Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Στόχος της υποστήριξης του τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών και πρακτόρων πωλήσεων, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας υλικού το οποίο θα αφορά ευρεία διεθνή διανομή και θα προωθείται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής εκμετάλλευσης στο περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που παρουσιάζουν καινοτόμες πτυχές στο περιεχόμενο και στη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αυξημένη παραγωγή ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών.
 • Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
 • Αυξημένο κοινό για ευρωπαϊκά έργα μέσω γραμμικής και μη γραμμικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση υποστηρίζει έργα (δραματικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ) που προορίζονται για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση τα οποία παρουσιάζουν:

 • ισχυρή συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων·
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης ικανό να προσεγγίσει κοινό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
 • καινοτόμες πτυχές ως προς το περιεχόμενο και τη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν κατάλληλες στρατηγικές για να διασφαλίσουν μια βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον (ιδίως με τη χρήση οικολογικών συμβούλων που επιτρέπουν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγών και των γυρισμάτων) και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

1η καταληκτική ημερομηνία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Μάιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

2η καταληκτική ημερομηνία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Στόχος του προγράμματος, του οποίου την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι, επίσης, να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή και διεθνής συμπαραγωγή. Η υποστήριξη αφορά επιπλέον αναδυόμενα ταλέντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να σκηνοθετήσουν μια ταινία μικρού μήκους που υποστηρίζεται από τα ισχυρά θεμέλια που παρέχουν έμπειρες εταιρείες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ισχυρότερη θέση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
 • Υποστήριξη της αύξησης της ποιότητας, της σκοπιμότητας, του διασυνοριακού δυναμικού και της αγοραίας αξίας των ευρωπαϊκών έργων.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Θα δοθεί υποστήριξη σε ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν από 3 έως 5 οπτικοακουστικά έργα (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ). Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες παραγωγής να μειώσουν τους κινδύνους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα.

Τα έργα θα αξιοποιηθούν για εμπορική εκμετάλλευση και θα προορίζονται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία . Οι υποψήφιοι μπορούν να προσθέσουν μια ταινία μικρού μήκους αναδεικνύοντας ταλέντα.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη εργασιών με υψηλή δημιουργική αξία και πολιτιστική ποικιλομορφία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγικές για το μάρκετινγκ και τη διανομή από την αρχή της φάσης ανάπτυξης, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιδιώκεται επίσης ευρύτερη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνανάπτυξης, μεταξύ φορέων από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο MEDIA Strand. Επίσης στηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων εδραίωση της ικανότητάς τους για επενδύσεις στη φάση ανάπτυξης και επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών και της καινοτομίας τους ικανότητα εξερεύνησης νέων πεδίων και αγορών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος-Μάιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούνιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ. 

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η παρούσα πρόκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Το πρόγραμμα “Η Μουσική κινεί την Ευρώπη” θα υποστηρίξει τη βιώσιμη διανομή μουσικής, με έμφαση στη ζωντανή μουσική. Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους, η δράση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ποικιλομορφίας του μουσικού τομέα της Ευρώπης.

Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να επιλέξει μια κοινοπραξία ικανή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ποικιλομορφία σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οργανισμών του μουσικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικής στήριξης σε αυτούς.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για 2 ξεχωριστές, αλλά συνδεδεμένες δραστηριότητες:

 • Ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης το οποίο θα αναδιανέμει τα κεφάλαια σε τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζωντανής μουσικής
 • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων προς όφελος του τομέα της ζωντανής μουσικής

Θέματα και προτεραιότητες

Οι δραστηριότητες που καθορίζονται στους στόχους πρέπει να επικεντρώνονται σε 3 θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης:

 • livestreaming
 • συνεργασία μεταξύ μουσικών χώρων
 • εξαγωγή μουσικής.

Το καθεστώς υποστήριξης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (οικονομική υποστήριξη σε τρίτους), ιδανικά μία ανά έτος, καλύπτοντας κάθε φορά ένα ή συνδυασμό αυτών των θεμάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Αντίκτυπος 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να επιλέξει ένα ενιαίο έργο, το οποίο προτείνεται από μια κοινοπραξία οργανισμών, επιφορτισμένη με την οργάνωση δραστηριοτήτων με την ευρύτερη δυνατή προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών (οργανισμούς και/ή άτομα) στον τομέα της μουσικής σε όλη την Ευρώπη.

