Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Μελέτη Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου – Τεχνητή νοημοσύνη στον οπτικοακουστικό

Τεχνητή νοημοσύνη στον οπτικοακουστικό τομέα

 

Το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο πραγματοποίησε μελέτη για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον οπτικοακουστικό τομέα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση της; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενέχει; 

Η φράση που απορρέει από την κοινή λογική πως η μεγάλη δύναμη συνεπάγεται και μεγάλη ευθύνη ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει τόσο καλό όσο και κακό. Γι ‘αυτό κρίνεται συναρπαστική και τρομακτική ταυτόχρονα. Ορισμένοι τείνουν να ανησυχούν και άλλοι δίνουν έμφαση στα θαυμάσια πράγματα που μπορούν να επιτευχθούν με αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογική ανάπτυξη. 

Μια ανάγνωση των διαφορετικών συνεισφορών που δημοσιεύονται σε αυτήν την έκθεση δείχνει ότι δεν υπάρχει ενιαίο όραμα για το πώς θα πρέπει να ρυθμιστεί η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες αρχές που υποστηρίζουν (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) όλοι οι συγγραφείς: επεξήγηση, εμπιστοσύνη, ιδιωτικότητα, πλουραλισμός, αλλά και ελευθερία έκφρασης, δημιουργικότητας και καινοτομίας. Εάν καταφέρουμε να συνδυάσουμε όλους αυτούς τους στόχους, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι μια ευλογία για την ανθρωπότητα με πολλούς τρόπους. 


Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη εδώ. 

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Πίσω από τις οθόνες – Ευρωπαϊκή μελέτη για την αποζημίωση των συγγραφέων των οπτικοακουστικών παραγωγών

Πίσω από τις οθόνες - Ευρωπαϊκή μελέτη για την αποζημίωση των συγγραφέων των οπτικοακουστικών παραγωγών

 

Η Federation of Screenwriters in Europe (FSE) και το Πανεπιστήμιο της Γάνδης έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στους συγγραφείς των οπτικοακουστικών παραγωγών και στην αποζημίωση που τους αναλογεί. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά συστατικά της κοινωνίας μας, λόγω του ρόλου τους στον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Η σημασία του ενισχύεται τόσο από οικονομικά όσο και από μη οικονομικά στοιχεία (αντίκτυπος στην κοινωνική συνοχή, αξίες, δημιουργική καινοτομία κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια δόθηκε μεγάλη προσοχή στα οικονομικά στοιχεία, λόγω του αναγνωρισμένου αντίκτυπου των πολιτιστικών βιομηχανιών, π.χ. αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, η πεποίθηση ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες μπορούν να βελτιώσουν τη θέση και την ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού εμπορίου μιας χώρας.

Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες επιδεικνύουν ορισμένα αξιόλογα ποσοστα. Το 2013, οι πολιτιστικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις αποτελούσαν το 6,4% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ και ο κύκλος εργασιών του πολιτιστικού τομέα ήταν περίπου 310 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 5,2% του κύκλου εργασιών των συνολικών υπηρεσιών (Eurostat, 2016). Το 2016, περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-28) εργάζονταν άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του πολιτισμού. 

Ωστόσο, η κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο στην πολιτιστική βιομηχανία. Οι περικοπές του προϋπολογισμού σε πολιτιστικούς τομείς οδήγησαν στο κλείσιμο θεάτρων, μουσείων κ.λπ. Το 2014, τα περισσότερα από τα 21 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δεν είχαν επιστρέψει ακόμη στα επίπεδα απόδοσης του 2008 (Eurostat, 2016). Αυτό σημαίνει ότι η ήδη επισφαλής θέση των εργαζομένων του δημιουργικού τομέα δέχεται ακόμη μεγαλύτερη πίεση την τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται σε κίνδυνο οι αποζημιώσεις των συγγραφέων των οπτικοακουστικών παραγωγών.

Ποιες είναι, όμως, οι τάσεις που έχουν διαμορφωθεί ως προς τα εισοδήματα με βάση τα χαρακτηριστικά και το φύλο; Η απάντηση στο σχήμα που ακολουθεί.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τη μελέτη εδώ.

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια στην τάξη: οδηγός για επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια στην τάξη: οδηγός για επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα

 

Το εγχειρίδιο του European Schoolnet και της iSFE παρουσιάζει μεθόδους αξιοποίησης της τεχνολογίας κατά τη διαδικασία της μάθησης. Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε έχοντας ως γνώμονα τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, μπορεί να αξιοποιηθεί από ευρύτερο κοινό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα παιδαγωγικά παιχνίδια.  

