Κατηγορίες
#media Παρεμβάσεις

Α. Γεωργούλης: Όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο

Α. Γεωργούλης: Όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο

Το ECTN πραγματοποίησε το 14ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ευρώπη με κύριο θέμα «Αναγέννηση του Ευρωπαϊκού Τουρισμού μέσω Πολιτισμού, Κληρονομιάς και Δημιουργικότητας», μέρος στο οποίο έλαβε και ο Ευρωβουλευτής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Αλέξης Γεωργούλης. Βασικά αντικείμενα συζήτησης αποτέλεσαν οι τελευταίες τάσεις στον τομέα του πολιτισμού, της κληρονομιάς και του αειφόρου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού. Έμφαση δόθηκε στον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού, της κληρονομιάς και της δημιουργικότητας στην ανάπλαση του ευρωπαϊκού τουρισμού, μετά την κρίση της πανδημίας το 2020 και το 2021.

Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, ο Ευρωβουλευτής τοποθετήθηκε τονίζοντας ορισμένα καίρια σημεία. Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία του ανέφερε ότι:

«Για να πετύχουμε την πολύ σημαντική και απαραίτητη πια σύνδεση ανάμεσα στη καινοτομία και στη βιωσιμότητα, ο δρόμος μας περνά μέσα από την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η ανάδειξη και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς – που αποτελεί πυλώνα του τουριστικού προϊόντος στην Ευρώπη και την Ελλάδα – πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό.

Η σύνδεση του βιώσιμου τουρισμού με όλα τα είδη πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης, φυσικής και ανθρωπογενής) είναι τόσο μεγάλη, που μπορεί σημαντικά να ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές και τις τοπικές οικονομίες των κρατών-μελών».

Επιπλέον πρόσθεσε ότι «όλα τα ισχυρά χαρτιά της Ελλάδας, όπως η πολιτιστική κληρονομιά, η φύση και οι τομείς εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που αναπτύσσονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αποτελούν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό πολιτιστικό προορισμό για όλο τον χρόνο».

Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός οδηγεί σε βιώσιμες πρακτικές που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ψηφιακή και πράσινη και σε όποια άλλη μετάβαση. Ο πολιτισμός αποτελεί τον καταλύτη που γεφυρώνει τις διαφορές και διευρύνει τους ορίζοντες προς την καινοτομία και το μέλλον.

Το συνέδριο στοχεύει στη διερεύνηση σημαντικών προκλήσεων, κινδύνων και ευκαιριών για βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη που σχετίζεται με τον πολιτισμό και την κληρονομιά, καθώς και να προτείνει πρακτικά βήματα για την ανάπτυξη και την προώθηση προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού. Το θέμα περιλαμβάνει όλες τις μορφές πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων πολιτιστικών εκφράσεων και όλων των μορφών πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της φυσικής κληρονομιάς.

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός αποτελεί είδος τουρισμού και περιλαμβάνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, την ιστορία τους, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, την θρησκεία, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που συμβάλλουν στον τρόπο διαμόρφωσης της ζωής. Η μορφή αυτή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και συνδράμει στην ανάπτυξη, και ιδιαίτερα την τοπική, με διάφορους τρόπους, καθώς ενθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αναδεικνύει τα αυθεντικά τοπικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό τονώνει τις τοπικές επενδύσεις, γιατί το κέρδος παραμένει στις περιοχές-προορισμούς, και στα τοπικά καταναλωτικά αγαθά, συμπεριλαμβάνοντας πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η εστίαση, η διαμονή, η ψυχαγωγία, τα είδη λαϊκής τέχνης, αλλά και τα χειροποίητα και αναμνηστικά είδη, μεταξύ άλλων.

Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

Α. Γεωργούλης: “Επιτέλους έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο εστιάζει ουσιαστικά στους καλλιτέχνες”

ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ”
Α. Γεωργούλης : “Ένα εξαιρετικά σημαντικό ψήφισμα που εστιάζει επιτέλους σε όλους τους εργαζομένους στον πολιτισμό”

Με συντριπτική πλειοψηφία 543 ευρωβουλευτών, υιοθετήθηκε το ψήφισμα για την “Κατάσταση των Καλλιτεχνών στην ΕΕ” χθες, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Αλέξης Γεωργούλης, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκιώδης εισηγητής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην ομιλία του υπογράμμισε ότι “Το σημερινό ψήφισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολλούς λόγους …. Πρώτον, γιατί επιτέλους έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο εστιάζει ουσιαστικά στους καλλιτέχνες. Δεύτερον, γιατί συμπεριλαμβάνει όλους, ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Τρίτον, γιατί θίγουμε το ζήτημα της ίσης πρόσβασης σε κοινωνική ασφάλιση, σε κοινωνική προστασία. Τέταρτον γιατί συζητάμε για ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Εργασιακές Συνθήκες στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς.”

Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, θα έχουν πρόσβαση σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα υπογραμμίζει την:

  • Την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των ασταθών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες
  • Την ανάγκη για διασυνοριακά προγράμματα για νέους δημιουργούς και άτομα που αναπτύσσουν καινοτομίες
  • Την καλύτερη προστασία των δημιουργών από τις κυρίαρχες διαδικτυακές πλατφόρμες αναμετάδοσης («streaming platforms»)

Και καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα «ευρωπαϊκό καθεστώς του καλλιτέχνη», για ένα κοινό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας και ελάχιστες προδιαγραφές για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τέλος, όπως ανέφερε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης “το ψήφισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί θέτουμε ξεκάθαρα το αίτημα για λήψη μέτρων για την καταπολέμηση κάθε είδους παρενόχλησης, βίας ή οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης στον χώρο του πολιτισμού”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αλέξης Γεωργούλης ως σκιώδης εισηγητής από την Ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κατέθεσε συνολικά 57 τροπολογίες, οι οποίες έγιναν δεκτές.

Το 2020, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας στην ΕΕ σημείωσε απώλειες κύκλου εργασιών άνω του 30%, συνολική απώλεια 199 δισ. ευρώ — με τους τομείς της μουσικής και των τεχνών του θεάματος να υφίστανται απώλειες 75% και 90% αντίστοιχα.

Κατηγορίες
#media Ομιλίες Παρεμβάσεις

Ομιλία του ΕΒ Αλέξη Γεωργούλη στην Επιτροπή Καταπολέμησης του Καρκίνου (14/10/2021)

Α. Γεωργούλης: "Στοίχημα είναι να πετύχουμε μια πολιτική που θα περιλαμβάνει απτές πρακτικές με πραγματικό αποτέλεσμα"

Με ομιλία του στην Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14/10/2021, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης έθιξε μία σειρά καίριων ζητημάτων που αφορούν τη νόσο του καρκίνου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συγκρότησης Ψηφίσματος αναφορικά με τον αγώνα καταπολέμησης του καρκίνου.

Μέσα από την ομιλία του κατέστησε σαφές ότι στόχος και απόλυτη ανάγκη είναι η συγκρότηση μίας πολιτικής που θα περιλαμβάνει “απτές πρακτικές με πραγματικό αποτέλεσμα” προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των καρκινοπαθών όσο και των φροντιστών τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής δήλωσε: “Παρατηρούμε διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των κρατών μελών ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε ίση πρόσβαση των πολιτών στην ανίχνευση και στη θεραπεία του καρκίνου, μείζονα θέματα για τα οποία απαιτείται περισσότερη χρηματοδότηση, και καλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο”.

Ολοκλήρωσε την ομιλία του θέτοντας ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με τις “διαφορετικές ταχύτητες” που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου, τις δυνατότητες για άμεση οικονομική ανακούφιση των καρκινοπαθών αλλά και των φροντιστών τους αλλά και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επανένταξη των καρκινοπαθών στην αγορά εργασίας.

Να σημειωθεί ότι το Ψήφισμα που ετοιμάζεται είναι πολύ σημαντικό γιατί για πρώτη φορά η Ευρώπη σχεδιάζει μια πολιτική για τον καρκίνο, τη στιγμή που ο καρκίνος, είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στις περισσότερες χώρες της Ένωσης. 1,4 εκατομμύρια ανθρώπων πεθαίνουν από καρκίνο ετησίως στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 6.000 παιδιά. Στο εν λόγω Ψήφισμα, ο Ευρωβουλευτής έχει καταθέσει τροπολογίες που αφορούν προτάσεις για πιθανά μέτρα οικονομικής ανακούφισης των καρκινοπαθών, όπως για παράδειγμα, πολιτικές με φορολογικά εργαλεία απαλλαγής των καρκινοπαθών, αλλά και των φροντιστών τους, οι οποίοι χρειάζονται ισχυρή στήριξη κατά των τόσο δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν.    

