Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

Χρηματοδοτικές δυνατότητες έρευνας του πολιτισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ευκαιρίες ενίσχυσης της έρευνας για τις τέχνες και τον πολιτισμό, αναδεικνύει ο Α.Γεωργούλης

                                                                                                     

Νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της έρευνας στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Α.Γεωργούλης στην ερώτησή του υπογράμμισε ότι: “οι νέες συνθήκες επιβάλλουν την χρηματοδοτική ενίσχυση για την έρευνα στις παραστατικές τέχνες με σκοπό την εξεύρεση νέων τρόπων για τη δημιουργία, πρόβα και παραγωγή του πολιτιστικού προϊόντος εν γένει, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους”.

και ρώτησε συγκεκριμένα:

–      Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία στις παραστατικές τέχνες υπό το βάρος της COVID-19;

–      Υπάρχει πρόβλεψη μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στις παραστατικές τέχνες;

με σκοπό την δημιουργία πρόσθετων εργαλείων στήριξης των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων, σε μία ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο για τους εργαζόμενους στους τομείς αυτούς.

Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι:

Η πανδημία COVID-19 και η απαγόρευση κυκλοφορίας επηρέασαν τους καλλιτέχνες του θεάματος και τα πολιτιστικά ιδρύματα. Ο εγκλεισμός θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο με τη μείωση των εισοδημάτων και την αύξηση της ανεργίας“ και συμπληρώνει ότι : “Στην περίοδο μετά την πανδημία COVID-19, ο πολιτιστικός τομέας θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα ανάκαμψης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και ανανέωσης της κοινωνικής συνοχής”, δίνοντας νέες ευκαιρίες για έρευνα στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, μέσα από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εμβληματικά χρηματοδοτικά προγράμματα όπως ο “Ορίζων Ευρώπη”.

Αναλυτικά η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006097/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ερώτηση περί χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας για τις παραστατικές τέχνες υπό το βάρος της COVID-19

Υπό το βάρος της COVID-19, οι παραστατικές τέχνες καλούνται να επανεφεύρουν τον εαυτό τους με αλλαγές και καινοτομίες, πολλές από τις οποίες πιθανότατα θα μονιμοποιηθούν. Τα απαραίτητα πρωτόκολλα υγιεινής περιορίζουν ή επαναπροσδιορίζουν τη διαδικασία παραγωγής του πολιτιστικού προϊόντος των παραστατικών τεχνών, όπως για παράδειγμα με την κατάργηση κάθε σωματικής επαφής μεταξύ των συντελεστών. Ταυτόχρονα, οι παραστατικές τέχνες δέχονται βαθύ οικονομικό πλήγμα από την COVID-19, αφού θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα ώσπου να είναι ξανά εφικτή η ζωντανή παρουσίαση θεαμάτων ενώπιον κοινού. Την ίδια ώρα η ψηφιοποίηση, την οποία επισπεύδουν οι συνθήκες COVID-19, επιβάλλει επίσης νέα δεδομένα σε έναν κλάδο που δεν είχε προλάβει να προετοιμαστεί αναλόγως.

Συνεπώς, οι νέες συνθήκες επιβάλλουν την χρηματοδοτική ενίσχυση για την έρευνα στις παραστατικές τέχνες με σκοπό την εξεύρεση νέων τρόπων για τη δημιουργία, πρόβα και παραγωγή του πολιτιστικού προϊόντος εν γένει, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

 1. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία στις παραστατικές τέχνες υπό το βάρος της COVID-19;
 2. Υπάρχει πρόβλεψη μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στις παραστατικές τέχνες;

Αναλυτικά η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

EL E-006097/2020

Απάντηση της κ. Gabriel εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (29.3.2021)

Η πανδημία COVID-19 και η απαγόρευση κυκλοφορίας επηρέασαν τους καλλιτέχνες του θεάματος και τα πολιτιστικά ιδρύματα. Ο εγκλεισμός θα έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο με τη μείωση των εισοδημάτων και την αύξηση της ανεργίας.

Ωστόσο, οι καλλιτέχνες επέδειξαν μεγάλη ανθεκτικότητα και δημιουργικότητα στην εξ αποστάσεως επικοινωνία με το κοινό τους. Ο πολιτιστικός τομέας επιδόθηκε σε δραστηριότητες για τη μείωση του αισθήματος απομόνωσης των πολιτών, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Τα μουσεία και οι καλλιτέχνες προσέφεραν νέες δυνατότητες πρόσβασης στην τέχνη και στην κληρονομιά μέσω διαδικτυακών καινοτόμων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Στην περίοδο μετά την πανδημία COVID-19, ο πολιτιστικός τομέας θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα ανάκαμψης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και ανανέωσης της κοινωνικής συνοχής. Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλουν στις προσπάθειες αυτές μέσω των νέων προγραμμάτων και των μέσων της ΕΕ, τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του Next Generation EU.

Νέες ευκαιρίες για έρευνα στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, όπως και των τεχνών του θεάματος, θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της ομάδας 2: «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», που θα στηρίξει νέες μορφές πολιτιστικής έκφρασης, θα βοηθήσει τις τέχνες του θεάματος να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και θα αυξήσει την πολιτιστική συμμετοχή. Οι δράσεις «Marie Sklodowska-Curie», η μελλοντική κοινότητα γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα μελλοντικά προγράμματα της πολιτικής συνοχής θα προσφέρουν επίσης ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα κινητοποιήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στις οποίες δίνουν προτεραιότητα τα κράτη μέλη ως ολοκληρωμένες δέσμες μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στα κράτη μέλη και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσετε τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσετε τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία;

 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέρνουν οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις προκλητικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών από την Τουρκία, εν όψει και της Συνόδου Κορυφής στις 25-26 Μαρτίου.

Ερώτηση προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ: «Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσετε τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία;».

