεις για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν καλλιτέχνες και δημιουργούς στον δικό τους προγραμματισμό. Φυσικά αυτό αποτελεί μία δική μου πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την ομάδα μου, για να διευκολύνω όσο μπορώ περισσότερο από την πλευρά μου, να υπάρχουν συγκεντρωμένα πρόσφατα στοιχεία για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς.

Η ενημέρωση που είχαμε ωστόσο ήταν λίγο ασαφής… Χαίρομαι για τη διευκρίνιση. Πρόσφατα πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια το ψήφισμα «η Κατάσταση των Καλλιτεχνών στην ΕΕ». Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για τους καλλιτέχνες; Τι έχουν να κερδίσουν απ’ αυτό;

Το Ψήφισμα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αλλαγή που επιδιώκουμε. To μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών που πρότεινα εντάχθηκαν στο Ψήφισμα, αρκετά σημαντικό γεγονός, καθώς ο χώρος του πολιτισμού με αφορά τόσο ως ευρωβουλευτή όσο και ως καλλιτέχνη. Αυτό το Ψήφισμα θέτει τα θεμέλια για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων όπως είναι οι κακοποιητικές συμπεριφορές στο χώρο της τέχνης, τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων του πολιτισμού, την ελεύθερη έκφραση των καλλιτεχνών, την οικονομική ενίσχυση των έργων πολιτισμού και πολλά άλλα.

Οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των εργαζομένων του πολιτισμού βρίσκονταν πάντα σε ένα «θολό τοπίο». Το Ψήφισμα αποτελεί το θεμέλιο για τον σαφή προσδιορισμό και την θέσπιση κανόνων. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων όχι μόνο από τις κακοποιητικές συμπεριφορές αλλά και από τις μη τυπικές εργασιακές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες καλούνται να εργάζονται και να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στην πραγματική εργασία τους και τη συμφωνία που έχουν κάνει.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο πολιτισμός δέχεται χρηματοδοτήσεις και εντάσσεται σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αυτά δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες για παραγωγή πολιτισμού. Αυτή ήταν άλλη μία μάχη που δώσαμε στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απλοποίηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη αλλά και την αύξηση της χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σύγχρονη τέχνη και το πολιτισμό. Τείνουμε να δίνουμε μεγάλη έμφαση στο αναγνωρίσιμο θέαμα, όπως είναι το θέατρο, παραμερίζοντας εντελώς το μη αναγνωρίσιμο που είναι η σύγχρονη τέχνη. Η στρατηγική αυτή όμως αφήνει την ελληνική πρωτοπορία στο περιθώριο του πολιτιστικού ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, κάτι που στοιχίζει στη χώρα όχι μόνο πολιτιστικά αλλά και οικονομικά. Πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτό;

Είναι γεγονός πως στην Ελλάδα η έμφαση δίνεται στο θέατρο και ίσως αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως το θέατρο γεννήθηκε στην χώρα μας. Είναι η μορφή τέχνης που προβάλλεται εντονότερα και έχει ευρύτερο κοινό σε σχέση με άλλες μορφές τέχνης όπως οι εικαστικές για παράδειγμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μίας ανισορροπίας, μια αδικία, αν θέλετε, προς άλλες μορφές της Τέχνης. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Νομίζω ότι η καταγραφή των δημιουργών σε όλες τις τέχνες, είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, γιατί θα αναδείξει την ανάγκη υποστήριξης όλων των εκδοχών της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Έχουμε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αλλά για χρόνια τώρα, λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, δεν λειτουργεί. Αν δεν κάνω λάθος έχει γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα. Σκέφτεστε να κάνετε κάποια παρέμβαση γι’ αυτό στο ΕΚ;

Αν μιλάτε για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που στεγάζεται στο παλιό κτίριο του Φιξ, πράγματι έλαβε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Άργησε πολύ να ανοίξει, υποφέροντας από χρόνια δομικά και λειτουργικά προβλήματα. Από το 2020 το Μουσείο είναι ανοιχτό. Βέβαια αμέσως μετά υπήρξαν οι περιορισμοί που προκλήθηκαν λόγω COVID-19 για όλα τα μουσεία. Αυτή τη στιγμή δουλεύει με μόνιμη συλλογή και λειτουργεί από όσο γνωρίζω κανονικά, οπότε δεν βρίσκω κάποιο λόγο παρέμβασης. Εικάζω ότι κάποιοι πριν από εμένα θα έπρεπε να είχαν πιέσει τις καταστάσεις για ένα έργο που είχε εξαγγελθεί από το 2004.

