Αλέξης Γεωργούλης: “Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα”

Αλέξης Γεωργούλης: “Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα”

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης παρευρέθηκε και στήριξε την πρωτοβουλία Liveurope, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη νέων μουσικών ταλέντων στην Ευρώπη ως μέλος και συνιδρυτής της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών.

Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία, ο Ευρωβουλευτής εξήγησε ότι: “Αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική γιατί ένιωσα ότι οι πολιτικοί δεν βλέπουν αυτό το ανεκτίμητο εργαλείο που έχουν στα χέρια τους”, τονίζοντας πως «Ο πολιτισμός δεν λαμβάνει αυτό που του αξίζει. Η μουσική πρέπει να αναδημιουργήσει την ΕΕ γιατί η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027 για τον τομέα της μουσικής, σε μια προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον συγκεκριμένο Δημιουργικό και Πολιτιστικό Τομέα. Η χρηματοδότηση επέτρεψε την ύπαρξη δομών όπως η Liveurope. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία η οποία υποστηρίζει τις αίθουσες συναυλιών οι οποίες αναδεικνύουν ανερχόμενους Ευρωπαίους καλλιτέχνες. «Πρόκειται για ένα έργο που γεννήθηκε το 2014 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», εξηγεί η Elise Phamgia, η συντονίστριά του, «ένα έργο που γεννήθηκε από την όρεξη της Ancienne Belgique να δημιουργήσει συνεργασίες με αίθουσες συναυλιών σε όλη την Ευρώπη, για να προωθήσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό νέα ταλέντα στην Ευρώπη».

Συγκεκριμένα, οι χώροι που συμμετέχουν λαμβάνουν περίπου 1.000 ευρώ ανά ανερχόμενο Ευρωπαίο καλλιτέχνη που προβάλλουν. Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, η παραγωγικότητά τους έχει αυξηθεί κατά 63%. Στηρίζει νέα ταλέντα που σπάνια έχουν τους απαραίτητους πόρους και το δίκτυο για να γίνουν γνωστοί και να ξεκινήσουν μια περιοδεία στο εξωτερικό.

Ανακοίνωση του CCFG για το Πολιτιστικό Μέλλον της Ευρώπης

Ανακοίνωση του CCFG για το Πολιτιστικό Μέλλον της Ευρώπης

Η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών (CCFG), της οποίας ένας εκ των ιδρυτών είναι ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, πραγματοποίησε δήλωση σχετικά με το Πολιτιστικό Μέλλον της Ευρώπης.

Στόχος του CCFG είναι να τονίσει την σημασία του Πολιτισμού για το μέλλον της Ευρώπης και να παρουσιάσει όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες του Πολιτισμού. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο το γεγονός πως οι δραστηριότητες που αφορούν τον Πολιτισμό, του πολιτιστικούς δημιουργούς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, αξίζουν μεγαλύτερης αναγνώρισης και χρηματοδότησης.

H ανακοίνωση του CCFG αναφέρει:

“Ο Πολιτισμός είναι ουσιώδης για το μέλλον μίας ενωμένης Ευρώπης. Πρόκειται για ένα απεριόριστο και ποικιλόμορφο πολιτιστικό οικοσύστημα, το οποίο αποτελεί την ραχοκοκαλιά μία λειτουργικής δημοκρατίας και δίδει μία εγγενή αξία σε ολόκληρη την κοινωνία μας. Το Ευρωπαϊκό εγχείρημα μπορεί να ευημερήσει μόνον εάν τοποθετήσουμε τον Πολιτισμό στο επίκεντρό του. 

Κατά την διάρκεια των περασμένων 12 μηνών, τα μέλη του CCFG, στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, εργάστηκαν πυρετωδώς για να φέρουν τον Πολιτισμό στο προσκήνιο και να αντικατοπτρίσουν ορθά την σημαντικότητα του θέματος των συμπερασμάτων τησ Διάσκεψης. Παρά τις προσπάθειες των μελών μας, δεν έχουν παρουσιαστεί όλες οι κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες του Πολιτισμού στη Διάσκεψη, κάτι για το οποίο λυπούμαστε.

Πάρα ταύτα, υφίστανται ορισμένες υποσχόμενες προσεγγίσεις για το πολιτιστικό Μέλλον της Ευρώπης – και για το μέλλον του Πολιτισμού στην Ευρώπη – που πιστεύουμε ότι αξίζουν μέτρα αναγνώρισης και ανάδειξης.

Ειδικότερα, στην τελική έκθεση της Διάσκεψης καλούνται τα Κράτη-Μέλη να «δημιουργήσουν ευκαιρίες για ανταλλαγή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά και να τους κινητοποιήσουν προς μία κοινή Ευρωπαϊκή ταυτότητα», απαιτώντας την «διεύρυνση υφιστάμενων μέτρων, όπως είναι η Δημιουργική Ευρώπη», καθώς και «ενέργειες εξασφάλισης, που θα διασφαλίζουν τους επαγγελματίες του Πολιτισμού επαρκώς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο {..} με την θέσπιση ενός νομικού κανονισμού Ευρωπαϊκού επιπέδου.

