Ο Αλέξης Γεωργούλης μιλάει για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού

Ο Αλέξης Γεωργούλης μιλάει για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού

«Στην περίπτωση του Πολιτισμού η πανδημία ανέδειξε και ενίσχυσε παθογένειες που υπήρχαν, ενώ τονίστηκε και η αναγκαιότητα των πολιτιστικών αγαθών για την ψυχολογική στήριξη και ανάταση των ανθρώπων»

«Η τέχνη μπορεί να αλλάξει την κοινωνία. Η τέχνη μπορεί να σώσει τον κόσμο. Η τέχνη έχει πάντα κοινωνική αποστολή. Η τέχνη δεν είναι απλώς αισθητική. Η τέχνη μπαίνει στο παιχνίδι όταν αποτυγχάνει η πολιτική» γράφει ο Γάλλος φιλόσοφος Alain Badiou. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να μην αποτύχει η πολιτική των κρατών μελών να δώσει την αξία που αναλογεί στη τέχνη, τόσο για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όσο και για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας, δίνει μεγάλη βαρύτητα στο πολιτισμό. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης συμμετέχει στην Επιτροπή Πολιτισμού του ΕΚ. H Athens Voice τον συνάντησε και μίλησε μαζί του για τον πολύπαθο χώρο του πολιτισμού.

Το διάστημα της πανδημίας είδαμε πολιτικές παρεμβάσεις οι οποίες λειτούργησαν περισσότερο πυροσβεστικά. Ωστόσο, ο πολιτισμός χρειάζεται πρωτοβουλίες που να λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Που να παράγουν πολιτιστική πολιτική και όχι πολιτιστική δημοσιότητα. Η παρέμβαση που έχετε κάνει στο ΕΚ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τον Πολιτισμό είναι προς αυτή τη κατεύθυνση; Μπορεί να παράξει πολιτιστική πολιτική και να δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για τον πολιτισμό;

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα μέτρα για τον πολιτισμό ακολούθησαν την ευρύτερη λογική λήψης μέτρων η οποία είχε βραχυπρόθεσμη στόχευση, και αφορούσε κυρίως των περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Πρέπει εδώ να τονισθεί πως ο πολιτισμός απαιτεί κατά κύριο λόγο φυσική παρουσία, αυτό σημαίνει πως ο κλάδος έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τρόπους να προσαρμοστεί σε μία νέα κατάσταση χωρίς να περιοριστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που απαιτούσε γνώσεις και πόρους που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχαν. Επομένως, πρόκειται για μέτρα «πυροσβεστικής» λογικής. Παράλληλα, τα μέτρα που λήφθηκαν στην Ελλάδα ήρθαν με αρκετή καθυστέρηση, δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών και δεν περιλάμβαναν όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού.

Το θέμα είναι πως στην περίπτωση του Πολιτισμού, σε αντίθεση με τους περισσότερους τομείς, η πανδημία ανέδειξε και ενίσχυσε παθογένειες του τομέα που υπήρχαν πριν την πανδημία ιδιαίτερα σε εργασιακά ζητήματα, ενώ παράλληλα τονίστηκε η αναγκαιότητα των πολιτιστικών αγαθών όχι μόνο για την ψυχαγωγία και την παροχή παιδείας αλλά και για την ψυχολογική στήριξη και ανάταση των ανθρώπων.

Κοιτώντας την θετική πλευρά της πανδημίας μπορούμε να πούμε πως ήρθε για να αναδείξει τις παθογένειες και να καταστεί η αρχή για μία ουσιαστική αλλαγή η οποία είναι απαραίτητη. Βέβαια, όσες προσπάθειες, είτε βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες πραγματοποιηθούν, υπάρχει ο κίνδυνος να μην πετύχουν αν δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, τα οποία απεικονίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση. Δυστυχώς, η πανδημία ανέδειξε το τεράστιο κενό που εντοπίζεται σχετικά με την ύπαρξη δεδομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπήρχαν στατιστικές αναλυτικές για θέματα ζωτικής σημασίας όπως ο αριθμός των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε κάθε πολιτιστικό τομέα, με τι είδους σύμβαση κ.τ.λ.

Η ανάγκη αυτή έγινε αντιληπτή από νωρίς και για αυτό με συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ερωτήσεις μου προς την Επιτροπή έχω πιέσει για τη συστηματική συλλογή στατιστικών και άλλων ποιοτικών δεδομένων, που αποτελούν προϋπόθεση για τη χάραξη μιας σωστά στοχευμένης, αποτελεσματικής μακροπρόθεσμης πολιτικής. Στην ιστοσελίδα που έχω ως ευρωβουλευτής (www.alexisgeorgoulis.eu), έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο με τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό» όπου αναρτούμε διεθνείς έρευνες, στοχευμένες μελέτες, χρήσιμα στοιχεία, ανακοινώσεις για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν καλλιτέχνες και δημιουργούς στον δικό τους προγραμματισμό. Φυσικά αυτό αποτελεί μία δική μου πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την ομάδα μου, για να διευκολύνω όσο μπορώ περισσότερο από την πλευρά μου, να υπάρχουν συγκεντρωμένα πρόσφατα στοιχεία για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς.

Η ενημέρωση που είχαμε ωστόσο ήταν λίγο ασαφής… Χαίρομαι για τη διευκρίνιση. Πρόσφατα πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια το ψήφισμα «η Κατάσταση των Καλλιτεχνών στην ΕΕ». Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για τους καλλιτέχνες; Τι έχουν να κερδίσουν απ’ αυτό;

Το Ψήφισμα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αλλαγή που επιδιώκουμε. To μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών που πρότεινα εντάχθηκαν στο Ψήφισμα, αρκετά σημαντικό γεγονός, καθώς ο χώρος του πολιτισμού με αφορά τόσο ως ευρωβουλευτή όσο και ως καλλιτέχνη. Αυτό το Ψήφισμα θέτει τα θεμέλια για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων όπως είναι οι κακοποιητικές συμπεριφορές στο χώρο της τέχνης, τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων του πολιτισμού, την ελεύθερη έκφραση των καλλιτεχνών, την οικονομική ενίσχυση των έργων πολιτισμού και πολλά άλλα.

Οι συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των εργαζομένων του πολιτισμού βρίσκονταν πάντα σε ένα «θολό τοπίο». Το Ψήφισμα αποτελεί το θεμέλιο για τον σαφή προσδιορισμό και την θέσπιση κανόνων. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων όχι μόνο από τις κακοποιητικές συμπεριφορές αλλά και από τις μη τυπικές εργασιακές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες καλούνται να εργάζονται και να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στην πραγματική εργασία τους και τη συμφωνία που έχουν κάνει.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο πολιτισμός δέχεται χρηματοδοτήσεις και εντάσσεται σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αυτά δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες για παραγωγή πολιτισμού. Αυτή ήταν άλλη μία μάχη που δώσαμε στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απλοποίηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη αλλά και την αύξηση της χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σύγχρονη τέχνη και το πολιτισμό. Τείνουμε να δίνουμε μεγάλη έμφαση στο αναγνωρίσιμο θέαμα, όπως είναι το θέατρο, παραμερίζοντας εντελώς το μη αναγνωρίσιμο που είναι η σύγχρονη τέχνη. Η στρατηγική αυτή όμως αφήνει την ελληνική πρωτοπορία στο περιθώριο του πολιτιστικού ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, κάτι που στοιχίζει στη χώρα όχι μόνο πολιτιστικά αλλά και οικονομικά. Πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτό;