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέρνουν το ζήτημα των προκλητικά συνεχιζόμενων παραβιάσεων κάθε κανόνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών από την Τουρκία, μετά από πρωτοβουλία του Δημήτρη Παπαδημούλη, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, την ώρα που, όπως επισημαίνουν, «η Σύνοδος Κορυφής της 25-26 Μαρτίου φαίνεται ότι ετοιμάζεται για θετική ατζέντα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας».
Εκτός από το διεθνές δίκαιο που δεν αποδέχεται και παραβιάζει διαρκώς, η Τουρκία «λίγες μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση του υποτιθέμενου νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον Πρόεδρο Erdoğan, αποχώρησε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών, εν μέσω καταγγελιών για δολοφονίες τουλάχιστον 300 γυναικών το 2020».
Παράλληλα, κινεί διαδικασίες για να θέσει εκτός νόμου το σοσιαλιστικό φιλοκουρδικό κόμμα HDP, την ώρα που ο πολιτικός ηγέτης του τελευταίου, Selahattin Demirtaş, «παραμένει φυλακισμένος και την άμεση απελευθέρωσή του ζητά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» ενώ και «στις 17 Μαρτίου, ανακοινώθηκε η απόφαση αφαίρεσης της βουλευτικής ιδιότητας του βουλευτή του HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu».
Στην Ερώτησή τους που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, οι Ευρωβουλευτές ζητούν να πληροφορηθούν «τι μέτρα θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να αποτρέψει την απαγόρευση του HDP και την πολιτική δίωξη των βουλευτών του» καθώς και «αν θα αντιμετωπίσει τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία» που αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Ακολουθεί η πλήρης Ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

Θέμα: Συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία

Λίγες μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση του υποτιθέμενου νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον Πρόεδρο Erdoğan, η Τουρκία αποχώρησε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών, εν μέσω καταγγελιών για δολοφονίες τουλάχιστον 300 γυναικών το 2020. Παράλληλα, στις 17 Μαρτίου, ανακοινώθηκε η απόφαση αφαίρεσης της βουλευτικής ιδιότητας του βουλευτή του HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu, παρά την προσφυγή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Μάλιστα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Τουρκίας προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο ζητώντας την πλήρη απαγόρευση του HDP. Υπενθυμίζεται δε ότι, παρά την τελική απόφαση του ΕΔΔΑ, ο Selahattin Demirtaş παραμένει φυλακισμένος, ενώ την άμεση απελευθέρωσή του ζητά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, παρά τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, η Σύνοδος Κορυφής της 25-26 Μαρτίου φαίνεται ότι ετοιμάζεται για θετική ατζέντα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Ερωτάται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

1. Ποια μέτρα θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να αποτρέψει την απαγόρευση του HDP και την πολιτική δίωξη των βουλευτών του;

2. Ποια μέτρα θα λάβει για να αποτρέψει την καταστολή του πολιτικού πλουραλισμού στην Τουρκία και να εγγυηθεί τις πολιτικές ελευθερίες;

3. Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία;

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:


Δημήτρης Παπαδημούλης
Κώστας Αρβανίτης
Αλέξης Γεωργούλης
Πέτρος Κόκκαλης
Στέλιος Κούλογλου
Έλενα Κουντουρά

Κατηγορίες
Παρεμβάσεις

Επίσκεψη στους πληγέντες από τον σεισμό

Επίσκεψη στους πληγέντες από τον σεισμό

WhatsApp Image 2021-03-10 at 6.15.23 PM

Στο πλευρό των κατοίκων που χτυπήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό με επίκεντρο την Ελασσόνα, βρέθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στις περιοχές που έχουν στηθεί πρόχειρα καταλύματα, αφού το 60% των σπιτιών κρίθηκαν ακατάλληλα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά το μέγεθος των ζημιών σε σπίτια και υποδομές και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, καθώς και με εκπροσώπους της Κοινότητας Δαμασίου. 

Συνάντηση πραγματοποίησε και με τον Δήμαρχο Ελασσόνας, κ. Γιώργο Πασχόπουλο.

Κατηγορίες
Παρεμβάσεις

Δέκα Λαρισαίες μιλούν για την σημασία του να είσαι γυναίκα

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας #IWD2021

Δέκα Λαρισαίες μιλούν για την σημασία του να είσαι γυναίκα

Η σύγχρονη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, στην εργασία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση και στην υγεία, ήταν το θέμα διαδικτυακής εκδήλωσης “O ρόλος της γυναίκας την εποχής της πανδημίας COVID-19”, που έγινε με πρωτοβουλία του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ κ. Βασίλη Κόκκαλη και του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κ. Αλέξη Γεωργούλη.

Την εκδήλωση, χαιρέτισε ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης και συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Εύη Μποτσαροπούλου.

Στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ο βουλευτής Βασίλης Κόκκαλης, τόνισε πως «η Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας την φετινή χρονιά σηματοδοτείται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο από δύο φαινόμενα ιστορικής σημασίας. Την πανδημία του covid-19, με όλες τις συνέπειες σε υγειονομικό και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, και το κίνημα Μe Τoo.

Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης υπογράμμισε πως «H Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας θεσπίστηκε ως ημέρα μνήμης των αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών. Αγώνες που κερδήθηκαν, όχι μόνο υπέρ των γυναικών…αλλά υπέρ μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Γιατί δεν νοείται δίκαιη κοινωνία με τέτοιου είδους ανισότητες και διακρίσεις στους κόλπους της».

Στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε και στο ζήτημα του μισθολογικού χάσματος, αναφέροντας παράλληλα ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΕ.

Σε σχέση με την πανδημία COVID-19 και την εργασιακή πραγματικότητα των γυναικών, ο κ. Γεωργούλης επεσήμανε ότι «Σήμερα, στην εποχή της πανδημίας, ο κίνδυνος της ανεργίας έχει αυξηθεί δυσανάλογα για τις γυναίκες…αφού υπολογίζεται ότι το 84% των γυναικών στην Ευρώπη, απασχολούνται κυρίως σε τομείς που έχουν χτυπηθεί ιδιαίτερα από τα μέτρα κατά της πανδημίας.»