Αυτό αποτελεί ένδειξη ισχυρής παρουσίας των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών μας, ευνοώντας μία μέγιστη Ευρωπαϊκή πολιτιστική διάσταση για τον Πολιτισμό. Πράγματι, είναι καιρός να αναγνωρίσουν πλήρως τα Κράτη-Μέλη, την αυξανόμενη διακρατική διάσταση του Πολιτισμού και να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απελευθερώσει πλήρως τις δυνατότητες του πολιτικού της τομέα. Σαφέστατα, κάτι τέτοιο πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε έναν πιο διακεκριμένο πολιτιστικό ρόλο στην πολιτική ατζέντα της Ένωσης.

Η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών (CCFG), συμφωνεί πλήρως με τη Διάσκεψη ότι οι ενέργειες της ΕΕ αναφορικά με τον πολιτισμό, τους πολιτιστικούς δημιουργούς και τις πολιτιστικές ανταλλαγές αξίζουν μεγαλύτερη αναγνώριση και χρηματοδότηση. Επομένως,  δεσμευόμαστε να εργαστούμε προς μια Ευρωπαϊκή Καλλιτεχνική ιδιότητα, καθώς επίσης και προς μια σημαντική διεύρυνση του επόμενου προγράμματος της Δημιουργικής Ευρώπης και σε μια σημαντική αύξηση του του προϋπολογισμού για το επόμενο Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο 2028-2034.  Θα το πραγματοποιήσουμε σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα.

Πριν από ένα έτος, υποσχεθήκαμε να εισακούσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και να υποστηρίξουμε τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Θέτοντας αυτή την άποψη, θα παραδώσουμε τα αποτελέσματα της Διάσκεψης και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να προσφέρουμε στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς με όλα τα συστατικά του – συγγραφείς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ελεύθερους απασχολούμενους καλλιτέχνες και όλους τους πολιτιστικούς εργαζόμενους, τις δημιουργικές βιομηχανίες καθώς και τους επαγγελματίες πολιτιστικής εκπαίδευσης και κληρονομιάς – μια φωνή που θα ακουστεί κατά τη διαμόρφωση του του  ρόλου του Πολιτισμού για το Μέλλον της Ευρώπης”.

Ακολουθεί το κείμενο στα αγγλικά:

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Ο Αλέξης Γεωργούλης μιλά για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου

“Είναι  απαίτηση,  -πρώτα απ’ όλα των πολιτών μας- στη μάχη απέναντι στον καρκίνο να είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς διαφορές!”, 

Αλέξης Γεωργούλης

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης ήταν μέλος της επιτροπής BECA, η οποία αποτελεί μία ειδική επιτροπή που συστάθηκε για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Δεκέμβριο του 2021. Κατά τη συμμετοχή του στις ενέργειες της Eπιτροπής, έχει τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη να καλυφθούν τα κενά και οι αδυναμίες που υπάρχουν ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενών και των επιζώντων του καρκίνου, καθώς επίσης και τις ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στα κράτη-μέλη. 
YouTube player

Η πολιτική για την καταπολέμηση του καρκίνου θα πρέπει να εστιάζει και να καλύπτει μείζονα ζητήματα για όλα τα στάδια του καρκίνου, όπως:

-η πρόληψη, ο προ-συμπτωματικός έλεγχος και η ανίχνευση της νόσου χωρίς αποκλεισμούς

-η  Ισότιμη πρόσβαση στην αντικαρκινική περίθαλψη

-η Παροχή σθεναρής υποστήριξης σε καρκινοπαθείς, επιζώντες και φροντιστές και

-οι Προκλήσεις όσον αφορά τον καρκίνο που προσβάλλει παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες”.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πανδημία του COVID-19 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ανίχνευση, την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου και ανέδειξε χρόνια προβλήματα και αδυναμίες. Επομένως, μέσω του ψηφίσματος, δίνεται οι δυνατότητα να καθοριστούν οι βασικές γραμμές για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. 

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τον προ-συμπτωματικό έλεγχο, με ειδικά μέτρα για τον παιδικό και νεανικό καρκίνο. Επίσης, είναι σημαντικός ο περιορισμός καρκινογενών παραγόντων στην διατροφή και αύξηση των μελετών γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τη νόσο. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής διαβίωση για τους νοσούντες αλλά και ομαλή επανένταξη των επιζώντων εξαλείφοντας κάθε στιγματισμό. 

Φυσικά, απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση σε κάθε στάδιο και επίπεδο που αφορά τον καρκίνο και τους καρκινοπαθείς προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τα κενά που εντοπίζονται.

 Το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα στον τομέα της υγείας. Περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς τομείς δράσης: την πρόληψη την έγκαιρη διάγνωση, την διάγνωση και θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά και τους νέους.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση Του καρκίνου που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2021, αποτελεί την απάντηση της ΕΕ στις ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις καθώς και στις εξελίξεις στον τομέα αντιμετώπισης του καρκίνου και αποτελεί πολιτική δέσμευση ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια στη μάχη κατά του καρκίνου. Με βάση δέκα εμβληματικές πρωτοβουλίες και διάφορες υποστηρικτικές δράσεις, αποτελεί μέρος των προτάσεων της Επιτροπής για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας με σκοπό την εξασφάλιση μιας ασφαλέστερης, καλύτερα προετοιμασμένης και ανθεκτικότερης ΕΕ.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Η Ευρώπη χρειάζεται μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τα βιντεοπαιχνίδια”

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17/05/2022, τοποθετήθηκε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης σχετικά με το θέμα: “Ηλεκτρονικός αθλητισμός και βιντεοπαιχνίδια”.