Είναι γεγονός πως στην Ελλάδα η έμφαση δίνεται στο θέατρο και ίσως αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως το θέατρο γεννήθηκε στην χώρα μας. Είναι η μορφή τέχνης που προβάλλεται εντονότερα και έχει ευρύτερο κοινό σε σχέση με άλλες μορφές τέχνης όπως οι εικαστικές για παράδειγμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μίας ανισορροπίας, μια αδικία, αν θέλετε, προς άλλες μορφές της Τέχνης. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Νομίζω ότι η καταγραφή των δημιουργών σε όλες τις τέχνες, είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, γιατί θα αναδείξει την ανάγκη υποστήριξης όλων των εκδοχών της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Έχουμε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αλλά για χρόνια τώρα, λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, δεν λειτουργεί. Αν δεν κάνω λάθος έχει γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα. Σκέφτεστε να κάνετε κάποια παρέμβαση γι’ αυτό στο ΕΚ;

Αν μιλάτε για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που στεγάζεται στο παλιό κτίριο του Φιξ, πράγματι έλαβε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Άργησε πολύ να ανοίξει, υποφέροντας από χρόνια δομικά και λειτουργικά προβλήματα. Από το 2020 το Μουσείο είναι ανοιχτό. Βέβαια αμέσως μετά υπήρξαν οι περιορισμοί που προκλήθηκαν λόγω COVID-19 για όλα τα μουσεία. Αυτή τη στιγμή δουλεύει με μόνιμη συλλογή και λειτουργεί από όσο γνωρίζω κανονικά, οπότε δεν βρίσκω κάποιο λόγο παρέμβασης. Εικάζω ότι κάποιοι πριν από εμένα θα έπρεπε να είχαν πιέσει τις καταστάσεις για ένα έργο που είχε εξαγγελθεί από το 2004.

Είναι γεγονός ότι οι αξίες του φιλελευθερισμού είναι βαθιά ενσωματωμένες όχι μόνο στην οικονομία και στην πολιτική αλλά και στον πολιτισμό. Βλέπουμε λοιπόν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι να μην δίνονται σε μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις, όπως η BIENALLE για παράδειγμα, αλλά να δίνονται για μια επίδειξη μόδας του DIOR. Φυσικά η μόδα έχει πολιτιστικό πρόσημο, ωστόσο το να αποκλείονται άλλες πολιτιστικές διοργανώσεις είναι ακατανόητο. Πιστεύετε ότι με αφορμή αυτό θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το τι προσβάλλει τελικά τα χρηστά μας ήθη;

Προσωπικά θεωρώ ότι η παραχώρηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων θα πρέπει να γίνεται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για το χώρο ως ύλη όσο και ως σύμβολο. Τα μνημεία, όπως το λέει και η λέξη, δεν είναι όμορφοι χώροι για θέαση, είναι χώροι που σηματοδοτούν εποχές και έννοιες και δίνουν το έναυσμα σε κάθε επισκέπτη να έρθει σε επαφή με την ιστορία και την ταυτότητα του μνημείου, αναλογιζόμενος την δική του ταυτότητα και διευρύνοντας τις γνώσεις και τα ερεθίσματά του.

Συγκεκριμένα ο Οίκος DIOR δεν παρουσιάζει απλώς μία επίδειξη μόδας, έχει μερίδιο στην παραγωγή του σύγχρονου πολιτισμού – και να συμπληρώσω, για να μην παρεξηγηθώ, η μόδα ως κλάδος ανήκει στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς. Αν τώρα ο συγκεκριμένος οίκος μόδας δεν αρμόζει ή αρμόζει με το μέγεθος και την ταυτότητα ενός μνημείου αφορά κυρίως την αρμόδια επιτροπή ειδικών και τους υπεύθυνους του Υπουργείου Πολιτισμού που το διοικούν. Οι αποφάσεις για να υπάρχει διαφάνεια και να μην προκύπτουν παρανοήσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες, δημόσιες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Σε σχέση με την BIENNALE θα συμφωνήσω ότι όλες οι διοργανώσεις που έχουν ισάξια βαρύτητα με τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον συμβολισμό του μνημείου και δεν δημιουργούν φθορές, οχλήσεις ή άλλες απαγορευτικές συνθήκες για την διατήρηση του ίδιου του μνημείου, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φιλοξενηθούν. Για να μην κολλάμε σε περιπτωσιολογική αναφορά, τα μνημεία είναι ζωντανοί χώροι, δεν είναι μόνο πολιτιστική κληρονομιά είναι και έναυσμα σημερινής πολιτιστικής παραγωγής για την κληρονομιά του αύριο. Προέχει η προστασία τους πάνω από όλα, συνεπώς πρέπει να πληρούνται κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις για το πώς αξιοποιούνται οι χώροι αυτοί. Εφόσον είναι σαφή τα πρωτόκολλα χρήσης κάθε αρχαιολογικού χώρου και μνημείου, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή να παραχωρούνται για διοργανώσεις που έχουν κυρίως εμπορικό χαρακτήρα, και να αποκλείονται καθαρά πολιτιστικές διοργανώσεις. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν για τη συντήρηση των χώρων πρέπει να είναι περιορισμένες οι φορές που θα παραχωρηθούν, τότε αυτές οι περιορισμένες φορές θα πρέπει να αφορούν την τέχνη και όχι την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πρόσφατα είδαμε ότι βραβευθήκατε στην Ισπανία; Τι αφορούσε αυτό το βραβείο;

Το βραβείο αυτό ήρθε ως αναγνώριση των προσπαθειών της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών, της οποίας είμαι ιδρυτικό και ενεργό μέλος. Το έργο της επικεντρώνεται στις ανάγκες του πολιτισμού στην ΕΕ. Το Βραβείο ADEPI 2021, το οποίο λάβαμε και από τα χέρια του Ισπανού Υπουργού Πολιτισμού, αφορά στις δράσεις της Ομάδας σχετικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του κόσμου της τέχνης και πιο συγκεκριμένα για την άμεση εφαρμογή του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/790. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνει έργα δημιουργών και καλλιτεχνών οφείλουν να τους αποδίδουν τη δέουσα και αναλογική αμοιβή. Πρόκειται για μια Οδηγία που θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών ήδη από τον Ιούνιο που πέρασε αλλά που, δυστυχώς, μόνο 8 κράτη μέλη την ενσωμάτωσαν εντός προθεσμίας, στα οποία μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανάγκη εφαρμογής της Οδηγίας αυτής είναι ακόμη πιο πιεστική μετά το πλήγμα που έφερε η πανδημία στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έκλεισαν όλοι οι ζωτικοί για την Τέχνη χώροι και αναγκαστικά στραφήκαμε στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη στο Αthens Voice.

Α. Γεωργούλης προς Επιτροπή: Ποιες οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του body shaming;

Α. Γεωργούλης προς Επιτροπή: Ποιες οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του body shaming;

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης απέστειλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης σχετικά με το κρίσιμο θέμα του body shaming και των συνεπειών αυτού. Το ζήτημα αυτό λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και έχει μετατραπεί σε ένα κρίσιμο κοινωνικό φαινόμενο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι απρόβλεπτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής ρωτάει την Επιτροπή εάν:

 1. Σκοπεύει να επεξεργαστεί ένα πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας για τα πρότυπα, ιδίως τα έμφυλα πρότυπα, που προβάλλονται στον χώρο της μόδας, τη διαφήμιση, τα ΜΜΕ και κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα;
 2. Προτίθεται να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και/ή να προωθήσει η ίδια, αφενός, τον σχεδιασμό ενημερωτικών εκστρατειών για τους κινδύνους που διατρέχουν όσες/όσοι επιδιώκουν να ακολουθήσουν τα προβαλλόμενα πρότυπα, αφετέρου, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των εφήβων και των νέων απέναντι σε αυτά τα πρότυπα;

Στα ανωτέρω ερωτήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντηση της επισημαίνει:

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων ως ειδικό στόχο πολιτικής στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025.
 • Η Επιτροπή κινείται προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των έμφυλων στερεοτύπων μέσω πρωτοβουλιών πολιτικής και χρηματοδοτήσεις
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική σταδιοδρομία. Πιο συγκεκριμένα, για το εν λόγω ζήτημα ανέφερε: “Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» έχουν χρηματοδοτηθεί έργα που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Επίσης, το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» θα χρηματοδοτήσει έργα για την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, μεταξύ άλλων με έμφαση στη νεολαία. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, η ΕΕ συγχρηματοδοτεί ένα δίκτυο Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πανευρωπαϊκής δικτυακής πύλης betterinternetforkids.eu, τα οποία παρέχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και πόρους σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως, μεταξύ άλλων, την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση στερεοτύπων”.