Οι αιτήσεις πρέπει να προβλέπουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση ενός καθεστώτος οικονομικής στήριξης που αναδιανέμει τα κεφάλαια υπό μορφή επιχορηγήσεων (οικονομική στήριξη σε τρίτους) στους τελικούς αποδέκτες μέσω μίας ή περισσότερων ανοιχτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανά έτος και να τις συμπληρώνει με δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Η οικονομική στήριξη σε τρίτους πρέπει να κατανεμηθεί σε τουλάχιστον 60 δικαιούχους (αποδέκτες επιχορήγησης) που καλύπτουν μεταξύ τους και τα τρία θέματα της παρούσας πρόσκλησης. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 15 Σεπτεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου 2023 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιανουάριος – Μάρτιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Απρίλιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μήνας 202Χ

Τυπικό πρότυπο πρότασης Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την επίσημη πρόσκληση

Πρότυπο πρότασης (Μόνο για πληροφορίες – ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για υποβολή. Θα βρείτε τη φόρμα αίτησης στο σύστημα υποβολής)

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

Η παρούσα πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Τα αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι:

Αντίκτυπος

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αναδείξει ένα μεμονωμένο έργο που θα υποστηρίζει τουλάχιστον 35 έργα σε διάστημα μέχρι 36 μήνες, από όλους τους κλάδους και τους υποτομείς των παραστατικών τεχνών (εκτός από παραστάσεις ζωντανής μουσικής). Τουλάχιστον το 70% του ποσού της επιχορήγησης θα πρέπει να δαπανηθεί για την υλοποίηση της στήριξης των έργων που επιλέχθηκαν μέσω της(των) ανοιχτής(-ων) πρόσκλησης(-ών)

Διαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 3.000.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα βασίζεται στον προϋπολογισμό (πραγματικό κόστος, με στοιχεία κόστους μονάδας και κατ’ αποκοπή συντελεστή). Οι δαπάνες θα επιστραφούν με το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης (μέγιστο 90% των επιλέξιμων δαπανών).

Σκοπός:

Οι αιτήσεις πρέπει να καλύπτουν τον ακόλουθο στόχο:

 • να υποστηρίζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών, με βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και καινοτόμο τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι βασίζονται στο πιλοτικό έργο που εφαρμόστηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021, παρέχοντας ευκαιρίες μετακινήσεων σε καλλιτέχνες και εταιρείες, καθώς και σε φεστιβάλ και χώρους για τη διαφοροποίηση και τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες στους τομείς των τεχνών του θεάματος (εξαιρουμένων των παραστάσεων ζωντανής μουσικής) και να προσπαθήσουν να μειώσουν τις ανισότητες και τις ανισορροπίες στις διασυνοριακές περιοδείες και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών.

Θέματα και προτεραιότητες 

Οι αιτήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα δύο οριζόντια ζητήματα (ανατρέξτε στην ενότητα 1 του εγγράφου πρόσκλησης):

 • Ένταξη, ποικιλομορφία και ισότητα των φύλων.
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, οι εφαρμογές πρέπει να αποδεικνύουν πώς οι δραστηριότητες (πακέτα εργασίας) λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες διαστάσεις:

 • δημιουργία συνθηκών που βοηθούν τον κλάδο να «αναπτυχθεί» από κοινωνική, ανθρώπινη, καλλιτεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, με μακροπρόθεσμη προοπτική.
 • ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που απευθύνονται προληπτικά σε ανθρώπους, τόσο επαγγελματίες των τεχνών του θεάματος όσο και κοινό, από διαφορετικό γεωγραφικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση πρόσβασή τους στις ευκαιρίες διανομής και μια ποικιλόμορφη καλλιτεχνική προσφορά.
 • ειδική υποστήριξη σε Ουκρανούς καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα των τεχνών του θεάματος.
 • ενέργειες προς ένα σταθερό πλαίσιο με ισότιμη εκπροσώπηση διαφόρων παραγόντων στο οικοσύστημα των τεχνών του θεάματος: τους υποτομείς, τους καλλιτεχνικούς κλάδους, το μέγεθος και το είδος των οργανισμών, την ισορροπία μεταξύ αναδυόμενων και καθιερωμένων καλλιτεχνών, ισορροπία φύλων και γεωγραφική θέση, την ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών τουριστικών προορισμών.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

Οι αιτήσεις πρέπει να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει και θα διατηρήσει βιώσιμα μοντέλα για διασυνοριακές μετακινήσεις και ψηφιακή διανομή στον τομέα των τεχνών του θεάματος.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό ή μια κοινοπραξία οργανισμών εταίρων. Αυτός ο αιτών (ενιαίος οργανισμός ή κοινοπραξία) μπορεί να συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας και αυτές οι συνεργασίες πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς στις σχετικές ενότητες του εντύπου αίτησης (δηλαδή εξωτερικοί πόροι, υπεργολάβοι, συνδεδεμένοι εταίροι ή/και συνδεδεμένες οντότητες) .