YouTube player

 

Πιο συγκεκριμένα, στον ομιλία του ο Ευρωβουλευτής υποστήριξε:

Πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τα βιντεοπαιχνίδια, γιατί η νέα αυτή αγορά εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να δράσουμε άμεσα, ώστε να προλάβουμε τις εξελίξεις και η νέα αυτή Στρατηγική να δώσει γερές βάσεις και να φτάσει σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης, επωφελώντας εξίσου όλες τις χώρες και όλους τους πολίτες. 

Εδώ, υπάρχει μία ευκαιρία την οποία οφείλουμε να αδράξουμε!

Να σημειωθεί πως ό,τι γεννιέται σήμερα, στον κλάδο αυτόν σε έξι μήνες θεωρείται ήδη παλιό. Άρα, η εξελικτική αυτή καινοτομία καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση το οικοσυστήματος των βιντεοπαιχνιδιών, σε ιδιαίτερα μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επομένως χρειαζόμαστε μέτρα και μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για ένα πλαίσιο: 

 • μεγαλύτερης ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κυριαρχούν στον κλάδο
 • ίσης εκπροσώπησης των γυναικών
 • δίκαιων εργασιακών συνθηκών, κοινωνικής ασφάλισης και αμοιβών για τους εργαζομένους στον κλάδο,
 • μέτρα για την προστασία των παικτών και ειδικά των νέων και ανηλίκων ως προς: 
  • τα προσωπικά δεδομένα
  • και τον κίνδυνο εθισμού

αλλά και μέτρα για τη συμπερίληψη όλων, από τα Άτομα με Αναπηρία, μέχρι και τις χώρες με δυσκολία ένταξης στον ψηφιακό κόσμο, ώστε να μην μείνει κανέναν πίσω”.

Είναι αναγκαία μια Ευρωπαϊκή στρατηγική  για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τα βιντεοπαιχνίδια, γιατί μέσα από αυτήν μπορεί να δοθεί ώθηση στους δημιουργούς και πολιτιστικούς τομείς συνολικά, σε μια στιγμή που το το χρειάζονται πιο πολύ πάρα ποτέ, μετά το χτύπημα της πανδημίας στον πολιτισμό.

Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που υπάρχουν στον κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στηριχθεί ο κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών με περισσότερες χρηματοδοτήσεις, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο οικοσύστημα των βιντεοπαιχνιδιών, που αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις!

Πρόκειται για μια ισχυρότατη αναδυόμενη οικονομία, η οποία ταυτόχρονα συμβάλλει όλο και περισσότερο στην προώθηση της καινοτομίας, η οποία είναι τόσο σημαντική για την Ευρώπη! 

Πρέπει επίσης να υπάρξει μέριμνα για ένα δίκαιο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων στον κλάδο! Πρόκειται για μια κοινότητα από προγραμματιστές, γραφίστες, μουσικούς και κάθε είδους δημιουργούς, οι οποίοι παρέχουν την απαραίτητη πρώτη ύλη για αυτήν την νέα οικονομία! Χωρίς αυτούς δεν έχουμε τίποτα!

Και πρέπει να μπουν γερά θεμέλια που θα διασφαλίζουν ένα δίκαιο πλαίσιο εργασιακών συνθηκών, κοινωνικής ασφάλισης και αμοιβών, που να ισχύει σε όλη την Ευρώπη, και να επεκταθεί και σε όλο το ευρύτερο φάσμα Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθογένειες.

Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται για την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών!

Θα πρέπει να δημιουργηθούν μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών και πολιτών, αλλά και για να αποφύγουμε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις λόγω εθισμού των παικτών ή και των επαγγελματιών του κλάδου.

Ο στόχος για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τα βιντεοπαιχνίδια, είναι ένα έργο πολλα υποσχόμενο που δημιουργεί προσδοκίες, στις οποίες οφείλουμε να ανταποκριθούμε και να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Ας αξιοποιήσουμε  τις ευκαιρίες που μας δίνει ο πολιτισμός για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων της κοινωνίας μας”

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Covid τοποθετήθηκε σήμερα, 12/5/2022, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος τόνισε τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία για τα παιδιά και τους νέους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική τους υγεία. 

YouTube player

Πιο συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής ανέφερε:

“Δυστυχώς, η πανδημία και τα πρωτόγνωρα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης – που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της-, είχαν, άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία όλων μας.

Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω, τον αντίκτυπο που είχε, ο εγκλεισμός, στα παιδιά, στους εφήβους και στους νέους που κλήθηκαν να προσαρμοστούν βίαια και άμεσα σε μία νέα πραγματικότητα.  Σε όλες τις πρόσφατες συναντήσεις που είχα με μαθητές, νέους και οι εφήβους, όλοι μοιράστηκαν μαζί μου το ίδιο πρόβλημα:

Την αγωνία και το άγχος που τους προκάλεσε η απομόνωση και η μοναξιά λόγω της πανδημίας. 