Το εν λόγω ζήτημα κατέχει κεντρική θέση και σημασία στην σημερινή εποχή καθώς γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς οι επιπτώσεις του body shaming, ιδιαίτερα για την γυναίκες και τα άτομα νεαρής ηλικίας που επηρεάζονται εντονότερα από τα πρότυπα που προβάλλονται.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την ερώτηση

Εδώ μπορείτε να βρείτε την απάντηση της Επιτροπής

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: Όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο

Α. Γεωργούλης: Όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο
YouTube player

Το ECTN πραγματοποίησε το 14ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ευρώπη με κύριο θέμα «Αναγέννηση του Ευρωπαϊκού Τουρισμού μέσω Πολιτισμού, Κληρονομιάς και Δημιουργικότητας», μέρος στο οποίο έλαβε και ο Ευρωβουλευτής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Αλέξης Γεωργούλης. Βασικά αντικείμενα συζήτησης αποτέλεσαν οι τελευταίες τάσεις στον τομέα του πολιτισμού, της κληρονομιάς και του αειφόρου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού. Έμφαση δόθηκε στον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού, της κληρονομιάς και της δημιουργικότητας στην ανάπλαση του ευρωπαϊκού τουρισμού, μετά την κρίση της πανδημίας το 2020 και το 2021.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, ο Ευρωβουλευτής τοποθετήθηκε τονίζοντας ορισμένα καίρια σημεία. Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία του ανέφερε ότι:

«Για να πετύχουμε την πολύ σημαντική και απαραίτητη πια σύνδεση ανάμεσα στη καινοτομία και στη βιωσιμότητα, ο δρόμος μας περνά μέσα από την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η ανάδειξη και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς – που αποτελεί πυλώνα του τουριστικού προϊόντος στην Ευρώπη και την Ελλάδα – πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό.

Η σύνδεση του βιώσιμου τουρισμού με όλα τα είδη πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης, φυσικής και ανθρωπογενής) είναι τόσο μεγάλη, που μπορεί σημαντικά να ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές και τις τοπικές οικονομίες των κρατών-μελών».

Επιπλέον πρόσθεσε ότι «όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας, όπως η πολιτιστική κληρονομιά, η φύση και οι τομείς εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που αναπτύσσονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο».

Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός οδηγεί σε βιώσιμες πρακτικές που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ψηφιακή και πράσινη και σε όποια άλλη μετάβαση. Ο πολιτισμός αποτελεί τον καταλύτη που γεφυρώνει τις διαφορές και διευρύνει τους ορίζοντες προς την καινοτομία και το μέλλον.

Το συνέδριο στοχεύει στη διερεύνηση σημαντικών προκλήσεων, κινδύνων και ευκαιριών για βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη που σχετίζεται με τον πολιτισμό και την κληρονομιά, καθώς και να προτείνει πρακτικά βήματα για την ανάπτυξη και την προώθηση προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού. Το θέμα περιλαμβάνει όλες τις μορφές πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων πολιτιστικών εκφράσεων και όλων των μορφών πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της φυσικής κληρονομιάς.

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός αποτελεί είδος τουρισμού και περιλαμβάνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, την ιστορία τους, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, την θρησκεία, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που συμβάλλουν στον τρόπο διαμόρφωσης της ζωής. Η μορφή αυτή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και συνδράμει στην ανάπτυξη, και ιδιαίτερα την τοπική, με διάφορους τρόπους, καθώς ενθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αναδεικνύει τα αυθεντικά τοπικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό τονώνει τις τοπικές επενδύσεις, γιατί το κέρδος παραμένει στις περιοχές-προορισμούς, και στα τοπικά καταναλωτικά αγαθά, συμπεριλαμβάνοντας πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η εστίαση, η διαμονή, η ψυχαγωγία, τα είδη λαϊκής τέχνης, αλλά και τα χειροποίητα και αναμνηστικά είδη, μεταξύ άλλων.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Ομιλία του ΕΒ Αλέξη Γεωργούλη στην Επιτροπή Καταπολέμησης του Καρκίνου (14/10/2021)

Α. Γεωργούλης: “Στοίχημα είναι να πετύχουμε μια πολιτική που θα περιλαμβάνει απτές πρακτικές με πραγματικό αποτέλεσμα”

YouTube player

 

Με ομιλία του στην Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14/10/2021, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης έθιξε μία σειρά καίριων ζητημάτων που αφορούν τη νόσο του καρκίνου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συγκρότησης Ψηφίσματος αναφορικά με τον αγώνα καταπολέμησης του καρκίνου.

Μέσα από την ομιλία του κατέστησε σαφές ότι στόχος και απόλυτη ανάγκη είναι η συγκρότηση μίας πολιτικής που θα περιλαμβάνει “απτές πρακτικές με πραγματικό αποτέλεσμα” προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των καρκινοπαθών όσο και των φροντιστών τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής δήλωσε: “Παρατηρούμε διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών μελών ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε ίση πρόσβαση των πολιτών στην ανίχνευση και στη θεραπεία του καρκίνου, μείζονα θέματα για τα οποία απαιτείται περισσότερη χρηματοδότηση, και καλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο”.

Ολοκλήρωσε την ομιλία του θέτοντας ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με τις “διαφορετικές ταχύτητες” που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου, τις δυνατότητες για άμεση οικονομική ανακούφιση των καρκινοπαθών αλλά και των φροντιστών τους αλλά και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επανένταξη των καρκινοπαθών στην αγορά εργασίας.

Να σημειωθεί ότι το Ψήφισμα που ετοιμάζεται είναι πολύ σημαντικό γιατί για πρώτη φορά η Ευρώπη σχεδιάζει μια πολιτική για τον καρκίνο, τη στιγμή που ο καρκίνος, είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στις περισσότερες χώρες της Ένωσης. 1,4 εκατομμύρια ανθρώπων πεθαίνουν από καρκίνο ετησίως στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 6.000 παιδιά. Στο εν λόγω Ψήφισμα, ο Ευρωβουλευτής έχει καταθέσει τροπολογίες που αφορούν προτάσεις για πιθανά μέτρα οικονομικής ανακούφισης των καρκινοπαθών, όπως για παράδειγμα, πολιτικές με φορολογικά εργαλεία απαλλαγής των καρκινοπαθών, αλλά και των φροντιστών τους, οι οποίοι χρειάζονται ισχυρή στήριξη κατά των τόσο δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν.

