Μελέτη ΟΟΣΑ – Σύγκριση πολιτικών στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19 μεταξύ διαφορετικών χωρών

Μελέτη ΟΟΣΑ – Σύγκριση πολιτικών στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19 μεταξύ διαφορετικών χωρών

Πρόκειται για μελέτη του ΟΟΣΑ για τις πολιτικές στήριξης του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων του COVID-19, συγκριτικά μεταξύ διαφορετικών χωρών με τίτλο: Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors

Ο πολιτισμός είναι ο πρώτος τομέας που χτυπήθηκε από τον COVID-19 και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.

Σε όλες τις χώρες, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, υιοθετήθηκαν πολιτικές και μέτρα στήριξης του πολιτισμού και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων (ΔΠΤ) συνολικά. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες λήφθηκαν μέτρα για καλύτερους όρους δανείων, εισοδηματική στήριξη και ευέλικτους μηχανισμούς ανακούφισης από οικονομικές και διοικητικές υποχρεώσεις.

Στην συγκεκριμένη μελέτη του ΟΟΣΑ περιλαμβάνεται μια συγκριτική προσέγγιση των διαφορετικών πολιτικών που υιοθετήθηκαν μεταξύ διαφορετικών χωρών. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας της μελέτης, όπου στις στήλες του πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες μέτρων και πολιτικών που υιοθετήθηκαν και στις γραμμές του πίνακα, παρουσιάζονται οι διαφορετικές χώρες υπό μελέτη.

Ο πίνακας διατίθεται εδώ.

Συνοπτικό υλικό για τη μελέτη διατίθεται εδώ.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης διατίθεται εδώ (σε ενιαίο αρχείο pdf).

Πρωτοβουλία Γεωργούλη – 104 Ευρωβουλευτές – Στηρίξτε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ανάκαμψη

Πρωτοβουλία Γεωργούλη – 104 Ευρωβουλευτές – Στηρίξτε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ανάκαμψη

Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Γεωργούλη για την στήριξη του πολιτισμού

Πρωτοβουλία για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, μετά το χτύπημα που επέφερε η πανδημία COVID-19 στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς το 2020, ανέπτυξε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ, την οποία συνυπογράφουν εκατόν τρεις (103) ευρωβουλευτές και από τις έξι (6) πολιτικές ομάδες.

Με την ανοιχτή επιστολή τους προς τους αρχηγούς των κρατών της ΕΕ, τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού, οι εκατόν τέσσερις (104) ευρωβουλευτές ζητούν να αναλάβουν την ευθύνη της στήριξης του πολιτισμού τόσο στις χώρες τους όσο και πανευρωπαϊκά, μετά από το ηχηρό μήνυμα που έδωσε το Ευρωκοινοβούλιο με το Ψήφισμα για την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης για δέσμευση του 2%  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέρ του πολιτισμού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε μετά από διαβούλευση με ευρωπαϊκούς φορείς και σε ανταπόκριση προηγούμενης επιστολής της Culture Action Europe εκ μέρους 110 ευρωπαϊκών φορέων για έκκληση στήριξης για τον πολιτισμό (εδώ).

Η επιστολή αναλυτικά:


Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

600 εκ. ευρώ επιπλέον για το Creative Europe και 22 δισ. ευρώ επιπλέον για το Erasmus+

Έπειτα από αγώνα και εντατικές διαπραγματεύσεις, που διήρκησαν 10 εβδομάδες, η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ κατάφερε να εξασφαλίσει αύξηση ύψους 16 δισ. ευρώ για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Σημαντική εξέλιξη, η αύξηση της χρηματοδότησης για προγράμματα υψίστης σημασίας για την στήριξη του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των Δημιουργικών Πολιτιστικών Τομέων όπως η Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe), το Erasmus+, ο Ορίζων (Horizon) και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και την τελευταία στιγμή της διαπραγμάτευσης, ήταν υπό συζήτηση η περικοπή αυτών των προγραμμάτων. Ωστόσο, τελικά, για το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίστηκε το ισοδύναμο ενός επιπλέον έτους χρηματοδότησης. Επίσης, το ΕΚ διασφάλισε τη συνέχιση της αύξησης της χρηματοδότησης της έρευνας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ψήφισμα για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, βασικό αίτημα του ΕΚ ήταν ο διπλασιασμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, όπως και η στήριξη, μέσα από δημιουργικά προγράμματα, του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τομέα.

Το σχέδιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στη διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ και την Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει, σε επόμενο στάδιο, να εγκριθεί από το Συμβούλιο, καθώς, επίσης, να λάβει τη στήριξη του Προέδρου του Κοινοβουλίου και των επικεφαλής των ομάδων. Στη συνέχεια, θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας στην επιτροπή Προϋπολογισμών και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει την ορθή χρηματοδότηση των προγραμμάτων τα οποία ενισχύουν την έρευνα, τις ευρωπαϊκές αξίες και τον πολιτισμό.