Επιλέξιμοι φορείς

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται είτε από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό είτε από κοινοπραξία οργανισμών εταίρων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)

– εγκατεστημένος και επίσημα εγγεγραμμένος σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ( κράτη μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) – και χώρες εκτός ΕΕ: ​​χώρες του ΕΟΧ και χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ή χώρες που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και όταν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης).

– πρέπει να έχει νόμιμη ύπαρξη για τουλάχιστον 2 έτη κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων — πριν από την υποβολή της πρότασης — και θα πρέπει να επικυρωθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Επικύρωσης (REA Validation). Για την επικύρωση, θα τους ζητηθεί να ανεβάσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν το νομικό καθεστώς και την προέλευση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

 • Δημοσίευση της πρόσκλησης: 7 Σεπτέμβριος 2022
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Νοεμβρίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
 • Περίοδος αξιολόγησης: Νοέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023
 • Ενημέρωση αιτούντων: Φεβρουάριος 2023
 • Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μάρτιος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Όρια και διάταξη πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του τυπικού προτύπου πρότασης.

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μεσαίας Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-2)

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μεσαίας Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-2)

Η παρούσα δράση υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, για την υλοποίηση μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του σκέλους Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και τα οριζόντια ζητήματά του (συμμετοχικότητα, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ισότητα των φύλων). Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ όπως το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ανοιχτά σε όλους τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση αυτή αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικά οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η δράση αφορά έργα μεσαίας κλίμακας:

 • Η κοινοπραξία αποτελείται από τουλάχιστον 5 οντότητες από 5 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ είναι 1.000.000 ευρώ ανά έργο.
 • Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 70%

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν σε έναν από τους ακόλουθους στόχους:

 • Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διεθνικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών.
 • Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Εκτός από τη συμβολή στους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, τα έργα θα καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της δέσμευσης και ανάπτυξης του κοινού τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.
 • Κοινωνική ένταξη: προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στον/μέσω του πολιτισμού, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και του πολιτιστικού διαλόγου.
 • Βιωσιμότητα: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, τη συνδημιουργία, την υιοθέτηση και τη διάδοση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Ψηφιακή μετάβαση: να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αναλάβουν ή να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση, ως απάντηση στην κρίση του COVID-19.
 • Διεθνής διάσταση: ανάπτυξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Πέρα από αυτές τις προτεραιότητες, έχουν καθοριστεί ετήσιες τομεακές προτεραιότητες για την ενίσχυση της τομεακής προσέγγισης του προγράμματος. Αυτές οι προτεραιότητες βασίζονται σε πολιτικούς διαλόγους και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ανταποκριθούν σε κοινές ανάγκες που οι προκλήσεις απαιτούν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση.

Ετήσιες προτεραιότητες ανά τομέα: για το 2022, έχουν προσδιοριστεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (όπως δραστηριότητες κατάρτισης, δικτύωσης ή πρόσβασης στην αγορά και βοήθεια στους τομείς να γίνουν πιο ανθεκτικοί) για τους ακόλουθους τομείς: μουσική, βιβλίο και εκδόσεις, αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, μόδα και σχέδιο, βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός. 

Ενδεικτικά, το 20% του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη δράση αυτή αξιοποιηθεί για τη στήριξη έργων που αφορούν τις συγκεκριμένες τομεακές δραστηριότητες.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Η δράση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, να αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού περιεχομένου καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, πειραματισμό, διάδοση ή εφαρμογή νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφεται στην ενότητα 6 της Πρόσκλησης
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: όπως περιγράφεται στις ενότητες 5 και 6 της Πρόσκλησης.
 3. Μέγεθος και διάταξη πρότασης
 4. Όρια και διάταξη πρότασης: Το μέρος Β της αίτησης (τεχνική περιγραφή) περιορίζεται σε 70 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο. Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της Πρόσκλησης.
 5. Αξιολόγηση: Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στις ενότητες 8 (Διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης) και 9 (κριτήρια ανάθεσης).

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 1 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Μαΐου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση των αιτούντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο Πρότασης εδώ.