Προέρχομαι όπως ξέρετε από τον χώρο του πολιτισμού και ξέρω από πρώτο χέρι πόσο πολύ μπορούμε να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες που προσφέρει ο πολιτισμός για τη μείωση της μοναξιάς και της απομόνωσης, για την ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής ταυτότητας,  καθώς επίσης και για την πρόληψη και τη θεραπεία των ψυχικών παθήσεων.

Αυτό φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Γι’ αυτό άλλωστε παρατηρήθηκε αύξηση κατανάλωσης των πολιτιστικών προϊόντων κατά την περίοδο των lockdown.

Εν κατακλείδι μας προτρέπω να αξιοποιήσουμε  τις ευκαιρίες που μας δίνει ο πολιτισμός για την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων της κοινωνίας μας”.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά αθλήματα”

Η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Οργανισμών και η Ομάδα Αθλημάτων, της οποίας υδριτικό μέλος είναι ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης πραγματοποίησε σήμερα, 11/05/2022, το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: το παιχνίδι ξεκινάει: Πηγαίνοντας τα esports σε επόμενο επίπεδο. 

Την εκδήλωση άνοιξε με τοποθέτησή του ο Αλέξης Γεωργούλης ο οποίος τόνισε: 

Πιστεύω, και θα το δούμε στη διαδικασία αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για τα ηλεκτρονικά αθλήματα, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.

Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απολύτως απαραίτητο όσοι δημιουργούν βιντεοπαιχνίδια – προγραμματιστές, γραφίστες, συνθέτες και μουσικοί και πολλοί άλλοι δημιουργοί πολιτισμού που ασχολούνται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αθλημάτων και άλλων βιντεοπαιχνιδιών – να επωφεληθούν από την οικονομική άνθηση του τομέα και από τις πολιτικές μας αποφάσεις.

Χωρίς αυτούς, χωρίς τις χιλιάδες ώρες που αφιέρωσαν από τον χρόνο τους και την αφοσίωσή τους  στη δημιουργία των παιχνιδιών, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό.

Η επερχόμενη έκθεση για τα ηλεκτρονικά αθλήματα και τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς μια στρατηγική της ΕΕ για τα esports. Μαζί με τους συναδέλφους μου από το CCFG – τη Laurence Farreng ως εισηγήτρια και ως σκιώδεις εισηγητές τον Tomasz Frankowski, εμένα και τον Niklas Nienaß – ο οποίος θα ήταν εδώ μαζί μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό – και του στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας – και φυσικά με τον Iban Garcia del Blanco, που είναι μαζί μας σήμερα, και είναι επίσης μέλος του CCFG, θα διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα του σημερινού διαδικτυακού σεμιναρίου θα ενσωματωθεί στην έκθεση”.

YouTube player

 

Τα esports αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής κοινωνίας. Αποτελούν ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται ραγδαία και ένα θέμα που συνδέει το παιχνίδι, την ψυχαγωγία και τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τέχνη, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και τον αθλητισμό. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να εξεταστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να αναζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Αλέξης Γεωργούλης: “Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαζί πάμε παραπέρα”

Καθώς η τελική έκθεση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (CoFoE) παραδίδεται στους προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο Στρασβούργο στις 9 Μαΐου, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και πολιτιστικοί λειτουργοί υπενθυμίζουν στους λήπτες αποφάσεων τον κρίσιμο ρόλο του τον πολιτισμό και τις τέχνες στην οικοδόμηση ενός δημοκρατικού, ανοιχτού, διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος για την Ευρώπη.  

Μέρος στην εκδήλωση έλαβε και ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα του πολιτισμού για την Ευρώπη και την αναγκαιότητα να ληφθεί σοβαρά υπόψη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

“Δυστυχώς, ο πολιτισμός δεν φαίνεται να έχει υψηλή προτεραιότητα ούτε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ούτε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Επομένως, είναι σημαντικό να διατηρούμε στενή επαφή μαζί σας και να εργαστούμε μαζί για να διαμορφώσουμε το μέλλον του πολιτισμού της Ευρώπης και μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής παραγωγής. 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι ορισμένες από τις προτάσεις σας περιλαμβάνονται ήδη όχι μόνο στην προσωπική μου άποψη και νοοτροπία, αλλά και στις πολιτικές μου προτεραιότητες και στις ερωτήσεις, τις επιστολές, τις τροπολογίες και τις συνολικές δράσεις για τις οποίες διαπραγματεύομαι και αγωνίζομαι κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και επίσης σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου στην Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών, όπως:

o να συμπεριληφθούν οι τέχνες και ο πολιτισμός στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης

o να συμπεριληφθεί η καλλιτεχνική εκπαίδευση στα σχολικά προγράμματα και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

o να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για εργασία και δίκαιες συνθήκες εργασίας που θα διασφάλιζε επίσης την ευημερία και ένα ελάχιστο εισόδημα για όλους τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, προστατεύοντας έτσι τα πολιτιστικά οικοσυστήματα”.

