Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

Α. Γεωργούλης: “Επιτέλους έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο εστιάζει ουσιαστικά στους καλλιτέχνες”

ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ”
Α. Γεωργούλης : “Ένα εξαιρετικά σημαντικό ψήφισμα που εστιάζει επιτέλους σε όλους τους εργαζομένους στον πολιτισμό”

Με συντριπτική πλειοψηφία 543 ευρωβουλευτών, υιοθετήθηκε το ψήφισμα για την “Κατάσταση των Καλλιτεχνών στην ΕΕ” χθες, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Αλέξης Γεωργούλης, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκιώδης εισηγητής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην ομιλία του υπογράμμισε ότι “Το σημερινό ψήφισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολλούς λόγους …. Πρώτον, γιατί επιτέλους έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο εστιάζει ουσιαστικά στους καλλιτέχνες. Δεύτερον, γιατί συμπεριλαμβάνει όλους, ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Τρίτον, γιατί θίγουμε το ζήτημα της ίσης πρόσβασης σε κοινωνική ασφάλιση, σε κοινωνική προστασία. Τέταρτον γιατί συζητάμε για ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Εργασιακές Συνθήκες στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς.”

Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, θα έχουν πρόσβαση σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα υπογραμμίζει την:

 • Την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των ασταθών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες
 • Την ανάγκη για διασυνοριακά προγράμματα για νέους δημιουργούς και άτομα που αναπτύσσουν καινοτομίες
 • Την καλύτερη προστασία των δημιουργών από τις κυρίαρχες διαδικτυακές πλατφόρμες αναμετάδοσης («streaming platforms»)

Και καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα «ευρωπαϊκό καθεστώς του καλλιτέχνη», για ένα κοινό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας και ελάχιστες προδιαγραφές για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τέλος, όπως ανέφερε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης “το ψήφισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί θέτουμε ξεκάθαρα το αίτημα για λήψη μέτρων για την καταπολέμηση κάθε είδους παρενόχλησης, βίας ή οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης στον χώρο του πολιτισμού”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αλέξης Γεωργούλης ως σκιώδης εισηγητής από την Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κατέθεσε συνολικά 57 τροπολογίες, οι οποίες έγιναν δεκτές.

Το 2020, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας στην ΕΕ σημείωσε απώλειες κύκλου εργασιών άνω του 30%, συνολική απώλεια 199 δισ. ευρώ — με τους τομείς της μουσικής και των τεχνών του θεάματος να υφίστανται απώλειες 75% και 90% αντίστοιχα.

Κατηγορίες
#media Ομιλίες Παρεμβάσεις

Ομιλία του ΕΒ Αλέξη Γεωργούλη στην Επιτροπή Καταπολέμησης του Καρκίνου (14/10/2021)

Α. Γεωργούλης: "Στοίχημα είναι να πετύχουμε μια πολιτική που θα περιλαμβάνει απτές πρακτικές με πραγματικό αποτέλεσμα"

Με ομιλία του στην Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14/10/2021, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης έθιξε μία σειρά καίριων ζητημάτων που αφορούν τη νόσο του καρκίνου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συγκρότησης Ψηφίσματος αναφορικά με τον αγώνα καταπολέμησης του καρκίνου.

Μέσα από την ομιλία του κατέστησε σαφές ότι στόχος και απόλυτη ανάγκη είναι η συγκρότηση μίας πολιτικής που θα περιλαμβάνει “απτές πρακτικές με πραγματικό αποτέλεσμα” προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των καρκινοπαθών όσο και των φροντιστών τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής δήλωσε: “Παρατηρούμε διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών μελών ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε ίση πρόσβαση των πολιτών στην ανίχνευση και στη θεραπεία του καρκίνου, μείζονα θέματα για τα οποία απαιτείται περισσότερη χρηματοδότηση, και καλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο”.

Ολοκλήρωσε την ομιλία του θέτοντας ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με τις “διαφορετικές ταχύτητες” που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου, τις δυνατότητες για άμεση οικονομική ανακούφιση των καρκινοπαθών αλλά και των φροντιστών τους αλλά και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επανένταξη των καρκινοπαθών στην αγορά εργασίας.

