Απάντηση της Επιτροπής για το καθεστώς τηλεκπαίδευσης

Απάντηση της Επιτροπής για το καθεστώς τηλεκπαίδευσης

Ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με πρωτοβουλία του Αλέξη Γεωργούλη για τους κινδύνους της τηλεκπαίδευσης

“Τα παιδιά που προέρχονται από περιβάλλον που μειονεκτεί…έχουν επηρεαστεί με δυσανάλογο τρόπο”

 

·       Την ανησυχία της Κομισιόν για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της εκπαίδευσης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, εκφράζει η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Mariya Gabriel.

·       Η Ευρωπαία Επίτροπος τονίζει ότι «τα παιδιά που προέρχονται από περιβάλλον που μειονεκτεί και εκείνα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχουν επηρεαστεί κατά δυσανάλογο τρόπο από τη μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση».

·       Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν την Κομισιόν τί μέτρα σκοπεύει να λάβει για την διασφάλιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την πρόσβαση των μαθητών στην δωρεάν εκπαίδευση καθώς και την ίση πρόσβαση των μαθητών που στερούνται ψηφιακού εξοπλισμού.

 Την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της εκπαίδευσης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, εκφράζει η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Mariya Gabriel απαντώντας σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, εξ ονόματός της.

Όπως τονίζεται «Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση δημιούργησε σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ένταξη και ότι η εξ αποστάσεως μάθηση δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τη διά ζώσης μάθηση» ενώ προσθέτει πως «τα παιδιά που προέρχονται από περιβάλλον που μειονεκτεί και εκείνα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχουν επηρεαστεί κατά δυσανάλογο τρόπο από τη μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί κατευθυντήρια αρχή των δράσεων του νέου σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σειρά μέτρων για τη στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς. Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού προσφέρει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων πολιτικής συνοχής, μεταξύ άλλων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς ενώ περιλαμβάνονται επενδύσεις σε σχολικές υποδομές και εξοπλισμό. Τέτοιες επενδύσεις είναι επίσης δυνατές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU και των μελλοντικών προγραμμάτων πολιτικής συνοχής.

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, ρώτησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξής:

1. Καθώς προκρίνεται όλο και περισσότερο η στροφή στην ψηφιακή εκπαίδευση, σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει μέτρα α) για την ίση πρόσβαση των μαθητών που στερούνται εξοπλισμού ή/και υποδομών ευρυζωνικότητας, και β) για τη διασφάλιση της μη αντικατάστασης της διά ζώσης εκπαίδευσης από την τηλεκπαίδευση, κινδύνου που επισημαίνεται και από την UNESCO και θα σημαίνει την απώλεια κοινωνικοποίησης των παιδιών, η οποία αποτελεί και τον πρωταρχικό σκοπό του σχολείου ως κοινωνικού θεσμού;

2. Σκοπεύει να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και του δικαιώματος στην πρόσβαση στην δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 14, ΧΘΔΕΕ) εφόσον, κατά τις εκτιμήσεις μελέτης της ίδιας της Επιτροπής, παρατηρούνται διαφορετικές ταχύτητες ως προς τις υποδομές ψηφιακής εκπαίδευσης μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης;

3. Σκοπεύει να προβλέψει κονδύλι χρηματοδότησης για ενίσχυση των σχολικών δομών σε εξοπλισμό, σε προσωπικό και σε ενημερωτικές δράσεις έναντι της πανδημίας;

 Αναλυτικά η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

EL

E-005259/2020

Απάντηση της κ. Gabriel

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(10.12.2020)

 

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση δημιούργησε σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ένταξη, και ότι η εξ αποστάσεως μάθηση δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τη διά ζώσης μάθηση. Τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και εκείνα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχουν επηρεαστεί κατά δυσανάλογο τρόπο από τη μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση. Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, που προβλέπει την πρωτοβουλία «Pathways to School Success» (τρόποι σχολικής επιτυχίας) και τη δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων όσον αφορά υποστηρικτικά περιβάλλοντα μάθησης για ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο. Η συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί κατευθυντήρια αρχή των δράσεων του νέου σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027.