YouTube player

 

Ο Αλέξης Γεωργούλης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, πολιτιστικοί εργαζόμενοι και νέοι συγκεντρώθηκαν έτσι ώστε να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί από τους φορείς λήψης αποφάσεων. Τώρα, καθώς η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πλησιάζει στο τέλος της, οι κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ ζητούν συνεχή διάλογο με λιγότερο εκπροσωπούμενες ομάδες και συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς στο σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία και των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, οι πολίτες ζητούν μια κεντρική θέση για τον πολιτισμό ως μέσο δημιουργίας ελεύθερων, δημοκρατικών και συνεκτικών κοινωνιών. Για να ενισχύσουν τη φωνή τους. 

Η εκστρατεία #AmplifyinAction συνοδεύεται από μια σειρά διαδικτυακών και μη συζητήσεων και συνομιλιών που παρουσιάζουν πολιτιστικές προοπτικές για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις, κάνοντας την Ευρώπη πιο περιεκτική, πιο δημοκρατική, πιο πολιτιστικά συνειδητοποιημένη και ένα καλύτερο μέρος για να ζεις. 

Η εκστρατεία #AmplifyinAction είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας ενός έτους μεταξύ κοινοτήτων σε 12 ευρωπαϊκές χώρες που εργάζονται σε κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς τρόπους. Πάνω από 350 άτομα συζήτησαν ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της χάραξης πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρότειναν μια ποικιλία ιδεών, προβληματισμών και συστάσεων για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

#YouthChallenge #EYΥ2022

 

YouTube player

 

Αν είσαι 15-29 ετών, στείλε το μήνυμα σου!

“Ποιo ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε μέσα στην πανδημία και πώς νομίζετε ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλλει στη λύση του;”

Απάντησε με ένα σύντομο βίντεο (max 00.59’’)

 

Ανέβασε το στα social media σου και κάνε tag τον λογαριασμό μας

στο Instagram: georgoulisalexis_ep

στο Facebook: Alexis Georgoulis MEP

 

και στείλε το βίντεο στη διεύθυνση e-office@alexisgeorgoulis.eu (μαζί με το όνομα σου και την πόλη σου) για να ενώσουμε τις φωνές μας για ένα δυναμικό έτος νεολαίας!

Το 2022 είναι Ευρωπαϊκό έτος νεολαίας!

Πιστεύω ότι κάθε έτος πρέπει να είναι έτος νεολαίας.

Γιατί οι νέοι είναι το μέλλον της Ευρώπης και είναι και οι δικές σας ιδέες που μπορούν να μας πάνε ένα βήμα μπροστά.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Όλοι μας έχουμε ένα κοινό όραμα: έναν εύρωστο μουσικό τομέα που θα συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο”


Η μουσική ήταν και πάντα θα είναι μία ισχυρή έκφραση όλων των διαφορετικών μας υποβάθρων και ταυτοτήτων, οι οποίες δημιουργούν την κοινή ευρωπαϊκή μας πολιτιστική ταυτότητα.

-Α. Γεωργούλης

Η εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Μουσική με τίτλο “Μια φωνή για την Ευρωπαϊκή Μουσική” πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου του 2022 από το Εθνικό Κέντρο Μουσικής και Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PFUE). Η εκδήλωση προβάλλει την επιθυμία να τοποθετηθεί η μουσική στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών θεμάτων. Στόχος είναι ενίσχυση της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον μουσικό τομέα μέσω της συγκέντρωσης πολλών ενεργών ευρωπαϊκών μουσικών οργανισμών προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία φωνή για την ευρωπαϊκή μουσική και να τεθεί σε κίνηση μια νέα δυναμική γύρω από βασικά θέματα: κινητικότητα, γνώση του κλάδου, καινοτομία, πράσινη μετάβαση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εξετάστηκαν διάφορα ζητήματα από τους συμμετέχοντες, όπως:

 • η αύξηση της γνώσης και των δεδομένων σχετικά με τον μουσικό τομέα
 • η κινητικότητα των καλλιτεχνών και η διακίνηση του έργου τους
 • η καινοτόμα και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα
 • η εξέταση βασικών ρυθμιστικών και θεσμικών ζητημάτων

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης. Ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μουσικός τομέας και ιδιαίτερα στην ανάγκη που υπάρχει για την δημιουργία και εφαρμογή μίας φιλόδοξης πολιτικής για την ευρωπαϊκή μουσική, δίνοντας έμφαση στην διασυνοριακή κινητικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την τοποθέτησή του ο Ευρωβουλευτής ανέφερε:

Η Γαλλική Προεδρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα θα συζητήσουμε περαιτέρω μία φιλόδοξη πολιτιστική πολιτική η οποία θα υποστηρίζει τον στόχο για μία βιώσιμη ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Υπό αυτή την οπτική, πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ένα κοινό όραμα: έναν ακμάζοντα μουσικό τομέα που θα συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο.

Πώς μπορούμε να το αποκτήσουμε;

Θα πρέπει να ενώσουμε τις διαφορετικές φωνές μας  για τον καθορισμό ενός κοινού οράματος και στρατηγικής για το μέλλον. Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μουσική, μας παρέχει το πλαίσιο και εμείς τώρα πρέπει να την ενισχύσουμε και να την ολοκληρώσουμε.

Ως προς αυτή τη συγκεκριμένη οπτική, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις και προτάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι συμβάλλουν στην συζήτηση

Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την ποικιλομορφία, την ανάπτυξη και την προβολή όλων των ειδών μουσικής της Ευρώπης.

