Κυκλοφορία ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων – Προθεσμία 16/04/2024

Κυκλοφορία ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων – Προθεσμία 16/04/2024

Η παρούσα δράση θα υποστηρίξει έργα που θα μεταφράζουν, δημοσιεύουν, διανέμουν και προωθούν έργα μυθοπλασίας γραμμένα από συγγραφείς που είναι υπήκοοι – ή κάτοικοι – χωρών της Δημιουργικής Ευρώπης ή αναγνωρίζονται ως μέρος της λογοτεχνικής κληρονομιάς αυτών των χωρών

Σύμφωνα με τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτιστικής πολιτικής, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν:

 • ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας και της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων·
 • ενθάρρυνση της μετάφρασης, της δημοσίευσης και της προώθησης έργων μυθοπλασίας γραμμένων σε λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, προκειμένου να αυξηθεί η διανομή τους σε ευρύτερες αγορές στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν·
 • διεύρυνση του κοινού των ευρωπαϊκών βιβλίων, ιδίως των νέων, ενθαρρύνοντάς τους ενεργά να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας·
 • συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του βιβλίου ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων στην αλυσίδα αξίας του βιβλίου- συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοπωλών και των βιβλιοθηκών·
 • προώθηση του επαγγέλαμτος του λογοτεχνικού μεταφραστή και τις αρχές της προβολής, των καλών συνθηκών εργασίας και της δίκαιης αμοιβής του μεταφραστή. Από αυτή την άποψη, οι εκδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το όνομα του μεταφραστή ή των μεταφραστών βρίσκεται στο εκδοθέν βιβλίο, κατά προτίμηση στο εξώφυλλο, καθώς και η γλώσσα πηγής.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Δραστηριότητες μετάφρασης, δημοσίευσης, προώθησης και διανομής καθώς και δραστηριότητες που αφορούν τα θέματα και τις προτεραιότητες που περιγράφονται παραπάνω.

Χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 16 Ιανουαρίου 2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2024 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Ιούλιος 2024

Ενημέρωση αιτούντων: Οκτώβριος 2024

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιανουάριος 2025

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ

Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο πρότασης εδώ

Διαγωνισμός «ImagineEU» – Προθεσμία 13 Δεκεμβρίου

Διαγωνισμός «ImagineEU» – Προθεσμία 13 Δεκεμβρίου

Μέσω μίας νέας πρωτοβουλίας που αφορά την νεολαία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα στους νεαρούς πολίτες της να προτείνουν ιδέες προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς. Ο διαγωνισμός «ImagineEU» δίνει τη δυνατότητα σε εφήβους και έφηβες να σκεφτούν ιδέες που θα μπορούσαν μία μέρα να αποτελέσουν το θέμα μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Τις ιδέες αυτές θα τις θα πρέπει να τις προωθήσουν μέσω της δημιουργίας ενός βίντεο.

Τι είναι;

Ο διαγωνισμός αυτός βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), ενός σημαντικού εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μονάδα SG.A.1 — Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος μέσω της δημιουργίας ενός βίντεο. Τα βίντεο που πληρούν τα κριτήρια θα τηλεφορτωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και θα ξεκινήσει δημόσια ψηφοφορία έως τις 20 Δεκεμβρίου 2023. Η ομάδα σας μπορεί να πραγματοποιήσει εκστρατεία για το βίντεό της, καλώντας τους φίλους, την οικογένεια και τους γνωστούς σας να υποστηρίξουν την ιδέα σας και να την ψηφίσουν. Οι ψήφοι του κοινού θα είναι ένας από τους παράγοντες που λαμβάνεται υπόψη από την κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΕΠΠ.

Ποιους αφορά;

Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / του λυκείου από όλες τις χώρες της ΕΕ. Υπό την επίβλεψη καθηγητή ή καθηγήτριας, ομάδες έως επτά ατόμων μπορούν να συμμετάσχουν και να υποβάλουν το βίντεό τους έως τις 13 Δεκεμβρίου 2023.