 Η Επιτροπή λαμβάνει σειρά μέτρων για τη στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς. Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII+) προσφέρει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, μεταξύ άλλων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε σχολικές υποδομές και εξοπλισμό. Τέτοιες επενδύσεις είναι επίσης δυνατές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU και των μελλοντικών προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει σημαντικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων σε υποδομές και ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση προωθεί επίσης τη χρήση ενωσιακής χρηματοδότησης για τη στήριξη της συνδεσιμότητας και του ψηφιακού εξοπλισμού, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 100 εκατ. ευρώ θα στηρίξει την εξ αποστάσεως μάθηση? η Επιτροπή θα δρομολογήσει επίσης στρατηγικό διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με τους παράγοντες που διευκολύνουν την ψηφιακή εκπαίδευση, καθώς και την αντιμετώπιση των ελλείψεων συνδεσιμότητας και εξοπλισμού.

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:

Αλέξης Γεωργούλης

Δημήτρης Παπαδημούλης

Κώστας Αρβανίτης

Πέτρος Κόκκαλης

Στέλιος Κούλογλου

Έλενα Κουντουρά

Αναλυτικά η ερώτηση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η οποία κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005259/2020

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL)

Θέμα:  Συμπεριληπτική εκπαίδευση και μη υποκατάσταση της διά ζώσης εκπαίδευσης από την ψηφιακή εκπαίδευση

Δεδομένης της κρατικής αρμοδιότητας για θέματα παιδείας, του διαφορετικού αντίκτυπου της COVID-19 ανά χώρα, αλλά και των διαφορετικών πολιτικών αντιμετώπισης της πανδημίας, παρατηρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων, που οδηγούν ωστόσο και σε διαφορετικές ταχύτητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για τους μαθητές, θίγοντας το δικαίωμα του άρθρου 14 του Χάρτη ΘΔΕΕ περί πρόσβασης στη δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Καθώς προκρίνεται όλο και περισσότερο η στροφή στην ψηφιακή εκπαίδευση, σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει μέτρα α) για την ίση πρόσβαση των μαθητών που στερούνται εξοπλισμού ή/και υποδομών ευρυζωνικότητας, και β) για τη διασφάλιση της μη αντικατάστασης της διά ζώσης εκπαίδευσης από την τηλεκπαίδευση, κινδύνου που επισημαίνεται και από την UNESCO και θα σημαίνει την απώλεια κοινωνικοποίησης των παιδιών, η οποία αποτελεί και τον πρωταρχικό σκοπό του σχολείου ως κοινωνικού θεσμού;

2. Σκοπεύει να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και του δικαιώματος στην πρόσβαση στην δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 14, ΧΘΔΕΕ) εφόσον, κατά τις εκτιμήσεις μελέτης της ίδιας της Επιτροπής, παρατηρούνται διαφορετικές ταχύτητες ως προς τις υποδομές ψηφιακής εκπαίδευσης μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης;

3. Σκοπεύει να προβλέψει κονδύλι χρηματοδότησης για ενίσχυση των σχολικών δομών σε εξοπλισμό, σε προσωπικό και σε ενημερωτικές δράσεις έναντι της πανδημίας;

Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

600 εκ. ευρώ επιπλέον για το Creative Europe και 22 δισ. ευρώ επιπλέον για το Erasmus+

Έπειτα από αγώνα και εντατικές διαπραγματεύσεις, που διήρκησαν 10 εβδομάδες, η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ κατάφερε να εξασφαλίσει αύξηση ύψους 16 δισ. ευρώ για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Σημαντική εξέλιξη, η αύξηση της χρηματοδότησης για προγράμματα υψίστης σημασίας για την στήριξη του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των Δημιουργικών Πολιτιστικών Τομέων όπως η Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe), το Erasmus+, ο Ορίζων (Horizon) και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και την τελευταία στιγμή της διαπραγμάτευσης, ήταν υπό συζήτηση η περικοπή αυτών των προγραμμάτων. Ωστόσο, τελικά, για το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίστηκε το ισοδύναμο ενός επιπλέον έτους χρηματοδότησης. Επίσης, το ΕΚ διασφάλισε τη συνέχιση της αύξησης της χρηματοδότησης της έρευνας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ψήφισμα για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, βασικό αίτημα του ΕΚ ήταν ο διπλασιασμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, όπως και η στήριξη, μέσα από δημιουργικά προγράμματα, του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τομέα.