Να σημειωθεί ότι το Ψήφισμα που ετοιμάζεται είναι πολύ σημαντικό γιατί για πρώτη φορά η Ευρώπη σχεδιάζει μια πολιτική για τον καρκίνο, τη στιγμή που ο καρκίνος, είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στις περισσότερες χώρες της Ένωσης. 1,4 εκατομμύρια ανθρώπων πεθαίνουν από καρκίνο ετησίως στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 6.000 παιδιά. Στο εν λόγω Ψήφισμα, ο Ευρωβουλευτής έχει καταθέσει τροπολογίες που αφορούν προτάσεις για πιθανά μέτρα οικονομικής ανακούφισης των καρκινοπαθών, όπως για παράδειγμα, πολιτικές με φορολογικά εργαλεία απαλλαγής των καρκινοπαθών, αλλά και των φροντιστών τους, οι οποίοι χρειάζονται ισχυρή στήριξη κατά των τόσο δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν.    

Το σύνολο των τροπολογιών που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής είναι 127 εκ των οποίων οι σημαντικότερες αφορούν:

 • φορολογικά μέτρα όπως μειώσεις και απαλλαγές με σκοπό την οικονομική ανακούφιση τόσο των καρκινοπαθών όσο και των φροντιστών τους.
 • την επανένταξη των καρκινοπαθών στην αγορά εργασία μέσω της λήψης μέτρων όπως εργαλεία παροχής κινήτρων στους εργοδότες, καθώς και εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης των ασθενών σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • την εξέταση και εξάλειψη των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην πρόληψη του καρκίνου και την πρόσβαση στην περίθαλψη.
 • μέτρα για άμεση θεραπεία των καρκινοπαθών, με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία. Τονίζοντας πως είναι σημαντικό να δοθεί βάση στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.
Κατηγορίες
#tamouseiamas

Μουσείο Λαογραφίας & Φυσικής Ιστορίας “Γεώργιος Κομνίδης”

Μουσείο Λαογραφίας & Φυσικής Ιστορίας "Γεώργιος Κομνίδης"

Το Μουσείο Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας Γεώργιος Κομνίδης, ξεκινώντας το ταξίδι του από την περιφέρεια Διδυμοτείχου του 1962, έφτασε στη Νέα Χιλή το 2002, όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Φιλοξενεί αντικείμενα που ήταν κάποτε απαραίτητα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων…

σκεύη και εργαλεία που υπήρχαν σε κάθε σπιτικό. 

Όπως μια γωνιά για τα στέφανα του γάμου, αλλά και για τα προικιά…

Η γωνιά με το κάρο της προσφυγιάς κρατάει ζωντανή τη μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Και λίγο πιο πέρα, η σχολική γωνιά με τη μελάνη και την πένα ξυπνάει την εικόνα της πρώτης μέρας στο σχολείο.

Στο Μουσείο η Λαογραφία ενώνεται με την φυσική ιστορία και οι επισκέπτες γνωρίζουν την πανίδα του Νομού Έβρου… 

αλεπούδες, λύκους, κροκόδειλους και κάθε λογής πτηνά και έντομα.

Κάθε έκθεμα περιμένει τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τις ιστορίες που κρύβει.

 

Μπορούμε να επισκεφτούμε το Μουσείο και στο διαδίκτυο.

 

Στηρίζουμε το Μουσείο Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας Γεώργιος Κομνίδης 

Στηρίζουμε την κληρονομιά μας

Στηρίζουμε #tamouseiamas

#tamouseiamas

Τι σημαίνει ένα Μουσείο για μία κοινωνία και πώς θα μεταμορφωθεί ο ρόλος και η σημασία τους μετά το επιβεβλημένο κλείσιμο τους, λόγω της πανδημίας; Αυτή είναι η βασική ερώτηση που έθεσε η ομάδα μας, με επικεφαλής τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, όλους αυτούς τους μήνες του υποχρεωτικού εγκλεισμού μας και γι’ αυτό ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία #ΤαΜουσείαμας!

Δείτε #ΤαΜουσείαμας
Κατηγορίες
#tamouseiamas

Λυχνοστάτης – Μουσείο πέτρας και μαντινάδας

Λυχνοστάτης

Μουσείο πέτρας και μαντινάδας

Ένα Μουσείο βγαλμένο από την καθημερινή ζωή της Κρήτης που μέσα του φιλοξενεί τοπικές ασχολίες, έθιμα, κοινωνικές νοοτροπίες και θρύλους. 