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 7,7 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό εντός του Δήμου Αθηναίων

Πρόκειται για την από 28.10.2020 απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2020)7596 final. Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ.

Με το συγκεκριμένο μέτρο επιδοτούνται μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσό μεταξύ 10.000 – 200.000 ευρώ για στήριξη του κεφαλαίου τους. Η επιδότηση αφορά στο 50% του κόστους δαπανών συγκεκριμένων κατηγοριών που κατέβαλαν οι δικαιούχοι το 2019. Σύμφωνα με την απόφαση εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν συνολικά από 35 μέχρι 750 επιχειρήσεις.

Στους σκοπούς του μέτρου περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπό το βάρος των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα του πολιτισμού. Ως απώτερος σκοπός επίσης αναφέρεται η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προώθηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης της Αθήνας.

Το μέτρο περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Αθηναίων στα εξής αντικείμενα:

1. δραστηριότητες προβολής ταινιών

2. υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

3. παραστατικών τεχνών

4. υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για παραστατικές τέχνες

5. καλλιτεχνική δημιουργία

6. λειτουργία εγκαταστάσεων τέχνης

7. δραστηριότητες μουσείων

8. λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων χώρων επισκέψεως

9. δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και διατήρησης φύσης

10. υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων

11. άλλες δραστηριότητες που δεν αναφέρονται ανωτέρω

Η ενίσχυση θα δοθεί όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου του 2021.

Η διαδικασία είναι ακόμα στο αρχικό στάδιο, καθώς μόλις έχει δοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τους αρμόδιους φορείς athensib.gr και efepae.gr.

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ καθώς επίσης και αμέσως παρακάτω.


Erasmus+ Βασικές Πληροφορίες

Erasmus+ Βασικές Πληροφορίες

Erasmus+
Βασικές πληροφορίες

 

Τι είναι το Erasmus+ και πώς λειτουργεί; 

Το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα χρηματοδοτικό σχήμα το οποίο στηρίζει δραστηριότητες στα πεδία της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Νεολαίας και Αθλητισμού. 

Το Πρόγραμμα δομείται σε τρεις κύριες δράσεις “Key Actions” και δύο επιπρόσθετες δράσεις. Η διαχείριση των δράσεων γίνεται αφ’ ενός σε εθνικό επίπεδο, μέσω των Εθνικών Γραφείων (National Agencies) και αφ’ ετέρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του ΕACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Οι δράσεις του Erasmus+ που διαχειρίζεται το EACEA είναι: 

 • Κύρια Δράση 1 (Key Action 1): Κινητικότητα (Mobility). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Κύρια Δράση 2 (Key Action 2): Συνεργασία (Cooperation). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Κύρια Δράση 3 (Key Action 3): Πολιτική (Policy). Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Jean Monnet Δράσεις. Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Δράσεις για τον Αθλητισμό. Για περισσότερα κλικ εδώ
 • Χρηματοδοτήσεις. Για περισσότερα κλικ εδώ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε συνολική παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

 

 

 

BECA – Special Committee on Beating Cancer

Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου

(BECA – Special Committee on Beating Cancer)

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μπορεί να δημιουργεί Ειδικές Επιτροπές προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε ειδικά θέματα.

Στις 17/6/2020 το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε με 651 ψήφους υπέρ, 28 κατά, και 8 αποχές, να δημιουργήσει την Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου – BECA (Special Committee on Beating Cancer).

Στόχο της BECA αποτελεί επίσης η διασφάλιση της στενής διασύνδεσης με την ερευνητική αποστολή για τον καρκίνο στο μελλοντικό πρόγραμμα Horizon.

Περαιτέρω, η BECA αποσκοπεί στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει συγκεκριμένη δράση και να δημιουργήσει νομοθεσία και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και καταπολέμηση του καρκίνου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των σκοπών της BECA εντάσσεται και η διερεύνηση των καλύτερων δυνατών τρόπων για να υποστηριχθεί η έρευνα, διασφαλίζοντας τη στενή σύνδεση του αντικειμένου με πρόγραμμα Horizon.

Η καταστατική συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Καρκίνου έλαβε χώρα στις 23/9, ώστε να ξεκινήσει τη δράση της.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Μείνετε συντονισμένοι για τα νέα της Ειδικής Επιτροπής για τον Καρκίνο.