Το σύνολο των τροπολογιών που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής είναι 127 εκ των οποίων οι σημαντικότερες αφορούν:

 • φορολογικά μέτρα όπως μειώσεις και απαλλαγές με σκοπό την οικονομική ανακούφιση τόσο των καρκινοπαθών όσο και των φροντιστών τους.
 • την επανένταξη των καρκινοπαθών στην αγορά εργασία μέσω της λήψης μέτρων όπως εργαλεία παροχής κινήτρων στους εργοδότες, καθώς και εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης των ασθενών σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • την εξέταση και εξάλειψη των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην πρόληψη του καρκίνου και την πρόσβαση στην περίθαλψη.
 • μέτρα για άμεση θεραπεία των καρκινοπαθών, με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία. Τονίζοντας πως είναι σημαντικό να δοθεί βάση στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.
The last farewell to Mikis Theodorakis

The last farewell to Mikis Theodorakis

Άρθρο του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, μέλους της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη:

Χάρη στη μουσική δουλειά του στην ποίηση, σημαντικά ποιήματα διεθνών και Ελλήνων ποιητών μεταφέρθηκαν στο ευρύτερο κοινό. Συνέθεσε μουσική για ποιήματα των Federico Garcia Lorca, Nazim Hikmet και Pablo Neruda, καθώς και των Ελλήνων βραβευμένων με Νόμπελ Γιώργου Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη, όπως επίσης και των Γιάννη Ρίτσου, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τάσου Λειβαδίτη, Ι. Καμπανέλλη, και πολλών άλλων. Έτσι, μέσω του έργου του, η δυσπρόσιτη τέχνη της ποίησης έφτασε στις καρδιές των απλών καθημερινών ανθρώπων.

Ακολουθεί το άρθρο στα αγγλικά:

Athens (Brussels Morning) The music and the songs by Mikis Theodorakis soundtracked my youth, as well as that of many generations in Greece. Furthermore, my adult life, especially my way of thinking about art and politics, is deeply influenced by a speech Theodorakis gave in 1988 during an International Congress organised in Tübingen by the Free Artists, a movement created by Theodorakis’ initiative. Quoting from this speech: “The industrial society creates empty people. Therefore, we are heading towards the end of civilisation as we know it today. […] If radical changes do not occur, changes in the way we organise our lives, then it is certain that Art will have no reason to exist. Because Art presupposes dialogue.” My political philosophy is based on this last phrase. Art, as well as politics, presuppose openness and true intention for honest interaction and dialogue.

After the death of Mikis Theodorakis was announced, the Greek state decided on three days of national mourning; these are the highest honours that can be attributed to the prominent personalities of the nation.  Also, international tributes served as a reminder of the numerous causes he supported. Theodorakis was an internationally recognised composer, with several awards. His work is incredibly rich and diverse. He was a musical genius who composed very different types of music, from Greek folk to classical music. The quality of his creations contributed to the rise of the level of Greek music production, but also, he brought Greek music to concert venues all over the world. At first, they were concerts against the Greek dictatorship of 1967-1974, later against the use of nuclear power or in support of Amnesty International, the peace movement and Greco-Turkish friendship. It should be noted that in 1994, the signing of the agreement between the Palestinians and Israelis was celebrated in Oslo in the presence of Peres and Arafat with the presentation of Theodorakis’ two works related to these people: “Mauthausen” and the “Hymn to Palestine”. Also, we should not forget his works “Canto Olympico” and “Hellenism”, composed and presented at the opening ceremony of the Olympic Games in Barcelona, 1992.

His musical style, inspired by his influences from the music of his country, managed to reach international audiences also because he composed music for English-speaking films. For example, his Zorba’s Syrtaki, closing the film by Michalis Cacoyannis “Zorba the Greek”, is the most universally well-known Greek melody. Other important international films he wrote the music for are “Phaedra” by Jules Dassin, “Electra” and “Troyans” by Michalis Cacoyannis, “Ζ» and “State of siege” by Kostas Gavras. Moreover, his work includes music for Greek-speaking films and for ancient and modern theatre performances.

Furthermore, thanks to his music work on poetry, important poems by international and Greek poets reached broader audiences. He composed music for poems by Federico Garcia Lorca, Nazim Hikmet, and Pablo Neruda, and also by the Greek Nobel winners Giorgos Seferis and Odysseas Elytis, as well as by Giannis Ritsos, Manolis Anagnostakis, Tasos Livaditis, I. Kampanellis, and many others. Thus, through his work, the difficult-to-reach art of poetry made its way to the hearts of simple ordinary people.

He always kept his art open and deeply connected with society and the voices of everyday people. He was an activist who took many initiatives, like the creation of the “Free Artists” movement, supporting the need to increase the free time of workers, so that they have the opportunity to come in contact with art. His creations were always up-to-date, constantly conversing with history and touching the hearts of all people, educated or not.

I will never forget his image when he conducted the orchestras that performed his works. With his eyes closed he was stretching out his long arms, like a big embrace ready to enclose us all, like the wings of a huge bird ready to fly free. In my mind, there is no need for a last farewell. Because our Miki, will always be present and alive, inspiring all those following his works to also follow his path and vision for world peace and solidarity.

Thank you, Mikis. We will always look for and follow your star and light.

Republished from Brussels Morning

Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δράμας

Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δράμας

Α. Γεωργούλης: ”Τα κλεμμένα κειμήλια της Εικοσιφοίνισσας αποτελούν σημαντικό ευρωπαϊκό ζήτημα”

Την ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας της Εικοσιφοινίσσης και την κωμόπολη της Νικήσιανης του Παγγαίου επισκέφτηκε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Αλέξης Γεωργούλης, το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου.

Ο Ευρωβουλευτής, έτυχε θερμής υποδοχής στο μεγάλο προσκύνημα της Μακεδονίας, ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής, έμαθε την σπουδαία ιστορία του τόπου, τις καταστροφές που αυτός υπέστη κατά τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και την προσπάθεια ανάκαμψης και επαναφοράς της αρχαίας αίγλης του μνημείου.

Η αναφορά στα κλεμμένα κειμήλια της Μονής από τα βουλγαρικά στρατεύματα, τον Μάρτιο του 1917, τα οποία παρακρατούνται σήμερα στην Σόφια και σε διάφορα μέρη του κόσμου, συγκίνησαν τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος ως αρμόδιος για θέματα πολιτισμού, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεσμεύτηκε για την εκκίνηση της προσπάθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επαναφορά των θησαυρών στον φυσικό τους χώρο.

Κατά την συνάντηση που είχε ο κ. Γεωργούλης, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο δέχτηκε τις θερμές ευχαριστίες της τοπικής Εκκλησίας για την επίσκεψη και την διάθεση συνεισφοράς και υποστηρίξεως του αγώνα επιστροφής των ιερών κειμηλίων στο ιστορικό σέβασμα της Εικοσιφοινίσσης, στηρίζοντας τις άοκνες προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όλων όσοι εργάζονται για τον αγαθό αυτό σκοπό.

Πηγή: Αναδημοσίευση από το romfea.gr

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “Τα φεστιβάλ στην μετα-Covid-19 εποχή”

“Τα φεστιβάλ έχουν σημαντική συνεισφορά στις τοπικές οικονομίες και αντιπροσωπεύουν καλές πρακτικές υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής πολιτισμού, προάγωντας την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας” δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης στην έναρξη της εκδήλωσης “Τα φεστιβάλ στην μετά Covid-19 εποχή”.