 

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-3)

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-3)

Η παρούσα δράση υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, για την υλοποίηση μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του σκέλους Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και τα οριζόντια ζητήματά του (συμμετοχικότητα, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ισότητα των φύλων). Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ όπως το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ανοιχτά σε όλους τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση αυτή αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικά οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η δράση αφορά έργα μεγάλης κλίμακας:

 • Η κοινοπραξία αποτελείται από τουλάχιστον 10 οντότητες από 10 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ είναι 2.000.000 ευρώ ανά έργο.
 • Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 60%

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν σε έναν από τους ακόλουθους στόχους:

 • Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διεθνικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών.
 • Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Εκτός από τη συμβολή στους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, τα έργα θα καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της δέσμευσης και ανάπτυξης του κοινού τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.
 • Κοινωνική ένταξη: προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στον/μέσω του πολιτισμού, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και του πολιτιστικού διαλόγου.
 • Βιωσιμότητα: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, τη συνδημιουργία, την υιοθέτηση και τη διάδοση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Ψηφιακή μετάβαση: να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αναλάβουν ή να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση, ως απάντηση στην κρίση του COVID-19.
 • Διεθνής διάσταση: ανάπτυξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Πέρα από αυτές τις προτεραιότητες, έχουν καθοριστεί ετήσιες τομεακές προτεραιότητες για την ενίσχυση της τομεακής προσέγγισης του προγράμματος. Αυτές οι προτεραιότητες βασίζονται σε πολιτικούς διαλόγους και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ανταποκριθούν σε κοινές ανάγκες που οι προκλήσεις απαιτούν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση.

Ετήσιες προτεραιότητες ανά τομέα: για το 2022, έχουν προσδιοριστεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (όπως δραστηριότητες κατάρτισης, δικτύωσης ή πρόσβασης στην αγορά και βοήθεια στους τομείς να γίνουν πιο ανθεκτικοί) για τους ακόλουθους τομείς: μουσική, βιβλίο και εκδόσεις, αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, μόδα και σχέδιο, βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός. 

Ενδεικτικά, το 20% του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη δράση αυτή αξιοποιηθεί για τη στήριξη έργων που αφορούν τις συγκεκριμένες τομεακές δραστηριότητες.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Η δράση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, να αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού περιεχομένου καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, πειραματισμό, διάδοση ή εφαρμογή νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφεται στην ενότητα 6 της Πρόσκλησης
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: όπως περιγράφεται στις ενότητες 5 και 6 της Πρόσκλησης.
 3. Μέγεθος και διάταξη πρότασης
 4. Όρια και διάταξη πρότασης: Το μέρος Β της αίτησης (τεχνική περιγραφή) περιορίζεται σε 70 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο. Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της Πρόσκλησης.
 5. Αξιολόγηση: Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στις ενότητες 8 (Διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης) και 9 (κριτήρια ανάθεσης).

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 1 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Μαΐου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση των αιτούντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο Πρότασης εδώ.

 

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-1)

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-1)

Η παρούσα δράση υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, για την υλοποίηση μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του σκέλους Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και τα οριζόντια ζητήματά του (συμμετοχικότητα, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ισότητα των φύλων). Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ όπως το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ανοιχτά σε όλους τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση αυτή αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικά οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η δράση αφορά έργα μικρής κλίμακας:

 • Η κοινοπραξία αποτελείται από τουλάχιστον 3 οντότητες από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ είναι 200.000 ευρώ ανά έργο.
 • Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι μέγιστο 80%

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν σε έναν από τους ακόλουθους στόχους:

 • Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διεθνικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών.
 • Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Εκτός από τη συμβολή στους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, τα έργα θα καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της δέσμευσης και ανάπτυξης του κοινού τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.
 • Κοινωνική ένταξη: προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στον/μέσω του πολιτισμού, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και του πολιτιστικού διαλόγου.
 • Βιωσιμότητα: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, τη συνδημιουργία, την υιοθέτηση και τη διάδοση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Ψηφιακή μετάβαση: να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αναλάβουν ή να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση, ως απάντηση στην κρίση του COVID-19.
 • Διεθνής διάσταση: ανάπτυξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Πέρα από αυτές τις προτεραιότητες, έχουν καθοριστεί ετήσιες τομεακές προτεραιότητες για την ενίσχυση της τομεακής προσέγγισης του προγράμματος. Αυτές οι προτεραιότητες βασίζονται σε πολιτικούς διαλόγους και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ανταποκριθούν σε κοινές ανάγκες που οι προκλήσεις απαιτούν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση.

Ετήσιες προτεραιότητες ανά τομέα: για το 2022, έχουν προσδιοριστεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (όπως δραστηριότητες κατάρτισης, δικτύωσης ή πρόσβασης στην αγορά και βοήθεια στους τομείς να γίνουν πιο ανθεκτικοί) για τους ακόλουθους τομείς: μουσική, βιβλίο και εκδόσεις, αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, μόδα και σχέδιο, βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός. 