Οι ομιλήτριες, δέκα Λαρισαίες γυναίκες, καταξιωμένες στον επαγγελματικό τους χώρο με ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, σχολίασαν την σημερινή κατάσταση της πανδημίας και των δυσκολιών που όλοι αντιμετωπίζουμε. Αναφέρθηκαν στις σύγχρονες επαγγελματικές συνθήκες που βιώνει μία γυναίκα, στον συνδυασμό καριέρας οικογένειας αλλά και στα διαχρονικά ζητήματα της ισότητας των φύλων.

Πιο αναλυτικά συμμετείχαν οι κ.κ.

Καλλιόπη Τζήκα (Γ. Γραμματέας στο Επιμελητήριο Λάρισας, Α’ Αντιπρόεδρος Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ)

Πόσα βήματα έχουν γίνει μέχρι σήμερα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα; 

Ποια είναι τα ποσοστά πανελληνίως και σε επίπεδο ν. Λάρισας; 

Πως η πανδημία επηρεάζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα;

Έλενα Καματέρη (Γενική Διευθύντρια ΣΘΕΒ)       

Τι κάνει μια γυναίκα «γυναίκα leader»;

Αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες σε θέσης ευθύνης θα είχε αλλάξει η κουλτούρα της κατάχρησης εξουσίας σε βάρος των γυναικών στον εργασιακό χώρο;

Μαρία Μπότη (Επαγγελματίας αγρότισσα)

Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα το επιχειρείν σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο κλάδο όπως ο αγροτικός; 

Υπάρχουν περιορισμοί και αν ναι ποιοι;

– Κυριακή Σπανού (Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ)

Διανύουμε την περίοδο των μεγάλων αποκαλύψεων στο χώρο του θεάτρου. Πόσο θα βοηθήσει το κίνημα του metoo στο να σταματήσουν φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης;

Χάνεται η αξία του καλλιτέχνη θύτη και το καλλιτεχνικού του έργου;

Χρύσα Βουλγαράκη (Διευθύντρια της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στη Λάρισα)

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας είναι ένας γυναικοκρατούμενος οργανισμός. Κατάχρηση εξουσίας μπορεί να υπάρξει και μεταξύ του ίδιου φύλου; 

Το metoo θα αλλάξει τις ζωές μας; 

– Σταυρούλα Σδρόλια (αρχαιολόγος, διδάκτωρ βυζαντινής αρχαιολογίας, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας)

Πως καταγράφεται ο ρόλος της γυναίκας στην περιοχή της Θεσσαλίας από την αρχαιότητα μέχρι την πρόσφατη ιστορία σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα;

Φανή Καλοκαιρινού (διευθύντρια του Λαογραφικού-Ιστορικού Μουσείου, Αρχαιολόγος, Λαογράφος)

Οι γυναίκες στο χώρο της πολιτιστικής βιομηχανίας συνεχώς αυξάνονται.  Έχουμε φτάσει σε επιθυμητά επίπεδα και πως η εμπλοκή των γυναικών επηρεάζει την οπτική της πολιτιστικής διαχείρισης;

Χάιδω (Λίλη) Αλεξούλη (πρωταθλήτρια Ελλάδας στο άλμα εις μήκος σε ανοιχτό και κλειστό στίβο)

Πόσο εύκολος είναι ο πρωταθλητισμός για μία γυναίκα; 

Τι θυσίες απαιτεί;

– Μάχη Τσιοφλίκη (Διεθνής Διαιτητής Ποδοσφαίρου)

Πως καταφέρνει μια γυναίκα να καταξιωθεί και κατακτήσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό σε ένα χώρο αμιγώς ανδροκρατούμενο όπως το ποδόσφαιρο;

– Εύη Ευαγγέλου (Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδεύτρια Κυκλοφοριακής Αγωγής, Προπονήτρια Ποδηλασίας)

Πόσο η άθληση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας σε καταστάσεις κρίσεων όπως η πανδημία; 

Φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει την Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο αγώνα των γυναικών κατά της κρίσης του COVID-19.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντα δραστήριο για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και διαθέτει μόνιμη επιτροπή που ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Κατηγορίες
Παρεμβάσεις

Α. Γεωργούλης: «Να ανάψουν οι προβολείς και να έλθει στο φως η αλήθεια»

Α. Γεωργούλης: «Να ανάψουν οι προβολείς και να έλθει στο φως η αλήθεια»

 

«Ευελπιστώ πως αυτό που συμβαίνει, θα εξελιχθεί σε μια ευρεία απελευθέρωση. Να ανάψουν πραγματικά οι προβολείς και να έλθει στο φως η αλήθεια. Είμαι ξεκάθαρα υπέρ των θυμάτων και όσων βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν. Είναι μία διαδικασία χειραφέτησης, η οποία θα πρέπει και μακάρι να διαπεράσει όλους τους επαγγελματικούς χώρους».

Με αυτά τα λόγια σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με τη «βροχή» καταγγελιών περί σεξουαλικών κακοποιήσεων στον χώρο του Πολιτισμού, ο Λαρισαίος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξης Γεωργούλης, μιλώντας στην «Ε» και προσθέτει πως «είναι απαραίτητος ένας κώδικας δεοντολογίας, ενώ στη διαδικασία διαμόρφωσής του θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ειδικοί επιστήμονες». Συμπληρώνει επίσης ότι «ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να ανοίξει είναι η καλλιτεχνική εκπαίδευση».
Σχετικά με την ανάγκη επανέναρξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο κ. Γεωργούλης τονίζει πως «οι ειδικοί πρέπει να προσδιορίσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα (περιορισμένος αριθμός θεατών, τήρηση αποστάσεων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ξανά οι χώροι εκδηλώσεων» και υπενθυμίζει πως ως ευρωβουλευτής έχει ζητήσει στήριξη και από ενωσιακούς πόρους.
Για τις πληγές που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στον τουρισμό, ο ευρωβουλευτής αναφέρει ότι «στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου πρωτοκόλλων για τα ταξίδια με τεστ κορονοϊού», ενώ για την πρωτοβουλία του να υιοθετήσει μονοπάτι στον Κίσσαβο, επαναλαμβάνει τη σκοπιμότητα να υποστηριχθεί ο βιώσιμος τουρισμός, που θα διατηρήσει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον αναλλοίωτο.
Τέλος, αναφορικά με τους κινδύνους που κρύβει η καθιέρωση της τηλεργασίας στις εργασιακές σχέσεις, ο κ. Γεωργούλης θεωρεί πως «είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν κανόνες που θα προστατέψουν κάθε εργαζόμενο/-η από την εκμετάλλευση και την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων».