Μ. Γκάμπριελ – Α. Γεωργούλης: Στο επίκεντρο το Έτος Νεολαίας, η έλλειψη δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα και τα εργασιακά των καλλιτεχνών

Μ. Γκάμπριελ – Α. Γεωργούλης: Στο επίκεντρο το Έτος Νεολαίας, η έλλειψη δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα και τα εργασιακά των καλλιτεχνών

“Επειδή η κληρονομιά σημαίνει συνέχεια, τι  σκοπό έχετε να επενδύσετε για να συνεχιστεί αυτή η κληρονομιά από το 2022, από το έτος Ευρωπαϊκής Νεολαίας;” Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που έθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Γεωργούλης προς την Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπή πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χθες, 30 Νοεμβρίου 2022.

 

Η Επίτροπος απάντησε πως πρόκειται να εξασφαλίσει ότι οι νέοι που ανέλαβαν κάποιο πρότζεκτ και θα το ολοκληρώσουν μέσω της αξιοποίηση της χρημάτων που παρέχονται από τον ειδικό προϋπολογισμό για τη νεολαία  τα προγράμματα Europe Horizon και Erasmus+.

 

Επιπλέον, ο Ευρωβουλευτής σημείωσε στο γεγονός πως – όπως ξεκάθαρα έδειξε η πανδημία – , πολλές χώρες δεν διέθεταν και δεν διαθέτουν μητρώο ή οποιοδήποτε είδος καταγραφής με συγκεκριμένους δείκτες αναφορικά με την αγορά του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέων και τις σχετικές συνθήκες εργασίας.

Η έλλειψη δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ως δικαιολογία για την απουσία ενεργειών ή τις μεγάλες καθυστερήσεις, παρά το τεράστιο χτύπημα της πανδημίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα. Επομένως, ζήτησε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σαφής ανάγκη για πρόσφατους, τακτικά επικαιροποιούμενους και συγκρίσιμους δείκτες και δεδομένα μεταξύ των κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, υπογράμμισε την σημασία να εφαρμοστεί ορθά η δέουσα και αναλογική αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών όπως προκύπτει από το Άρθρο 18 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Έχει εντοπιστεί μια αδυναμία προσδιορισμού της χρήσης του υλικού μέσα στο διαδίκτυο προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα και αναλογική αμοιβή. Θα μπορούσε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει στις εταιρείες τη χρήση ενός συγκεκριμένου αλγόριθμου προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία; τόνισε ο Ευρωβουλευτής.

Τέλος, ο Αλέξης Γεωργούλης αναρρωτήθηκε σχετικά με τη συνάντησή της Επιτρόπου με τους Υπουργούς Πολιτισμού για το αν συζητήθηκαν τα ζητήματα των εργασιακών συνθηκών και τη δημιουργία κοινών πολιτικών για τη δημιουργία ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για τον Πολιτισμό.

Μελέτη για τη θέση και το ρόλο των δημιουργών και των συνθετών στην ευρωπαϊκή αγορά music streaming

Μελέτη για τη θέση και το ρόλο των δημιουργών και των συνθετών στην ευρωπαϊκή αγορά music streaming

H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τον Emmanuel Legrand του Legrand Network με ανάθεση από την GESAC – European Grouping of Societies of Authors and Composer. Το βασικό ερώτημα που προσπαθεί να απαντήσει είναι: «Πώς συνδέονται οι δημιουργοί και οι συνθέτες με τη νέα οικονομία της μουσικής και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ των δύο μερών;». 

Η μελέτη εστιάζει στον αντίκτυπο στους δημιουργούς και τους συνθέτες της οικονομίας και στον ρόλο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σε αυτήν την οικονομία με στόχο να εντοπίσει τους τομείς όπου το music streaming φέρνει προστιθέμενη αξία σε δημιουργούς και συνθέτες και τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία οικοσυστημάτων που έχουν στο κέντρο τους τους δημιουργούς.

Η μελέτη εξέτασε τις εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί επίσης σε εθνικό επίπεδο, αλλά υπερβαίνει αυτές για να επιτρέψει την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και της εξέλιξής της, προσδιορίζοντας τις τάσεις της αγοράς, από την οπτική γωνία των δημιουργών και των συνθετών και των κοινωνιών τους.

Η μελέτη βασίζεται σε μια σειρά συνεντεύξεων με διάφορους ενδιαφερόμενους — στιχουργούς, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, εκδότες μουσικής, ειδικούς δεδομένων, υπηρεσίες ροής κ.ά.. Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην πληροφόρηση των κύριων σημείων που έθιξε αυτή η έκθεση και να τονίσουν την κατάσταση των στιχουργών και των συνθετών όσον αφορά τις υπηρεσίες music streaming. 