YouTube player

 

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αλέξη Γεωργούλη, είχε ως σκοπό την ενδυνάμωση του ρόλου των φεστιβάλ και την ανεύρεση τρόπων ενίσχυσής τους μετά και από την κρίση που προκαλεί η πανδημία COVID-19. Παράλληλα σκοπός ήταν μέσα από τον διάλογο και τη συμμετοχή θεσμικών και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτων να αναδειχθούν και να ενισχυθούν οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, με αφορμή και την Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι:

 • Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής για Εκπαίδευση, Νεολαία, Πολιτισμό, Αθλητισμό
 • Ευρωβουλευτής Martina Michels (ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς)
 • Ευρωβουλευτής Hannes Heide (ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών)
 • Κathrin Deventer, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ
 • Νiels Righolt, Αντιπρόεδρος της Culture Action Europe
 • Μάνος Βουγιούκας, Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού

και οι φορείς

 • Athens Digital Arts Festival (ADAF)
 • Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Κύπρου
 • Ιnter Alia – Civic Action Meeting Point
 • Ελευσίνα, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023

Στις εισαγωγικές τους τοποθετήσεις, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσαν ότι ειδικά τα φεστιβάλ επλήγησαν σε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κρίσης της πανδημίας. Ωστόσο στην μετά COVID-19 εποχή, ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός για την ανάκαμψη του τομέα. Συγκεκριμένα η Θέμις Χριστοφίδου δήλωσε: “Η Επιτροπή έχει πάρει πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τον πολιτισμό, συμπληρώνοντας τα μέτρα των εθνικών κυβερνήσεων, στην αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται αυτός ο τομέας. Το πρόγραμμα Creative Europe, που έχει τώρα ενισχυμένο προϋπολογισμό, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ δημιουργούν κοινότητες όπου συμμετέχουν καλλιτέχνες, επιστήμονες και το ευρύ κοινό. Επιπλέον, τα φεστιβάλ συνδέονται και με το όραμα για το αισθητικό περιβάλλον των πόλεων που έχει το πρόγραμμα Bauhaus. Γιατί τα φεστιβάλ μπορούν να είναι χώρος συζήτησης για το πώς ονειρευόμαστε τις πόλεις μας.”

Η Martina Michels από την πλευρά της σημείωσε ότι: “τα φεστιβάλ είναι σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής βιομηχανίας και πρέπει να ενισχυθούν, ιδίως εκείνα που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν λόγω πανδημίας.” Πρότεινε επίσης να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο των Φεστιβάλ. Πρόσθεσε ότι τα φεστιβάλ πρέπει να λειτουργούν με αυτονομία, ακολουθώντας τους κανόνες της δημοκρατίας.

Ο Hans Heidde υπογράμμισε ότι: “τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης πρέπει να χρηματοδοτήσουν δράσεις πολιτιστικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει εμφατικά να αποδοθεί στον πολιτισμό το 2% των προϋπολογισμών των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης αλλά φαίνεται ότι δεν έχει εισακουστεί, παρότι οι Δημιουργικοί Τομείς χτυπήθηκαν σκληρά στην πανδημία. Πρέπει οι Ευρωβουλευτές να επαγρυπνούν για την ενίσχυση του πολιτισμού.” επαναφέροντας την βασική θέση της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών, στην οποία είναι μέλη οι Ευρωβουλευτές Heide και Γεωργούλης.

Στο α΄ μέρος της εκδήλωσης η Kathrin Deventer, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ ανέφερε ότι: “Υπάρχει η ιδέα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας φεστιβάλ που θα βραβεύει ετησίως την καλύτερη διοργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη των θεατών. 

Χρειαζόμαστε διασυνοριακή συνεργασία. Η Ευρώπη είναι ένα ενδιάμεσο βήμα για την πλανητική ενότητα και συνεργασία, γιατί οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες”. O Niels Righolt, Αντιπρόεδρος της Culture Action Europe, από την πλευρά του αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν από την πανδημία: “Η πανδημία έδειξε πόσο ευάλωτος ήταν ο πολιτιστικός τομέας. Καταστράφηκαν οικονομικά πολλοί/ές καλλιτέχνες/ιδες αφού για 20 μήνες οι χώροι της Τέχνης δεν λειτουργούσαν. Και η εκκίνηση δεν θα γίνει αυτόματα. Ο κλάδος υποφέρει αλλά δεν έχει μπει ακόμη στο κέντρο των συζητήσεων όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις. Το μέγεθος του προβλήματος ώθησε σε συλλογική δράση και διεκδικήσεις τους/τις καλλιτέχνες/ιδες.” ενώ ο Μάνος Βουγιούκας, Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού συμπλήρωσε τη συνδεση των φεστιβάλ με τον τουρισμό υπογραμμίζοντας ότι: “Τα φεστιβάλ μπορούν να προσελκύσουν νέους επισκέπτες που αναζητούν παράλληλα με τις διακοπές τους και πολιτιστικά προϊόντα αφού μπορούν να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της προσφοράς πολιτιστικών προϊόντων. Τέλος, τονίστηκε ότι το νέο Creative Europe έχει ξεκάθαρη αναφορά στον τουρισμό για πρώτη φορά και αυτό είναι πολύ θετικό”. 

Στο β’ μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τους Athens Digital Arts Festival (ADAF), Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Κύπρου, Inter Alia – Civic Action Meeting Point και Elevsis2023 – Ελευσίνα -Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο Αλέξης Γεωργούλης, είπε ότι τα φεστιβάλ μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να προχωρήσει σε μια νέα αναγέννηση, γιατί ο πολιτισμός είναι το καλύτερο όχημα για αυτήν αλλά και για κάθε μετάβαση. Όταν στηρίζουμε τα φεστιβάλ, στηρίζουμε την κληρονομιά μας, στηρίζουμε τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή και την πολυμορφία μας.

Φεστιβάλ στην μετά τον COVID-19 εποχή

Φεστιβάλ στην μετά τον COVID-19 εποχή

 

#Save-the-Date 

Thursday: July 1st 2021 // Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

14.00 – 16.00 CET // 15.00 – 17.00 Ώρα Ελλάδος 

Festivals in the post-COVID-19 era

Ancient themes and heroes trigger today’s opportunities in the context of the digital and the green transition and the New European Bauhaus Initiative // 

Αρχαία θέματα και ήρωες πυροδοτούν τις ευκαιρίες του σήμερα στο πλαίσιο της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης και της Πρωτοβουλίας για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

With Greek/ English/ German / French interpretation
and written transcription in English

Διερμηνεία στα ελληνικά/ γερμανικά / γαλλικά και
γραπτοί υπότιτλοι στα αγγλικά

Registration Link:

https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_AgrD4FqmRImfK7_IVv0Hrw

Festivals have an important contribution to the local economies and stand as best practices for European cultural policy implementation and for strengthening European cultural diversity and identity. Strengthening the role of Festivals could therefore be considered as a cultural response against the current overall crisis caused by the COVID-19 pandemic as well as to boost current opportunities such as the digital and the green transition and the New European Bauhaus Initiative. In this context, ancient themes and heroes may serve as a trigger for transnational cultural collaboration as they have always been uniting and inspiring artists throughout Europe across centuries to overcome crises and to flourish.

Τα φεστιβάλ έχουν σημαντική συνεισφορά στις τοπικές οικονομίες και αντιπροσωπεύουν καλές πρακτικές υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής πολιτισμού, αλλά και της ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας. Η ενδυνάμωση του ρόλου των φεστιβάλ θα μπορούσε συνεπώς να θεωρηθεί ως μια πολιτιστική ανταπόκριση έναντι της συνολικής κρίσης που προκαλεί η πανδημία COVID-19, αλλά και να ενισχύσει τις σύγχρονες ευκαιρίες όπως είναι η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, καθώς επίσης και η Πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. Σε αυτό το πλαίσιο αρχαία θέματα και ήρωες μπορούν να πυροδοτήσουν την διεθνή πολιτιστική συνεργασία καθώς ανέκαθεν ενώνουν και εμπνέουν τους καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη και ανά τους αιώνες, να ξεπερνούν κρίσεις και να προοδεύουν.