Το σύνολο των τροπολογιών που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής είναι 127 εκ των οποίων οι σημαντικότερες αφορούν:

  • φορολογικά μέτρα όπως μειώσεις και απαλλαγές με σκοπό την οικονομική ανακούφιση τόσο των καρκινοπαθών όσο και των φροντιστών τους.
  • την επανένταξη των καρκινοπαθών στην αγορά εργασία μέσω της λήψης μέτρων όπως εργαλεία παροχής κινήτρων στους εργοδότες, καθώς και εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης των ασθενών σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματική σταδιοδρομία.
  • την εξέταση και εξάλειψη των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην πρόληψη του καρκίνου και την πρόσβαση στην περίθαλψη.
  • μέτρα για άμεση θεραπεία των καρκινοπαθών, με ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία. Τονίζοντας πως είναι σημαντικό να δοθεί βάση στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.
Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

Αλέξης Γεωργούλης – Να μην κλείσει η ελληνική υπηρεσία του EURONEWS

Δελτίο Τύπου

Αλέξης Γεωργούλης - Να μην κλείσει η ελληνική υπηρεσία του EURONEWS

Επιστολή στήριξης για τη διατήρηση της ελληνικής υπηρεσίας του EURONEWS

Επιστολή για την συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας του EURONEWS – τόσο προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EURONEWS SA Michael Peters όσο και προς τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton – έστειλε ο  Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Γεωργούλης. Την επιστολή συνυπογράφουν οι Ευρωβουλευτές, Δημήτρης Παπαδημούλης (Εuropean Left), Έλενα Κουντουρά (European Left), Niyazi Kızılyürek (European Left), Sira Rego (European Left), Manu Pineda (European Left), Martina Michels (European Left), Λουκάς Φουρλάς (EPP), Κώστας Μαυρίδης ( S&D), Ibán García del Blanco (S&D),  Irena Joveva (Renew), και Salima Yenbou (Greens).

H επιστολή αναφέρει ότι ανταποκρινόμενοι/ες στην αποστολή τους ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνεπαγόμενη ευθύνη τους “για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας” στην ΕΕ, συντάσσονται υπέρ της διατήρησης της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews.

Υπογραμμίζουν ότι από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012, η ελληνική υπηρεσία του Euronews προσφέρει στην ελληνική γλώσσα όλα τα προγράμματα του Euronews σε εκατομμύρια Ελληνόφωνους δύο κρατών μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης και όλων των ηπείρων. Η εφαρμογή του σχεδίου παύσης λειτουργίας της, που αποφάσισε η διοίκηση του Euronews, σημαίνει ότι η ελληνική υπηρεσία του Euronews θα είναι η πρώτη γλωσσική υπηρεσία της ΕΕ που θα καταργηθεί και μια δεκαετής σχεδόν επένδυση της Επιτροπής θα χαθεί. Η μη προσφορά του Euronews στην ελληνική γλώσσα, όπως και σε οποιασδήποτε άλλη γλώσσα της ΕΕ, θα αποτελεί αδικία και άνιση μεταχείριση των ελληνόφωνων πολιτών που θα στερηθούν την άμεση πρόσβαση στην έγκυρη διεθνή ενημέρωση του Euronews, και, προφανώς, αυτό συνιστά διάκριση και ακυρώνει την ισότιμη συνύπαρξη των 24 γλωσσών της ΕΕ.

Οι δώδεκα Ευρωβουλευτές επικαλούνται εμφατικά το γεγονός ότι η γλωσσική ποικιλομορφία είναι μια θεμελιώδης αξία που αναφέρεται σαφώς στις Συνθήκες της ΕΕ: το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση “σέβεται την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της ποικιλομορφία”,  ενώ το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι “η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών […] ενώ σέβεται πλήρως την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία”. Επιπλέον, αναφέρουν ότι στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος έχει καταστεί νομικά δεσμευτικός με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 21 απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας και το άρθρο 22 υποχρεώνει την Ένωση να σέβεται τη γλωσσική ποικιλομορφία. Εξάλλου, το σύνθημα της ΕΕ “ενωμένοι στη διαφορετικότητα” αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη γλωσσική ποικιλομορφία, η οποία συνδέεται άμεσα με την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ένωσης, καθώς οι γλώσσες είναι, στην πραγματικότητα, η πιο άμεση έκφραση των εθνοτικών πολιτισμών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι δώδεκα Ευρωβουλευτές καταγγέλλουν το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews ως απολύτως απαράδεκτο, υπενθυμίζοντας ότι τα ελληνικά είναι η γλώσσα από όπου προέρχεται το ίδιο το όνομα της Ευρώπης. Καλούν, λοιπόν, τους αποδέκτες της επιστολής άμεσα να παρέμβουν για τη συνέχιση λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας.