Είναι γεγονός ότι οι αξίες του φιλελευθερισμού είναι βαθιά ενσωματωμένες όχι μόνο στην οικονομία και στην πολιτική αλλά και στον πολιτισμό. Βλέπουμε λοιπόν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι να μην δίνονται σε μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις, όπως η BIENALLE για παράδειγμα, αλλά να δίνονται για μια επίδειξη μόδας του DIOR. Φυσικά η μόδα έχει πολιτιστικό πρόσημο, ωστόσο το να αποκλείονται άλλες πολιτιστικές διοργανώσεις είναι ακατανόητο. Πιστεύετε ότι με αφορμή αυτό θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το τι προσβάλλει τελικά τα χρηστά μας ήθη;

Προσωπικά θεωρώ ότι η παραχώρηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων θα πρέπει να γίνεται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για το χώρο ως ύλη όσο και ως σύμβολο. Τα μνημεία, όπως το λέει και η λέξη, δεν είναι όμορφοι χώροι για θέαση, είναι χώροι που σηματοδοτούν εποχές και έννοιες και δίνουν το έναυσμα σε κάθε επισκέπτη να έρθει σε επαφή με την ιστορία και την ταυτότητα του μνημείου, αναλογιζόμενος την δική του ταυτότητα και διευρύνοντας τις γνώσεις και τα ερεθίσματά του.

Συγκεκριμένα ο Οίκος DIOR δεν παρουσιάζει απλώς μία επίδειξη μόδας, έχει μερίδιο στην παραγωγή του σύγχρονου πολιτισμού – και να συμπληρώσω, για να μην παρεξηγηθώ, η μόδα ως κλάδος ανήκει στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς. Αν τώρα ο συγκεκριμένος οίκος μόδας δεν αρμόζει ή αρμόζει με το μέγεθος και την ταυτότητα ενός μνημείου αφορά κυρίως την αρμόδια επιτροπή ειδικών και τους υπεύθυνους του Υπουργείου Πολιτισμού που το διοικούν. Οι αποφάσεις για να υπάρχει διαφάνεια και να μην προκύπτουν παρανοήσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες, δημόσιες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Σε σχέση με την BIENNALE θα συμφωνήσω ότι όλες οι διοργανώσεις που έχουν ισάξια βαρύτητα με τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον συμβολισμό του μνημείου και δεν δημιουργούν φθορές, οχλήσεις ή άλλες απαγορευτικές συνθήκες για την διατήρηση του ίδιου του μνημείου, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φιλοξενηθούν. Για να μην κολλάμε σε περιπτωσιολογική αναφορά, τα μνημεία είναι ζωντανοί χώροι, δεν είναι μόνο πολιτιστική κληρονομιά είναι και έναυσμα σημερινής πολιτιστικής παραγωγής για την κληρονομιά του αύριο. Προέχει η προστασία τους πάνω από όλα, συνεπώς πρέπει να πληρούνται κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις για το πώς αξιοποιούνται οι χώροι αυτοί. Εφόσον είναι σαφή τα πρωτόκολλα χρήσης κάθε αρχαιολογικού χώρου και μνημείου, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή να παραχωρούνται για διοργανώσεις που έχουν κυρίως εμπορικό χαρακτήρα, και να αποκλείονται καθαρά πολιτιστικές διοργανώσεις. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν για τη συντήρηση των χώρων πρέπει να είναι περιορισμένες οι φορές που θα παραχωρηθούν, τότε αυτές οι περιορισμένες φορές θα πρέπει να αφορούν την τέχνη και όχι την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πρόσφατα είδαμε ότι βραβευθήκατε στην Ισπανία; Τι αφορούσε αυτό το βραβείο;