Programme // Πρόγραμμα

14.00 Introduction to “Festivals in the post-COVID-19 era” // Εισαγωγή: «Τα Φεστιβάλ στην μετά-COVID-19 εποχή»

 • Host – Moderation: MEP Alexis Georgoulis (The Left)

14.10 Opening remarks – Institutional perspective // Άνοιγμα – Θεσμική Διάσταση 

 • Themis Christophidou, Director-General for Education, Youth, Sport and Culture
 • MEP Martina Michels (The Left)
 • MEP Hannes Heide (S&D)

14.40 Panel I: The importance of Festivals in the post-COVID-era – Civil Society & Policy Making // Η σημασία των Φεστιβάλ στην μετά-COVID-19 εποχή   

 • Kathrin Deventer, Secretary General – European Festivals Association
 • Niels Righolt, Vice-President – Culture Action Europe
 • Manos Vougioukas, Secretary General – European Cultural Tourism Network

15.10 Panel II: Prospects and challenges for Festivals – Best Practices // Προοπτικές και προκλήσεις για τα Φεστιβάλ – Καλές Πρακτικές

 • Ilias Chatzichristodoulou, Athens Digital Arts Festival
 • Christos Georgiou, Executive Director of International Theatre Institute of Cyprus – International Ancient Greek Drama Festival of Cyprus,
 • Nikos Papakostas, Co-founder of Inter Alia – Civic Action Meeting Point
 • Eleni Temponera – Director of Marketing & Communications & Chrysa Martini – Head of Premises & Infrastructure, Elevsis 2023, European Capital of Culture

15.50 Q & A // Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Εξήντα τρεις (63) τροπολογίες Α. Γεωργούλη, για την “κατάσταση των καλλιτεχνών και την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης

Εξήντα τρεις (63) τροπολογίες Α. Γεωργούλη, για την “κατάσταση των καλλιτεχνών και την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης

Εξήντα τρεις (63) τροπολογίες στον φάκελο «Η Κατάσταση των Καλλιτεχνών και η Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης» της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέθεσε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Βασικό ζητούμενο για τον Ευρωβουλευτή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε: “είναι να πιέσουμε για ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, όπου να διασφαλίζονται minimum standards ως προς το εισόδημα, την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και στην υγειονομική περίθαλψη.”

Τα κυριότερα σημεία των τροπολογιών αφορούν:

 1. Στην δημιουργια ενός  Ευρωπαϊκό πλαισίου για τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, όπου να διασφαλίζονται minimum standards ως προς το εισόδημα, την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και στην υγειονομική περίθαλψη.
 2. Στην στήριξη των επιχειρηματιών του κλάδου, οι οποίοι χρειάζονται τη χρηματοδοτική στήριξη της Πολιτείας γιατί στη  συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για αυτό-απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι στα μέτρα στήριξης πρέπει να λαμβάνονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου όπως η εποχικότητα και η αστάθεια του εισοδήματος.
 3. Στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σημειώνεται η ανάγκη το 2% του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα εθνικά σχέδια να δοθεί για τον Πολιτισμό με απτά μέτρα που να μην αποκλείουν κανέναν και να είναι προσβάσιμα για όλους.
 4. Στα ζητήματα σχετικά με την κινητικότητα των καλλιτεχνών. Υπογραμμίζεται ότι πρέπει να δοθούν νέα κονδύλια ενίσχυσης της κινητικότητας, να ληφθούν μέτρα για να εξαλειφθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και για να προχωρήσει το θέμα της αμοιβαίας αναγνώριση των πτυχίων της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.
 5. Στην εφαρμογή κοινού Ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας ή κάποιου είδους πιστοποίηση που να διασφαλίζει την Ασφάλεια και την Υγεία των Καλλιτεχνών και εργαζομένων στην πολιτιστική παραγωγή, αλλά και στην εκπαίδευση, ενάντια σε κάθε μορφή παρενόχλησης, κακοποίησης και κατάχρησης εξουσίας εν γένει.
 6. Στην διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης για τους καλλιτέχνες με περισσότερα καλλιτεχνικά μαθήματα στα σχολεία και την εκπαίδευση.
 7. Στο ζήτημα της γυναικείας εκπροσώπησης, όπου απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν ισότητα με περισσότερες γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων.
 8. Στο θέμα της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου είναι αναγκαίο να ξεκινήσει η διαδικασία για να φτιαχτεί ένας οδικός χάρτης για την καλλιτεχνική έκφραση στην Ευρώπη. 
 9. Στην ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών των οδηγιών 2019/790 και 2019/789 για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, ώστε να προστατεύονται από την εκτέλεση των έργων τους και στο διαδίκτυο. Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για ενσωμάτωση των οδηγιών έχει ήδη παρέλθει. Είναι επείγον να προχωρήσουν τα κράτη μέλη στην άμεση ενσωμάτωση των οδηγιών γιατί -δεδομένων και των επιπτώσεων της πανδημίας- τα δικαιώματα από την ψηφιακή κυρίως αναπαραγωγή πολιτιστικών έργων είναι πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος για τους καλλιτέχνες, καθώς όσο τα κράτη καθυστερούν τόσο οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές παραμένουν απροστάτευτοι. Σαφής στόχος είναι να τονίσουμε την ανάγκη τα κράτη μέλη να προχωρήσουν με διαφάνεια σε διαδικασίες διαβούλευσης για τον τρόπο ενσωμάτωσης των οδηγιών, ώστε οι καλλιτέχνες μέσω των εκπροσώπων τους και η κοινωνία των πολιτών συνολικά, να μπορέσουν να γνωμοδοτήσει όπως ορίζουν οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.
 10. Στην ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και τη χαρτογράφηση του κλάδου των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών με επικαιροποιημένα δεδομένα, ώστε να μπορούν να διατυπωθούν πολιτικές σε στέρεη βάση. Η Επιτροπή καλείτε να προχωρήσει σε διαβούλευση με τους φορείς εκπροσώπησης των καλλιτεχνών, ώστε να εξαχθεί ένας κοινός ορισμός για το ποιοι είναι οι  καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, ώστε να είναι ξεκάθαρο το ποιοι θα περιλαμβάνονται στο ζητούμενο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και εργαζόμενων στον πολιτισμό.
 11. Στο αίτημα για νέα κονδύλια για τον πολιτισμό, εναλλακτικές μορφές στήριξης του πολιτισμού, όπως για παράδειγμα η παραχώρηση από τα Κράτη-Μέλη δημόσιων κτιρίων για πολιτιστικές παραγωγές ή εργαστήρια, αλλά και αναγνώριση της αξίας του πολιτισμού, η οποία δεν νομισματοποιείται πάντα, αλλά αποδεικνύεται και από την πρόσφατη εμπειρία μας με την πανδημία, όπου οι άνθρωποι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του εγκλεισμού στράφηκαν  στον πολιτισμό.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις προκύπτουν και ενισχύονται από τα προβλήματα τα οποία ανέδειξε η πανδημία του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας χτύπησαν τον Πολιτισμό περισσότερο από κάθε άλλον τομέα της οικονομίας. Ο Πολιτισμός, που αντιπροσωπεύει το 4,4% του ΑΕΠ της Ένωσης και απασχολεί περίπου 7,6 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, είναι ο πρώτος που χτυπήθηκε και ο τελευταίος που θα ανακάμψει, με απώλειες άνω το 30% του τζίρου για το 2020 – περίπου 199 δισεκατομμύρια ευρώ – ενώ ειδικά οι τομείς της μουσικής και των παραστατικών τεχνών έχουν απώλειες της τάξεως του 75% για τη μουσική και 90% για τις παραστατικές τέχνες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την σύνταξη του φακέλου «Η Κατάσταση των Καλλιτεχνών και η Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης» διενεργήθηκε διαβούλευση με τους σημαντικότερους φορείς εκπροσώπησης των καλλιτεχνών στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.