Το Φυσιολαογραφικό Μουσείο Λυχνοστάτης βρίσκεται… στη Χερσόνησο της Κρήτης, δίπλα στη θάλασσα, μόλις 30 χλμ. από το Ηράκλειο.

Με πέτρινα κτίσματα που στεγάζουν μνήμες από τη ζωή και τον πολιτισμό των Κρητών στις αρχές του 20ου αιώνα και τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να δουν…

το Αγροτικό καμαρόσπιτο, με την παραστιά (μέρος με φωτιά όπου τοποθετούσαν τα σκεύη κατά το μαγείρεμα) και τα καθημερινά οικιακά σκεύη.

το αστικό σπίτι με την κρεβατοκάμαρα, “τα προυκάρικα χρασίδια” (παραδοσιακά κρητικά ρούχα-σκεπάσματα) και την ατμόσφαιρα εποχής.

Εκτίθενται εργαλεία παραδοσιακών ασχολιών που…

παρουσιάζονται με τρόπο βιωματικό, όπως στο εργαστήρι της Ελένης όπου κλωστή-κλωστή υφαίνεταιτο νήμα που μας συνδέει με την παράδοση.

Το Μουσείο μας ταξιδεύει με τα πανιά των Μύλων, μας θυμίζει γεύσεις του χθες και μας μαθαίνει να αρθρώνουμε το ΕΜΕΙΣ.

Σ’ ένα χορό συλλογικό όπου… προσκεκλημένοι είναι όλοι οι επισκέπτες της Κρήτης

Το Μουσείο Λυχνοστάτη μεταλαμπαδεύει το φως της παράδοσης γιατί… και αν επερνούνε οι καιροί και αν φεύγουνε οι χρόνοι, παλιώνει ο λύχνος μα ποτέ το φως του δεν παλιώνει.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την επίσκεψή σας στο Μουσείο μέσα από μία περιήγηση στον ιστότοπό του.

Στηρίζουμε το Μουσείο Λυχνοστάτη

Στηρίζουμε την κληρονομιά μας

Στηρίζουμε #tamouseiamas

#tamouseiamas

Τι σημαίνει ένα Μουσείο για μία κοινωνία και πώς θα μεταμορφωθεί ο ρόλος και η σημασία τους μετά το επιβεβλημένο κλείσιμο τους, λόγω της πανδημίας; Αυτή είναι η βασική ερώτηση που έθεσε η ομάδα μας, με επικεφαλής τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, όλους αυτούς τους μήνες του υποχρεωτικού εγκλεισμού μας και γι’ αυτό ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία #ΤαΜουσείαμας!

Δείτε #ΤαΜουσείαμας
Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

Αλέξης Γεωργούλης – Να μην κλείσει η ελληνική υπηρεσία του EURONEWS

Δελτίο Τύπου

Αλέξης Γεωργούλης - Να μην κλείσει η ελληνική υπηρεσία του EURONEWS

Επιστολή στήριξης για τη διατήρηση της ελληνικής υπηρεσίας του EURONEWS

Επιστολή για την συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας του EURONEWS – τόσο προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EURONEWS SA Michael Peters όσο και προς τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton – έστειλε ο  Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Γεωργούλης. Την επιστολή συνυπογράφουν οι Ευρωβουλευτές, Δημήτρης Παπαδημούλης (Εuropean Left), Έλενα Κουντουρά (European Left), Niyazi Kızılyürek (European Left), Sira Rego (European Left), Manu Pineda (European Left), Martina Michels (European Left), Λουκάς Φουρλάς (EPP), Κώστας Μαυρίδης ( S&D), Ibán García del Blanco (S&D),  Irena Joveva (Renew), και Salima Yenbou (Greens).

H επιστολή αναφέρει ότι ανταποκρινόμενοι/ες στην αποστολή τους ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνεπαγόμενη ευθύνη τους “για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας” στην ΕΕ, συντάσσονται υπέρ της διατήρησης της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews.