Τα άτομα που θα αξιοποιήσουν το παρόν εγχειρίδιο, μετά τη μελέτη του, θα έχουν αποκτήσεις τις εξής δεξιότητες: 

 • Να κατανοούν τα οφέλη και τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μάθηση η οποία βασίζεται στο παιχνίδι.
 • Να γνωρίζουν τις χρήσεις των βιντεοπαιχνιδιών ως πόρου μάθησης και να κατανοούν πώς το παιχνίδι μπορεί να βελτιώσουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση.
 • Να πληροφορηθούν για τα βιντεοπαιχνίδια (και τα αναμενόμενα οφέλη εκμάθησης) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως μαθησιακό πόρο στην τάξη.
 • Να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ των ψηφιακών ειδών παιχνιδιών, τους μαθησιακούς τους σκοπούς και να ανακαλύψουν τρόπους για να εφαρμόσουν τα διάφορα παιχνίδια.
 • Να μάθουν πώς να αξιολογούν εάν ένα ψηφιακό παιχνίδι είναι κατάλληλο για την τάξη.
 • Να μάθουν να οργανώνουν την τάξη για μάθημα με βάση το παιχνίδι.
 • Να μάθουν να πραγματοποιούν απολογισμό μετά το παιχνίδι.
 • Να κατανοούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την διαδικτυακή ασφάλεια και να αναπτύσσουν υγιείς και ασφαλείς συνήθειες παιχνιδιού.
 • Να βρίσκουν τρόπους να μεγιστοποιούν τη μεταφορά γνώσεων, ώστε οι πληροφορίες που αποκτώνται στο παιχνίδι να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τους μαθητές.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία εδώ.

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

KEA – Μέτρα στήριξης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Μέτρα στήριξης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Το KEA European Affairs είναι ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο σχεδιασμού πολιτικής που ειδικεύεται στον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες καθώς και στον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη νεολαία.

Στο πλαίσιο αυτό, και επιθυμώντας να καταγράψει τα μέτρα στήριξης του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιούργησε μία πλατφόρμα την οποία μπορείτε να βρείτε διαθέσιμη εδώ

Η πλατφόρμα παρουσιάζει τα μέτρα που ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, ο τρόπος προσέγγισης του ζητήματος διαφοροποιείται και αξιοποιεί τα τεχνολογικά μέσα προκειμένου να προσφέρει μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης. 

Ποιοι τομείς στηρίχθηκαν κυρίως σε εθνικό επίπεδο; Ποια ήταν τα μέτρα που υιοθετήθηκαν ευρέως; Ο χάρτης του ΚΕΑ απαντά σε αυτά και ακόμα περισσότερα ερωτήματα και δίνει μία σαφή εικόνα των μέτρων που ακολουθήθηκαν για την στήριξη του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα.

Πώς, όμως, μοιάζει ο χάρτης που δημιούργησε το ΚΕΑ; Η απάντηση στην εικόνα που ακολουθεί:

Μπορείτε να βρείτε τον χάρτη των μέτρων εδώ. 

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο – Η προβολή των οπτικοακουστικών έργων στα βίντεο κατ’ απαίτηση

Η προβολή των οπτικοακουστικών έργων στα βίντεο κατ' απαίτηση

 

 

Τα κύρια στοιχεία τα οποία περιέχονται στη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου είναι τα εξής:

Η ανάλυση της προβολής των ταινιών και του τηλεοπτικού περιεχομένου υπογραμμίζει τα ίδια τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Transactional Video-On-Demand (TVOD) (Συναλλαγές βίντεο κατ’ απαίτηση)

Το επιχειρηματικό μοντέλο των TVOD βασίζεται κυρίως στην πώληση ή την αγορά ενός περιορισμένου αριθμού πρόσφατων πιθανώς εμπορικών ταινιών. Αυτές οι υψηλού εμπορικού μεγέθους ταινίες συμπληρώνονται από τη μεγάλη προσφορά παλαιότερων ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, που δεν προωθούνται. Οι ταινίες υψηλού δυναμικού προβάλλονται στους καταναλωτές μέσω εντατικής προώθησης, ενώ άλλα προγράμματα διατίθενται για καταναλωτές που αναζητούν συγκεκριμένους τίτλους. 

Η πρόσβαση στην προβολή των TVOD είναι μια πολύ επιλεκτική διαδικασία 

Μόνο ένα πολύ μικρό μερίδιο του καταλόγου των ταινιών (1% έως 2% των τίτλων) προωθείται κάθε μήνα. Και η προώθηση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των τίτλων: από περίπου 1800 ταινίες που προβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020, μόλις 10 ταινίες κατέλαβαν περίπου το 44% του συνόλου των ενεργειών προώθησης. 