Η μελέτη έχει επίσης αξιοποιήσει ένα πλήθος υπαρχουσών αναφορών όπως το «Dissecting the Digital Dollar» του Chris Cookes, την έκθεση από το DCMS του Ηνωμένου Βασιλείου, το βιβλίο του Will Page «Tarzanomics», τις ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας, καθώς και δεδομένα και αναλύσεις από την MIDiA Research και δεδομένα από τον Οργανισμό Συλλογική Διαχείριση.

Μέσα στη μελέτη υπάρχουν στοιχεία και διαγράμματα που αφορούν ζητήματα όπως:

Έσοδα της παγκόσμια βιομηχανίας ηχογραφημένης μουσικής 1999 – 2021(Σε δισεκατομμύρια δολάρια)

Μερίδιο μουσικών συλλογών ανά τύπο χρήσης (εκατομμύρια ευρώ)

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων – Ανάλυση των κύριων πτυχών της αναθεώρησης AVMSD 2018

Εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων – Ανάλυση των κύριων πτυχών της αναθεώρησης AVMSD 2018

Η παρούσα μελέτη καλύπτει τις κύριες καινοτομίες και αλλαγές που προέκυψαν με την αναθεώρηση του AVMSD από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808. Παρουσιάζει ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης, νέους κανόνες για τα VSP καθώς και για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων και συζητά ζητήματα συνοχής και συνέπειας του ρυθμιστικού πλαισίου πριν κλείσει με μια επισκόπηση σχετικών πτυχών.

Η μεταρρύθμιση του Audiovisual and Media Services (AVMSD) το 2018 έφερε σημαντικές καινοτομίες. Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές επηρέασαν ορισμένες από τις βασικές αρχές του AVMSD, όπως το πεδίο εφαρμογής ή την αρχή της χώρας προέλευσης. Αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει ακόμη πιο σχετικές στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων, καθώς και των ρυθμιστικών μέτρων επιβολής.

Η παρούσα μελέτη αντικατοπτρίζει την εφαρμογή του αναθεωρημένου AVMSD και πιθανά ζητήματα που έχουν προκύψει από αυτή. Η προθεσμία μεταφοράς του Σεπτεμβρίου 2020 χάθηκε από τα περισσότερα κράτη μέλη και ως εκ τούτου η εικόνα της εφαρμογής στην πράξη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή εξαρτήθηκε εν μέρει και από τη δημοσίευση των Κατευθυντήριων γραμμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε μόλις τον Ιούλιο του 2020.

Με την αναθεώρηση, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας επεκτάθηκε στους παρόχους VSP με ξεχωριστές υποχρεώσεις για αυτούς, ενώ οι κανόνες που ισχύουν για γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ευθυγραμμίστηκαν περαιτέρω ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του μεταβαλλόμενου τοπίου των μέσων ενημέρωσης.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ. 

Ανησυχία του Ε/Β Α. Γεωργούλη για το νομοσχέδιο για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Ανησυχία του Ε/Β Α. Γεωργούλη για το νομοσχέδιο για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Με αφορμή το σχέδιο νόμου που συζητείται στην Βουλή με τίτλο «Καθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημοσίου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία-Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ », ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Γεωργούλης, έστειλε επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού επισημαίνοντας αδυναμίες στην διαδικασία που έχει ακολουθηθεί αλλά και στο περιεχόμενο του σχεδίου.

Συγκεκριμένα:

 

 • το χρονικό διάστημα για τη δημόσια διαβούλευση ήταν πολύ σύντομο, μη δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους/ες προκειμένου να προτείνουν τροπολογίες.
 • οι διατάξεις που ενσωματώνουν το άρθρο 18 της Οδηγίας 2019/790 σχετικά με την δέουσα και αναλογική αμοιβή είναι λιγότερο αποτελεσματικές από τις διατάξεις που ψηφίστηκαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ
 • η παράλειψη διασφάλισης των ερμηνευτών/τριών παρ’ όλο που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 18 της οδηγίας 2019/790.
 • Εντοπίζονται και σε άλλα άρθρα διατυπώσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την αναίρεση στην πράξη του άρθρου 18 της Οδηγίας

Επισημαίνεται ότι ο Ευρωβουλευτής έχει στείλει άλλες δύο επιστολές που μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ, στις οποίες εξέφρασε επανειλημμένα την ανησυχία του σχετικά με την καθυστέρηση της ενσωμάτωσης των  Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2019/789 και 2019/790.

Σε κάθε περίπτωση, με αυτή του την επιστολή ο Ευρωβουλευτή θέλει να τονίσει την σημασία για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην Κοινωνία των Πολιτών να αναπτύξουν τις σκέψεις τους και να πραγματοποιήσουν τα σχόλιά τους χωρίς ηχηρή πίεση χρόνου.