Το βραβείο αυτό ήρθε ως αναγνώριση των προσπαθειών της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών, της οποίας είμαι ιδρυτικό και ενεργό μέλος. Το έργο της επικεντρώνεται στις ανάγκες του πολιτισμού στην ΕΕ. Το Βραβείο ADEPI 2021, το οποίο λάβαμε και από τα χέρια του Ισπανού Υπουργού Πολιτισμού, αφορά στις δράσεις της Ομάδας σχετικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του κόσμου της τέχνης και πιο συγκεκριμένα για την άμεση εφαρμογή του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/790. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνει έργα δημιουργών και καλλιτεχνών οφείλουν να τους αποδίδουν τη δέουσα και αναλογική αμοιβή. Πρόκειται για μια Οδηγία που θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών ήδη από τον Ιούνιο που πέρασε αλλά που, δυστυχώς, μόνο 8 κράτη μέλη την ενσωμάτωσαν εντός προθεσμίας, στα οποία μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανάγκη εφαρμογής της Οδηγίας αυτής είναι ακόμη πιο πιεστική μετά το πλήγμα που έφερε η πανδημία στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έκλεισαν όλοι οι ζωτικοί για την Τέχνη χώροι και αναγκαστικά στραφήκαμε στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη στο Αthens Voice.

Α. Γεωργούλης: Κρίσιμη η άμεση ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών

Α. Γεωργούλης: Κρίσιμη η άμεση ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών

Η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού

Α. Γεωργούλης: Κρίσιμη η άμεση ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης με επιστολή του προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την ενσωμάτωση των  Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2019/789 και 2019/790 που αφορούν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων για έργα που αναρτώνται και στις επιγραμμικές (online) πλατφόρμες.

Η διαδικασία της ενσωμάτωσης θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, ωστόσο μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Για το λόγο αυτό ο Ευρωβουλευτής αποφάσισε να εκφράσει εγγράφως προς την Υπουργό τις ανησυχίες του, ζητώντας την επιτάχυνση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των Οδηγιών. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να προστατευτούν τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό σχετικά με τα έργα που αναρτώνται και στις επιγραμμικές (online) πλατφόρμες. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική πηγή εισοδήματος για τους δημιουργούς και ερμηνευτές, ιδιαίτερα λόγω της ψηφιακής μετάβασης, η οποία αποτελεί ούτως ή άλλως προτεραιότητα της Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής στην επιστολή του επισημαίνει: “Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην Ελλάδα είναι εις βάρος του καλλιτεχνικού κόσμου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε έχει βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση λόγω του κλεισίματος των ζωτικών του χώρων τα δύο τελευταία χρόνια, εξαιτίας των περιορισμών που επέφερε η πανδημία, συνεπώς έχει μεγάλη ανάγκη τα έσοδα από τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των έργων που αξιοποιούνται από διαδικτυακούς ιστότοπους”.

Η Υπουργός απάντησε στην επιστολή του Ευρωβουλευτή σημειώνοντας την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με την ενσωμάτωση των Οδηγιών. Μέσω της απάντησής της τόνισε ότι το τελικό σχέδιο νόμου, καθώς και η σχετική Έκθεση Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, αναμένεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να τεθεί σε ευρύτατη διαβούλευση, προκειμένου να κατατεθούν σχόλια, υπομνήματα και προτάσεις από τους ενδιαφερομένους και ακολούθως να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας στελεχωμένη από Καθηγητές Πνευματικής Ιδιοκτησίας και δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Επίσης, υπογράμμισε πως κατανοεί απόλυτα την αγωνία και την ανησυχία του Ευρωβουλευτή, τόσο για τους ερμηνευτές, όσο και για το σύνολο των δημιουργών, των οποίων τα έργα κινδυνεύουν να θιγούν από τις επιγραμμικές υπηρεσίες-πλατφόρμες.

Μπορείτε να βρείτε την επιστολή του Ευρωβουλευτή εδώ.

Μπορείτε να βρείτε την απάντηση της Υπουργού εδώ.