Οι υπηρεσίες των TVOD αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της προώθησης σε πρόσφατες ταινίες

 Το 94% των διαφημιστικών σποτ αφιερώνεται σε ταινίες, έναντι του 6% για τηλεοπτικό περιεχόμενο, κυρίως τηλεοπτικές σειρές. Το 75% των διαφημιστικών σποτ πηγαίνει σε πρόσφατες ταινίες (του 2019 ή του 2020).

Διαφορετικοί τύποι ταινιών 

Οι ταινίες που προωθούνται από τις υπηρεσίες των TVOD είναι κυρίως θεατρικές ταινίες, είτε κυκλοφορούν σε κινηματογράφους στη χώρα της υπηρεσίας (87% όλων των ταινιών) είτε σε άλλη χώρα του δείγματος (2%). Το υπόλοιπο (11%) είναι ταινίες direct-to-VOD (και μερικές φορές απευθείας σε DVD), που δεν κυκλοφορούν σε κινηματογράφους σε οποιαδήποτε χώρα του δείγματος. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τη μελέτη εδώ.

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Μελέτη ΕY – Ξανακτίζοντας την Ευρώπη

Μελέτη ΕY - Ξανακτίζοντας την Ευρώπη

Η Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία πριν και μετά την κρίση του COVID-19


Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Συλλόγων Συγγραφέων και Συνθετών (GESAC) ανέθεσε στην EY να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (CCIs) στην Ευρώπη. Ποια ήταν η οικονομική τους κατάσταση πριν από την κρίση COVID-19 (στοιχεία 2019); Τι αντίκτυπο είχε η κρίση στη δραστηριότητα και την απασχόληση (στοιχεία 2020); Και ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες για τον τομέα προκειμένου να προστατευθεί από τις σοβαρότερες συνέπειες της κρίσης, να τεθεί ξανά σε πορεία ανάπτυξης και να ενισχύσει την θέση του στην ευρωπαϊκή οικονομία;

Η παρούσα μελέτη καλύπτει τους 10 κύριους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. Αυτοί είναι: 

 • Διαφήμιση 
 • Αρχιτεκτονική 
 • Οπτικοακουστικά 
 • Βιβλία 
 • Μουσική 
 • Εφημερίδες και περιοδικά 
 • Παραστάσεις τέχνες 
 • Ραδιόφωνο 
 • Βιντεοπαιχνίδια 
 • Εικαστικές τέχνες 

Για χάρη της αυστηρότητας και της συνέπειας, η μελέτη συμμορφώνεται με τον ορισμό της UNESCO, σύμφωνα με τον οποίο οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες ορίζονται ως δραστηριότητες «των οποίων ο κύριος σκοπός είναι η παραγωγή ή η αναπαραγωγή, η προώθηση, η διανομή ή η  εμπορία αγαθών, υπηρεσιών και οι δραστηριότητες πολιτιστικής ή καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής φύσης». Επομένως, τα κύρια δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτήν την αναφορά δεν περιλαμβάνουν ορισμένες άλλες «δημιουργικές δραστηριότητες», όπως μόδα, κοσμήματα ή βιομηχανικό σχεδιασμό – ούτε τομείς όπου η δημιουργικότητα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, όπως 

είδη πολυτελείας ή η γαστρονομία, τα οποία μερικές φορές περιλαμβάνονται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες. 

Το γεωγραφικό πεδίο της μελέτης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), γνωστά ως ΕΕ-28. 

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Μπορείτε να βρείτε μία περίληψη της μελέτης εδώ

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Μελέτη EUROPA NOSTRA – COVID-19 & Μετά: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Μελέτη EUROPA NOSTRA - COVID-19 & Μετά: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Πολιτιστική Κληρονομιά

 

Οι ευρείες επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και τα μέτρα για την αντιμετώπισή της έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ζωής και του περιβάλλοντος διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την αρχή της πανδημίας, η Europa Nostra πραγματοποίησε έρευνα για τον εντοπισμό συγκεκριμένων επιπτώσεων της κρίσης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματοποιώντας μάλιστα διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει ορισμένα βασικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Ο αντίκτυπος της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της βραχυπρόθεσμα 
 • Ο αντίκτυπος της πανδημίας και των μέτρων για τον περιορισμό της μακροπρόθεσμα 
 • Μέτρα που εφαρμόστηκαν από οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς για την αντιμετώπιση της κρίσης 
 • Διδάγματα από την κρίση
 • Επείγουσες ανάγκες του κλάδου της πολιτιστικής κληρονομιάς για την αντιμετώπιση της κρίσης 
 • Απαιτούμενα μέτρα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη των οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και μετά
 • Η συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας μετά την πανδημία