Πως μπορείτε να λάβετε μέρος;

 • Μια ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από έως επτά μαθητές ή μαθήτριες που φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις του ίδιου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ).
 • Το βίντεο θα πρέπει να αφορά ένα θέμα που εμπίπτει σε έναν από τους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης —όπως συμβαίνει με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών.
 • Κάθε βίντεο θα πρέπει να διαρκεί έως τρία λεπτά· παράγεται και υποβάλλεται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συνοδευόμενο από απομαγνητοφώνηση στα αγγλικά.
 • Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από επιβλέποντα καθηγητή ή επιβλέπουσα καθηγήτρια, ο/η οποίος/-α θα συνοδεύσει επίσης τους μαθητές και τις μαθήτριες στις Βρυξέλλες, εάν κερδίσουν.
 • Ο καθηγητής ή η καθηγήτρια θα πρέπει πρώτα να τηλεφορτώσει το βίντεο στο Vimeo ή στο YouTube και στη συνέχεια να συμπεριλάβει τον σύνδεσμο στο έντυπο της αίτησης.
 • Τα έντυπα συγκατάθεσης για κάθε μαθητή και μαθήτρια που εμφανίζεται στο βίντεο, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, πρέπει να παρέχονται ως μέρος της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε ΕΔΩ.

Ευρωπαϊκή Ένωση – Προς την ισότητα των φύλων στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς

Ευρωπαϊκή Ένωση – Προς την ισότητα των φύλων στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς

Η παρούσα μελέτη, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, έχει πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζει την ισότητα ανάμεσα στα φύλα στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς.

Σκοπός της μελέτης είναι η προβολή συστάσεων και ορθών πρακτικών. Όλες οι συστάσεις βασίζονται στην πρακτική εμπειρία και σε μελέτες περιπτώσεων ορθής πρακτικής. Τονίζεται η σημασία της δέσμευσης για βελτίωση της ισότητας των φύλων στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς (CCS). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές για την ισότητα των φύλων χωρίς στόχους ή οι στόχοι ισότητας των φύλων χωρίς παρακολούθηση είναι λιγότερο αποτελεσματικές και η καλλιτεχνική ποιότητα και η καλλιτεχνική ελευθερία παραμένουν τα κύρια κριτήρια επιλογής για οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα μέτρα. 

Οι ακόλουθες συστάσεις περιλαμβάνουν γενικές θέσεις που απευθύνονται σε όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα άτομα σε θέσεις εξουσίας, καθώς και στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης και τον τομέα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι συστάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αφορούν τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΠΔΤ, δηλαδή στερεότυπα φύλου, σεξουαλική παρενόχληση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, πρόσβαση σε πόρους, πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις και γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Οι συστάσεις προς όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εργοδότες, τους διαχειριστές έργων και τα άτομα σε ηγετικές θέσεις στους ΠΔΤ αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας
 • Ισότητα των φύλων και ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων
 • Αξιοποίηση της γλώσσας με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασιακή κουλτούρα μέσω σαφών κατευθυντήριων γραμμών για την ισότητα των φύλων
 • Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση, τον σεξισμό και τη βία λόγω φύλου
 • Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο της διάχυτης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. Αναγνωρίζοντας τα πολλά οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η μελέτη εστιάζει στην προβληματική χρήση και στην πιθανή βλάβη που μπορεί να προκύψει από τους κινδύνους περιεχομένου, επαφής, συμπεριφοράς και συμβάσεων. Οι προτεινόμενες λύσεις παρουσιάζονται υπό το πρίσμα των πολιτικών και κανονιστικών εξελίξεων της ΕΕ με ιδιαίτερη αναφορά στη διασφάλιση ότι τα παιδιά προστατεύονται, είναι ασφαλή και ενδυναμώνονται στο διαδίκτυο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σε καθημερινή βάση στις ζωές των παιδιών και των νέων, δημιουργώντας ποικίλους κινδύνους περιεχομένου, επαφών, συμπεριφοράς και συμβάσεων. Οι λύσεις στις προκλήσεις που θέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη των παιδιών δεν αντιμετωπίζονται εύκολα, δεδομένου του περίπλοκου τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες. Σε αυτή τη μελέτη, η εστίαση είναι στην προβληματική χρήση και στην πιθανή βλάβη που μπορεί να έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάπτυξη των παιδιών. Ωστόσο, τα πολλά οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει επίσης να αναγνωριστούν. 