Η μουσική ήταν και πάντα θα είναι μία ισχυρή έκφραση όλων των διαφορετικών μας υποβάθρων και ταυτοτήτων, οι οποίες δημιουργούν την κοινή ευρωπαϊκή μας πολιτιστική ταυτότητα.

Πρέπει, επίσης, να υποστηρίξουμε την διασυνοριακή κυκλοφορία του ευρωπαϊκού μουσικού ρεπερτορίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό ρεπερτόριο τα πάει αρκετά καλά σε εθνικό επίπεδο, αλλά ο αριθμός των Ευρωπαίων καλλιτεχνών που μπορούν να μετατρέψουν μια τοπική επιτυχία σε διασυνοριακή επιτυχία είναι αρκετά περιορισμένος. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας επαρκής λόγος για να υποστηρίξουμε την κινητικότητα των καλλιτεχνών και της μουσικής.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να μοιραστώ μαζί σας την ιδέα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μουσικού παρατηρητηρίου. Δεν είναι μια νέα ιδέα, έχει αναφερθεί εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι καιρός να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, στο ίδιο πνεύμα με το οπτικοακουστικό παρατηρητήριο. Θα είναι απαραίτητο για την καλύτερη παρακολούθηση και υποστήριξη της συλλογής δεδομένων και γνώσης του τομέα. Έτσι, θα έχουμε καλύτερη εικόνα του τρόπου δημιουργίας αποτελεσματικών πολιτικών για ολόκληρο τον μουσικό τομέα”.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

YouTube player
Ο Αλέξης Γεωργούλης μιλάει για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού

Ο Αλέξης Γεωργούλης μιλάει για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού

«Στην περίπτωση του Πολιτισμού η πανδημία ανέδειξε και ενίσχυσε παθογένειες που υπήρχαν, ενώ τονίστηκε και η αναγκαιότητα των πολιτιστικών αγαθών για την ψυχολογική στήριξη και ανάταση των ανθρώπων»

«Η τέχνη μπορεί να αλλάξει την κοινωνία. Η τέχνη μπορεί να σώσει τον κόσμο. Η τέχνη έχει πάντα κοινωνική αποστολή. Η τέχνη δεν είναι απλώς αισθητική. Η τέχνη μπαίνει στο παιχνίδι όταν αποτυγχάνει η πολιτική» γράφει ο Γάλλος φιλόσοφος Alain Badiou. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να μην αποτύχει η πολιτική των κρατών μελών να δώσει την αξία που αναλογεί στη τέχνη, τόσο για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όσο και για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας, δίνει μεγάλη βαρύτητα στο πολιτισμό. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης συμμετέχει στην Επιτροπή Πολιτισμού του ΕΚ. H Athens Voice τον συνάντησε και μίλησε μαζί του για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού.

Το διάστημα της πανδημίας είδαμε πολιτικές παρεμβάσεις οι οποίες λειτούργησαν περισσότερο πυροσβεστικά. Ωστόσο, ο πολιτισμός χρειάζεται πρωτοβουλίες που να λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Που να παράγουν πολιτιστική πολιτική και όχι πολιτιστική δημοσιότητα. Η παρέμβαση που έχετε κάνει στο ΕΚ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τον Πολιτισμό είναι προς αυτή τη κατεύθυνση; Μπορεί να παράξει πολιτιστική πολιτική και να δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για τον πολιτισμό;

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα μέτρα για τον πολιτισμό ακολούθησαν την ευρύτερη λογική λήψης μέτρων η οποία είχε βραχυπρόθεσμη στόχευση, και αφορούσε κυρίως των περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Πρέπει εδώ να τονισθεί πως ο πολιτισμός απαιτεί κατά κύριο λόγο φυσική παρουσία, αυτό σημαίνει πως ο κλάδος έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τρόπους να προσαρμοστεί σε μία νέα κατάσταση χωρίς να περιοριστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που απαιτούσε γνώσεις και πόρους που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχαν. Επομένως, πρόκειται για μέτρα «πυροσβεστικής» λογικής. Παράλληλα, τα μέτρα που λήφθηκαν στην Ελλάδα ήρθαν με αρκετή καθυστέρηση, δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών και δεν περιλάμβαναν όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού.

Το θέμα είναι πως στην περίπτωση του Πολιτισμού, σε αντίθεση με τους περισσότερους τομείς, η πανδημία ανέδειξε και ενίσχυσε παθογένειες του τομέα που υπήρχαν πριν την πανδημία ιδιαίτερα σε εργασιακά ζητήματα, ενώ παράλληλα τονίστηκε η αναγκαιότητα των πολιτιστικών αγαθών όχι μόνο για την ψυχαγωγία και την παροχή παιδείας αλλά και για την ψυχολογική στήριξη και ανάταση των ανθρώπων.

Κοιτώντας την θετική πλευρά της πανδημίας μπορούμε να πούμε πως ήρθε για να αναδείξει τις παθογένειες και να καταστεί η αρχή για μία ουσιαστική αλλαγή η οποία είναι απαραίτητη. Βέβαια, όσες προσπάθειες, είτε βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες πραγματοποιηθούν, υπάρχει ο κίνδυνος να μην πετύχουν αν δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, τα οποία απεικονίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση. Δυστυχώς, η πανδημία ανέδειξε το τεράστιο κενό που εντοπίζεται σχετικά με την ύπαρξη δεδομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπήρχαν στατιστικές αναλυτικές για θέματα ζωτικής σημασίας όπως ο αριθμός των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε κάθε πολιτιστικό τομέα, με τι είδους σύμβαση κ.τ.λ.