Α. Γεωργούλης προς Επιτροπή: Ποιες οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του body shaming;

Α. Γεωργούλης προς Επιτροπή: Ποιες οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του body shaming;

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης απέστειλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης σχετικά με το κρίσιμο θέμα του body shaming και των συνεπειών αυτού. Το ζήτημα αυτό λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και έχει μετατραπεί σε ένα κρίσιμο κοινωνικό φαινόμενο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι απρόβλεπτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής ρωτάει την Επιτροπή εάν:

 1. Σκοπεύει να επεξεργαστεί ένα πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας για τα πρότυπα, ιδίως τα έμφυλα πρότυπα, που προβάλλονται στον χώρο της μόδας, τη διαφήμιση, τα ΜΜΕ και κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα;
 2. Προτίθεται να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και/ή να προωθήσει η ίδια, αφενός, τον σχεδιασμό ενημερωτικών εκστρατειών για τους κινδύνους που διατρέχουν όσες/όσοι επιδιώκουν να ακολουθήσουν τα προβαλλόμενα πρότυπα, αφετέρου, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των εφήβων και των νέων απέναντι σε αυτά τα πρότυπα;

Στα ανωτέρω ερωτήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντηση της επισημαίνει:

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων ως ειδικό στόχο πολιτικής στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025.
 • Η Επιτροπή κινείται προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των έμφυλων στερεοτύπων μέσω πρωτοβουλιών πολιτικής και χρηματοδοτήσεις
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική σταδιοδρομία. Πιο συγκεκριμένα, για το εν λόγω ζήτημα ανέφερε: “Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» έχουν χρηματοδοτηθεί έργα που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Επίσης, το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» θα χρηματοδοτήσει έργα για την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, μεταξύ άλλων με έμφαση στη νεολαία. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, η ΕΕ συγχρηματοδοτεί ένα δίκτυο Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πανευρωπαϊκής δικτυακής πύλης betterinternetforkids.eu, τα οποία παρέχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και πόρους σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως, μεταξύ άλλων, την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση στερεοτύπων”.

Το εν λόγω ζήτημα κατέχει κεντρική θέση και σημασία στην σημερινή εποχή καθώς γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς οι επιπτώσεις του body shaming, ιδιαίτερα για την γυναίκες και τα άτομα νεαρής ηλικίας που επηρεάζονται εντονότερα από τα πρότυπα που προβάλλονται.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την ερώτηση

Εδώ μπορείτε να βρείτε την απάντηση της Επιτροπής

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: Όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο

Α. Γεωργούλης: Όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο
YouTube player

Το ECTN πραγματοποίησε το 14ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ευρώπη με κύριο θέμα «Αναγέννηση του Ευρωπαϊκού Τουρισμού μέσω Πολιτισμού, Κληρονομιάς και Δημιουργικότητας», μέρος στο οποίο έλαβε και ο Ευρωβουλευτής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Αλέξης Γεωργούλης. Βασικά αντικείμενα συζήτησης αποτέλεσαν οι τελευταίες τάσεις στον τομέα του πολιτισμού, της κληρονομιάς και του αειφόρου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού. Έμφαση δόθηκε στον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού, της κληρονομιάς και της δημιουργικότητας στην ανάπλαση του ευρωπαϊκού τουρισμού, μετά την κρίση της πανδημίας το 2020 και το 2021.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, ο Ευρωβουλευτής τοποθετήθηκε τονίζοντας ορισμένα καίρια σημεία. Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία του ανέφερε ότι:

«Για να πετύχουμε την πολύ σημαντική και απαραίτητη πια σύνδεση ανάμεσα στη καινοτομία και στη βιωσιμότητα, ο δρόμος μας περνά μέσα από την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η ανάδειξη και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς – που αποτελεί πυλώνα του τουριστικού προϊόντος στην Ευρώπη και την Ελλάδα – πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό.

Η σύνδεση του βιώσιμου τουρισμού με όλα τα είδη πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης, φυσικής και ανθρωπογενής) είναι τόσο μεγάλη, που μπορεί σημαντικά να ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές και τις τοπικές οικονομίες των κρατών-μελών».

Επιπλέον πρόσθεσε ότι «όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας, όπως η πολιτιστική κληρονομιά, η φύση και οι τομείς εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που αναπτύσσονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο».

Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός οδηγεί σε βιώσιμες πρακτικές που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ψηφιακή και πράσινη και σε όποια άλλη μετάβαση. Ο πολιτισμός αποτελεί τον καταλύτη που γεφυρώνει τις διαφορές και διευρύνει τους ορίζοντες προς την καινοτομία και το μέλλον.