Τα παιδιά εκτίθενται συστηματικά σε επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως κυβερνο-μίσος, σεξουαλικό περιεχόμενο, βίαιες εικόνες, περιεχόμενο που προωθεί τις διατροφικές διαταραχές και παραπληροφόρηση. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις για την ανάπτυξη των παιδιών περιλαμβάνουν πιθανή αυξημένη επιθετικότητα, προβληματικές σεξουαλικές συμπεριφορές, ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, δυσαρέσκεια με την εικόνα του σώματος και αλλοιωμένες αξίες και συμπεριφορές. Ορισμένες μελέτες έχουν επίσης επισημάνει την τακτική έκθεση των νέων σε εξτρεμιστικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τις επιπτώσεις του. 

Η παιδεία στα μέσα επικοινωνίας και το υποστηρικτικό περιβάλλον της οικογένειας ή των συνομηλίκων έχει βρεθεί ότι μετριάζουν τις επιρροές. Οι επιβλαβείς διαδικτυακές επαφές με ενήλικες μπορεί να εγείρουν κινδύνους σεξουαλικής εκμετάλλευσης, παρενόχλησης και απειλών εκβιασμού. Τα παιδιά γενικά αναφέρουν ότι έχουν γνώση ως προς την διαχείρηση των κινδύνων της συνάντησης νέων ανθρώπων στο Διαδίκτυο, κάτι που είναι μια καθημερινή εμπειρία για πολλούς νέους. Ωστόσο, οι μελέτες υπογραμμίζουν τα κενά στην επίγνωση των κινδύνων και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των παιδιών σε άγνωστες καταστάσεις. Επιπλέον, τα ευάλωτα παιδιά μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι κίνδυνοι συμπεριφοράς στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκύπτουν από την επιθετική ή εκφοβιστική συμπεριφορά peer-to-peer και έχει διαπιστωθεί ότι έχει σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις για τους νεότερους χρήστες. Το να είσαι θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού είναι ένας επίμονος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και είναι κοινός τόπος. Η κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο έχουν παίξει θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κινδύνων θυματοποίησης. 

Τα σεξουαλικά μηνύματα και η κοινή χρήση σεξουαλικών εικόνων, που είναι γνωστό ότι κανονικοποιούνται όλο και περισσότερο μεταξύ των νέων, εγκυμονούν επίσης κινδύνους και πιθανές βλάβες. Ανεπιθύμητα αιτήματα για σεξουαλικές πληροφορίες αποτελούν αιτία αγωνίας για τους νέους, ενώ η μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικών εικόνων αποτελεί πηγή σοβαρής βλάβης και τραύματος. Η συμμετοχή σε επιβλαβείς διαδικτυακές κοινότητες (προώθηση αυτοτραυματισμού, αυτοκτονίας κ.λπ.) είναι επίσης μια πιθανή πηγή βλάβης, αν και πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην κακή ψυχική υγεία. 

Η ψυχική υγεία και η ευημερία των παιδιών είναι ένας ζωτικός τομέας που πρέπει να εξεταστεί σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για έναν περίπλοκο τομέα που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές και αλληλένδετες εκδηλώσεις κινδύνου. Τα στοιχεία για θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία των παιδιών είναι ανάμεικτα και ασαφή. Η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της προβληματικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης –που αναφέρεται μόνο από μια μειοψηφία παιδιών– αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την έρευνα.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Πολιτική προώθησης και συνεργασίας για την υποστήριξη της δημιουργικότητας

Πολιτική προώθησης και συνεργασίας για την υποστήριξη της δημιουργικότητας

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (CCI) και οι τομείς βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργικής οικονομίας και αποτελούν καταλύτη για την επίτευξη της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ωστόσο, για να ανθίσουν αυτοί οι τομείς και να καλλιεργηθεί η ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, είναι απαραίτητα ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια και πλαίσια πολιτικής που προάγουν τον πολιτισμό ως κοινό δημόσιο αγαθό. 

Ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργικής οικονομίας και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτιστικές βιομηχανίες βασίζονται στη δημιουργικότητα και την καινοτομία και αντιπροσωπεύουν το 3,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 6,2% της συνολικής απασχόλησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημιουργικοί τομείς, όπως ο αυξημένος ρόλος του ψηφιακού περιβάλλοντος, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19, η πρόσβαση σε δίκαιες αποδοχές και οι επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων, απαιτείται μια ισχυρή, αφοσιωμένη πολιτική απάντηση με βάση την ένταξη και τη συμμετοχή για την παροχή βιώσιμων λύσεων. 

Οι ΠΔΤ λειτουργούν σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον. Ο πολιτιστικός τομέας είναι συχνά διασκορπισμένος και λειτουργεί ανεπίσημα – αυτή η πτυχή είναι ακόμη πιο εμφανής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, τα ιδρύματα που ρυθμίζουν τον τομέα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και πρέπει να συμβιβάσουν πολλούς ενδιαφερόμενους με διαφορετικά συμφέροντα. 

Η μάθηση Peer-to-peer  είναι βασικό στοιχείο, καθώς διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης και πληροφοριών και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε χώρες που επιδιώκουν να επεξεργαστούν ή να αναθεωρήσουν πολιτικές και ρυθμιστικούς μηχανισμούς για τη δημιουργικότητα. Παράλληλα επιτρέπει συμμετοχικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής και, μακροπρόθεσμα, οδηγεί στη θέσπιση ισχυρών και ενημερωμένων στρατηγικών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Οι συνέργειες και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία άνοιξαν τον διβιομηχανικό διάλογο και δημιούργησαν γέφυρες μεταξύ των ΠΔΤ και της υπόλοιπης οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η μάθηση Peer-to-peer έχει επίσης αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο για τη διευκόλυνση των διπλωματικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών και έχει υποστηρίξει την επέκταση των περιφερειακών αγορών για πολιτιστικά και δημιουργικά προϊόντα και υπηρεσίες. 


Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

UNESCO – Διανομή εσόδων και μετασχηματισμός στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής

UNESCO – Διανομή εσόδων και μετασχηματισμός στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής

Η μελέτη με τίτλο Διανομή εσόδων και μετασχηματισμός στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής πραγματοποιήθηκε από την UNESCO και δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι προοπτικές για την ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων είναι μια σειρά ενημερωτικών πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί για να ενημερώσουν και να εμπνεύσουν συζητήσεις μεταξύ των Μερών της Σύμβασης του 2005 για την Προστασία και την Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων. Στόχος είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τις αναδυόμενες τάσεις στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. 

Ενώ οι κάτοχοι μουσικών δικαιωμάτων αμείβονται συλλογικά περισσότερο από ποτέ, η (ανα)κατανομή των εσόδων στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής παραμένει εξαιρετικά άνιση και αδιαφανής. Όταν η πανδημία του COVID-19 περιόρισε τις ευκαιρίες ζωντανών εμφανίσεων, κατέστη σαφές ότι παρά την επιτυχία της ροής μουσικής, η μεγάλη πλειονότητα των καλλιτεχνών εξακολουθεί να μην μπορεί να βασιστεί μόνο στα ψηφιακά έσοδα για να βγάλει τα προς το ζην. 

Αυτή η σύνοψη πολιτικής παρέχει μια κριτική επισκόπηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θέτουν τα διαφορετικά συστήματα κατανομής εσόδων για τους κύριους ενδιαφερόμενους του τομέα της μουσικής, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών, συνθετών, δισκογραφικών και διανομέων, ενώ προσδιορίζει επίσης πώς αυτά τα συστήματα μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων γενικότερα. 

Βασιζόμενο σε δευτερογενή έρευνα και συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με διάφορους εμπειρογνώμονες του κλάδου, ρίχνει φως σε υπάρχουσες πρωτοβουλίες που χρησιμεύουν στη βελτίωση της ποικιλομορφίας στον τομέα, συνοψίζει τις κύριες τάσεις που παρατηρούνται και προσφέρει προοπτικές για να διασφαλιστεί ότι ο κλάδος λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο.