Το σχέδιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στη διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ και την Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει, σε επόμενο στάδιο, να εγκριθεί από το Συμβούλιο, καθώς, επίσης, να λάβει τη στήριξη του Προέδρου του Κοινοβουλίου και των επικεφαλής των ομάδων. Στη συνέχεια, θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας στην επιτροπή Προϋπολογισμών και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει την ορθή χρηματοδότηση των προγραμμάτων τα οποία ενισχύουν την έρευνα, τις ευρωπαϊκές αξίες και τον πολιτισμό.

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Για την Μελίνα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΝΑ

 Έτος 2020: Έτος Μελίνας Μερκούρη. Σήμερα 18 Οκτωβρίου 2020, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Μελίνας Μερκούρη.

 

YouTube player

 «Σήμερα τιμούμε την Ελληνίδα πολιτικό και ηθοποιό Μελίνα Μερκούρη, που γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια. Ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη χούντα. Όταν αποκαταστάθηκε η δημοκρατία έγινε πρωταθλήτρια της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού και δημιουργός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής πρωτεύουσας» αναφέρεται σε ανάρτηση του λογαριασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο λόγος της είναι σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ. Το έργο της ως Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας έχει σημαδέψει ανεξίτηλα την πολιτική πολιτισμού της χώρας μας.

Η Μελίνα Μερκούρη, υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Η ομάδα μας επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το “σπίτι” που στεγάζει σήμερα το έργο και το πνεύμα της.

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη για το υλικό που μας παραχώρησε για να δημιουργήσουμε ένα μικρό βίντεο, αφιέρωμα στη γυναίκα που θαυμάζουμε γιατί οι έννοιες της ελευθερίας, της δύναμης, της πατρίδας, της γοητείας και της αλήθειας, έπαιρναν ξαφνικά στο πρόσωπό της σάρκα και οστά.

Ναι! Την Μελίνα δύσκολα την ξεπερνάς, το μόνο που μπορείς….  είναι να την θυμάσαι και να την τιμάς.

Έκκληση για μία «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.10.2020

Για μία “εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς”

  • Έκκληση προς την αρμόδια Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκάμπριελ, απηύθυναν με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία 24 ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες του ΕΚ για την ορθή επαναλειτουργία των σχολείων σε όλη την Ευρώπη

  • Οι Ευρωβουλευτές τονίζουν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν κατά τον προγραμματισμό του ανοίγματος των σχολείων, τις λειτουργικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της κατάστασης μετά το άνοιγμα

  • Με αυτή την πρωτοβουλία οι Ευρωβουλευτές προκρίνουν την ανάγκη για μια «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μια πρόταση που η Ένωση προωθεί στις εκπαιδευτικές της πολιτικές και δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως υπό αυτές τις συνθήκες»

 

Έκκληση προς την αρμόδια Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκάμπριελ, απηύθυναν με πρωτοβουλία της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, 24 ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες για την ορθή επαναλειτουργία των σχολείων σε όλη την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα οι ευρωβουλευτές με επιστολή τους τονίζουν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό του ανοίγματος των σχολείων, όπως είναι «οι οικονομικοί παράγοντες, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό» ενώ κάνουν λόγο για την οργάνωση τριών διαφορετικών φάσεων «την προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων, τις λειτουργικές διαδικασίες κατά το άνοιγμα καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης μετά το άνοιγμα».

Επισημαίνουν ότι «τα σχολικά κτίρια πρέπει να αναβαθμιστούν με κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και να απολυμαίνονται τακτικά. Επιπλέον, πρέπει να διευκολυνθεί ο συντονισμός, η επικοινωνία και η διαβούλευση με τους γονείς, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρχές».

Τέλος, αναφέρουν πως η ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια «που θα βοηθήσει στην διασφάλιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός σχολείου».

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Να δημιουργήσει ένα σύνολο ορθών πρακτικών και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών

  • Να ανακοινώσει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθήσει τα Υπουργεία Παιδείας στη διαδικασία.