Τα στοιχεία που αναφέρονται εντός της μελέτης βασίστηκαν σε 35 εκτεταμένες απαντήσεις από 20 χώρες της Ευρώπης. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (άνω του 80%) ήταν οργανώσεις, πολλές από τις οποίες αντιπροσωπεύουν ομίλους οργανισμών. Ένα μικρότερο ποσοστό ερωτηθέντων ήταν μεμονωμένοι επαγγελματίες ή εθελοντές. Από τους οργανισμούς που συμμετείχαν το 65% είναι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς (συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων), το 26% είναι δημόσιοι φορείς (όπως δήμοι ή εθνικά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς) και το 8% είναι πανεπιστήμια.

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

UNESCO – Ο Πολιτισμός σε Κρίση

UNESCO - Ο Πολιτισμός σε κρίση

Οδηγός Πολιτικής για έναν ανθεκτικό Πολιτιστικό Τομέα

 

Η πανδημία μας έφερε αντιμέτωπους με χρόνια προβλήματα του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα. Η παρούσα έκθεση της UNESCO προσφέρει συμβουλές για τον τρόπο που μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πιο πιεστικές ανάγκες του ΠΔΤ και να επιλέξουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στο πλαίσιο μίας νέας κανονικότητας.

Η πανδημία του COVID-19 και η κρίση που δημιούργησε είχαν καταστροφικές συνέπειες για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, αποκαλύπτοντας και μεγιστοποιώντας την προϋπάρχουσα αστάθεια. Με βάση τις πολιτικές και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυτός ο πρακτικός οδηγός σημειώνει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που θεωρήθηκαν αποτελεσματικά και ωφέλιμα. Παράλληλα, αξιολογεί τις αναδυόμενες τάσεις, εντοπίζει νέα και υφιστάμενα κενά και προσφέρει πρακτικές συμβουλές.

Μέσω αυτού του οδηγού, η UNESCO παρέχει πρακτική καθοδήγηση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς αγωνίζονται για την ένταξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στα σχέδια κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης. Όσο ο Τομέας προσπαθεί να συμμορφωθεί με τα μέτρα υγείας και ασφάλειας και να προσαρμοστεί σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, η οικονομική και τεχνική υποστήριξη ήταν και θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η κινητοποίηση και η υποστήριξη οι οποίες καταγράφονται είναι πολυδιάστατες. Ο οδηγός αποτελεί μια προσπάθεια να παραχθεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του φάσματος των μέτρων έκτακτης ανάγκης που έχουν υιοθετηθεί από τα κράτη υπέρ των πολιτιστικών εργαζομένων, των ιδρυμάτων και των βιομηχανιών. Επίσης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την προσπάθεια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του Τομέα. 

Σε μια εποχή που όλες οι χώρες εργάζονται για να βρουν απαντήσεις σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση, η UNESCO θα υποστηρίξει ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες δεν θα πρέπει να μείνουν πίσω. Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργική Τομείς δεν είναι αποκλειστικά πηγές οικονομίας και απασχόλησης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδίως τις γυναίκες και τους νέους, αντιθέτων αποτελούν, μέσω της ποικιλομορφίας του περιεχομένου που δημιουργούν, εννοιών και ταυτοτήτων, που έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας καθ’ όλη την κρίση.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε την παρούσα μελέτη σε συνεργασία με τους οργανισμούς KEA European Affairs και Panteia. Σκοπός είναι η εξέταση της σκοπιμότητας δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής.

Η έλλειψη δεδομένων στον τομέα της μουσικής αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και αρκετά χρόνια. Επαρκή συγκριτικά δεδομένα είναι απαραίτητο να συλλέγονται σε τακτική βάση προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάγκη για παρεμβάσεις σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των κενών στην αγορά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του τομέα. Ο μη συντονισμένος τρόπος συλλογής δεδομένων στον τομέα της μουσικής οδήγησε σε κλήσεις από τον κλάδο που υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής που θα συλλέγει κεντρικά μουσικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Μουσικής θα συμβάλει στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν ως προς τα δεδομένα, στην καλύτερη γνώση του τομέα και στην ενημέρωση της πολιτικής στον τομέα της μουσικής στην Ευρώπη. Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης διαπίστωσαν ότι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής θα είχε αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό μουσικό οικοσύστημα εντοπίζοντας κενά στην αγορά. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσική: 