Υπογραμμίζουν ότι από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012, η ελληνική υπηρεσία του Euronews προσφέρει στην ελληνική γλώσσα όλα τα προγράμματα του Euronews σε εκατομμύρια Ελληνόφωνους δύο κρατών μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης και όλων των ηπείρων. Η εφαρμογή του σχεδίου παύσης λειτουργίας της, που αποφάσισε η διοίκηση του Euronews, σημαίνει ότι η ελληνική υπηρεσία του Euronews θα είναι η πρώτη γλωσσική υπηρεσία της ΕΕ που θα καταργηθεί και μια δεκαετής σχεδόν επένδυση της Επιτροπής θα χαθεί. Η μη προσφορά του Euronews στην ελληνική γλώσσα, όπως και σε οποιασδήποτε άλλη γλώσσα της ΕΕ, θα αποτελεί αδικία και άνιση μεταχείριση των ελληνόφωνων πολιτών που θα στερηθούν την άμεση πρόσβαση στην έγκυρη διεθνή ενημέρωση του Euronews, και, προφανώς, αυτό συνιστά διάκριση και ακυρώνει την ισότιμη συνύπαρξη των 24 γλωσσών της ΕΕ.

Οι δώδεκα Ευρωβουλευτές επικαλούνται εμφατικά το γεγονός ότι η γλωσσική ποικιλομορφία είναι μια θεμελιώδης αξία που αναφέρεται σαφώς στις Συνθήκες της ΕΕ: το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση “σέβεται την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της ποικιλομορφία”,  ενώ το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι “η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών […] ενώ σέβεται πλήρως την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία”. Επιπλέον, αναφέρουν ότι στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος έχει καταστεί νομικά δεσμευτικός με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας και το άρθρο 22 υποχρεώνει την Ένωση να σέβεται τη γλωσσική ποικιλομορφία. Εξάλλου, το σύνθημα της ΕΕ “ενωμένοι στη διαφορετικότητα” αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη γλωσσική ποικιλομορφία, η οποία συνδέεται άμεσα με την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ένωσης, καθώς οι γλώσσες είναι, στην πραγματικότητα, η πιο άμεση έκφραση των εθνοτικών πολιτισμών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι δώδεκα Ευρωβουλευτές καταγγέλλουν το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews ως απολύτως απαράδεκτο, υπενθυμίζοντας ότι τα ελληνικά είναι η γλώσσα από όπου προέρχεται το ίδιο το όνομα της Ευρώπης. Καλούν, λοιπόν, τους αποδέκτες της επιστολής άμεσα να παρέμβουν για τη συνέχιση λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας.

Ακολουθεί η επιστολή: 

Dear Mr Michael Peters, Euronews CEO

 

We, as Members of the European Parliament, responsible by our mandate “for the protection and promotion of cultural and linguistic diversity” in the EU, urge you to take immediate action to save the Greek service of Euronews.

Since its launch in 2012, the Greek service of Euronews has been serving millions of Greek speakers in two member states of EU, Greece, Cyprus, and throughout Europe and the world, broadcasting all EU-funded Euronews programs in Greek. Despite its significant contribution, the management of Euronews decided to terminate the operation of the Greek service. The implementation of such a plan means that the Greek service of Euronews will be the first EU language service to be silenced and a Commission investment of almost ten years will be lost, while Euronews is still funded by the Commission.

Linguistic diversity is a fundamental value that is clearly stated in the EU’s Treaties. Article 3 of the Treaty on European Union (TEU) states that the Union ”shall respect its rich cultural and linguistic diversity”, while Article 165(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) specifies that the ”Union shall contribute to the development of quality education by encouraging cooperation between Member States […] while fully respecting cultural and linguistic diversity”.

Moreover, in the Charter of Fundamental Rights of the EU (which was made legally binding by the Treaty of Lisbon), Article 21 prohibits discrimination on grounds of language, and Article 22 obliges the Union to respect linguistic diversity.

The EU’s motto ”united in diversity” refers among others to linguistic diversity, which is directly linked to the cultural diversity of the Union. Languages are, in fact, the most direct expression of ethnic cultures. This is also why the closure of the Greek Euronews is quite unacceptable. After all, Greek is the language where the name of Europe itself comes from.

To sum up, the termination of the Greek Euronews, or any other EU language, will be a decision against the principles of the EU. It will deprive Greek-speaking EU citizens of the opportunity to follow the news published on the Euronews website, and, obviously, this is discriminatory and unfair, while it hinders the equal co-existence of the 24 EU languages.

Hence, we urge you to intervene in order to end any plans aiming to close the Greek service of Euronews and safeguard its overall linguistic diversity in the future.