 

Η επιστολή:

 

ΠΡΟΣ:

– Υπουργό́ Πολιτισμού́ και Αθλητισμού́

κα Λίνα Μενδώνη

– Υφυπουργό́ Σύγχρονου Πολιτισμού́

κο Νικόλα Γιατρομανωλάκη

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ́,

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ́,

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2022

Μετά από καθυστέρηση ενάμισι έτους σε σχέση με την προθεσμία που είχε ορισθεί για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2019/789 και 2019/790 κατατέθηκε πρόσφατα στη δημόσια διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο και αυτό το γεγονός αποτελεί ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, για να μην υποστεί η χώρα μας σοβαρές κυρώσεις ως μη εφαρμόζουσα την υποχρεωτική́ αυτή́ νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας καταθέσω όμως κάποιους σοβαρούς προβληματισμούς μου ως προς τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, καθώς και ως προς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Κατά πρώτον, είναι λυπηρό ότι το χρονικό διάστημα για τη δημόσια διαβούλευση ήταν πολύ σύντομο, μη δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους/ες να ενημερωθούν για την κατάθεση του νομοσχεδίου, να το μελετήσουν επαρκώς, να συμβουλευτούν ειδικούς νομικούς επιστήμονες και να προτείνουν τροπολογίες. Γι’ αυτό προτείνω να δοθεί μια έστω σύντομη παράταση στην προθεσμία κατάθεσης σχολίων και να αντιμετωπιστούν τυχόν προχειρότητες όπως αναδεικνύονται από την Κοινωνία των Πολιτών.

Επιπλέον, παρατηρώ ότι οι διατάξεις που ενσωματώνουν το άρθρο 18 της Οδηγίας 2019/790 σχετικά με την δέουσα και αναλογική αμοιβή είναι λιγότερο αποτελεσματικές από τις διατάξεις που ψηφίστηκαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Το άρθρο 19 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, που αντιστοιχεί στο άρθρο 18 της οδηγίας 2019/790, δεν εξασφαλίζει ως όφειλε τους/τις δημιουργούς και τους/τις ερμηνευτές/τριες.

Κατά πρώτον, είναι ατυχής και λυπηρή η παράλειψη διασφάλισης των ερμηνευτών/τριών παρ’ όλο που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 18 της οδηγίας 2019/790.  Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο άρθρο συγκεντρώνει πολλά σχόλια. Είναι ιδίως επικίνδυνη η πρόβλεψη της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου, ο δημιουργός να μπορεί να παραχωρήσει άνευ ανταλλάγματος μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης του έργου. Η διατύπωση αυτή αντιβαίνει στον θεμελιώδη κανόνα της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής για το έργο των δημιουργών, ο οποίος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Γενικά το πνεύμα του άρθρου 18 της οδηγίας είναι να δοθεί πλήρης και αποτελεσματική προστασία των δημιουργών και ερμηνευτών ως του ασθενέστερου μέρους της σύμβασης εκμετάλλευσης του έργου, ώστε να μην αναγκαστούν να υποκύψουν σε πιέσεις που μπορεί να ασκήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι των δημιουργών και ερμηνευτών, δηλαδή τα δίκτυα μετάδοσης και οι παραγωγοί, που αποτελούν το ισχυρότερο μέρος της σύμβασης. Αντίθετα στο άρθρο 19 που έχει συνταχθεί με σκοπό την ενσωμάτωση του άρθρου 18 της οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία δεν κυριαρχεί αυτό το πνεύμα. Οι φορείς που πρόλαβαν να καταθέσουν σχόλιο πριν τη λήξη της προθεσμίας της διαβούλευσης εντοπίζουν διάφορα προβλήματα, πέρα από την παράγραφο 4 που ήδη ανέφερα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπ’όψιν.

Εντοπίζονται και σε άλλα άρθρα διατυπώσεις που ανοίγουν τον δρόμο για την αναίρεση στην πράξη του άρθρου 18 της Οδηγίας, όπως οι προβλέψεις του άρθρου 43, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρή περικοπή των αμοιβών των δικαιούχων. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί αντικειμενική, αμερόληπτη διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι δεν συμφωνούν στην κατανομή του ποσοστού αμοιβής. Τέλος, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καταγραφή όλων των κατηγοριών επαγγελματιών που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός έργου.