Δεδομένων των δυσκολιών που απορρέουν από την παρούσα συγκυρία και των διαφορετικών προσεγγίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωβουλευτές προκρίνουν την ανάγκη για μια «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μια πρόταση που η Ένωση προωθεί στις εκπαιδευτικές της πολιτικές και δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως υπό αυτές τις συνθήκες».

Τέλος, υπογραμμίζεται στην επιστολή ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών και η ανάγκη στήριξης τους με την κατάλληλη καθοδήγηση, εξοπλισμό και εργαλεία διδασκαλίας, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

Μαρίγια Γκάμπριελ

Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας,

Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Βρυξέλλες

Βέλγιο

 

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2020


Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

 

Παρακολουθούμε αυτήν την περίοδο το άνοιγμα των σχολείων σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Απρίλιο, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο μαθητές (που αντιστοιχούν στο 92% του παγκόσμιου σχολικού πληθυσμού) έμειναν εκτός σχολείου λόγω της παύσης λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών Μελών προετοιμάζει το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι τόσο αναγκαιότητα όσο και απαίτηση. Τα ίδια τα παιδιά ήταν πρόθυμα να επιστρέψουν στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα η διακοπή του εκπαιδευτικού χρόνου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητά μάθησης των παιδιών.

Δεδομένων των δυσκολιών που απορρέουν από την παρούσα συγκυρία και των διαφορετικών προσεγγίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια σχετικά με το πώς και πότε σκοπεύουν να ανοίξουν ξανά τα σχολεία. Τα σχέδια πρόκειται να ληφθούν από εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Προκειμένου να ληφθούν όλες οι αποφάσεις και να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το ύψιστο συμφέρον κάθε παιδιού, όπως υπαγορεύεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό του ανοίγματος των σχολείων: οι οικονομικοί παράγοντες, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, το άνοιγμα των σχολείων θα πρέπει να οργανωθεί σωστά σε τρεις διαφορετικές φάσεις: την προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων, τις λειτουργικές διαδικασίες κατά το άνοιγμα και την παρακολούθηση της κατάστασης μετά το άνοιγμα.

Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: στην επάρκεια ανθρώπινων και υλικών πόρων, στην προληπτική στρατηγική και τους όρους για τη σχολική ασφάλεια που λαμβάνουν υπόψη δεόντως την ασφάλεια και την υγεία των δασκάλων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, καθώς και την ασφάλεια, την υγεία και τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών και των νέων.

Επιπλέον, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με την εφαρμογή και την εποπτεία της τήρησης των κανόνων. Κατά την εκτέλεση αυτής της σημαντικής αρμοδιότητας, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποστηρίζονται σωστά με καθοδήγηση, εξοπλισμό και εργαλεία διδασκαλίας, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Τα σχολικά κτίρια πρέπει να αναβαθμιστούν με κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και να απολυμαίνονται τακτικά. Επιπλέον, πρέπει να διευκολυνθεί ο συντονισμός, η επικοινωνία και η διαβούλευση με τους γονείς, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρχές.

Η ψηφιακή εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα βοηθήσει στην προσπάθεια της διασφάλισης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός σχολείου. Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση είναι ομολογουμένως μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία. Ωστόσο, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μια πρόταση που η Ένωση προωθεί στις εκπαιδευτικές της πολιτικές, δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως υπό αυτές τις συνθήκες. Για παράδειγμα, όσο περισσότερα περιθωριοποιημένα παιδιά είναι εκτός σχολείου, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να επιστρέψουν. Το κλείσιμο μπορεί επίσης να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, μπορεί να προκαλέσει άγχος και ανησυχία λόγω απώλειας αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους, και μπορεί να διαταράξει την καθημερινότητα των παιδιών. Ταυτόχρονα, το συμφέρον του παιδιού πρέπει να σταθμίζεται με ζητήματα δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου πανδημίας που αντιμετωπίζουμε. Όλοι οι μαθητές χρειάζονται ενισχυμένη παιδαγωγική προσέγγιση για να ενσταλάξουν σωστά τις πληροφορίες σχετικά με τη μετάδοση και την πρόληψη λοίμωξης από νωρίς.