Αλέξης Γεωργούλης στο newsique: Η πανδημία ανέδειξε την εργασιακή επισφάλεια στον χώρο του πολιτισμού

Αλέξης Γεωργούλης στο newsique: Η πανδημία ανέδειξε την εργασιακή επισφάλεια στον χώρο του πολιτισμού

Δεν αρκεί μόνο το ασφαλές άνοιγμα των δραστηριοτήτων στον πολιτισμό καθώς τα έσοδα στον καλλιτεχνικό χώρο θα είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένα για πολύ καιρό ακόμη. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Γεωργούλης, στη συνέντευξή του στο newsique.gr τονίζει ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί αφενός ο προβλεπόμενος ΦΠΑ κι αφετέρου να προβλεφθεί μία σταθερή επιχορήγηση από την πολιτεία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών που διέθεσαν το έργο τους στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Ο Αλέξης Γεωργούλης αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη πρωτοβουλία έξι πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη μιας ισχυρής επανεκκίνησης του πολιτισμού με μια γενναία χρηματοδότησή του. Σε σχέση με τις πρόσφατες καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποιήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο, ο ευρωβουλευτής τονίζει πως πρόκειται για μία διαδικασία χειραφέτησης, η οποία θα πρέπει να διαπεράσει όλους τους επαγγελματικούς χώρους.

Κύριε Γεωργούλη, πριν από μερικές ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια των τέκνων. Ποια η γνώμη σας;

Για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και οι γνώμε των ειδικών διχάζονται. Ως μη ειδικός και ως ένας άνθρωπος επίσης που δεν έχει παιδιά, θα σας πω τη γνώμη μου αφού με ρωτάτε. Προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και δεν φταίνε σε τίποτα. Όταν ένα ζευγάρι με παιδιά χωρίσει, οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν γονείς και σε αυτή τη βάση έχουν δικαίωμα να βλέπουν και να συμμετέχουν στο μεγάλωμα των παιδιών τους και οι δύο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όμως, την αναγκαιότητα της εξατομικευμένης προσέγγισης προκειμένου για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός σπιτιού και δεν μπορεί κανείς από όλους εμάς να τα γνωρίζει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία διαμαρτύρεται έντονα διότι ενώ έχουν ανοίξει σχεδόν όλες οι δραστηριότητες στη χώρα, μόνο το Κοινοβούλιο υπολειτουργεί. Τι ισχύει στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο;

Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι να συγκρίνει κανείς τα ισχύοντα σε ένα εθνικό κοινοβούλιο με τα ισχύοντα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο συμμετέχουν άνθρωποι από 27 χώρες. Η μετακίνηση των ευρωβουλευτών/τριών είναι δύσκολη με την πανδημία, καθώς τα ταξίδια απαιτούν και τη διενέργεια τεστ και καραντίνα κάθε φορά που περνάς τα σύνορα. Έτσι, ήταν λογικό να καθιερωθεί ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες οι ευρωβουλευτές μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά. Οπωσδήποτε δεν είναι το ίδιο με τις ζωντανές συνεδριάσεις αλλά τηρούνται όλοι οι κανόνες που τηρούνται και στις δια ζώσης διαδικασίες. Διευκρινίζω ότι έχουμε το δικαίωμα και να ψηφίσουμε από απόσταση.

Προσφάτως ψηφίστηκε η πρόταση της Αριστεράς για την άρση, που αφορά στις πατέντες των εμβολίων, όμως οι βουλευτές της ΝΔ δεν την ψήφισαν. Ποια η γνώμη σας;

Η πανδημία είναι υπόθεση παγκόσμια. Όλοι και όλες, όπου κι αν ζουν, έχουν δικαίωμα στον εμβολιασμό που προστατεύει από τη νόσο, γιατί το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η εμπειρία έδειξε ότι δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις πολύ επείγουσες ανάγκες οι εταιρείες που βρήκαν τα εμβόλια. Με ερώτηση μου τον περασμένο Μάιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησα ίση πρόσβαση όλων των πολιτών και έλαβα την απάντηση από την ίδια την Επιτροπή ότι στη βάση της δημόσιας χρηματοδότησης πρέπει να εξασφαλίζεται «όχι μόνο η καινοτομία αλλά και η επαρκής και ταχεία προμήθεια των εν λόγω τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο». Πρόκειται για μια εντελώς έκτακτη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο αλλιώς θα πολλαπλασιαστούν οι μεταλλάξεις και δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε την ανάγκη να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλα φαρμακευτικά εργοστάσια να παράγουν τα εμβόλια. Το μήνυμα του ίδιου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας φέτος κατά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, ήταν να διασφαλίσουμε ότι όλοι παντού μπορούν και πρέπει να εξασφαλίσουν το δικαίωμα στην καλή υγεία.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε την ανάγκη να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλα φαρμακευτικά εργοστάσια να παράγουν τα εμβόλια»

Σε επίπεδο ευρωβουλής λαμβάνονται κάποιες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Πολιτισμού εν μέσω πανδημίας;

Καταρχάς η Επιτροπή Πολιτισμού όπου συμμετέχω έδωσε μεγάλη μάχη για να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» που χρηματοδοτεί καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες και το καταφέραμε! Να σημειώσουμε ότι η αρχική βλέψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να μειωθεί το κονδύλι, και εδώ μπορούμε να πούμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο κερδίσαμε τη μάχη! Επίσης η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία τον περασμένο Σεπτέμβριο ψήφισμα -στο οποίο ήμουν ένας από τους βασικούς συντάκτες- και το οποίο απηύθυνε και στις εθνικές κυβερνήσεις και στην Κομισιόν προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης που έφερε η πανδημία στον χώρο του πολιτισμού. Μεταξύ αυτών, κεντρική πρόταση ήταν τουλάχιστον το 2% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα δοθούν στα κράτη μέλη, να κατευθυνθούν στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς. Έκτοτε έχουν άλλες δύο φορές συγκεντρωθεί με πρωτοβουλία μου υπογραφές μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε επιστολές που υπενθυμίζουν αυτή την πρόταση και τις υπόλοιπες για τη στήριξη του πολιτισμού. Επιστολές οι οποίες απευθύνονται στους αρχηγούς κρατών και στους υπουργούς οικονομίας και πολιτισμού όλων των κρατών μελών. Παράλληλα, η Ομάδα Φιλίας των Πολιτιστικών Δημιουργών, της οποίας είμαι ιδρυτικό μέλος, ξεκίνησε μια καμπάνια για τον σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των εκτελεστών από τις ψηφιακές πλατφόρμες και δημιουργήσαμε ομάδα εργασίας για να εξεταστούν τα εργασιακά δεδομένα και η επισφάλεια εργασίας στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία μας ήταν μια Κοινή Δήλωση του Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών, της Ανανέωσης Ευρώπης, των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, των Πράσινων και της Αριστεράς για την υποστήριξη μιας ισχυρής επανεκκίνησης του πολιτισμού. Επίσης οι έξι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υπογράψαμε την Κοινή Δήλωση, διοργανώσαμε για το σκοπό αυτό στις 26 Μαΐου μια κοινή εκδήλωση με θέμα «Να επιστρέψουμε ισχυρότεροι! Τρόποι να προωθήσουμε τον πολιτισμό». Το πιο κρίσιμο πάντως είναι να εξασφαλιστεί μια γενναιόδωρη χρηματοδότηση για την επανεκκίνηση του πολιτισμού και του κόσμου της τέχνης.