Κλείνοντας, ο νόμος αυτός είναι τόσο σημαντικός που θα πρέπει να δοθεί ο χρόνος σε όλους/ες με άμεσο ενδιαφέρον, όπως είναι η κοινωνία των πολιτών, να μελετήσουν επαρκώς το νομοσχέδιο και να επανέλθουν με τις προτάσεις που θα αναδείξουν τη χρησιμότητα και τους στόχους αυτού του νόμου. Η ανάγκη για παράταση αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι όσοι φορείς που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο ανάρτησαν σχόλια στη δημόσια διαβούλευση, το έκαναν μόλις την τελευταία μέρα της προθεσμίας, άρα, προφανώς, υπό πίεση. Προσωπικά, διερωτώμαι, αν δεν δώσουμε ουσιαστικά τον λόγο στους ανθρώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, δηλαδή σε αυτούς/ές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τι είδους νομικό πλαίσιο δημιουργούμε.

Ελπίζοντας να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί που καταθέτω με αυτή την επιστολή μου, προβληματισμοί που διατυπώνονται και από ενδιαφερόμενους φορείς, παραμένω στη διάθεσή́ σας.

 

Με εκτίμηση,

Αλέξης Γεωργούλης

Ευρωβουλευτής, Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές και Δημιουργικές Πόλεις στην εποχή του COVID-19: Θέσεις εργασίας σε κίνδυνο και η πολιτική απάντηση

Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές και Δημιουργικές Πόλεις στην εποχή του COVID-19: Θέσεις εργασίας σε κίνδυνο και η πολιτική απάντηση

Η μελέτη με τίτλο “Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές και Δημιουργικές Πόλεις στην εποχή του COVID-19: Θέσεις εργασίας σε κίνδυνο και η πολιτική απάντηση” δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία από την Eurostat και το Παρατηρητήριο πολιτιστικών και δημιουργικών πόλεων, η παρούσα έκθεση εντοπίζει τις ιδιαίτερα ευάλωτες πολιτιστικές θέσεις εργασίας και δημιουργικές πόλεις. Παρά τις άνευ προηγουμένου προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19, ορισμένες πόλεις ήδη πειραματίζονται με νέες μορφές εκδηλώσεων για να προσεγγίσουν καλύτερα τους ντόπιους και τις κοντινές κοινότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και η διοίκηση των πόλεων έχουν εκδώσει ένα ευρύ φάσμα μέτρων πολιτικής (από αντισταθμιστικές επιχορηγήσεις έως φορολογικές ελαφρύνσεις) για να διατηρήσουν ζωντανή την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, δίνοντας παράλληλα χρόνο σε πολιτιστικά ιδρύματα, εταιρείες και εργαζομένους να προετοιμαστούν για την εποχή μετά τον COVID.

Ο τουρισμός εγγύτητας θα μπορούσε πράγματι να συμβάλει στην αντιστάθμιση των απωλειών από τον διεθνή τουρισμό, ενώ οι νέες πολιτιστικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας (εκπαιδευτικές, υγεία, περιβαλλοντικές…) θα βοηθούσαν στην αποκατάσταση του ευρωπαϊκού κοινωνικού ιστού και της ευημερίας των ανθρώπων.

Η μελέτη περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία όπως τα ακόλουθα:

Αυτοαπασχολούμενοι καλλιτέχνες και συγγραφείς σε σχέση με το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων

Η πολιτιστική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης

Βαθμός θέσεων εργασίας στις τέχνες μεταξύ των κορυφαίων 30% πολιτιστικών και δημιουργικών πόλεων

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Αλέξης Γεωργούλης: 74 τροπολογίες στον φάκελο E-sports & Videogames

Αλέξης Γεωργούλης: 74 τροπολογίες στον φάκελο E-sports & Videogames

Σημαντική συνεισφορά του Ευρωβουλευτή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (The LEFT) Αλέξη Γεωργούλη με εβδομήντα τέσσερις (74) τροπολογίες στον φάκελο της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα τα «e-sports & Videogames».

 

Τα βασικά σημεία που υποστηρίζονται μέσα από τις τροπολογίες είναι:

 • Αύξηση της χρηματοδότησης και της υποστήριξης του τομέα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο αναπτυσσόμενος τομέας των βιντεοπαιχνιδιών προσφέρει έναν αυξανόμενο αριθμό νέων ευκαιριών εργασίας για πολλούς δημιουργούς πολιτισμού, όπως προγραμματιστές παιχνιδιών, σχεδιαστές, συγγραφείς, παραγωγούς μουσικής και άλλους καλλιτέχνες.
 • Συμπερίληψη των e-sports και των videogames στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ( ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (JTF), το Interreg και το συνολικό Ταμείο Πολιτικής Συνοχής 2021-2027.
 • Η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τους άλλους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών videogames & εκπαίδευση ειδικά για τις μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο και της δια βίου εκπαίδευσης και της εργασιακής ζωής.
 • Δημιουργία videogames για την προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του προγράμματος Rights and Values.
 • Προστασία της ιδιωτικότητας χρηστών (προσωπικά δεδομένα) και της πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Πρόληψη για ζητήματα εθισμού. Υπάρχει η ανάγκη αντισταθμίσματος για την φυσική άσκηση και την κοινωνικοποίηση.