* Κύριε Γεωργούλη, τις τελευταίες μέρες ο καλλιτεχνικός χώρος πλήττεται και από τις καταγγελίες ηθοποιών, οι οποίοι υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση και λεκτική βία. Οι περισσότεροι δείχνουν να μην ξαφνιάζονται από τα τεκταινόμενα. Ποιο είναι το σχόλιό σας;
– Ευελπιστώ πως αυτό που συμβαίνει, θα εξελιχθεί σε μια ευρεία απελευθέρωση. Να ανάψουν πραγματικά οι προβολείς και να έλθει στο φως η αλήθεια. Είμαι ξεκάθαρα υπέρ των θυμάτων και όσων βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν. Είναι μία διαδικασία χειραφέτησης, η οποία θα πρέπει και μακάρι να διαπεράσει όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν θεσμικές λύσεις σε αυτά τα ζητήματα.
Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκα στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με σκοπό την ενημέρωσή μου για αντίστοιχα πρωτόκολλα διασφάλισης της ψυχικής υγείας και της ασφάλειας, στον εργασιακό χώρο. Υπάρχουν θεσμικές λύσεις, όπως και πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, όταν γυρίζουν ερωτικές σκηνές στην Αμερική, πλέον επιβλέπει ειδικός Υπεύθυνος Οικειότητας.
Αντίστοιχα πρωτόκολλα είχαν ξεκινήσει να διαμορφώνονται για το γύρισμα επικίνδυνων σκηνών, όπως αυτές που έχουν κασκαντέρ. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, που θα πρέπει να ανοίξει είναι αυτό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, ένας κώδικας δεοντολογίας είναι απαραίτητος, αλλά δεν πρέπει να είναι μονόπλευρος. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσής του όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ειδικοί επιστήμονες. Η στιγμή είναι τώρα. Να αδράξουμε θετικά τη στιγμή.

* Την ίδια ώρα ο χώρος του Πολιτισμού πλήττεται από την παύση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εδώ και έναν χρόνο λόγω της πανδημίας και της απουσίας οικονομικής κρατικής στήριξης. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θέατρα και άλλοι καλλιτεχνικοί χώροι, με τήρηση μέτρων αποστασιοποίησης;
– Η επαναλειτουργία των πολιτιστικών χώρων είναι αναγκαία όχι μόνο για την οικονομική ανάκαμψη του κλάδου, αλλά και για την ψυχική υγεία όλων μας. Έχουμε χάσει ένα σημαντικό στήριγμα, μια σημαντική απόλαυση και μια διαφυγή από τη δύσκολη κατάσταση που ζούμε. Πρέπει οι ειδικοί να προσδιορίσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα (περιορισμένος αριθμός θεατών, τήρηση αποστάσεων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ξανά οι χώροι εκδηλώσεων, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, οι οποίοι λειτουργούν εφαρμόζοντας προφυλάξεις.

* Οι καλλιτέχνες έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης, έσοδα δεν υπάρχουν και δε λαμβάνουν όλοι επιδόματα. Τι θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωσή τους; Ως ευρωβουλευτής έχετε ζητήσει με παρέμβαση στην Ευρωβουλή τη στήριξη και από ενωσιακούς πόρους αυτών των ανθρώπων;
– Την αποσπασματικότητα των μέτρων την έχω τονίσει από καιρό με επιστολή μου προς την υπουργό Πολιτισμού, με την οποία ζητώ να στηρίξουμε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίξει το σύνολο των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον χώρο, που εξαιτίας των συνθηκών δεν εργάζονται.
Στο Ευρωκοινοβούλιο η Επιτροπή Πολιτισμού, όπου συμμετέχω, έδωσε τεράστια μάχη για να αυξηθεί το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το βασικό πρόγραμμα δηλαδή, που χρηματοδοτεί καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες και το καταφέραμε!
Επίσης, διεκδικούμε από την Κομισιόν και τις εθνικές κυβερνήσεις να δοθεί το 2% του Ταμείου Ανάκαμψης στον χώρο του πολιτισμού. Λίγο πριν φύγει το 2020, ανέλαβα μία πρωτοβουλία μαζί με άλλους 104 ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ζητάμε από τα κράτη – μέλη, να δεσμεύσουν συγκεκριμένα κονδύλια και μέτρα ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση και στήριξη του καλλιτεχνικού κόσμου, που έχει χάσει στο σύνολο 80-90% του κύκλου εργασιών του με την πανδημία.
Σημαντική δουλειά για την ανάδειξη των θεμάτων του καλλιτεχνικού κόσμου κάνει και η διακομματική Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών που δημιούργησα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο.
Αυτήν τη στιγμή έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για τα βασικά ζητήματα του κλάδου, με ειδική έμφαση στα πνευματικά δικαιώματα και τις εργασιακές συνθήκες, ώστε να αντιμετωπιστεί η τεράστια επισφάλεια εργασίας, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον καλλιτεχνικό χώρο.