Το συνέδριο στοχεύει στη διερεύνηση σημαντικών προκλήσεων, κινδύνων και ευκαιριών για βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη που σχετίζεται με τον πολιτισμό και την κληρονομιά, καθώς και να προτείνει πρακτικά βήματα για την ανάπτυξη και την προώθηση προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού. Το θέμα περιλαμβάνει όλες τις μορφές πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων πολιτιστικών εκφράσεων και όλων των μορφών πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της φυσικής κληρονομιάς.

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός αποτελεί είδος τουρισμού και περιλαμβάνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, την ιστορία τους, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, την θρησκεία, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που συμβάλλουν στον τρόπο διαμόρφωσης της ζωής. Η μορφή αυτή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και συνδράμει στην ανάπτυξη, και ιδιαίτερα την τοπική, με διάφορους τρόπους, καθώς ενθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αναδεικνύει τα αυθεντικά τοπικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό τονώνει τις τοπικές επενδύσεις, γιατί το κέρδος παραμένει στις περιοχές-προορισμούς, και στα τοπικά καταναλωτικά αγαθά, συμπεριλαμβάνοντας πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η εστίαση, η διαμονή, η ψυχαγωγία, τα είδη λαϊκής τέχνης, αλλά και τα χειροποίητα και αναμνηστικά είδη, μεταξύ άλλων.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Επιτέλους έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο εστιάζει ουσιαστικά στους καλλιτέχνες”

ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ”
Α. Γεωργούλης : “Ένα εξαιρετικά σημαντικό ψήφισμα που εστιάζει επιτέλους σε όλους τους εργαζομένους στον πολιτισμό”
YouTube player

 

Με συντριπτική πλειοψηφία 543 ευρωβουλευτών, υιοθετήθηκε το ψήφισμα για την “Κατάσταση των Καλλιτεχνών στην ΕΕ” χθες, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Αλέξης Γεωργούλης, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκιώδης εισηγητής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην ομιλία του υπογράμμισε ότι “Το σημερινό ψήφισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολλούς λόγους …. Πρώτον, γιατί επιτέλους έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο εστιάζει ουσιαστικά στους καλλιτέχνες. Δεύτερον, γιατί συμπεριλαμβάνει όλους, ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Τρίτον, γιατί θίγουμε το ζήτημα της ίσης πρόσβασης σε κοινωνική ασφάλιση, σε κοινωνική προστασία. Τέταρτον γιατί συζητάμε για ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Εργασιακές Συνθήκες στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς.”

Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, θα έχουν πρόσβαση σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα υπογραμμίζει την:

 • Την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των ασταθών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες
 • Την ανάγκη για διασυνοριακά προγράμματα για νέους δημιουργούς και άτομα που αναπτύσσουν καινοτομίες
 • Την καλύτερη προστασία των δημιουργών από τις κυρίαρχες διαδικτυακές πλατφόρμες αναμετάδοσης («streaming platforms»)

Και καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα «ευρωπαϊκό καθεστώς του καλλιτέχνη», για ένα κοινό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας και ελάχιστες προδιαγραφές για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τέλος, όπως ανέφερε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης “το ψήφισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί θέτουμε ξεκάθαρα το αίτημα για λήψη μέτρων για την καταπολέμηση κάθε είδους παρενόχλησης, βίας ή οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης στον χώρο του πολιτισμού”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αλέξης Γεωργούλης ως σκιώδης εισηγητής από την Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κατέθεσε συνολικά 57 τροπολογίες, οι οποίες έγιναν δεκτές.

Το 2020, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας στην ΕΕ σημείωσε απώλειες κύκλου εργασιών άνω του 30%, συνολική απώλεια 199 δισ. ευρώ — με τους τομείς της μουσικής και των τεχνών του θεάματος να υφίστανται απώλειες 75% και 90% αντίστοιχα.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Ομιλία του ΕΒ Αλέξη Γεωργούλη στην Επιτροπή Καταπολέμησης του Καρκίνου (14/10/2021)

Α. Γεωργούλης: “Στοίχημα είναι να πετύχουμε μια πολιτική που θα περιλαμβάνει απτές πρακτικές με πραγματικό αποτέλεσμα”

YouTube player

 

Με ομιλία του στην Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14/10/2021, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης έθιξε μία σειρά καίριων ζητημάτων που αφορούν τη νόσο του καρκίνου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συγκρότησης Ψηφίσματος αναφορικά με τον αγώνα καταπολέμησης του καρκίνου.