Since 2012, the Hellenic Euronews has been serving a plethora of Hellenes and Cypriots throughout Europe and the whole planet, broadcasting all Euronews programs in Hellenic. An episode of cacophony in the European democratic climate occurred: the archons of Euronews, in an epoch characterised by an acme of pseudo-media, when Euronews may be a tonic to orthological dialogue and to the European cosmopolitan utopia, they organise the catastrophe of the Hellenic Euronews tele-paper. This tactic has to be stigmatised and to receive an anathema at its genesis, so that neither the Hellenic nor any other ethnic Euronews service will be dynamited. In parallel, we criticise the idea that this may be a therapy to the economic problems of Euronews. Europe should eulogise its polyglossia, this is a basic thesis, in harmony with the democratic dogma and should be a telos high in our hierarchy.

We emphasise our agony on the theme of the Hellenic Euronews. Its catastrophe could generate an unfair strategy, against EU scopes.

Finally, in the latter paragraphs we use Hellenic phraseology, as a method to show that Hellenic is a protagonist in all European glossaries and ought to be regarded as a thesaurus, critical for the ethnic synergies that generate the synthesis in EU.

Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

21 τροπολογίες Γεωργούλη στο ψήφισμα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

21 τροπολογίες Γεωργούλη στο ψήφισμα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

Ζητά εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία παιδιών με αναπηρία από κακοποιητικές συμπεριφορές.

  • Ψήφισμα για την μεταρρύθμιση σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, εγκρίθηκε με 579 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 92 αποχές από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα προέκυψε μέσα από 38 υποθέσεις ατόμων με αναπηρία που εξετάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών. Περιλαμβάνει 21 τροπολογίες και 4 συμβιβαστικές τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη σε συνεργασία με την σκιώδη εισηγήτρια Anne Sophie Pelletier οι οποίες έγιναν δεκτές και προέκυψαν μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση με φορείς ενδιαφέροντος.

Ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε ότι: “Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η επέκταση των παροχών της κάρτας αναπηρίας της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνονται οι αμοιβαία αναγνωρισμένες παροχές πρόσβασης στην υγεία και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη. Παράλληλα, η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο για τη ίση συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας” ενώ υπογράμμισε ότι “θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και απτά εργαλεία για την αποτελεσματική προστασία των Ατόμων με Αναπηρίες από περιστατικά βίας, παρενόχλησης και κάθε είδους κακοποίησης συνολικά, αλλά και με εξειδικευμένα μέτρα εφόσον πρόκειται για παιδιά”.

Η μεταρρύθμιση αφορά σε βασικούς τομείς (κινητικότητα, εκπαίδευση, στέγαση, ενεργή συμμετοχή στα κοινά) και θα ωφελούσε τους Ευρωπαίους που ζουν με αναπηρία. Όπως υποστηρίζουν οι Ευρωβουλευτές, το ψήφισμα στοχεύει η ΕΕ να υιοθετήσει έναν κοινό ορισμό για την αναπηρία αλλά και να εισαγάγει μια ενιαία «ευρωπαϊκή κάρτα» προκειμένου να αναγνωριστεί το καθεστώς της αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Άλλες συστάσεις που ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές αφορούν την παροχή ευέλικτης υποστήριξης κατά τη διάρκεια ταξιδιών με τρένο αλλά και την ευρύτερη άρση πρακτικών και διοικητικών εμποδίων, την δημιουργία συστημάτων παιδείας που μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και την παροχή μη διαχωρισμένης στέγασης σε πολίτες με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους.

Οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην καταπολέμηση της βίας (συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας) και της παρενόχλησης, θύματα των οποίων είναι κατά δυσαναλογία τα άτομα με αναπηρία, αλλά και να γεφυρώσει το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και άλλων ατόμων. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης το Συμβούλιο να «ξεπαγώσει» τη διαδικασία για την διατομεακή Οδηγία κατά των διακρίσεων.

Σχετικές πληροφορίες

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ το 2011. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ διαδραματίζει «ρόλο προστασίας» για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της ΕΕ με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Μετά την παραλαβή δεκάδων αναφορών σχετικά με τα ζητήματα αυτά, η Επιτροπή συνέταξε έκθεση στην οποία αξιολογεί τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Κατηγορίες
Uncategorized

Πρoστατευμένο: Μουσείο Ηρακλειδών – Επιστήμη, Τέχνη & Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

Χρειάζεται ένας κώδικας δεοντολογίας για την αποφυγή κακοποιητικών συμπεριφορών

A. Γεωργούλης: Χρειάζεται ένας Κώδικας Δεοντολογίας για την αποφυγή κακοποιητικών συμπεριφορών

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στην Δανάη Μπάρκα και την εκπομπή Πάμε Δανάη σχετικά με το Ευρωκοινοβουλευτικό του έργο και τα τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα, όπως το #metoo, που έχουν έρθει στην επιφάνεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. 

Μεταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στο βραβείο που παρέλαβε για λογαριασμό της Ομάδας Φιλίας Πολιτισμικών Δημιουργών (CCFG), της οποίας αποτελεί ιδρυτικό και ενεργό μέλος. Η Ομάδα Φιλίας βραβεύτηκε από την ΑDEPΙ και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας για το έργο της αναφορικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του κόσμου της τέχνης και πιο συγκεκριμένα την άμεση εφαρμογή του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 790/2019.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο έχει ισορροπήσει ανάμεσα στον κόσμο της τέχνης και της πολιτικής, καθώς και στην διαχείριση του χρόνου του μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών.

Σχετικά με το κίνημα του #MeToo ανέφερε: “Είναι θέμα εξουσίας. Δεν είναι θέμα αν είσαι ωραίο παιδί ή όχι. Είναι αν κάποιος έχει τη δύναμη και θέλει να την ασκήσει με κάποιο τρόπο, να αισθανθεί αυτός καλά”. Σημείωσε ότι πιστεύει ότι μετά το κίνημα #metoo τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα αντιμετωπίζονται και οι ηθοποιοί διαφορετικά και προς αυτή την κατεύθυνση αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του για την δημιουργία ενός Πρωτοκόλλου υπό τη μορφή Κώδικα Δεοντολογίας στο χώρο της τέχνης και του αθλητισμού για την αποφυγή κακοποιητικών πρακτικών.

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Πρόσκληση: Συμμετοχή “Ψηφιακού Κοινού” στους Πολιτιστικούς Τομείς – Ανάπτυξη δεδομένων κοινού

Πρόσκληση: Συμμετοχή “Ψηφιακού Κοινού” στους Πολιτιστικούς Τομείς - Ανάπτυξη δεδομένων κοινού

Αντικείμενο συζήτησης της δράσης αποτελεί η κατανόηση του ψηφιακού κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση στις τέχνες του θεάματος (θέατρο, χορό, ζωντανή μουσική) και την πολιτιστική κληρονομιά (μουσεία, γκαλερί, ιστορικά κτίρια, μνημεία κληρονομιάς, εκδηλώσεις και δραστηριότητες άυλης κληρονομιάς). Υπό το πρίσμα του COVID-19, οι συζητήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν ιδιαίτερα στα διδάγματα από πρακτικές που προέκυψαν από την καραντίνα για την κατανόηση του υπάρχοντος ψηφιακού κοινού και την προσέλκυση νέων, καθώς και τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων ψηφιακού κοινού.

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με το υπάρχον και το νέο ψηφιακό κοινό. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης για πολιτιστικούς οργανισμούς και να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Γιατί είναι σημαντικό?

Με την έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας, η ανάπτυξη ψηφιακού κοινού έχει γίνει μια νέα πρόκληση για τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς (CCS). Αυτή η διαδικασία πρέπει να συνοδεύεται από μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική, που υποστηρίζεται από σαφώς καθορισμένους στόχους, δεδομένα κοινού και δείκτες απόδοσης. Σύμφωνα με το Σχέδιο Εργασίας του Συμβουλίου για τον Πολιτισμό 2019-2022, οι ψηφιακές τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για καινοτόμες μεθόδους συμμετοχής και υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη.

Πώς θα πραγματοποιηθεί;

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα προσκληθούν σε μία συνάντηση ανταλλαγής ιδεών στο Goethe-Institut Rotterdam στις 13.12.2021-15.12.2021 και σε μια συνάντηση διαλόγου στο Goethe-Institut Brussels στις 08.03.2022 για να μοιραστούν τη γνώμη τους σε διάφορους τομείς:

 • Ανάκαμψη από την πανδημία του COVID-19 και ο αντίκτυπος στην πολιτιστική κατανάλωση με ψηφιακά μέσα
 • Ο ρόλος της ΕΕ στην υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακού κοινού
 • Πτυχές συλλογής και διαχείρισης δεδομένων όσον αφορά 1) την ανοικοδόμηση του υπάρχοντος κοινού μέσω ψηφιακών μέσων, και 2) την προσέγγιση νέου ψηφιακού κοινού, με έμφαση στα άτομα που στερούνται ψηφιακά

Οι συμμετέχοντες στο Voices of Culture θα συντάξουν μια έκθεση ανταλλαγής απόψεων μετά τη Συνάντηση Brainstorming. Σε αυτήν την έκθεση, θα εκφραστούν τα αποτελέσματα της συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων στη Συνάντηση Brainstorming. Η έκθεση αυτή στη συνέχεια θα παρουσιαστεί από τους συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνάντηση διαλόγου. 