* Σχετικά με την πανδημία, η διαδικασία εμβολιασμού στην Ευρώπη δεν προχωρά με τους επιθυμητούς ρυθμούς. Πολλοί επιρρίπτουν ευθύνες στους αρχηγούς κρατών – μελών της Ε.Ε., ότι αδυνατούν να επιβληθούν στις εταιρείες – κολοσσούς στον χώρο παρασκευής των εμβολίων. Ένα ακόμα δείγμα ότι η οικονομία -και δη η ιδιωτική- υπερκέρασε την πολιτική;
– Είναι κομβικό να έχουν όλοι και όλες δωρεάν πρόσβαση στα εμβόλια, καθώς και να επιταχυνθεί ο μαζικός εμβολιασμός.
Με ερώτησή μου τον περασμένο Μάιο, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησα ίση πρόσβαση όλων των πολιτών για να λάβω την απάντηση ότι ιδίως στη βάση της δημόσιας χρηματοδότησης πρέπει να εξασφαλίζεται «όχι μόνο η καινοτομία, αλλά και η επαρκής και ταχεία προμήθεια των εν λόγω τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο».
Οπότε συμπεραίνουμε ότι ενώ είναι ξεκάθαρο ότι είναι στη φαρέτρα των διαπραγματεύσεών τους, δεν το έχουν αξιοποιήσει κατάλληλα.

* Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης πρότεινε το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τον τουρίστα, ο οποίος θέλει να επισκεφθεί τη χώρα μας. Ποια είναι η γνώμη σας;
– Έχει γίνει πολύς λόγος για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά υπάρχουν βάσιμες επιφυλάξεις για αυτό το μέτρο. Καταρχάς, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπάρχουν επιφυλάξεις για το εάν το εμβόλιο εμποδίζει τη μετάδοση του ιού. Γι’ αυτό και η Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν έχει ακολουθήσει αυτήν την πολιτική ή άλλη παρόμοια.
Επιπλέον, υπάρχουν ηθικής τάξης αντιρρήσεις για τη χρήση του μέτρου. Είναι προτιμότερο αυτήν την ώρα, να επενδύσουμε σε επιστημονικές μελέτες και μεθόδους παρά σε πολιτικές τακτικές.
Αυτήν τη στιγμή χρειάζονται άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις για την ασφαλή και ομαλή επανεκκίνηση του τουριστικού κλάδου, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων, κανένας δε θα αντέξει αν για δεύτερο καλοκαίρι δε δουλέψει… Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μεγάλη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη, για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου πρωτοκόλλων για τα ταξίδια με τεστ κορονοϊού.

* Η πανδημία έχει φέρει ανατροπές και στις εργασιακές σχέσεις, με την τηλεργασία να κυριαρχεί. Συμμερίζεστε τις ανησυχίες των εργαζομένων ότι μια πιθανή καθιέρωση αυτής της μορφής εργασίας θα φέρει μείωση μισθού, αλλά αύξηση του χρόνου εργασίας;
– Η τηλεργασία έχει και θετικές και αρνητικές πλευρές. Όπως μπορεί να διευκολύνει γονείς με μικρά παιδιά, ή να μειώσει τις μετακινήσεις άρα και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, έτσι μπορεί να γίνει και ένα «μαύρο κουτί», χωρίς εποπτεία και έλεγχο για τους εργοδότες και τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων.
Τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι είναι δύο φορές πιο πιθανό να εργάζονται επιπλέον του απαιτούμενου ανώτατου ωραρίου εργασίας, σε σύγκριση με τα άτομα που δουλεύουν από το γραφείο.
Είναι βάσιμες λοιπόν οι ανησυχίες, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν κανόνες που θα προστατέψουν κάθε εργαζόμενο/-η από την εκμετάλλευση και την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων.
Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ τόνισε την ανάγκη κατοχύρωσης του δικαιώματος στην αποσύνδεση, λόγω του κινδύνου μη αμειβόμενων υπερωριών, του αρνητικού αντίκτυπου στην υγεία, στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην ανάπαυση από την εργασία, δεν μπόρεσε παρόλα αυτά, να αποτρέψει τις παρεμβάσεις εκείνες, που μεταθέτουν την ισχύ του τέσσερα χρόνια μετά.

* Η υιοθεσία του μονοπατιού που ξεκινήσατε πέρυσι, εδώ στην περιοχή μας, ήταν στη λογική της ενίσχυσης του τουρισμού ή της προστασίας της φύσης;
– Η πρωτοβουλία μου για την υιοθέτηση του μονοπατιού της Αγιάς, σε συνεργασία με τον Δήμο, βρίσκεται στη λογική ανάδειξης και άλλων, λιγότερο γνωστών στοιχείων του τόπου, όπως και στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο εναλλακτικός τουρισμός, όπως και ο οικοτουρισμός, πλεονεκτούν έναντι του κλασικού τουρισμού σε συνθήκες όπως αυτές που ζούμε σήμερα.
Επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που αγαπούν, για παράδειγμα την πεζοπορία σε παρθένα τοπία της φύσης, είναι άνθρωποι που σέβονται τη φύση. Θέλουμε τέτοιους τουρίστες και τουρίστριες, γιατί ακριβώς έτσι θα υποστηριχθεί ο βιώσιμος τουρισμός, που θα διατηρήσει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Αν σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, η διατήρηση αυτού του περιβάλλοντος είναι ο μόνος τρόπος για να παραμείνει ελκυστική η χώρα μας.

Συνέντευξη: Γιώργος Ρούστας – Εφημερίδα Ελευθερία 

 

 

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

Δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τα φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας και σεξουαλικής κακοποίησης στον Αθλητισμό, ζητά ο Α.Γεωργούλης

Δελτίο Τύπου - 25/01/2021

Δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τα φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας και σεξουαλικής κακοποίησης στον Αθλητισμό, ζητά ο Α. Γεωργούλης

“Οι δράσεις της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα, γιατί τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου καθιστούν άμεση την ανάγκη για φορέα ειδικά για τον αθλητισμό, με μόνιμη ισχύ και παρουσία σε όλα τα κράτη μέλη αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Γεωργούλης, στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή αν “Σκοπεύει η Επιτροπή να ανταποκριθεί στο θεσμικό κενό δημιουργώντας έναν Ευρωπαϊκό Φορέα/Μηχανισμό Πρόληψης, Παρακολούθησης και Παρέμβασης ειδικά για τον Αθλητισμό ή να λάβει άλλα συναφή μέτρα;

 

Αναλυτικά η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000387/2021 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Alexis Georgoulis (The Left)

Θέμα: Περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Φορέα/Μηχανισμού Πρόληψης, Παρακολούθησης και Παρέμβασης για τον Αθλητισμό

Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται όλο και περισσότερα περιστατικά κατάχρησης εξουσίας, κακοποίησης, βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης έως και ασέλγειας στον χώρο του αθλητισμού.