Ενδεικτικά, το 20% του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη δράση αυτή αξιοποιηθεί για τη στήριξη έργων που αφορούν τις συγκεκριμένες τομεακές δραστηριότητες.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Η δράση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, να αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού περιεχομένου καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, πειραματισμό, διάδοση ή εφαρμογή νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφεται στην ενότητα 6 της Πρόσκλησης
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: όπως περιγράφεται στις ενότητες 5 και 6 της Πρόσκλησης.
 3. Μέγεθος και διάταξη πρότασης
 4. Όρια και διάταξη πρότασης: Το μέρος Β της αίτησης (τεχνική περιγραφή) περιορίζεται σε 70 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο. Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της Πρόσκλησης.
 5. Αξιολόγηση: Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στις ενότητες 8 (Διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης) και 9 (κριτήρια ανάθεσης).

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 1 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Μαΐου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση των αιτούντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο Πρότασης εδώ.

Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα (CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD)

Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα (CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD)

Στόχος της δράσης “Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα” είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαίων παραγόντων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση του κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον. Στόχος είναι η υποστήριξη έργων που εστιάζουν στις ειδικές προκλήσεις του οπτικοακουστικού τομέα, όπως η δυνατότητα ανακάλυψης, η αλληλουχία των μέσων κυκλοφορίας και η χρηματοδότηση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισχυρή και ορατή προσφορά ευρωπαϊκών έργων στο διαδίκτυο και στο ευρύ κοινό.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας: διαφάνεια, συλλογή δεδομένων και κατάλληλη χρήση δεδομένων, προσαρμογή στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που οφείλονται στις συνεχιζόμενες αλλαγές στις οπτικοακουστικές αγορές
 • Βελτίωση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας ως προς τον οικολογικό τομέα.
 • Βελτίωση της παραγωγής και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή
 • Αύξηση της προβολής, της διαθεσιμότητας και της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή
 • Αύξηση του δυνητικού κοινού των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή.

Περιγραφή των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων

Δράσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ή/και τη διάδοση καινοτόμων εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων για την αύξηση της διαθεσιμότητας, της προβολής και του κοινού των ευρωπαϊκών έργων στην ψηφιακή εποχή ή/και για τη συμβολή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικολογικού προσανατολισμού της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση πρόσκλησης: 7 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Απριλίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος-Ιούνιος 2022

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούλιος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022

 

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό για τους αιτούντες εδώ.

Ταινίες σε κίνηση (CREA-MEDIA-2022-FILMOVE)

Ταινίες σε κίνηση (CREA-MEDIA-2022-FILMOVE)

Η δράση Ταινίες σε κίνηση ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών στρατηγικών παραστατικής ή/και διαδικτυακής διανομής για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
 • Αύξηση επενδύσεων στην παραστατική ή/και στην διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενόψει της διευρυνόμενης απήχησης του κοινού.
 • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι καμπάνιες για την πανευρωπαϊκή παραστατική ή/και διαδικτυακή διανομή επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών, που συντονίζονται από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ταινίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

1η καταληκτική ημερομηνία: 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου 2022, 17:00 CET (Βρυξέλλες) 

Περίοδος αξιολόγησης: Μάρτιος 2022 – Ιούνιος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Ιούλιος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022

2η καταληκτική ημερομηνία:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου, 2022 17:00 CET (Βρυξέλλες)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούλιος 2022 – Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022 Ιανουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το Πρότυπο Πρότασης εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο εδώ.

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού – Προθεσμία 15/04/2022

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού – Προθεσμία 15/04/2022

Η παρούσα δράση, της οποίας τη δημόσια πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι στις αγορές θα παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στις υγιείς επιχειρήσεις από την πανδημία του Covid-19. Αφορά επιχειρήσει ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

 • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων
 • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας
 • Γυμναστηρίων και Σχολών χορού.

Μπορείτε να δείτε τους δικαιούχους της δράσης εδώ

Τι χρηματοδοτείται

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30/9/2022 βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια),
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α.
  των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων κωδικών που αναφέρονται πιο πάνω.

Ποσό επιχορήγησης

Ως ανώτατο ποσό επιχορήγησης ορίζονται οι 400.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό και το όριο της επιχορήγησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2022 έως 15/4/2022 (ώρα 15:00)

Μπορείτε να βρείτε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων εδώ

 

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