Ακολουθεί η επιστολή: 

Dear Mr Michael Peters, Euronews CEO

 

We, as Members of the European Parliament, responsible by our mandate “for the protection and promotion of cultural and linguistic diversity” in the EU, urge you to take immediate action to save the Greek service of Euronews.

Since its launch in 2012, the Greek service of Euronews has been serving millions of Greek speakers in two member states of EU, Greece, Cyprus, and throughout Europe and the world, broadcasting all EU-funded Euronews programs in Greek. Despite its significant contribution, the management of Euronews decided to terminate the operation of the Greek service. The implementation of such a plan means that the Greek service of Euronews will be the first EU language service to be silenced and a Commission investment of almost ten years will be lost, while Euronews is still funded by the Commission.

Linguistic diversity is a fundamental value that is clearly stated in the EU’s Treaties. Article 3 of the Treaty on European Union (TEU) states that the Union ”shall respect its rich cultural and linguistic diversity”, while Article 165(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) specifies that the ”Union shall contribute to the development of quality education by encouraging cooperation between Member States […] while fully respecting cultural and linguistic diversity”.

Moreover, in the Charter of Fundamental Rights of the EU (which was made legally binding by the Treaty of Lisbon), Article 21 prohibits discrimination on grounds of language, and Article 22 obliges the Union to respect linguistic diversity.

The EU’s motto ”united in diversity” refers among others to linguistic diversity, which is directly linked to the cultural diversity of the Union. Languages are, in fact, the most direct expression of ethnic cultures. This is also why the closure of the Greek Euronews is quite unacceptable. After all, Greek is the language where the name of Europe itself comes from.

To sum up, the termination of the Greek Euronews, or any other EU language, will be a decision against the principles of the EU. It will deprive Greek-speaking EU citizens of the opportunity to follow the news published on the Euronews website, and, obviously, this is discriminatory and unfair, while it hinders the equal co-existence of the 24 EU languages.

Hence, we urge you to intervene in order to end any plans aiming to close the Greek service of Euronews and safeguard its overall linguistic diversity in the future.

Since 2012, the Hellenic Euronews has been serving a plethora of Hellenes and Cypriots throughout Europe and the whole planet, broadcasting all Euronews programs in Hellenic. An episode of cacophony in the European democratic climate occurred: the archons of Euronews, in an epoch characterised by an acme of pseudo-media, when Euronews may be a tonic to orthological dialogue and to the European cosmopolitan utopia, they organise the catastrophe of the Hellenic Euronews tele-paper. This tactic has to be stigmatised and to receive an anathema at its genesis, so that neither the Hellenic nor any other ethnic Euronews service will be dynamited. In parallel, we criticise the idea that this may be a therapy to the economic problems of Euronews. Europe should eulogise its polyglossia, this is a basic thesis, in harmony with the democratic dogma and should be a telos high in our hierarchy.

We emphasise our agony on the theme of the Hellenic Euronews. Its catastrophe could generate an unfair strategy, against EU scopes.

Finally, in the latter paragraphs we use Hellenic phraseology, as a method to show that Hellenic is a protagonist in all European glossaries and ought to be regarded as a thesaurus, critical for the ethnic synergies that generate the synthesis in EU.

Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

21 τροπολογίες Γεωργούλη στο ψήφισμα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

21 τροπολογίες Γεωργούλη στο ψήφισμα για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

Ζητά εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία παιδιών με αναπηρία από κακοποιητικές συμπεριφορές.

    • Ψήφισμα για την μεταρρύθμιση σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, εγκρίθηκε με 579 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 92 αποχές από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα προέκυψε μέσα από 38 υποθέσεις ατόμων με αναπηρία που εξετάστηκαν στην Επιτροπή Αναφορών. Περιλαμβάνει 21 τροπολογίες και 4 συμβιβαστικές τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη σε συνεργασία με την σκιώδη εισηγήτρια Anne Sophie Pelletier οι οποίες έγιναν δεκτές και προέκυψαν μέσα από εκτεταμένη διαβούλευση με φορείς ενδιαφέροντος.

Ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε ότι: “Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η επέκταση των παροχών της κάρτας αναπηρίας της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνονται οι αμοιβαία αναγνωρισμένες παροχές πρόσβασης στην υγεία και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη. Παράλληλα, η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο για τη ίση συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας” ενώ υπογράμμισε ότι “θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και απτά εργαλεία για την αποτελεσματική προστασία των Ατόμων με Αναπηρίες από περιστατικά βίας, παρενόχλησης και κάθε είδους κακοποίησης συνολικά, αλλά και με εξειδικευμένα μέτρα εφόσον πρόκειται για παιδιά”.

Η μεταρρύθμιση αφορά σε βασικούς τομείς (κινητικότητα, εκπαίδευση, στέγαση, ενεργή συμμετοχή στα κοινά) και θα ωφελούσε τους Ευρωπαίους που ζουν με αναπηρία. Όπως υποστηρίζουν οι Ευρωβουλευτές, το ψήφισμα στοχεύει η ΕΕ να υιοθετήσει έναν κοινό ορισμό για την αναπηρία αλλά και να εισαγάγει μια ενιαία «ευρωπαϊκή κάρτα» προκειμένου να αναγνωριστεί το καθεστώς της αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Άλλες συστάσεις που ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές αφορούν την παροχή ευέλικτης υποστήριξης κατά τη διάρκεια ταξιδιών με τρένο αλλά και την ευρύτερη άρση πρακτικών και διοικητικών εμποδίων, την δημιουργία συστημάτων παιδείας που μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και την παροχή μη διαχωρισμένης στέγασης σε πολίτες με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους.

Οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν επίσης, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην καταπολέμηση της βίας (συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας) και της παρενόχλησης, θύματα των οποίων είναι κατά δυσαναλογία τα άτομα με αναπηρία, αλλά και να γεφυρώσει το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και άλλων ατόμων. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης το Συμβούλιο να «ξεπαγώσει» τη διαδικασία για την διατομεακή Οδηγία κατά των διακρίσεων.

Σχετικές πληροφορίες

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ το 2011. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ διαδραματίζει «ρόλο προστασίας» για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της ΕΕ με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Μετά την παραλαβή δεκάδων αναφορών σχετικά με τα ζητήματα αυτά, η Επιτροπή συνέταξε έκθεση στην οποία αξιολογεί τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

Χρειάζεται ένας κώδικας δεοντολογίας για την αποφυγή κακοποιητικών συμπεριφορών

A. Γεωργούλης: Χρειάζεται ένας Κώδικας Δεοντολογίας για την αποφυγή κακοποιητικών συμπεριφορών

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στην Δανάη Μπάρκα και την εκπομπή Πάμε Δανάη σχετικά με το Ευρωκοινοβουλευτικό του έργο και τα τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα, όπως το #metoo, που έχουν έρθει στην επιφάνεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. 

Μεταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στο βραβείο που παρέλαβε για λογαριασμό της Ομάδας Φιλίας Πολιτισμικών Δημιουργών (CCFG), της οποίας αποτελεί ιδρυτικό και ενεργό μέλος. Η Ομάδα Φιλίας βραβεύτηκε από την ΑDEPΙ και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας για το έργο της αναφορικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του κόσμου της τέχνης και πιο συγκεκριμένα την άμεση εφαρμογή του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 790/2019.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο έχει ισορροπήσει ανάμεσα στον κόσμο της τέχνης και της πολιτικής, καθώς και στην διαχείριση του χρόνου του μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών.

Σχετικά με το κίνημα του #MeToo ανέφερε: “Είναι θέμα εξουσίας. Δεν είναι θέμα αν είσαι ωραίο παιδί ή όχι. Είναι αν κάποιος έχει τη δύναμη και θέλει να την ασκήσει με κάποιο τρόπο, να αισθανθεί αυτός καλά”. Σημείωσε ότι πιστεύει ότι μετά το κίνημα #metoo τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα αντιμετωπίζονται και οι ηθοποιοί διαφορετικά και προς αυτή την κατεύθυνση αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του για την δημιουργία ενός Πρωτοκόλλου υπό τη μορφή Κώδικα Δεοντολογίας στο χώρο της τέχνης και του αθλητισμού για την αποφυγή κακοποιητικών πρακτικών.

Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

ΜΕ 57 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

ΜΕ 57 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών ζητά η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
13a6384d-9d89-47d5-aa61-8576e1e4e31a

Πενήντα επτά τροπολογίες του Αλέξη Γεωργούλη, Eυρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εγκρίθηκαν στο Ψήφισμα της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την “Κατάσταση των Καλλιτεχνών στην ΕΕ”. Η Επιτροπή Πολιτισμού προτείνει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας και ελάχιστα πρότυπα για όλες τις χώρες της ΕΕ, σεβόμενη πλήρως την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών.

Τα βασικά σημεία του ψηφίσματος, στα οποία κατέθεσε τροπολογίες ο Αλέξης Γεωργούλης, υπέρ της προστασίας των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, αφορούσαν:

      στην κοινωνική ασφάλιση και στη δημιουργία ενός ελάχιστου κοινού πλαισίου για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον πολιτισμό.

      στην ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας των καλλιτεχνών, με έμφαση σε ειδικά προγράμματα για την κινητικότητα νέων δημιουργών και καλλιτεχνών.

      στα έσοδα των καλλιτεχνών από τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από τις πλατφόρμες ροής, καλώντας την Επιτροπή να διασφαλίσει την προστασία του έργου των δημιουργών στις εθνικές νομοθεσίες περί πνευματικών δικαιωμάτων.

      στην υπεράσπιση της καλλιτεχνικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

      στην ανάπτυξη των επικαιροποιημένων στατιστικών δεδομένων για τον πολιτισμό, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης πολιτικής για τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς.

Επίσης, υπογράμμισε μέσα από τις τροπολογίες που κατέθεσε για τους τομείς, την διάσταση του φύλου καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ε.Ε.

 

Το 2020, οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς στην ΕΕ γνώρισαν απώλειες στο κύκλο εργασιών τους,  άνω του 30%, συνολικά 199 δισεκατομμυρίων ευρώ – με τους κλάδους της μουσικής και των τεχνών, να υποφέρουν από απώλειες 75% και 90% αντίστοιχα. Ο Αλέξης Γεωργούλης μέσα από την Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών και την Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει επισημάνει τις εργασιακές ευπάθειες της δουλειάς των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, οι οποίες εντάθηκαν με την πανδημία COVID-19. Παράλληλα έχει τονίσει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών – μελών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των εργαζομένων στον πολιτισμό. To παραπάνω ψήφισμα θα έρθει στην δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου προς ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατηγορίες
#media Uncategorized Δελτία Τύπου

ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ

Για το βραβείο στην Ισπανία, τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή και τα φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο της τέχνης μίλησε ο Α. Γεωργούλης στην εκπομπή της Κ. Καινούργιου.

Για τη σημαντική διάκριση που έλαβε από την Ένωση για την Ανάπτυξη και Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ADEPI) την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου “Σούπερ Κατερίνα” στον Alpha, o ηθοποιός και Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης. 

Ο Αλέξης Γεωργούλης βρέθηκε στην Ισπανία για να παραλάβει το βραβείο για την Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργιών (CCFG), της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βραβεύτηκε για το μέχρι στιγμής έργο της αναφορικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών και ερμηνευτών και πιο συγκεκριμένα την άμεση εφαρμογή του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/790 για την δέουσα και αναλογική αμοιβή των καλλιτεχνών.

Ο Αλέξης Γεωργούλης, υπογράμμισε ότι το θέμα των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα εργασίας του, ειδικά αυτή την περίοδο όπου η ΕΕ θέτει το ζήτημα της ψηφιακής μετάβασης ως προτεραιότητα. 