Σύμφωνα με μελέτες, ποσοστό 40-50% των αθλητών και αθλητριών έχουν υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση και 2-8% σεξουαλική παρενόχληση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης εστιασμένα και εξειδικευμένα για τον κλάδο.

Τα θύματα, στην πλειοψηφία τους νεαρής ηλικίας ή ακόμα και ανήλικα, δεν προχωρούν άμεσα ή και ποτέ σε ανάλογες καταγγελίες, κυρίως επειδή φοβούνται ότι η όποια καταγγελία θα στραφεί σε βάρος τους. 

Οι δράσεις της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα, γιατί τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου καθιστούν άμεση την ανάγκη για φορέα ειδικά για τον αθλητισμό, με μόνιμη ισχύ και παρουσία σε όλα τα κράτη μέλη, όπου να μπορούν τα θύματα κακοποίησης να απευθύνονται και να λαμβάνουν εξειδικευμένη, άμεση, θεσμική, αντικειμενική, ανεξάρτητη και απτή στήριξη. Στο παρελθόν έχουν χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή προγράμματα για την διερεύνηση και ανάδειξη του προβλήματος, ωστόσο η ισχύς τους έχει πλέον παρέλθει ή έχουν παρουσία μόνο σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών.

Σκοπεύει η Επιτροπή να ανταποκριθεί στο θεσμικό κενό δημιουργώντας έναν Ευρωπαϊκό Φορέα/Μηχανισμό Πρόληψης, Παρακολούθησης και Παρέμβασης ειδικά για τον Αθλητισμό ή να λάβει άλλα συναφή μέτρα;

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου Πολιτισμός

Δελτίο Τύπου – 20/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Α. Γεωργούλης: Αναγκαία η ενσωμάτωση του πολιτισμού στους στρατηγικούς τομείς της ΕΕ


 • «Αναγκαία η ενσωμάτωση του πολιτισμού στους στρατηγικούς τομείς της Ε.Ε. και η δέσμευση του 2% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς» Αλέξης Γεωργούλης
 • «Το άνοιγμα του τουρισμού έγινε άναρχα και για να παραμείνει ασφαλής χώρα η Ελλάδα, τα σύνορα  έπρεπε  να ανοίξουν μόνο για όσους έχουν αρνητικό τεστ, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του ιού και να παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής προορισμός» Έλενα Κουντουρά
 • «Τα εμβόλια πρέπει να είναι ελεύθερα και διαφανή. Δεν γίνεται να υπογράφουν ρήτρες εμπιστευτικότητας οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου για να δουν τις συμβάσεις την ώρα που πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι από την πανδημία» Πέτρος Κόκκαλης
 • Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά, Αλέξης Γεωργούλης και Πέτρος Κόκκαλης συμμετείχαν σε μια διαδραστική συζήτηση / εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στους τομείς: Πολιτισμός, Τουρισμός, Αγροδιατροφή εν μέσω Ολομέλειας του ΕΚ 

Στην πολιτιστική και τουριστική ανάκαμψη αλλά και στο κρίσιμο θέμα των ημερών, τον εμβολιασμό, επικεντρώθηκε η χθεσινή συζήτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εν μέσω της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ της Έλενας Κουντουρά, του Αλέξη Γεωργούλη και του Πέτρου Κόκκαλη.

Συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Γεωργούλης, σχολίασε πως ο κλάδος του πολιτισμού είναι ένας από τους πρώτους κλάδους που ‘χτυπήθηκαν’ κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και ο τελευταίος που θα ανακάμψει, για να υποστηρίξει πως σε αυτή την δύσκολη περίοδο «οι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου δεν χρειάζονται φιλανθρωπία αλλά να αμείβονται κανονικά για την εργασία τους», κάνοντας σαφή αναφορά στα δικαιώματα εργασίας των καλλιτεχνών. Ακόμη, τόνισε την ανάγκη ενσωμάτωσης του Πολιτισμού στους Στρατηγικούς Τομείς της ΕΕ και την αξία του Ψηφίσματος για την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης, όπου ζητείται η δέσμευση του 2% των κονδυλίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τον πολιτισμό.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά τόνισε την σημασία του κλάδου του τουρισμού για την οικονομία της Ελλάδας, τις τοπικές κοινωνίες και την απασχόληση. Αναφορικά με το ασυντόνιστο και άναρχο άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα η κ. Κουντουρά έκανε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση καταλογίζοντας: «λάθη, αστοχίες και προχειρότητα στα υγειονομικά πρωτόκολλα» που κόστισαν στον ελληνικό λαό. Συγκεκριμένα ξεκαθάρισε πως η ίδια για το ζήτημα αυτό είχε πάρει σαφή θέση από την αρχή λέγοντας πως «τα σύνορα έπρεπε να ανοίξουν μόνο για όσους έχουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού, ώστε να παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής τουριστικός προορισμός».

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρος Κόκκαλης αναφέρθηκε στα οφέλη του αγροτουρισμού που αφορούν «στην διασύνδεση της τοπικής παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας τοπικών προϊόντων των τοπικών καταλυμάτων και στην προώθηση της γαστρονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των εθίμων της χώρας μας» ενώ επεσήμανε πως «φέρνει κοντά παραγωγούς και καταναλωτές όπως ακριβώς συμβαίνει και με την στρατηγική ‘’από το αγρόκτημα στο πιάτο’’».