Για την καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που πραγματεύεται η μελέτη, περιλαμβάνονται και ορισμένα σχήματα όπως το ακόλουθο, το οποίο παρουσιάζει τη ροή εσόδων στην αλυσίδα αξίας της streaming μουσικής.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυγλωσσία στην επικοινωνιακή της πολιτική

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυγλωσσία στην επικοινωνιακή της πολιτική

Η παρούσα μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογεί την προσέγγιση της ΕΕ για την πολυγλωσσία στην επικοινωνιακή της πολιτική. Χρησιμοποιείται μια προσέγγιση μεικτών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, της νομικής και πολιτικής ανάλυσης, της ποσοτικής ανάλυσης ιστοτόπων της ΕΕ, των συνεντεύξεων με ειδικούς της ΕΕ και της ανάλυσης δεδομένων ερευνών.

Κύρια ευρήματα 

Τα θεσμικά όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της ΕΕ συμμορφώνονται σε τυπικό επίπεδο με τις υποχρεώσεις της ΕΕ για την πολυγλωσσία. Αυτό διευκολύνεται από την απουσία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που να διασφαλίζει κοινά πρότυπα κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή, ιδίως όσον αφορά τους δικτυακούς τόπους της ΕΕ.

Αυτή η μελέτη υποστηρίζει, βασισμένη σε νομικό σκεπτικό, ότι οι υποχρεώσεις ως προς την πολυγλωσσία θα πρέπει να ισχύουν για συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου ιστοτόπων. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται μια πολυγλωσσική τυπολογία αναγκών για την αποσαφήνιση των τύπων περιεχομένου που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μετάφραση. Αυτό βασίζεται στην ακόλουθη κατάταξη: 

(α) βασικών εγγράφων που είναι νομικά και είναι υποχρεωτικό να είναι διαθέσιμα ή να υποβάλλονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ· 

(β) κύρια έγγραφα που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ λόγω του ουσιαστικού περιεχομένου τους και του πιθανού αντίκτυπου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών, π.χ. Καθοδήγηση για κρατικές ενισχύσεις, προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ ή προσκλήσεις υποβολής προσφορών· και

(γ) δευτερεύοντα έγγραφα που έχουν προτεραιότητα κατώτερης τάξης για πολυγλωσσικές ανάγκες και προσβασιμότητα, και όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αυτόματη μετάφραση εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για ανθρώπινη μετάφραση.

Η μελέτη αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές στη διαθεσιμότητα πολυγλωσσικού περιεχομένου που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αξιολόγησης των πολύγλωσσων βαθμολογιών με βάση την εφαρμογή της τυπολογίας των πολυγλωσσικών αναγκών στους ιστότοπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έχουν καλή απόδοση στη δημοσίευση ενοτήτων με περιεχόμενο που θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Αντίθετα, οι επιδόσεις των ιστοσελίδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ καλές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης σχετικά υψηλή βαθμολογία.

Όπου χρησιμοποιούνται μόνο αγγλικά, η προσβασιμότητα σε περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ΕΕ είναι χαμηλή. Η ανάλυση της έρευνας της Eurostat για την εκπαίδευση ενηλίκων (2016) δείχνει ότι περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων της ΕΕ ηλικίας 25-64 ετών μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Δεν υπάρχει κοινή γλώσσα στην ΕΕ που να ομιλείται σε πολύ καλό επίπεδο (δηλαδή ως μητρική γλώσσα ή ως ξένη γλώσσα σε ικανό επίπεδο) από την πλειοψηφία του πληθυσμού. Περίπου το 20% των ενηλίκων κατοίκων της ΕΕ μπορούν να επικοινωνούν σε πολύ καλό επίπεδο στα γερμανικά, ακολουθούμενα από τα γαλλικά (περίπου 16%), τα ιταλικά (14%) και τα αγγλικά (13%). Εάν ένα έγγραφο δημοσιεύεται μόνο στα αγγλικά, ένα ποσοστό 13-45% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ είναι σε θέση να το κατανοήσει (το εύρος εξαρτάται από τον δείκτη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της γλωσσικής επάρκειας). Αυτό το μερίδιο αυξάνεται στο 43-65% σε μια τρίγλωσση πολιτική επικοινωνίας (χρησιμοποιώντας αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Μια πλήρως πολυγλωσσική πολιτική επικοινωνίας διασφαλίζει την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο από το 97-99% των ενηλίκων κατοίκων της ΕΕ.