 

Στην Ελλάδα, πάλι, σας ικανοποιούν τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τη στήριξη του πολιτισμού;

Ο χώρος του πολιτισμού και της τέχνης είναι δυστυχώς ο πρώτος που χτυπήθηκε από την πανδημία και ο τελευταίος που θα ανακάμψει λόγω της φύσης και των ειδικών χαρακτηριστικών του. Στην Ελλάδα οι χώροι εκδηλώσεων και πολιτισμού λειτούργησαν ακόμη λιγότερο από ό,τι αλλού, ουσιαστικά μόνο ελάχιστους μήνες το καλοκαίρι. Στον χώρο του πολιτισμού εργάζονται καλλιτέχνες αλλά και πολύς κόσμος στα «παρασκήνια», όπως διοργανωτές εκδηλώσεων, τεχνικοί, ενδυματολόγοι κτλ. Είναι λοιπόν πολύ περισσότεροι από όσους φανταζόμαστε οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί χωρίς δουλειά στον τομέα του πολιτισμού.

Παράλληλα, η πανδημία ανέδειξε την εργασιακή επισφάλεια που κυριαρχεί σε αυτόν τον τομέα εξαιτίας πολλών παραγόντων. Δυστυχώς τα μέτρα στην Ελλάδα ήταν αποσπασματικά. Η οικονομική ενίσχυση που αποφάσισε η πολιτεία δεν κάλυπτε όλες τις περιπτώσεις. Προϋπέθετε καθεστώς σύμβασης διαρκείας, κάτι που αποτελεί εξαίρεση στους καλλιτεχνικούς κλάδους. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να προστεθούν στις προϋποθέσεις για την οικονομική ενίσχυση τα ένσημα πολλαπλών εργοδοτών και πολλαπλών κωδικών καλλιτεχνικής δραστηριότητας καθώς και οι συμβάσεις όλων των ειδών.

Δεν αρκεί όμως το ασφαλές άνοιγμα. Καθώς τα έσοδα θα είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένα για πολύ καιρό ακόμα, είναι απαραίτητο αφενός να μειωθεί δραστικά ο προβλεπόμενος ΦΠΑ και αφετέρου να προβλεφθεί μια σταθερή επιχορήγηση από την πολιτεία μέχρι να επανέλθουμε στην προ της πανδημίας κατάσταση. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών που διέθεσαν το καλλιτεχνικό τους έργο στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Πρέπει να εξασφαλιστεί -έστω εκ των υστέρων- η αποζημίωσή τους, τουλάχιστον αυτή των συντελεστών κρατικών πολιτιστικών φορέων.

«Είναι πολύ περισσότεροι από όσους φανταζόμαστε οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί χωρίς δουλειά στον τομέα του πολιτισμού»

Ο τρόπος με τον οποίο “μεταχειρίζεται” το υπουργείο Πολιτισμού τον ιερό βράχο της Ακρόπολης π χ. το τσιμέντωμα, πώς σάς φαίνεται;

Προσωπικά, η διαφιλονικία που υπάρχει αυτή την περίοδο γύρω από τον ιερό βράχο και τον Παρθενώνα είναι ενάντια στην πεποίθηση μου, ότι ο πολιτισμός δεν προσφέρεται για κομματικές αντιδικίες. Μιλάμε για ένα σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού το οποίο ενώνει του Έλληνες και δεν πρέπει να τους διχάζει. Στη βάση αυτή θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει περισσότερη διαβούλευση. Για τα τεχνικά έργα, πιστεύω πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από τη δική μου γνώμη έχει η γνώμη των ειδικών. Συγκεκριμένα, το κείμενο των 133 επιστημόνων εξηγεί πόσο λάθος είναι η πλήρης αλλαγή της εικόνας της Ακρόπολης με τα έργα που αποφασίστηκαν και ότι για τη διευκόλυνση της πρόσβασης από ΑΜΕΑ υπάρχουν φιλικότερα υλικά από το τσιμέντο και λύσεις που θα σέβονταν περισσότερο το μνημείο. Η δε ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχαιολόγων ανέφερε σοβαρά προβλήματα τόσο ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης για τα έργα στον Ιερό Βράχο.

«Η ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχαιολόγων ανέφερε σοβαρά προβλήματα τόσο ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης για τα έργα στον Ιερό Βράχο»

Πριν από λίγο καιρό ήρθαν σοβαρότατες καταγγελίες στο φως για σεξουαλικές κακοποιήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο με πρωταγωνιστές/θύτες συναδέλφους σας ηθοποιούς ή και σκηνοθέτες. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό;

Ευελπιστώ πως αυτό που συμβαίνει θα εξελιχθεί σε μια ευρεία απελευθέρωση. Είναι μία διαδικασία χειραφέτησης, η οποία θα πρέπει -και μακάρι- να διαπεράσει όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν θεσμικές λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή της θητείας μου ασχολήθηκα και απευθύνθηκα στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με σκοπό την ενημέρωση μου για αντίστοιχα πρωτόκολλα διασφάλισης της ψυχικής υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τον φάκελο για την κατάσταση των καλλιτεχνών, για τον οποίον είχαμε ακρόαση και την περασμένη Πέμπτη.

Υπάρχουν θεσμικές λύσεις όπως και πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, όταν γυρίζουν ερωτικές σκηνές στην Αμερική, πλέον επιβλέπει ειδικός Υπεύθυνος Οικειότητας. Αντίστοιχα πρωτόκολλα είχαν ξεκινήσει να διαμορφώνονται για το γύρισμα επικίνδυνων σκηνών, όπως αυτές που έχουν κασκαντέρ. Ένας κώδικας δεοντολογίας είναι απαραίτητος αλλά δεν πρέπει να είναι μονόπλευρος. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ειδικοί επιστήμονες. Η στιγμή είναι τώρα. Να αδράξουμε θετικά τη στιγμή.

Θα ήθελα τη γνώμη σας για τα εργασιακά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταγγέλλει τις ρυθμίσεις του κ. Χατζηδάκη και εκτιμά ότι θα μάς γυρίσουν δεκαετίες πίσω…

Είδα μια γελοιογραφία δυστυχώς δεν θυμάμαι τον σκιτσογράφο…. Μιλούν δύο φίλοι και ο πρώτος λέει: «Συμφώνησα με το αφεντικό να δουλέψω περισσότερο αυτόν τον μήνα για να έχω χρόνο μετά να μαζέψω τις ελιές». «Γιατί έχεις ελιές;», τον ρωτά ο συνομιλητής του. «Όχι», του απαντά, «έχει το αφεντικό». Νομίζω πως οι αντιδράσεις του κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για το θέμα. Αυτό που θα ήθελα να πω, όμως, είναι ότι χρειάζεται ειδική μέριμνα  για τους καλλιτέχνες. Όπως πλέον καταγράφεται και σε έρευνες και μελέτες της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου, χρειάζεται ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Εργασιακά Δικαιώματα των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, γιατί πρόκειται για τομέα με ειδικά χαρακτηριστικά. Η απασχόληση στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς φέρει άτυπα χαρακτηριστικά, ασταθές εισόδημα, εποχικότητα και επισφάλεια και μάλιστα ελλιπή πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε το αυτονόητο, ότι και οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό θα πρέπει να έχουν εξίσου πρόσβαση σε ελάχιστη κοινωνική μέριμνα και εισόδημα, όπως και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες. Είχα δημιουργήσει με την ομάδα μου ένα βίντεο που συνέπεσε με την έναρξη της πανδημίας, με κεντρική ιδέα “Όλοι οι εργαζόμενοι συμβάλλουν και έχουν ίσα δικαιώματα”. Εάν το έχετε δει, θα έχετε παρατηρήσει τις συμμετοχές στους τίτλους τέλους της ταινίας των ανθρώπων πίσω από τις κάμερες, που συμβάλλουν καθοριστικά για να ολοκληρωθεί μία παραγωγή. Σας προτρέπω να τη δείτε στο www.alexisgeorgoulis.eu