Σχολιάζοντας το ζήτημα της παραγωγής και προώθησης των ελληνικών σειρών και ταινιών στο εξωτερικό, ο κ. Γεωργούλης σημείωσε την σημασία της δημιουργίας του ΕΚΟΜΕ που ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα σημείωσε ότι ο COVID-19 ενίσχυσε τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας για τον πολιτισμό, ενισχύοντας την ψηφιακή διάσταση στις παραστατικές τέχνες.

Η κα Κουντουρά μίλησε ακόμη για τα δύο πολύ πετυχημένα διεθνή webinar που διοργάνωσε με στόχο να ενισχυθεί ο διάλογος με τους τουριστικούς φορείς, την ομαλή επανεκκίνηση του τουρισμού και τις καλές τουριστικές πρακτικές. Όπως είπε η κα Κουντουρά «το βασικό συμπέρασμα των webinar ήταν να υπάρξει διεθνής συνεργασία και συντονισμός με σαφείς ενιαίους και καθολικούς κανόνες και πρωτόκολλα,  για τον  τουρισμό, τα ταξίδια και τις μεταφορές με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια των ταξιδιωτών, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών»

Σχετικά με τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, ο κ. Κόκκαλης ανέφερε «την αξία της αναμόρφωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και κυρίως την ευελιξία των κρατών – μελών αναφορικά με τον σχεδιασμό και την θέσπιση στόχων βάσει των οποίων θα εκταμιεύονται και οι οικονομικές ενισχύσεις, που τα επόμενα 7 χρόνια θα αγγίξουν το ποσό των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ». Ο κ. Κόκκαλης επίσης τόνισε πως η διαβούλευση για την κατάρτιση των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων πρέπει να γίνει με όλους τους ενδιαφερόμενους – τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές

Τέλος οι τρεις Ευρωβουλευτές κλήθηκαν να απαντήσουν και για το κρίσιμο ζήτημα της επικαιρότητας, τους εμβολιασμούς. Ο κ. Γεωργούλης απάντησε πως «έχει μεγάλη σημασία η ίση πρόσβαση όλων στο εμβόλιο όπως και η διάδοση της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια δημόσιας χρηματοδότησης», ενώ τόνισε πως «δεν πρέπει να εφησυχάσουμε και να είμαστε πάντα ορθά ενημερωμένοι». Η κα Κουντουρά επεσήμανε πως υπάρχει  μεγάλη καθυστέρηση και έλλειψη εμβολίων. Η υγεία, τόνισε, είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και  «δεν μπορεί να επιβάλλεται εμπορική αξιοποίηση των εμβολίων, καθώς η χρηματοδότηση για την παραγωγή τους έγινε με δημόσια χρήματα. Επομένως αν η πραγματική προτεραιότητα είναι οι πολίτες, πρέπει να γίνει άρση των περιορισμών της πατέντας και σωστή θωράκιση των συστημάτων υγείας όλων των κρατών – μελών». Τέλος ο κ. Κόκκαλης επισήμανε πως αρνήθηκε τον όρο της ρήτρας εμπιστευτικότητας προκειμένου να δει τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κομισιόν με τις εταιρείες παραγωγής των εμβολίων Covid-19. Ο λόγος είναι γιατί θεωρεί πως εφόσον το εμβόλιο χρηματοδοτήθηκε με δημόσιο χρήμα είναι δημόσιο αγαθό και άρα δεν εμπίπτει στους όρους της αγοράς περί δικαιωμάτων και μυστικότητας. Κάθε αποδοχή αυτής της πρακτικής θα ερχόταν σε σύγκρουση με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή και τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Να σημειωθεί πως μετά το τέλος της εκδήλωσης και σε συνέχεια της κριτικής που ασκήθηκε στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και τις κινητοποιήσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, η Κομισιόν έδωσε τελικά στη δημοσιότητα την πρώτη σύμβαση με μία από τις εταιρείες. Έπεται συνέχεια για όσα έχουν σβηστεί, όπως και τη δημοσιοποίηση των υπολοίπων συμβάσεων.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τις ερωτήσεις διακεκριμένων δημοσιογράφων που συνδέθηκαν ζωντανά, όπως η Χριστίνα Κοψίνη, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών, η Ευδοκία Λελεδάκη, δημοσιογράφος στο The Caller και η Μαύρα Σαραντοπούλου, αρθρογράφος στην Αυγή και στο Left.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ.

Κατηγορίες
Δελτία Τύπου

644 ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

644 ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αλέξης Γεωργούλης: “Ενώνουμε τις δυνάμεις για ενιαία χρηματοδότηση και απτές πολιτικές”

“Στο ψήφισμα αυτό, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ενιαία χρηματοδότηση και απτές πολιτικές… όπως η εξειδίκευση επαγγελματιών και η δωρεάν πρόσβαση στα Μουσεία. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η ταυτότητά μας. Αυτή λάβαμε από τους προγόνους μας, και αυτή θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Είναι η κιβωτός της πολιτικής ζωής του ανθρώπου στο διηνεκές.” δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, κατά της συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συζήτησης “Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Δημιουργία μιας πολιτικής παρακαταθήκης”.

Mε ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Αλέξης Γεωργούλης, τόνισε για ακόμα μία φορά την ανάγκη ενιαίας και στοχευμένης χρηματοδότησης για την πολιτιστική κληρονομιά και ξεκάθαρης πολιτικής.

Η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστιάζει σε:

–        Στήριξη της εκπαίδευσης, της κινητικότητας και της επαγγελματικής απορρόφησης των ανθρώπων του κλάδου, αλλιώς οι ζημιές θα είναι ανεπανόρθωτες για τα έργα κληρονομιάς, ειδικά με το πλήγμα που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19.

–        Χάραξη πολιτικής και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και των φυσικών καταστροφών.

–        Συντονισμένη αντιμετώπιση για τα θέματα του λαθρεμπορίου αντικειμένων κληρονομιάς που γνωρίζει άνθιση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Το ψήφισμα για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής πολιτιστικής κληρονομιάς για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς εγκρίθηκε χθες, Τετάρτη με 644 ευρωβουλευτές ψήφους υπέρ, 18 κατά και 27 αποχές.

