Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για τον Πολιτισμό

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη χρηματοδότηση έργων για τον πολιτισμό και την παιδεία, με τρόπο συνοπτικό και με σύνδεση στις πρωτότυπες πηγές.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην ευρύτερη διάδοση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ευρώπη προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας γενικά.

Κατά κύριο λόγο, οι ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe). Παράλληλα, αναφέρονται ανακοινώσεις και από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία έχουν οριζόντια εφαρμογή, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τομέων και τις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες, ή τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς, δηλαδή τον πολιτισμό.