Σε ό,τι αφορά στις κακοποιήσεις και στις παρενοχλήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στον χώρο της τέχνης και του αθλητισμού, δήλωσε ότι ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει θέσει το θέμα προς συζήτηση στη βάση της πρόληψης τέτοιων φαινομένων, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της προστασίας των δικαιωμάτων καλλιτεχνών και αθλητών. Παράλληλα, εστίασε ότι χρειάζεται η αναμόρφωση του νομικού πλαισίου και η δημιουργία ενός κώδικα συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, σε νομοθετικό επίπεδο, για τον χώρο της τέχνης έχοντας αναλάβει σκιώδης εισηγητής του Φακέλου “Η κατάσταση των καλλιτεχνών” στον οποίο έχει καταθέσει περισσότερες από 50 τροπολογίες για την βελτίωση των άρθρων του, έχει συμπεριλάβει την τροπολογία όπου: “καλούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να θεσπίσουν έναν κώδικα συμπεριφοράς ή κάποιο είδος καλλιτεχνικής πιστοποίησης διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επαγγελματική ασφάλεια και η υγεία των καλλιτεχνών ενάντια σε σεξουαλική και οποιαδήποτε άλλη παρενόχληση, πράξη βίας, εκφοβισμού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάχρησης εξουσίας, αναφορικά με την πολιτιστική παραγωγή συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, όπου σύμφωνα με ειδική μελέτη: «Η ανισότητα των φύλων, όταν συνδυάζεται με ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας, παίρνει συχνά τη μορφή του σεξισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης, ειδικά στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, όπου εμφανίζεται πιο διαδεδομένη σε σχέση με άλλους τομείς”.

Για τον χώρο του Αθλητισμού, ο Αλέξης Γεωργούλης έχει απευθυνθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη “Δημιουργία ευρωπαϊκού φορέα/μηχανισμού πρόληψης, παρακολούθησης και παρέμβασης για τον αθλητισμό” με αφορμή τα περιστατικά κατάχρησης εξουσίας, κακοποίησης, βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης έως και ασέλγειας  στον χώρο του αθλητισμού, υπογραμμίζοντας ότι: “Οι δράσεις της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα, γιατί τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου καθιστούν άμεση την ανάγκη ενός φορέα ειδικά για τον αθλητισμό, με μόνιμη ισχύ και παρουσία σε όλα τα κράτη μέλη, όπου να μπορούν τα θύματα κακοποίησης να απευθύνονται και να λαμβάνουν εξειδικευμένη, άμεση, θεσμική, αντικειμενική, ανεξάρτητη και απτή στήριξη. Στο παρελθόν έχουν χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή προγράμματα για τη διερεύνηση και την ανάδειξη του προβλήματος, ωστόσο η ισχύς τους έχει πλέον παρέλθει ή υφίστανται μόνο σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών .

Σκοπεύει η Επιτροπή να καλύψει στο θεσμικό κενό δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό φορέα/μηχανισμό πρόληψης, παρακολούθησης και παρέμβασης ειδικά για τον αθλητισμό, ή να λάβει άλλα συναφή μέτρα;”

Κατηγορίες
#media Δελτία Τύπου

Σημαντική Διάκριση για το CCFG – Βράβευση από την ADEPI

Βράβευση του CCFG από την ADEPI

Παραλαβή του βραβείου από τους ΕΒ Αλέξη Γεωργούλη και Ibán García del Blanco

Σημαντική διάκριση έλαβε η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργιών (CCFG), της οποίας ιδρυτικό και ενεργό μέλος είναι ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, από την Ένωση για την Ανάπτυξη της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ADEPI) για το έργο της αναφορικά με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του κόσμου της τέχνης και πιο συγκεκριμένα την άμεση εφαρμογή του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 790/2019.

Την Πέμπτη, 16/9/2021, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση βράβευσης της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών (CCFG) από την ADEPI στο Μουσείο Lázaro Galdiano υπό την προεδρία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Miquel Iceta. Το βραβείο έλαβαν εκ μέρους της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών οι Ευρωβουλευτές Αλέξης Γεωργούλης και IbánGarcía del Blanco από τα χέρια της Γενικής Διευθύντριας Πολιτιστικών Βιομηχανιών, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συνεργασίας, Adriana Moscoso.

Το Βραβείο ADEPI 2021 αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του κόσμου της τέχνης και πιο συγκεκριμένα για την άμεση εφαρμογή του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 790/2019. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνει έργα δημιουργών και καλλιτεχνών οφείλουν να τους αποδίδουν τη δέουσα και αναλογική αμοιβή. Πρόκειται για μια Οδηγία που θα έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών ήδη από τον Ιούνιο που πέρασε αλλά που, δυστυχώς, μόνο 8 κράτη μέλη την ενσωμάτωσαν εντός προθεσμίας, στα οποία μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανάγκη εφαρμογής της Οδηγίας αυτής είναι ακόμη πιο πιεστική μετά το πλήγμα που έφερε η πανδημία στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έκλεισαν όλοι οι ζωτικοί για την Τέχνη χώροι.