Για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, οι Ευρωβουλευτές έκαναν έκκληση με το Ψήφισμα στην Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη προκειμένου να προσφερθεί «επαρκή και στοχευμένη» οικονομική υποστήριξη για την ανακούφιση της κρίσης στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι σε αυτούς.

«Σχεδόν 300.000 άνθρωποι εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και σχεδόν 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη συνδέονται έμμεσα με αυτόν», τόνισε ο εισηγητής Dace Melbārde (ECR, LV) στη συζήτηση της Ολομέλειας πριν από την ψηφοφορία. Σύμφωνα με το “Ευρωβαρόμετρο”, «το 84% των ερωτηθέντων στα κράτη μέλη θεωρούν ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι σημαντική τόσο για τους ίδιους όσο και για τις τοπικές κοινότητές τους», τόνισε επίσης ότι τώρα ήταν η «κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η εργασία για βιώσιμα μοντέλα χρηματοδότησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μείωση της εξάρτησής της από έσοδα εμπορικών δραστηριοτήτων».

Κατηγορίες
Παρεμβάσεις

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ

Έξι στόχοι για την ανάκαμψη του πολιτισμού

WhatsApp Image 2020-12-21 at 7.25.20 PM

 

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την πανδημία COVID-19 και το τεράστιο πλήγμα που αυτή επέφερε στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση αυτή, ανέδειξε ακόμα περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, όπως η επισφάλεια της εργασίας και η εποχικότητα, χαρακτηριστικά που επιβάλλουν την ειδική στήριξη του κλάδου.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάκαμψη του χώρου, μετά το χτύπημα της πανδημίας COVID-19, είναι απόλυτα απαραίτητο να γίνει σαφής η κρισιμότητα της τρέχουσας κατάστασης στα μάτια των υπευθύνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Οι έξι (6) κύριες θεματικές εργασίας, στις οποίες υπάρχει ανάγκη να εστιάσουμε και αποτελούν τις προτεραιότητες στον σχεδιασμό πολιτικών που υποστηρίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την ανάκαμψη των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων, είναι:

 • η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στον κλάδο του πολιτισμού,

 • η χρηματοδότηση και η υποστήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, 

 • η αντιμετώπιση των προκλήσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν για τον χώρο του πολιτισμού στην ψηφιακή εποχή, 

 • η ενίσχυση της έρευνας και της πολιτιστικής εκπαίδευσης,

 • η στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ.,

 • η συλλογή επαρκών, επικαιροποιημένων και εξειδικευμένων δεδομένων ανά τομέα, με σκοπό τον σχεδιασμό βιώσιμων πολιτικών.

Η στήριξη χρειάζεται να είναι μεγάλη και να στοχεύει σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, για να δώσει πνοή στον πολιτισμό, που νοσεί αλλά επιμένει να μας εμψυχώνει διαρκώς, μένοντας δίπλα μας, σε αυτές τις ειδικές συνθήκες.

Κατηγορίες
Παρεμβάσεις

ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΟΧΗ

Η συνοχή περνάει μέσα από τον πολιτισμό

 

Υγειονομική κρίση και οικονομική κρίση, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, αυτό που ζούμε τον τελευταίο χρόνο, έχει επηρεάσει κάθε νοικοκυριό και κάθε εργαζόμενο, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ειδικά ο χώρος της τέχνης και του πολιτισμού δέχθηκε ένα βάναυσο χτύπημα, με αποτέλεσμα να χάσει το 80%, σύμφωνα με εκτιμήσεις, του κύκλου εργασιών του, για το 2020. Στον αντίποδα, την σημασία της τέχνης και του πολιτισμού, την είδαμε και την νιώσαμε έντονα την περίοδο της πρώτης απαγόρευσης όπου σύσσωμη η κοινωνία σε όλες τις χώρες στράφηκε στα βιβλία, στις ταινίες, στη μουσική, στο θέατρο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρώτο σοκ.

 

Εκτός όμως από τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν οι Δημιουργικοί και Πολιτιστικοί Τομείς (ΔΠΤ), έχουν και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καλύπτοντας 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύοντας το 4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν τα στοιχεία που μαρτυρούν ότι στους ΔΠΤ απασχολούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό ομάδες υψηλής προτεραιότητας για την ΕΕ ως προς την απασχόληση, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs).

 

Η απότομη στροφή στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, από τη μία πλευρά δημιούργησε την ελπίδα ότι η νέα ψηφιακή εποχή θα είναι σύμμαχος σε αυτή την κρίση, από την άλλη πλευρά ενέχει κινδύνους για την ποιότητα του καλλιτεχνικού αποτελέσματος και την αμοιβή των δημιουργών και των ερμηνευτών.

 

Τον περασμένο Μάιο, με επιστολή μου, ζήτησα από τις μεγάλες πλατφόρμες που λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο, να στηρίξουν έμπρακτα τους καλλιτέχνες. Η απάντηση που έλαβα, είναι πως προχώρησαν σε ενέργειες από τη μεριά τους για τη βελτίωση της πρόσβασης των καλλιτεχνών στις δικές τους υπηρεσίες και σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, αυτό που οφείλουμε στους καλλιτέχνες, δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά να λάβουν αυτά που αξίζουν. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η άμεση εφαρμογή του Άρθρου 18 της Οδηγίας περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, το οποίο εξασφαλίζει την δέουσα και αναλογική αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών.

 

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το Ψήφισμα για την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης, στο οποίο συνέβαλα από την ομάδα της GUE/NGL, θελήσαμε να αναδείξουμε την σημασία του πολιτισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία και προτείναμε δέσμη ενεργειών προς τα κράτη – μέλη, για την ανάκαμψη του πολιτισμού.

…………… συνέχεια του άρθρου στον σύνδεσμο https://www.epohi.gr/article/37766/h-synohh-pernaei-mesa-apo-ton-politismo