 

Τα e-sports και τα videogames αποτελούν έναν νέο ανταγωνιστικός κλάδος, σημαντικό τόσο από οικονομική όσο και από πολιτιστική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συνολική αξία 23,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και 80.000 άτομα που εργάζονται στον τομέα (2020) στην ΕΕ. Ο κλάδος γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και εξακολουθεί να έχει μεγάλες δυνατότητες, ιδιαίτερα τώρα με την ψηφιακή μετάβαση που αγκαλιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας προκειμένου να αναπτυχθεί σωστά.

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Στόχος της υποστήριξης του τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών και πρακτόρων πωλήσεων, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας υλικού το οποίο θα αφορά ευρεία διεθνή διανομή και θα προωθείται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής εκμετάλλευσης στο περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που παρουσιάζουν καινοτόμες πτυχές στο περιεχόμενο και στη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αυξημένη παραγωγή ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών.
 • Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
 • Αυξημένο κοινό για ευρωπαϊκά έργα μέσω γραμμικής και μη γραμμικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση υποστηρίζει έργα (δραματικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ) που προορίζονται για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση τα οποία παρουσιάζουν:

 • ισχυρή συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων·
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης ικανό να προσεγγίσει κοινό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
 • καινοτόμες πτυχές ως προς το περιεχόμενο και τη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν κατάλληλες στρατηγικές για να διασφαλίσουν μια βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον (ιδίως με τη χρήση οικολογικών συμβούλων που επιτρέπουν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγών και των γυρισμάτων) και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

1η καταληκτική ημερομηνία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Μάιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

2η καταληκτική ημερομηνία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Στόχος του προγράμματος, του οποίου την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι, επίσης, να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή και διεθνής συμπαραγωγή. Η υποστήριξη αφορά επιπλέον αναδυόμενα ταλέντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να σκηνοθετήσουν μια ταινία μικρού μήκους που υποστηρίζεται από τα ισχυρά θεμέλια που παρέχουν έμπειρες εταιρείες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ισχυρότερη θέση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
 • Υποστήριξη της αύξησης της ποιότητας, της σκοπιμότητας, του διασυνοριακού δυναμικού και της αγοραίας αξίας των ευρωπαϊκών έργων.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Θα δοθεί υποστήριξη σε ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν από 3 έως 5 οπτικοακουστικά έργα (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ). Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες παραγωγής να μειώσουν τους κινδύνους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα.

Τα έργα θα αξιοποιηθούν για εμπορική εκμετάλλευση και θα προορίζονται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία . Οι υποψήφιοι μπορούν να προσθέσουν μια ταινία μικρού μήκους αναδεικνύοντας ταλέντα.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη εργασιών με υψηλή δημιουργική αξία και πολιτιστική ποικιλομορφία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγικές για το μάρκετινγκ και τη διανομή από την αρχή της φάσης ανάπτυξης, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιδιώκεται επίσης ευρύτερη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνανάπτυξης, μεταξύ φορέων από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο MEDIA Strand. Επίσης στηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων εδραίωση της ικανότητάς τους για επενδύσεις στη φάση ανάπτυξης και επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών και της καινοτομίας τους ικανότητα εξερεύνησης νέων πεδίων και αγορών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος-Μάιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούνιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ. 

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

European Audiovisual Observatory – Γυναίκες επαγγελματίες στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική παραγωγή

European Audiovisual Observatory – Γυναίκες επαγγελματίες στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική παραγωγή

Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα πραγματεύεται την παρουσία των γυναικών μεταξύ των επαγγελματιών του κινηματογράφου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες:

 1. Πώς εκπροσωπούνται οι γυναίκες μεταξύ των ενεργών επαγγελματιών; 
 2. Ποιο είναι το μέσο ποσοστό των επαγγελματιών γυναικών ανά ταινία; 
 3. Ποιες είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τις γυναίκες (ομάδες που καθοδηγούνται από γυναίκες);