Η ανάγκη αυτή έγινε αντιληπτή από νωρίς και για αυτό με συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ερωτήσεις μου προς την Επιτροπή έχω πιέσει για τη συστηματική συλλογή στατιστικών και άλλων ποιοτικών δεδομένων, που αποτελούν προϋπόθεση για τη χάραξη μιας σωστά στοχευμένης, αποτελεσματικής μακροπρόθεσμης πολιτικής. Στην ιστοσελίδα που έχω ως ευρωβουλευτής (www.alexisgeorgoulis.eu), έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο με τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό» όπου αναρτούμε διεθνείς έρευνες, στοχευμένες μελέτες, χρήσιμα στοιχεία, ανακοινώσεις για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν καλλιτέχνες και δημιουργούς στον δικό τους προγραμματισμό. Φυσικά αυτό αποτελεί μία δική μου πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την ομάδα μου, για να διευκολύνω όσο μπορώ περισσότερο από την πλευρά μου, να υπάρχουν συγκεντρωμένα πρόσφατα στοιχεία για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς.

Η ενημέρωση που είχαμε ωστόσο ήταν λίγο ασαφής… Χαίρομαι για τη διευκρίνιση. Πρόσφατα πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια το ψήφισμα «η Κατάσταση των Καλλιτεχνών στην ΕΕ». Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για τους καλλιτέχνες; Τι έχουν να κερδίσουν απ’ αυτό;

Το Ψήφισμα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αλλαγή που επιδιώκουμε. To μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών που πρότεινα εντάχθηκαν στο Ψήφισμα, αρκετά σημαντικό γεγονός, καθώς ο χώρος του πολιτισμού με αφορά τόσο ως ευρωβουλευτή όσο και ως καλλιτέχνη. Αυτό το Ψήφισμα θέτει τα θεμέλια για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων όπως είναι οι κακοποιητικές συμπεριφορές στο χώρο της τέχνης, τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων του πολιτισμού, την ελεύθερη έκφραση των καλλιτεχνών, την οικονομική ενίσχυση των έργων πολιτισμού και πολλά άλλα.

Οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των εργαζομένων του πολιτισμού βρίσκονταν πάντα σε ένα «θολό τοπίο». Το Ψήφισμα αποτελεί το θεμέλιο για τον σαφή προσδιορισμό και την θέσπιση κανόνων. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων όχι μόνο από τις κακοποιητικές συμπεριφορές αλλά και από τις μη τυπικές εργασιακές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες καλούνται να εργάζονται και να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στην πραγματική εργασία τους και τη συμφωνία που έχουν κάνει.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο πολιτισμός δέχεται χρηματοδοτήσεις και εντάσσεται σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αυτά δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες για παραγωγή πολιτισμού. Αυτή ήταν άλλη μία μάχη που δώσαμε στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απλοποίηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη αλλά και την αύξηση της χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σύγχρονη τέχνη και το πολιτισμό. Τείνουμε να δίνουμε μεγάλη έμφαση στο αναγνωρίσιμο θέαμα, όπως είναι το θέατρο, παραμερίζοντας εντελώς το μη αναγνωρίσιμο που είναι η σύγχρονη τέχνη. Η στρατηγική αυτή όμως αφήνει την ελληνική πρωτοπορία στο περιθώριο του πολιτιστικού ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, κάτι που στοιχίζει στη χώρα όχι μόνο πολιτιστικά αλλά και οικονομικά. Πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτό;

Είναι γεγονός πως στην Ελλάδα η έμφαση δίνεται στο θέατρο και ίσως αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως το θέατρο γεννήθηκε στην χώρα μας. Είναι η μορφή τέχνης που προβάλλεται εντονότερα και έχει ευρύτερο κοινό σε σχέση με άλλες μορφές τέχνης όπως οι εικαστικές για παράδειγμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μίας ανισορροπίας, μια αδικία, αν θέλετε, προς άλλες μορφές της Τέχνης. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Νομίζω ότι η καταγραφή των δημιουργών σε όλες τις τέχνες, είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, γιατί θα αναδείξει την ανάγκη υποστήριξης όλων των εκδοχών της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Έχουμε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αλλά για χρόνια τώρα, λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, δεν λειτουργεί. Αν δεν κάνω λάθος έχει γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα. Σκέφτεστε να κάνετε κάποια παρέμβαση γι’ αυτό στο ΕΚ;

Αν μιλάτε για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που στεγάζεται στο παλιό κτίριο του Φιξ, πράγματι έλαβε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Άργησε πολύ να ανοίξει, υποφέροντας από χρόνια δομικά και λειτουργικά προβλήματα. Από το 2020 το Μουσείο είναι ανοιχτό. Βέβαια αμέσως μετά υπήρξαν οι περιορισμοί που προκλήθηκαν λόγω COVID-19 για όλα τα μουσεία. Αυτή τη στιγμή δουλεύει με μόνιμη συλλογή και λειτουργεί από όσο γνωρίζω κανονικά, οπότε δεν βρίσκω κάποιο λόγο παρέμβασης. Εικάζω ότι κάποιοι πριν από εμένα θα έπρεπε να είχαν πιέσει τις καταστάσεις για ένα έργο που είχε εξαγγελθεί από το 2004.