Σε αυτήν τη διαδικασία, τα Κράτη Μέλη έχουν ανακοινώσει αποκλίνουσες πολιτικές και προσεγγίσεις, καθώς είναι σε θέση να σταθμίσουν καλύτερα τις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Για την επαναλειτουργία των σχολείων, απαιτείται από τα Κράτη Μέλη και τις αρχές να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να ενορχηστρώσουν μια γρήγορη ανταπόκριση και να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση και η ευημερία μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα σε κάθε πλαίσιο. Επομένως, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή:

  • να ενεργήσει ως σημείο αναφοράς, να δημιουργήσει ένα σύνολο ορθών πρακτικών και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών, και

  • να ανακοινώσει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθήσει τα Υπουργεία Παιδείας στη διαδικασία.

Με εκτίμηση,

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

Stelios Κouloglou (GUE/NGL)

Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL)

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Elena Kountoura (GUE/NGL)

Petros Kokkalis (GUE/NGL)

Ivan Vilibor Sinčić (NA)

Petra Kammevert (S&D)

Milan Brglez (S&D)

István Ujhelyi  (S&D)

Aušra Maldeikiene (EPP)

Maria Spyraki (EPP)

Tatjnana Ždanoka (Greens/EFA)

Radka Maxová (RENEW)

Martina Michels (GUE/NGL)

Georgios Georgiou (GUE/NGL)

Samira Rafaela (RENEW)

Chiara Maria Gemma (NA)

Ignazio Corrao (NA)

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)

Pernando Barrena (GUE/NGL)

Ilhan Kyuchyuk (RENEW)

Niyazi Kızılyürek (GUE/NGL)

Victor Negrescu (S&D)

Ερώτηση για Αναγραφή Διαγωγής

Ερώτηση για την επαναφορά της διαγωγής μαθητών στους τίτλους σπουδών]

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του Αλέξη Γεωργούλη, για την επαναφορά της αναγραφής της διαγωγής μαθητών στους τίτλους σπουδών. Την ερώτηση συνυπογράφουν ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  Δημήτρης Παπαδημούλης και οι ευρωβουλευτές  Κώστας Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, Πέτρος Κόκκαλης, Έλενα Κουντουρά.

Η Επιτροπή ερωτάται κατά πόσο θεωρεί ότι τίθεται ζήτημα ελλιπούς εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να εφαρμοστεί ο Κανονισμός στον τομέα της παιδείας.

Η πρακτική της αναγραφής της διαγωγής έχει καταργηθεί στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία ίσχυσε ή αξιολογείται ξεχωριστά χωρίς καταγραφή στους απολυτήριους τίτλους. Παράλληλα τίθεται ζήτημα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στο μέτρο και είναι αμφίβολο κατά πόσο ως μέτρο επιβολής της σχολικής πειθαρχίας ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Αναλυτικά η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Πριν λίγες εβδομάδες η Ελληνική Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Νόμο υπ. Αριθμόν 4692/2020 για την ‘’Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις’’. Ο νόμος επανέφερε την αναγραφή της διαγωγής  μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους του τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών. Η πρακτική της αναγραφής της διαγωγής έχει καταργηθεί στα περισσότερα κράτη μέλη στα οποία ίσχυσε ή αξιολογείται ξεχωριστά χωρίς καταγραφή στους απολυτήριους τίτλους, ενώ σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του μαθητή δεν μπορεί να αξιολογείται βάσει προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Ελλείψει ασφαλών κριτηρίων για την αξιολόγηση η διαγωγή μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε αυθαίρετη κρίση και  λόγω διάκρισης και στιγματισμού των μαθητών εφ όρου ζωής και να προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες στην επαγγελματική τους πορεία. Ζητήματα γεννώνται σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), γεγονός που εντόπισε και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής , Τίθεται ζήτημα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στο μέτρο και είναι αμφίβολο κατά πόσο ως μέτρο επιβολής της σχολικής πειθαρχίας ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ερωτάται η Επιτροπή :

1. Είναι ενήμερη για την νομοθετική αυτή αλλαγή;

2. Θεωρεί ότι τίθεται ζήτημα ελλιπούς εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων;

3. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να εφαρμοστεί ο Κανονισμός στον τομέα της παιδείας;