Έχετε υπόψη ότι το Voices of Culture είναι μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ του πολιτιστικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα του Voices of Culture διευκολύνει αυτήν τη διαδικασία και δεν είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Brainstorming. Αυτή η ευθύνη βαραίνει τους συμμετέχοντες. 

Πότε θα γίνει;

H ψηφιακή προ-συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 17.11.2021.

Η συνάντηση “Brainstorming” για το θέμα θα πραγματοποιηθεί στο Goethe-Institut Rotterdam στις 13.12.2021-15.12.2021

Η συνάντηση “Διάλογος” σχετικά με αυτό το θέμα θα πραγματοποιηθεί στο Goethe-Institut Brussels στις 08.03.2022.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Η πρόσκληση αφορά τους εκπροσώπους των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων (επαγγελματικές οργανώσεις, πολιτιστικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ευρωπαϊκά δίκτυα, ιδρύματα, ιδιωτικοί οργανισμοί κ.λπ.) που ασχολούνται με το θέμα της Συμμετοχής “Ψηφιακού Κοινού” στους Πολιτιστικούς Τομείς – Ανάπτυξη δεδομένων κοινού και θα ήθελαν να συμβάλλουν στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 1η Νοεμβρίου 2021

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ

Πριν κάνετε την αίτηση μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο-πλαίσιο της Anne-Sophie Radermecker

Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

ΜΕ 57 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

ΜΕ 57 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών ζητά η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
13a6384d-9d89-47d5-aa61-8576e1e4e31a

Πενήντα επτά τροπολογίες του Αλέξη Γεωργούλη, Eυρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εγκρίθηκαν στο Ψήφισμα της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την “Κατάσταση των Καλλιτεχνών στην ΕΕ”. Η Επιτροπή Πολιτισμού προτείνει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας και ελάχιστα πρότυπα για όλες τις χώρες της ΕΕ, σεβόμενη πλήρως την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών.

Τα βασικά σημεία του ψηφίσματος, στα οποία κατέθεσε τροπολογίες ο Αλέξης Γεωργούλης, υπέρ της προστασίας των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, αφορούσαν:

      στην κοινωνική ασφάλιση και στη δημιουργία ενός ελάχιστου κοινού πλαισίου για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον πολιτισμό.

      στην ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας των καλλιτεχνών, με έμφαση σε ειδικά προγράμματα για την κινητικότητα νέων δημιουργών και καλλιτεχνών.

      στα έσοδα των καλλιτεχνών από τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από τις πλατφόρμες ροής, καλώντας την Επιτροπή να διασφαλίσει την προστασία του έργου των δημιουργών στις εθνικές νομοθεσίες περί πνευματικών δικαιωμάτων.

      στην υπεράσπιση της καλλιτεχνικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

      στην ανάπτυξη των επικαιροποιημένων στατιστικών δεδομένων για τον πολιτισμό, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης πολιτικής για τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς.

Επίσης, υπογράμμισε μέσα από τις τροπολογίες που κατέθεσε για τους τομείς, την διάσταση του φύλου καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ε.Ε.

 

Το 2020, οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς στην ΕΕ γνώρισαν απώλειες στο κύκλο εργασιών τους,  άνω του 30%, συνολικά 199 δισεκατομμυρίων ευρώ – με τους κλάδους της μουσικής και των τεχνών, να υποφέρουν από απώλειες 75% και 90% αντίστοιχα. Ο Αλέξης Γεωργούλης μέσα από την Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών και την Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει επισημάνει τις εργασιακές ευπάθειες της δουλειάς των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, οι οποίες εντάθηκαν με την πανδημία COVID-19. Παράλληλα έχει τονίσει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών – μελών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των εργαζομένων στον πολιτισμό. To παραπάνω ψήφισμα θα έρθει στην δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου προς ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.