Η έλλειψη προσοχής στη σημασία της πολυγλωσσίας στην επικοινωνιακή πολιτική μπορεί ενδεχομένως να τροφοδοτήσει τις αντιλήψεις ότι η ΕΕ είναι απόμακρη και αποκομμένη από τους πολίτες, δεδομένης της τρέχουσας κατανομής των γλωσσικών δεξιοτήτων στον πληθυσμό. 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Προκλήσεις μετά τον COVID-19 στις ζωντανές μουσικές σκηνές της Ευρώπης 

Προκλήσεις μετά τον COVID-19 στις ζωντανές μουσικές σκηνές της Ευρώπης 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Live DMA με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. 

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την επαναλειτουργία των χώρων ζωντανής μουσικής, των κλαμπ και την επανέναρξη των φεστιβάλ στην Ευρώπη, η μακροχρόνια επίδραση της πανδημίας του Covid-19 διαταράσσει το μουσικό οικοσύστημα. Ο τομέας της ζωντανής μουσικής ανθίζει ξανά, με αυξημένο αριθμό εκδηλώσεων, ειδικά κατά την περίοδο των φεστιβάλ, γεγονός που δημιουργεί περισσότερο από ποτέ ανταγωνισμό και εντάσεις μεταξύ των φορέων της μουσικής. 

Πράγματι, η οικονομία της ζωντανής μουσικής ανέκαθεν έφερε εύθραυστα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία πλέον επιδεινώνονται από το αυξανόμενο καλλιτεχνικό, παραγωγικό και ενεργειακό κόστος. Οι σκηνές ζωντανής μουσικής εξακολουθούν να είναι σε κατάσταση επιβίωσης και πρέπει να προωθήσουν τις περισσότερες εκδηλώσεις τους ή/και να αυξήσουν τη χωρητικότητα του κοινού και τα έσοδα για να έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν οικονομικά βιώσιμες. 

Η κατάσταση αποτελεί κίνδυνο για την ανεξάρτητη ζωντανή μουσική σκηνή, καθώς παρατηρούμε μια αυξανόμενη ανησυχία για εξαγορές ανεξάρτητων μουσικών φεστιβάλ από μεγαλύτερες εταιρείες που δεν σχετίζονται με τη μουσική, καθώς και για επιθετικές στρατηγικές στις διαδικασίες κρατήσεων. Θέτει επίσης σε κίνδυνο τους αναδυόμενους καλλιτέχνες και τις ομάδες τους, καθώς οι bookers έχουν μικρότερη οικονομική δυνατότητα να αναλάβουν ρίσκο για τον προγραμματισμό μη συνηθισμένων καλλιτεχνών που ενδέχεται να μην προσελκύουν μεγάλο κοινό και επομένως να παρέχουν αρκετά εισοδήματα. Η κατάσταση επιδεινώνεται εξαιτίας του brain drain και την έλλειψη προσωπικού, ειδικά στην τεχνική παραγωγή, μετά τα lockdown του Covid-19. 

Η ψυχική υγεία των επαγγελματιών της μουσικής, η οποία αντιμετωπίστηκε ως βασικό ζήτημα για τον πολιτιστικό τομέα τα τελευταία χρόνια, πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Θέλουμε να συνεχίσουμε όπως παλιά; Πώς να αποκλιμακώσουμε και να διατηρήσουμε το προσωπικό και τις οργανώσεις μας υποστηρίζοντας παράλληλα μια αυξανόμενη καλλιτεχνική προσφορά; Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι τα δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών είχαν αντίκτυπο στο κοινό που δεν επιστρέφει ακόμη πλήρως στις δραστηριότητες ζωντανής μουσικής. Είναι απλώς μια αργή διαδικασία που θα απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο και περισσότερη ενέργεια από τις ομάδες των χώρων για να κερδίσουν ξανά το κοινό τους.