Κατηγορίες
#media Παρεμβάσεις

The last farewell to Mikis Theodorakis

The last farewell to Mikis Theodorakis

Άρθρο του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, μέλους της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη:

Χάρη στη μουσική δουλειά του στην ποίηση, σημαντικά ποιήματα διεθνών και Ελλήνων ποιητών μεταφέρθηκαν στο ευρύτερο κοινό. Συνέθεσε μουσική για ποιήματα των Federico Garcia Lorca, Nazim Hikmet και Pablo Neruda, καθώς και των Ελλήνων βραβευμένων με Νόμπελ Γιώργου Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη, όπως επίσης και των Γιάννη Ρίτσου, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τάσου Λειβαδίτη, Ι. Καμπανέλλη, και πολλών άλλων. Έτσι, μέσω του έργου του, η δυσπρόσιτη τέχνη της ποίησης έφτασε στις καρδιές των απλών καθημερινών ανθρώπων.

Ακολουθεί το άρθρο στα αγγλικά:

Athens (Brussels Morning) The music and the songs by Mikis Theodorakis soundtracked my youth, as well as that of many generations in Greece. Furthermore, my adult life, especially my way of thinking about art and politics, is deeply influenced by a speech Theodorakis gave in 1988 during an International Congress organised in Tübingen by the Free Artists, a movement created by Theodorakis’ initiative. Quoting from this speech: “The industrial society creates empty people. Therefore, we are heading towards the end of civilisation as we know it today. […] If radical changes do not occur, changes in the way we organise our lives, then it is certain that Art will have no reason to exist. Because Art presupposes dialogue.” My political philosophy is based on this last phrase. Art, as well as politics, presuppose openness and true intention for honest interaction and dialogue.

After the death of Mikis Theodorakis was announced, the Greek state decided on three days of national mourning; these are the highest honours that can be attributed to the prominent personalities of the nation.  Also, international tributes served as a reminder of the numerous causes he supported. Theodorakis was an internationally recognised composer, with several awards. His work is incredibly rich and diverse. He was a musical genius who composed very different types of music, from Greek folk to classical music. The quality of his creations contributed to the rise of the level of Greek music production, but also, he brought Greek music to concert venues all over the world. At first, they were concerts against the Greek dictatorship of 1967-1974, later against the use of nuclear power or in support of Amnesty International, the peace movement and Greco-Turkish friendship. It should be noted that in 1994, the signing of the agreement between the Palestinians and Israelis was celebrated in Oslo in the presence of Peres and Arafat with the presentation of Theodorakis’ two works related to these people: “Mauthausen” and the “Hymn to Palestine”. Also, we should not forget his works “Canto Olympico” and “Hellenism”, composed and presented at the opening ceremony of the Olympic Games in Barcelona, 1992.

His musical style, inspired by his influences from the music of his country, managed to reach international audiences also because he composed music for English-speaking films. For example, his Zorba’s Syrtaki, closing the film by Michalis Cacoyannis “Zorba the Greek”, is the most universally well-known Greek melody. Other important international films he wrote the music for are “Phaedra” by Jules Dassin, “Electra” and “Troyans” by Michalis Cacoyannis, “Ζ» and “State of siege” by Kostas Gavras. Moreover, his work includes music for Greek-speaking films and for ancient and modern theatre performances.

Furthermore, thanks to his music work on poetry, important poems by international and Greek poets reached broader audiences. He composed music for poems by Federico Garcia Lorca, Nazim Hikmet, and Pablo Neruda, and also by the Greek Nobel winners Giorgos Seferis and Odysseas Elytis, as well as by Giannis Ritsos, Manolis Anagnostakis, Tasos Livaditis, I. Kampanellis, and many others. Thus, through his work, the difficult-to-reach art of poetry made its way to the hearts of simple ordinary people.

He always kept his art open and deeply connected with society and the voices of everyday people. He was an activist who took many initiatives, like the creation of the “Free Artists” movement, supporting the need to increase the free time of workers, so that they have the opportunity to come in contact with art. His creations were always up-to-date, constantly conversing with history and touching the hearts of all people, educated or not.

I will never forget his image when he conducted the orchestras that performed his works. With his eyes closed he was stretching out his long arms, like a big embrace ready to enclose us all, like the wings of a huge bird ready to fly free. In my mind, there is no need for a last farewell. Because our Miki, will always be present and alive, inspiring all those following his works to also follow his path and vision for world peace and solidarity. 

Thank you, Mikis. We will always look for and follow your star and light.

Republished from Brussels Morning