Μέσα από την ομιλία του κατέστησε σαφές ότι στόχος και απόλυτη ανάγκη είναι η συγκρότηση μίας πολιτικής που θα περιλαμβάνει “απτές πρακτικές με πραγματικό αποτέλεσμα” προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των καρκινοπαθών όσο και των φροντιστών τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής δήλωσε: “Παρατηρούμε διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών μελών ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε ίση πρόσβαση των πολιτών στην ανίχνευση και στη θεραπεία του καρκίνου, μείζονα θέματα για τα οποία απαιτείται περισσότερη χρηματοδότηση, και καλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο”.

Ολοκλήρωσε την ομιλία του θέτοντας ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με τις “διαφορετικές ταχύτητες” που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου, τις δυνατότητες για άμεση οικονομική ανακούφιση των καρκινοπαθών αλλά και των φροντιστών τους αλλά και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επανένταξη των καρκινοπαθών στην αγορά εργασίας.

Να σημειωθεί ότι το Ψήφισμα που ετοιμάζεται είναι πολύ σημαντικό γιατί για πρώτη φορά η Ευρώπη σχεδιάζει μια πολιτική για τον καρκίνο, τη στιγμή που ο καρκίνος, είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στις περισσότερες χώρες της Ένωσης. 1,4 εκατομμύρια ανθρώπων πεθαίνουν από καρκίνο ετησίως στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 6.000 παιδιά. Στο εν λόγω Ψήφισμα, ο Ευρωβουλευτής έχει καταθέσει τροπολογίες που αφορούν προτάσεις για πιθανά μέτρα οικονομικής ανακούφισης των καρκινοπαθών, όπως για παράδειγμα, πολιτικές με φορολογικά εργαλεία απαλλαγής των καρκινοπαθών, αλλά και των φροντιστών τους, οι οποίοι χρειάζονται ισχυρή στήριξη κατά των τόσο δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν.

Το σύνολο των τροπολογιών που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής είναι 127 εκ των οποίων οι σημαντικότερες αφορούν:

 • φορολογικά μέτρα όπως μειώσεις και απαλλαγές με σκοπό την οικονομική ανακούφιση τόσο των καρκινοπαθών όσο και των φροντιστών τους.
 • την επανένταξη των καρκινοπαθών στην αγορά εργασία μέσω της λήψης μέτρων όπως εργαλεία παροχής κινήτρων στους εργοδότες, καθώς και εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης των ασθενών σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • την εξέταση και εξάλειψη των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην πρόληψη του καρκίνου και την πρόσβαση στην περίθαλψη.
 • μέτρα για άμεση θεραπεία των καρκινοπαθών, με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία. Τονίζοντας πως είναι σημαντικό να δοθεί βάση στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.

Μουσείο Λαογραφίας & Φυσικής Ιστορίας “Γεώργιος Κομνίδης”

Μουσείο Λαογραφίας & Φυσικής Ιστορίας “Γεώργιος Κομνίδης”

YouTube player

Το Μουσείο Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας Γεώργιος Κομνίδης, ξεκινώντας το ταξίδι του από την περιφέρεια Διδυμοτείχου του 1962, έφτασε στη Νέα Χιλή το 2002, όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Φιλοξενεί αντικείμενα που ήταν κάποτε απαραίτητα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων…

σκεύη και εργαλεία που υπήρχαν σε κάθε σπιτικό. 

Όπως μια γωνιά για τα στέφανα του γάμου, αλλά και για τα προικιά…

Η γωνιά με το κάρο της προσφυγιάς κρατάει ζωντανή τη μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Και λίγο πιο πέρα, η σχολική γωνιά με τη μελάνη και την πένα ξυπνάει την εικόνα της πρώτης μέρας στο σχολείο.