Ποια είναι η αποστολή των ζωντανών μουσικών σκηνών στον χώρο μετά τον Covid-19; Και πώς να αποκαταστήσουμε τη σημασία των πολιτιστικών χώρων στις κοινωνίες μας, ενώ έχουν θεωρηθεί ως μη ουσιαστικοί και έχουν χαρακτηριστεί πιο επικίνδυνοι από οποιοδήποτε άλλο μέρος κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

Η αύξηση των παραπόνων των γειτόνων για τον θόρυβο μετά το άνοιγμα των χώρων και των κλαμπ και την επανέναρξη των φεστιβάλ καταδεικνύει ότι πρέπει να ορίσουμε χώρους για τοπική διαμεσολάβηση και να αυξήσουμε την πολιτική υποστήριξη προς τις τοπικές μουσικές σκηνές, να συμπεριλάβουμε εκπροσώπους ζωντανής μουσικής στον σχεδιασμό της πόλης και υποστήριξη περισσότερων δράσεων οικοδόμησης κοινότητας. 

Όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες για μια πράσινη μετάβαση ανθίζουν στον τομέα της ζωντανής μουσικής, καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για την κλιματική έκτακτη ανάγκη στις κοινωνίες μας. Σπρώχνει τους διοργανωτές ζωντανής μουσικής να αναλάβουν την ευθύνη, να δράσουν και να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, αλλά και να επανεξετάσουν τη συνάφεια του τρέχοντος οικονομικού τους μοντέλου, που βασίζεται στην απεριόριστη ανάπτυξη της παραγωγής των εκδηλώσεων και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, όσον αφορά τη βιωσιμότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ποιες είναι οι ανάγκες των διοργανωτών ζωντανής μουσικής όσον αφορά τη ρύθμιση και την υποστήριξη από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής; Πώς μπορούν οι οργανισμοί ζωντανής μουσικής να παρέχουν υποστήριξη στους χώρους ζωντανής μουσικής, τους συλλόγους και τις ομάδες των φεστιβάλ για την παροχή δικαιότερων, πιο περιεκτικών και βιώσιμων συνθηκών; 

Η τρέχουσα έκθεση στοχεύει στον καθορισμό των προκλήσεων που εντόπισαν τα μέλη του Live DMA κατά τις φθινοπωρινές δραστηριότητες του δικτύου και στο σχεδιασμό των ορόσημων των δραστηριοτήτων μας για το 2023, με βάση την παρατήρηση, τους πόρους, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη δημιουργία ικανοτήτων και την εκ των κάτω προς τα πάνω προτάσεων και συλλογικό σχεδιασμό συστάσεων πολιτικής, για να συμβάλει σε έναν αποτελεσματικό διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Η Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: πρώτα μαθήματα, κύριες προκλήσεις και προοπτικές

Η Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: πρώτα μαθήματα, κύριες προκλήσεις και προοπτικές

Το 2019 ξεκίνησε η Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Έκτοτε, δημιουργήθηκαν 44 ευρωπαϊκές συμμαχίες πανεπιστημίων, με 340 συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η μελέτη αξιολογεί τις διαδικασίες επιλογής και τις εμπειρίες των πρώτων ετών. Συντάσσει επίσης τρία σενάρια για τη χαρτογράφηση των μελλοντικών εξελίξεων. Οι συστάσεις προς το ΕΚ αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, στη δημιουργία καλύτερων κανονιστικών συνθηκών και στη βελτίωση των διαδικασιών μάθησης.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

 • Η διαδικασία επιλογής συμμορφώνεται με τους στόχους του Erasmus+. Τα Πανεπιστήμια με έμπειρα στη διακρατική συνεργασία ήταν πιο πιθανό να επιλεγούν, λόγω του στόχου να αναπτυχθούν καινοτόμα μοντέλα διακρατικής συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο.
 • Το κριτήριο της συμπερίληψης πανεπιστημίων από τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ  αποτελεσματικά τη σημασία της δίκαιης συμμετοχής, διασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία και καθιστά το EUI σημαντικό μέσο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
 • Το σημερινό μοντέλο λειτουργίας των συμμαχιών είναι μη βιώσιμο και οι συμμαχίες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση των φιλοδοξιών της Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
 • Η Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θεωρείται μια ευκαιρία για καινοτομία στην εκπαίδευση, για αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας των εκπαιδευτικών προσφορών και για βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας.
 • Για να πραγματοποιηθούν οι φιλοδοξίες, απαιτείται περισσότερος συντονισμός για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις δραστηριότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τη συμμετοχή της κοινότητας.