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Δημήτρης Παπαδημούλης

Αλέξης Γεωργούλης

Κώστας Αρβανίτης

Πέτρος Κόκκαλης

Στέλιος Κούλογλου

Έλενα Κουντουρά

Η σημασία της τέχνης στα σχολεία – Άρθρο

Υπάρχει μία φράση του Νέλσον Μαντέλα που σήμερα μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ: «Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τον κόσμο». Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για μια εκπαίδευση του μέλλοντος, μιλούν για ένα ‘”ανοιχτό σχολείο”, προσανατολισμένο στην κοινωνία. Ο τρόπος επίτευξης του είναι κυρίως μέσω της διάδρασης του σχολείου με τον πολιτισμό και τις πολιτισμικές δράσεις της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ανήκει. Γι’ αυτό άλλωστε οι βιβλιοθήκες γενικότερα, αλλά και οι βιβλιοθήκες τέχνης ειδικότερα, ως κύριοι θεσμοί πολιτισμικής διάχυσης καταλαμβάνουν κεντρική θέση στο “ανοιχτό σχολείο”.

Στο πλαίσιο της ΕΕ ο πολιτισμός προωθείται ως παράγοντας ανανέωσης και εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας παράλληλα στα αιτήματα των καιρών για κοινωνική συνοχή και διαπολιτισμικότητα. Η αυτονόητη σύζευξη μεταξύ πολιτισμού και παιδείας προκύπτει και από το γεγονός ότι η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ονομάζεται: “Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας”.

Σύμφωνα με την UNESCO, η εκπαίδευση ως εργαλείο, μπορεί να θέσει τέρμα στη φτώχεια με την ελάφρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, την προώθηση της ειρήνης αντί των συγκρούσεων, τη μείωση της εκτεταμένης μετάδοσης των ασθενειών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Και με την τέχνη λοιπόν τι γίνεται; Η τέχνη είναι πανάκεια; Το φάρμακο για κάθε νόσο;  Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες ψευδαισθήσεις. Η τέχνη μας αναπτύσσει ως προσωπικότητες. Μας προσφέρει το δώρο της αυτογνωσίας το οποίο συντροφεύει τις φωτεινές προσωπικότητες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν μας δίνει μαθηματικές απαντήσεις… όμως θέτει ερωτήματα τα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε, να προβληματιστούμε και να εξελιχθούμε ως άνθρωποι.

.Τι μας προσφέρει όμως η τέχνη μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliamentary Research Service – EPRS) μέχρι στιγμής σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ χωρών ως προς τη διδασκαλία τεχνών στο σχολείο και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ των χωρών που επηρεάζουν αντίστοιχα και τη διδασκαλία των τεχνών.

Η εκπαίδευση τείνει να αποκτήσει τον χαρακτήρα περισσότερο επαγγελματικής κατάρτισης και λιγότερο παιδευτικής διαδικασίας, ανταποκρινόμενη ολοένα και περισσότερο στις αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και της επαγγελματικής αγοράς.

Ακόμα κι έτσι όμως, χρειαζόμαστε περισσότερη τέχνη στα σχολεία επειδή:

– Δεν αρκεί να εστιάζουμε μόνο σε πρακτικής φύσης προτάσεις όπως η εισαγωγή στο σχολείο μαθημάτων χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μάνατζμεντ, ηγεσίας, επιχειρηματικότητας, τεχνολογιών επικοινωνίας

– Αποτελεί το κλειδί για κοινωνική συνοχή και ειρηνική συμβίωση σε μια ολοένα και πιο πολύ-πολιτισμική κοινωνία

– Ενισχύει ουσιαστικά μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ) οι οποίες παρατηρούνται σε όλο και περισσότερους μαθητές,

– Ενισχύει τη φαντασία και κατ’ επέκταση την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα για τους πολίτες του αύριο, για πιο ισορροπημένους ανθρώπους με εξίσου αναπτυγμένες γνώσεις και συναίσθημα,

– Καλλιεργεί με μοναδικό τρόπο την ενσυναίσθηση, δηλαδή το να μπαίνεις στη θέση του άλλου… ενισχύοντας συνολικά τον διάλογο, την κοινωνική συνοχή, τη διαφορετικότητα και εν τέλει τη δημοκρατία.