 • θα συμβάλει στον καθορισμό καλύτερων προτύπων δεδομένων για τον τομέα της μουσικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
 • θα ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες να ενσωματώσουν νέα και πιο λεπτομερή πρότυπα για δεδομένα που σχετίζονται με τον μουσικό τομέα. 
 • θα ενθαρρύνει τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ να συνεργαστούν με τις στατιστικές υπηρεσίες της ΕΕ.
 • θα ενθαρρύνει τους οργανισμούς της μουσικής βιομηχανίας που εκπροσωπούν τους διάφορους τομείς να βελτιώσουν την ποιότητα της συλλογής και διανομής δεδομένων τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσουν σχήματα για τη συλλογή και την έναρξη παροχής δεδομένων που δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν (π.χ. ζωντανή μουσική, μουσικές εκδόσεις και συγγενικά δικαιώματα, κοινωνικός αντίκτυπος της μουσικής κ.ά.). 
 • θα δημιουργήσει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων. 

Για τον τομέα της μουσικής, τα οφέλη θα είναι επίσης πολλαπλά: 

 • Θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή δομή, ο μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η συλλογή και παραγωγή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τον τομέα, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του μουσικού οικοσυστήματος. 
 • Ο ευρωπαϊκός μουσικός τομέας θα μπορούσε να έχει μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση της οικονομικής και κοινωνικής αξίας του τομέα, με την ευκαιρία να παρακολουθεί την εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου. 
 • Ο τομέας της μουσικής θα έχει το εργαλείο για να ερευνήσει τα κενά, τα εμπόδια και τις προκλήσεις στον τρόπο λειτουργίας του τομέα προκειμένου να προτείνει διορθωτικά μέτρα και πολιτικές. 
 • Θα προωθούσε μια νοοτροπία διαφάνειας στον τομέα, δημιουργώντας νέα εργαλεία για την παρακολούθηση των αλλαγών και της προόδου των ενδιαφερομένων. 
 • Ο τομέας της μουσικής θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ρεπερτορίου εντός της ΕΕ, αλλά και εκτός της Ένωσης και για τη μέτρηση της ποικιλομορφίας εντός του τομέα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη μελέτη εδώ.

Κατηγορίες
Παρατηρητήριο

Μελέτη Res Artis και UCL – COVID-19: Επιπτώσεις στον Τομέα των Arts Residencies

Επιπτώσεις στον Τομέα των Arts Residencies

«Οι Arts Residencies αντανακλούν τον κόσμο γύρω μας, εμπλέκουν διαφορετικές κοινότητες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα τέχνης, γεφυρώνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη διατήρηση της ειρήνης. Όταν η πανδημία COVID-19 τελειώσει, οι Arts Residencies θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επανεμφάνιση εθνικών και διεθνών ανταλλαγών. Οι Arts Residencies είναι το μέλλον μας. “

–Res Arti

Το Res Artis και το UCL δημοσίευσαν μία αναλυτική έκθεση που εξετάζει τον αντίκτυπο του COVID-19 στον τομέα των διεθνών κατοικιών. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 7 Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2020 έλαβε 1.132 απαντήσεις από 774 καλλιτέχνες και 358 καλλιτεχνικούς οργανισμούς από όλον τον κόσμο. Η έρευνα διερεύνησε την άμεση επίδραση της πανδημίας σε εν εξελίξει και προγραμματισμένες Arts Residencies.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της σειράς ερευνών είναι να διατυπωθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τον τομέα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Υπάρχει η ελπίδα ότι η συνεργασία και η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσουν σε θετική αλλαγή παρέχοντας πληροφορίες, υποστήριξη και βασικές συστάσεις πολιτικής για καλλιτέχνες, φορείς εκμετάλλευσης καλλιτεχνικών κατοικιών, χρηματοδότες και βασικούς φορείς του τομέα.

Υπάρχει έντονο συναίσθημα αβεβαιότητας που μοιράζονται τόσο οι καλλιτέχνες όσο και οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί, ιδίως σε ότι αφορά οικονομικές επιπτώσεις του μέλλοντος. Ενώ υπάρχει συμφωνία ότι ορισμένες λειτουργίες των κατοικιών θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, είναι σαφές ότι οι καλλιτέχνες και οι πάροχοι κατοικιών θα πρέπει να πραγματοποιήσουν σοβαρές συζητήσεις για το μεταβαλλόμενο μέλλον του τομέα.

Ποιος είναι ο βαθμός επιρροής που άσκησαν οι ακυρώσεις ή οι τροποποιήσεις των κατοικιών σε διάφορους τομείς; Η απάντηση δίνεται από το ακόλουθο γράφημα:

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.