Η μελέτη αξιολογεί την Πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και τις Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα στοχεύουν να υποστηρίξουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) σε:

 • επίβλεψη και αξιολόγηση των υφιστάμενων εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πρωτοβουλία και τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις·
 • να λαμβάνει αποφάσεις τεκμηριωμένες με στοιχεία στο ρόλο του ως συννομοθέτη με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η Πρωτοβουλία υποστηρίζει το ψήφισμα του ΕΚ για τον ΕΟΧ (2021) που απαιτεί εντατική συνεργασία και χρήση συνεργειών μεταξύ του ΕΟΧ, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019. Οι πρώτες ενέργειες χρειάστηκε να καθυστερήσουν τις δραστηριότητες στην αρχική τους φάση λόγω των περιορισμών λόγω της πανδημίας του Covid-19. Ως εκ τούτου, η Πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη στην αρχική της φάση.

Η μελέτη περιλαμβάνει πληθώρα διαγραμμάτων όπως το ακόλουθο:

Απόλυτος και σχετικός αριθμός ΑΕΙ σε μια Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ανά χώρα


Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Νέοι στην ΕΕ: Δημοκρατική συμμετοχή και στάσεις προς την ΕΕ

Νέοι στην ΕΕ: Δημοκρατική συμμετοχή και στάσεις προς την ΕΕ

Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο “Νέοι στην ΕΕ: Δημοκρατική συμμετοχή και στάσεις προς την ΕΕ” έχει ως στόχο την παρουσίαση δεδομένων. 

Οι σημερινές πολιτικές αποφάσεις έχουν ισχυρό αντίκτυπο στο μέλλον των νέων. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην κοινωνική και δημοκρατική ζωή. 

Είναι σημαντικό ότι οι νέοι σήμερα ανήκουν στους πλέον μορφομένους ως προς τα ψηφιακά μέσα σε σχέση με τις προηγούμενες γεν και είναι αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν πιεστικά παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Κατά συνέπεια, έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο πολιτικό σύστημα. 

Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2021 για τη νεολαία διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες είχαν ψηφίσει στις τελευταίες τοπικές, εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές και πάνω από το 40% είχε ξεκινήσει ή υπογράψει μια αναφορά. Περίπου το ένα τέταρτο είχε εμπλακεί σε άλλες, πιο άμεσες μορφές δράσης, συμπεριλαμβανομένου του μποϋκοτάζ ή της αγοράς ορισμένων προϊόντων για πολιτικούς, ηθικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και συμμετοχή σε διαδηλώσεις. Ένα παρόμοιο ποσοστό είχε συμμετάσχει σε διαδικτυακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης των απόψεών του για πολιτικά ή κοινωνικά ζητήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αναγνωρίζουν την φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα και την σημασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος· Επίσης, σημείωσαν την ανεργία ως τα τρία πιο πιεστικά ζητήματα του σήμερα. Αν και η πλειοψηφία (55%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν αντιλαμβάνεται πολλά ή τίποτα σχετικά με την ΕΕ, περίπου τρεις στους πέντε (62%) ήταν γενικά υπέρ της ΕΕ – αν και αυτό περιλαμβάνει το 34% των νέων που ήταν δυσαρεστημένοι και το 28% οι οποίοι μένουν ικανοποιημένοι με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ επί του παρόντος. Ένα επιπλέον 21% των ερωτηθέντων ήταν σκεπτικό απέναντι στην ΕΕ, αλλά θα μπορούσαν να αλλάξουν τη γνώμη τους εάν εισαχθεί ριζική μεταρρύθμιση, ενώ το 5% ήταν αντίθετο στη γενική ιδέα της ΕΕ. Είναι σημαντικό, ενώ σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (45 %) δήλωσαν ότι η εικόνα τους για την ΕΕ είχε παραμείνει σταθερή κατά το προηγούμενο έτος, το 17% είπε ότι είχε βελτιωθεί και το 31% ότι είχε επιδεινωθεί. Η θέση αυτή αποτυπώνεται και στην ακόλουθη εικόνα:

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