Η ανάλυση που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα βασίζεται σε στοιχεία από τη βάση δεδομένων LUMIERE του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου, η οποία συγκεντρώνει τις ετήσιες εισαγωγές σε ταινίες που κυκλοφορούν στο θέατρο από μια μεγάλη ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κινηματογραφικών οργανισμών και των στατιστικών υπηρεσιών. Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από ευρωπαϊκές ταινίες μεγάλου μήκους που έχουν παραχθεί μεταξύ 2017 και 2021 και κυκλοφόρησαν στους κινηματογράφους στην Ευρώπη μεταξύ 2017 και 2021. Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει μόνο ταινίες για τις οποίες ήταν δυνατό να παρακολουθηθεί τουλάχιστον μία εμπορική προβολή σε μία από τις ευρωπαϊκές αγορές που καλύπτονται στο Βάση δεδομένων LUMIERE. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ετήσιος αριθμός ταινιών που παράγονται σε μια δεδομένη χώρα όπως εμφανίζεται στο LUMIERE μπορεί να διαφέρει από τα επίσημα στοιχεία παραγωγής, καθώς η βάση δεδομένων περιλαμβάνει μόνο ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει εμπορικά. 

Η παρούσα μελέτη λαμβάνει υπόψη την προέλευση των κινηματογραφικών έργων και όχι την εθνικότητα των σκηνοθετών. Μια ταινία θεωρείται ότι είναι ευρωπαϊκής προέλευσης όταν παράγεται και χρηματοδοτείται από μια ευρωπαϊκή χώρα. Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης, τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρούνται ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η βάση δεδομένων LUMIERE καλύπτει 34 ευρωπαϊκές αγορές για ταινίες που παράγονται μεταξύ 2017 και 2021. Εφόσον το LUMIERE παρακολουθεί ταινίες βάσει εισιτηρίων, ο όγκος παραγωγής ταινιών σε εκείνες τις χώρες που δεν καλύπτονται στη βάση δεδομένων μπορεί να έχει υποτιμηθεί (δηλ. δεν περιλαμβάνουν ταινίες που κυκλοφόρησαν μόνο στις εθνικές τους αγορές).

Στη μελέτη μπορείτε να βρείτε στοιχεία και διαγράμματα όπως:

Τα ποσοστά των γυναικών διευθυντών στις ομάδες (2017-2021)

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ. 

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η παρούσα πρόκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Το πρόγραμμα “Η Μουσική κινεί την Ευρώπη” θα υποστηρίξει τη βιώσιμη διανομή μουσικής, με έμφαση στη ζωντανή μουσική. Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους, η δράση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ποικιλομορφίας του μουσικού τομέα της Ευρώπης.

Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να επιλέξει μια κοινοπραξία ικανή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ποικιλομορφία σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οργανισμών του μουσικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικής στήριξης σε αυτούς.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για 2 ξεχωριστές, αλλά συνδεδεμένες δραστηριότητες:

 • Ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης το οποίο θα αναδιανέμει τα κεφάλαια σε τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζωντανής μουσικής
 • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων προς όφελος του τομέα της ζωντανής μουσικής

Θέματα και προτεραιότητες

Οι δραστηριότητες που καθορίζονται στους στόχους πρέπει να επικεντρώνονται σε 3 θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης:

 • livestreaming
 • συνεργασία μεταξύ μουσικών χώρων
 • εξαγωγή μουσικής.

Το καθεστώς υποστήριξης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (οικονομική υποστήριξη σε τρίτους), ιδανικά μία ανά έτος, καλύπτοντας κάθε φορά ένα ή συνδυασμό αυτών των θεμάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Αντίκτυπος 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να επιλέξει ένα ενιαίο έργο, το οποίο προτείνεται από μια κοινοπραξία οργανισμών, επιφορτισμένη με την οργάνωση δραστηριοτήτων με την ευρύτερη δυνατή προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών (οργανισμούς και/ή άτομα) στον τομέα της μουσικής σε όλη την Ευρώπη.

Οι αιτήσεις πρέπει να προβλέπουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση ενός καθεστώτος οικονομικής στήριξης που αναδιανέμει τα κεφάλαια υπό μορφή επιχορηγήσεων (οικονομική στήριξη σε τρίτους) στους τελικούς αποδέκτες μέσω μίας ή περισσότερων ανοιχτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανά έτος και να τις συμπληρώνει με δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Η οικονομική στήριξη σε τρίτους πρέπει να κατανεμηθεί σε τουλάχιστον 60 δικαιούχους (αποδέκτες επιχορήγησης) που καλύπτουν μεταξύ τους και τα τρία θέματα της παρούσας πρόσκλησης. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 15 Σεπτεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου 2023 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιανουάριος – Μάρτιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Απρίλιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μήνας 202Χ

Τυπικό πρότυπο πρότασης Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την επίσημη πρόσκληση

Πρότυπο πρότασης (Μόνο για πληροφορίες – ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για υποβολή. Θα βρείτε τη φόρμα αίτησης στο σύστημα υποβολής)