Η διδασκαλία της τέχνης έχει συγκεκριμένο ρόλο για την κοινωνία. Μέσα από τη διαδικασία της τέχνης σφυρηλατείται η νέα γενιά άρα και η μελλοντική μας κοινωνία.  Οπότε ναι, θέλουμε περισσότερη τέχνη στα σχολεία μας. Κι αν σκεφτούμε την λαική παροιμία που λέει “Δείξε μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι”, θα μπορούσαμε να την παραφράσουμε σε “Δείξε μου την παιδεία σου, να σου πω σε τι κοινωνία ζεις”.

*Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δημοσιεύθηκε στο www.Enetpress.gr

 

Απάντηση Μ. Γκάμπριελ στην πρωτοβουλία Γεωργούλη για την Ψηφιακή Εκπαίδευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26.06.2020

Απάντηση στην επιστολή που κατέθεσαν με πρωτοβουλία του Αλέξη Γεωργούλη οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, Πέτρος Κόκκαλης, Στέλιος Κούλογλου και Έλενα Κουντουρά, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με άλλα 37 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 6 πολιτικές ομάδες συνολικά, έδωσε η Επίτροπος Μ. Γκάμπριελ για τα προβλήματα της ψηφιακής εκπαίδευσης εν μέσω της πανδημίαs. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτέλεσμα της επιστολής, ήταν να ανοίξει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.  Στην απάντηση της η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, Μαρίγια Γκάμπριελ, παραδέχθηκε ότι “Η πανδημία COVID-19 επηρέασε 100 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικούς στην ΕΕ, οι οποίοι έπρεπε να στραφούν γρήγορα στις ψηφιακές τεχνολογίες για να συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.” “Η επιστολή που στείλαμε έχει στόχο να παρακινήσει την Κομισιόν να λάβει σοβαρά υπόψη της τις καθημερινές δυσκολίες μαθητών και εκπαιδευτικών τόσο στην παρούσα περίοδο λόγω τις πανδημίας όσο και γενικότερα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτήν την στιγμή το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη εξαιτίας της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 έκαναν εμφανή τις αδυναμίες του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Σχέδιο Δράσης χρειάζονται άμεσα μεταρρυθμίσεις. Αν μάθαμε κάτι για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ε.Ε. είναι ότι χρειάζεται μια ευέλικτη στρατηγική που να βλέπει μπροστά και να μπορεί αντιμετωπίσει άμεσα τέτοιου είδους κρίσεις.” ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης στην σχετική επιστολή του προς την Επίτροπο από την οποία ζητούσε:  – να ενεργήσει άμεσα για την επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ευρώπη όσον αφορά την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία – να αναφέρει στην Επιτροπή ότι πρέπει δώσει κίνητρα για περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. να καλυφθούν τα όποια κενά στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια στο διαδίκτυο – την εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και τις διακρίσεις που μπορεί να προκύψουν από την χρήση αλγορίθμων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή για την αποτελεσματική διευθέτηση των παραπάνω, η Κομισιόν οφείλει να εξοπλίσει τους αρμόδιους φορείς στα Κράτη Μέλη με τα απαραίτητα εργαλεία και να προχωρήσει στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  Η Επίτροπος σε απάντηση των παραπάνω ανέφερε: “Σε αυτό το κομβικό σημείο για την ψηφιακή εκπαίδευση, εκτιμώ πολύ την πρότασή σας για ένα φιλόδοξο και στρατηγικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι διαφορές προτάσεις πολιτικής που διατυπώσατε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν θα λάβε υπ’όψιν της τα προτεινόμενα μέτρα, ειδικά ενόψει της σχέσης τους με το νέο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Τεχνολογία, το οποίο προγραμματίζεται για υιοθέτηση αργότερα αυτόν τον χρόνο. Με το νέο Σχέδιο Δράσης, θα προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή, ενισχύοντας την συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και τις αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και συμπεριλαμβάνοντας όλη την κοινότητα στην συζήτηση. Όπως τονίστηκε στην επιστολή σας, εναρμονισμένη φιλοδοξία, δέσμευση και συνεργασία παίζουν σημαντικό ρόλο και θα τεθούν συνεπείς προσπάθειες στην προώθηση αυτών των αξιών, με τον παράλληλο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Η χρηματοδότηση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία και θα επιμείνω ώστε το Σχέδιο Δράσης να ευθυγραμμιστεί αυστηρά με τους στόχους του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. “