Είναι γεγονός ότι οι αξίες του φιλελευθερισμού είναι βαθιά ενσωματωμένες όχι μόνο στην οικονομία και στην πολιτική αλλά και στον πολιτισμό. Βλέπουμε λοιπόν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι να μην δίνονται σε μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις, όπως η BIENALLE για παράδειγμα, αλλά να δίνονται για μια επίδειξη μόδας του DIOR. Φυσικά η μόδα έχει πολιτιστικό πρόσημο, ωστόσο το να αποκλείονται άλλες πολιτιστικές διοργανώσεις είναι ακατανόητο. Πιστεύετε ότι με αφορμή αυτό θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το τι προσβάλλει τελικά τα χρηστά μας ήθη;

Προσωπικά θεωρώ ότι η παραχώρηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων θα πρέπει να γίνεται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για το χώρο ως ύλη όσο και ως σύμβολο. Τα μνημεία, όπως το λέει και η λέξη, δεν είναι όμορφοι χώροι για θέαση, είναι χώροι που σηματοδοτούν εποχές και έννοιες και δίνουν το έναυσμα σε κάθε επισκέπτη να έρθει σε επαφή με την ιστορία και την ταυτότητα του μνημείου, αναλογιζόμενος την δική του ταυτότητα και διευρύνοντας τις γνώσεις και τα ερεθίσματά του.

Συγκεκριμένα ο Οίκος DIOR δεν παρουσιάζει απλώς μία επίδειξη μόδας, έχει μερίδιο στην παραγωγή του σύγχρονου πολιτισμού – και να συμπληρώσω, για να μην παρεξηγηθώ, η μόδα ως κλάδος ανήκει στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς. Αν τώρα ο συγκεκριμένος οίκος μόδας δεν αρμόζει ή αρμόζει με το μέγεθος και την ταυτότητα ενός μνημείου αφορά κυρίως την αρμόδια επιτροπή ειδικών και τους υπεύθυνους του Υπουργείου Πολιτισμού που το διοικούν. Οι αποφάσεις για να υπάρχει διαφάνεια και να μην προκύπτουν παρανοήσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες, δημόσιες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Σε σχέση με την BIENNALE θα συμφωνήσω ότι όλες οι διοργανώσεις που έχουν ισάξια βαρύτητα με τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον συμβολισμό του μνημείου και δεν δημιουργούν φθορές, οχλήσεις ή άλλες απαγορευτικές συνθήκες για την διατήρηση του ίδιου του μνημείου, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φιλοξενηθούν. Για να μην κολλάμε σε περιπτωσιολογική αναφορά, τα μνημεία είναι ζωντανοί χώροι, δεν είναι μόνο πολιτιστική κληρονομιά είναι και έναυσμα σημερινής πολιτιστικής παραγωγής για την κληρονομιά του αύριο. Προέχει η προστασία τους πάνω από όλα, συνεπώς πρέπει να πληρούνται κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις για το πώς αξιοποιούνται οι χώροι αυτοί. Εφόσον είναι σαφή τα πρωτόκολλα χρήσης κάθε αρχαιολογικού χώρου και μνημείου, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή να παραχωρούνται για διοργανώσεις που έχουν κυρίως εμπορικό χαρακτήρα, και να αποκλείονται καθαρά πολιτιστικές διοργανώσεις. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν για τη συντήρηση των χώρων πρέπει να είναι περιορισμένες οι φορές που θα παραχωρηθούν, τότε αυτές οι περιορισμένες φορές θα πρέπει να αφορούν την τέχνη και όχι την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πρόσφατα είδαμε ότι βραβευθήκατε στην Ισπανία; Τι αφορούσε αυτό το βραβείο;

Το βραβείο αυτό ήρθε ως αναγνώριση των προσπαθειών της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών, της οποίας είμαι ιδρυτικό και ενεργό μέλος. Το έργο της επικεντρώνεται στις ανάγκες του πολιτισμού στην ΕΕ. Το Βραβείο ADEPI 2021, το οποίο λάβαμε και από τα χέρια του Ισπανού Υπουργού Πολιτισμού, αφορά στις δράσεις της Ομάδας σχετικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του κόσμου της τέχνης και πιο συγκεκριμένα για την άμεση εφαρμογή του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/790. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνει έργα δημιουργών και καλλιτεχνών οφείλουν να τους αποδίδουν τη δέουσα και αναλογική αμοιβή. Πρόκειται για μια Οδηγία που θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών ήδη από τον Ιούνιο που πέρασε αλλά που, δυστυχώς, μόνο 8 κράτη μέλη την ενσωμάτωσαν εντός προθεσμίας, στα οποία μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανάγκη εφαρμογής της Οδηγίας αυτής είναι ακόμη πιο πιεστική μετά το πλήγμα που έφερε η πανδημία στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έκλεισαν όλοι οι ζωτικοί για την Τέχνη χώροι και αναγκαστικά στραφήκαμε στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη στο Αthens Voice.