#Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό

Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς, έχει επισημανθεί από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, κρατών μελών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως ένα από τα κύρια εμπόδια για την άμεση υποστήριξη τους, που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Η εν λόγω έλλειψη δεδομένων αποτελούσε πρόβλημα και πριν από την πανδημία. Ωστόσο, οι συνέπειες του προβλήματος επιδεινώνονται και θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται στο μέλλον.

Στο Ευρωκοινοβούλιο έχω καταθέσει σχετική ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία συνυπέγραψαν 30 Ευρωβουλευτές. Επιπλέον, ανέπτυξα ανάλογη πρωτοβουλία, την οποία στήριξαν 28 ακόμη Ευρωβουλευτές να επικοινωνήσω με την Επίτροπο Μαρίγια Γκάμπριελ και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Από την απάντηση της Επιτρόπου φαίνεται πως πλέον αρχίζει ανάλογη δραστηριότητα από την Eurostat, τεκμηριώνοντας την αποτελεσματικότητα της άμεσης κινητοποίησής μας.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Πολιτισμό είναι μία νέα πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία COVID-19. Σκοπός του είναι να αποτελέσει έναν κόμβο δεδομένων και πολιτικών για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς της Ευρώπης. Τα βασικά στοιχεία που μπορεί κάποιος να βρει χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.
– Χρηματοδοτικά εργαλεία για δράσεις πολιτισμού
– Ποσοτικά στοιχεία
– Μελέτες και έρευνες διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων
– Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς.

Ο τομέας του πολιτισμού δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιστορία και τις ελευθερίες μας. Συμβάλει στην πολυμορφία, την ισότητα και τον πλουραλισμό δημιουργώντας ανθεκτικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Έχει όμως και σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή οικονομία, (στοιχεία 2019)

Συνεισφέρει στο 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ
Απασχόλησε 7,4 εκατομμύρια ανθρώπους δηλαδή το 3,7 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ των 27.
Η προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ είναι ύψους 509 δισεκατομμυρίων ευρώ.
300.000 άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
4 στους 10 τουρίστες επιλέγουν προορισμό με βάση την πολιτιστική προσφορά – η Ευρώπη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός πολιτιστικού τουρισμού στον κόσμο.
Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα του πολιτισμού στην ΕΕ των 27 ήταν υπερδιπλάσιο του μέσου όρου που σημειώθηκε για το σύνολο της οικονομίας.

Μαζί δημιουργούμε τη βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων και πολιτικών για τη δημιουργία μίας βιώσιμης και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς τομείς.

Χρηματοδοτήσεις

Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 – Προθεσμία 31/7/2021

Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 –

Περισσότερα »
Mελέτες, στοιχεία και χρήσιμα

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027 Η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 1.009 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να προσφέρει ευκαιρίες σε 350.000

Περισσότερα »

Μελέτη ΕΚ – Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης και το στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του 2030

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης και το στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του 2030 Η Επιτροπή διατύπωσε το όραμά της για έναν ευρωπαϊκό χώρο

Περισσότερα »

Μελέτη για την Επιτροπή Πολιτισμού – Εκπαίδευση και Nεολαία στην Ευρώπη μετά τον COVID-19: Επιπτώσεις και συστάσεις πολιτικής

Εκπαίδευση και νεολαία στην Ευρώπη μετά τον COVID-19: Επιπτώσεις και συστάσεις πολιτικής Μαθαίνοντας από την κρίση: οικοδόμηση ανθεκτικών εθνικών συστημάτων  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της παρούσας

Περισσότερα »

Επιτροπή Πολιτισμού – Προσεγγίσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: Στρατηγικές προτεραιότητες και ποσοτικοί στόχοι

Προσεγγίσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: Στρατηγικές προτεραιότητες και ποσοτικοί στόχοι Η Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει θέσει ορισμένες

Περισσότερα »

Μελέτη για την Επιτροπή Πολιτισμού – Η κατάσταση των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον Πολιτισμό και η μετά τον COVID-19 Πολιτιστική Ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μελέτη για την Επιτροπή Πολιτισμού – Η κατάσταση των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον Πολιτισμό και η μετά τον COVID-19 Πολιτιστική Ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο

Περισσότερα »

ΚΕΑ – Ανάλυση της αγοράς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων στην Ευρώπη

ΚΕΑ – Ανάλυση της αγοράς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων στην Ευρώπη Η KEA European Affairs συνέταξε την ενημερωμένη έκδοση «Ανάλυση Αγοράς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών

Περισσότερα »

Συμβούλιο της Ευρώπης – Ο Πολιτισμός στην εποχή του Covid-19: Πως ανακαλύψαμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Πολιτισμό και Δημιουργικότητα

Εντυπώσεις και διδάγματα από την πανδημία Το Συμβούλιο της Ευρώπης συγκέντρωσε γνώμες, σκέψεις και ιδέες γύρω από την αξία του Πολιτισμού όπως αυτή αναδείχθηκε μέσω της

Περισσότερα »