Στο Μουσείο η Λαογραφία ενώνεται με την φυσική ιστορία και οι επισκέπτες γνωρίζουν την πανίδα του Νομού Έβρου… 

αλεπούδες, λύκους, κροκόδειλους και κάθε λογής πτηνά και έντομα.

Κάθε έκθεμα περιμένει τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τις ιστορίες που κρύβει.

Μπορούμε να επισκεφτούμε το Μουσείο και στο διαδίκτυο.

Στηρίζουμε το Μουσείο Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας Γεώργιος Κομνίδης 

Στηρίζουμε την κληρονομιά μας

Στηρίζουμε #tamouseiamas

#tamouseiamas

Τι σημαίνει ένα Μουσείο για μία κοινωνία και πώς θα μεταμορφωθεί ο ρόλος και η σημασία τους μετά το επιβεβλημένο κλείσιμο τους, λόγω της πανδημίας; Αυτή είναι η βασική ερώτηση που έθεσε η ομάδα μας, με επικεφαλής τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, όλους αυτούς τους μήνες του υποχρεωτικού εγκλεισμού μας και γι’ αυτό ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία #ΤαΜουσείαμας!

Δείτε #ΤαΜουσείαμας

Previous
Next

Λυχνοστάτης – Μουσείο πέτρας και μαντινάδας

Λυχνοστάτης

Μουσείο πέτρας και μαντινάδας
YouTube player

Ένα Μουσείο βγαλμένο από την καθημερινή ζωή της Κρήτης που μέσα του φιλοξενεί τοπικές ασχολίες, έθιμα, κοινωνικές νοοτροπίες και θρύλους. 

Το Φυσιολαογραφικό Μουσείο Λυχνοστάτης βρίσκεται… στη Χερσόνησο της Κρήτης, δίπλα στη θάλασσα, μόλις 30 χλμ. από το Ηράκλειο.

Με πέτρινα κτίσματα που στεγάζουν μνήμες από τη ζωή και τον πολιτισμό των Κρητών στις αρχές του 20ου αιώνα και τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να δουν…

το Αγροτικό καμαρόσπιτο, με την παραστιά (μέρος με φωτιά όπου τοποθετούσαν τα σκεύη κατά το μαγείρεμα) και τα καθημερινά οικιακά σκεύη.

το αστικό σπίτι με την κρεβατοκάμαρα, “τα προυκάρικα χρασίδια” (παραδοσιακά κρητικά ρούχα-σκεπάσματα) και την ατμόσφαιρα εποχής.

Εκτίθενται εργαλεία παραδοσιακών ασχολιών που…

παρουσιάζονται με τρόπο βιωματικό, όπως στο εργαστήρι της Ελένης όπου κλωστή-κλωστή υφαίνεταιτο νήμα που μας συνδέει με την παράδοση.

Το Μουσείο μας ταξιδεύει με τα πανιά των Μύλων, μας θυμίζει γεύσεις του χθες και μας μαθαίνει να αρθρώνουμε το ΕΜΕΙΣ.

Σ’ ένα χορό συλλογικό όπου… προσκεκλημένοι είναι όλοι οι επισκέπτες της Κρήτης

Το Μουσείο Λυχνοστάτη μεταλαμπαδεύει το φως της παράδοσης γιατί… και αν επερνούνε οι καιροί και αν φεύγουνε οι χρόνοι, παλιώνει ο λύχνος μα ποτέ το φως του δεν παλιώνει.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την επίσκεψή σας στο Μουσείο μέσα από μία περιήγηση στον ιστότοπό του.

Στηρίζουμε το Μουσείο Λυχνοστάτη

Στηρίζουμε την κληρονομιά μας

Στηρίζουμε #tamouseiamas

#tamouseiamas

Τι σημαίνει ένα Μουσείο για μία κοινωνία και πώς θα μεταμορφωθεί ο ρόλος και η σημασία τους μετά το επιβεβλημένο κλείσιμο τους, λόγω της πανδημίας; Αυτή είναι η βασική ερώτηση που έθεσε η ομάδα μας, με επικεφαλής τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, όλους αυτούς τους μήνες του υποχρεωτικού εγκλεισμού μας και γι’ αυτό ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία #ΤαΜουσείαμας!

Δείτε #ΤαΜουσείαμας

Previous
Next