Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Πολιτιστική πολιτική στην ΕΕ και εξωτερικές σχέσεις

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Πολιτιστική πολιτική στην ΕΕ και εξωτερικές σχέσεις

Η εφαρμογή δύο κειμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτιστικές πολιτικές βρίσκεται υπό έλεγχο τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει νέες κατευθυντήριες αρχές για την πολιτιστική της πολιτική. Το ένα κείμενο επικεντρώνεται στον ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις και στον τρόπο θέσπισης μιας στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα αυτό. Το άλλο προτείνει στόχους και συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ. 

Η πολιτιστική πολιτική είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά η ΕΕ έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολυμορφίας σε όλα τα κράτη μέλη, εκπληρώνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις της για υποστήριξη της εσωτερικής συνοχής και της ενιαίας αγοράς. Οι διεθνείς σχέσεις της επικεντρώνονται στο κοινωνικό, οικονομικό δυναμικό και την οικοδόμηση της ειρήνης του πολιτισμού και στον διαπολιτισμικό διάλογο. Μετά τα lockdown της πανδημίας του COVID-19, δεν άνοιξαν ξανά όλοι οι πολιτιστικοί χώροι και πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργικοί παράτησαν την εργασία τους. 

Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς (CCS) αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν βιαστικά ψηφιακές λύσεις και να προσφέρουν ψηφιακό περιεχόμενο. Η πανδημία αποκάλυψε μεγάλες αδυναμίες σε αυτούς τους κλάδους, οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης σε ασταθείς συνθήκες και χαμηλούς μισθούς. 

Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας έχει στοιχίσει ανθρώπινες ζωές και έχει καταστρέψει 221 πολιτιστικούς χώρους της Ουκρανίας μέχρι στιγμής. Οι εκτοξευόμενες τιμές της ενέργειας και η συνακόλουθη επιταχυνόμενη προσαρμογή στις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης έχουν θέσει τους πολιτιστικούς χώρους και τους εργαζόμενους υπό περαιτέρω πίεση. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η κλιματική αλλαγή παραμένει μια παγκόσμια πρόκληση και επηρεάζει επίσης τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. Η πολιτιστική πολιτική της ΕΕ βασίζεται στην προϋπόθεση ότι ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό, επομένως η «πολιτιστική εξαίρεση» προστατεύει τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες από τους κανόνες ελεύθερου εμπορίου. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή εργάστηκαν πρόσφατα για την προσαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις προκλήσεις που ακόμα υπάρχουν. Στις 29 Νοεμβρίου, οι Υπουργοί Πολιτισμού ενέκριναν ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο εργασίας της ΕΕ για τον πολιτισμό 2023-2026.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