Αλέξης Γεωργούλης Ευρωβουλευτής

Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για τον Πολιτισμό

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη χρηματοδότηση έργων για τον πολιτισμό και την παιδεία, με τρόπο συνοπτικό και με σύνδεση στις πρωτότυπες πηγές.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην ευρύτερη διάδοση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ευρώπη προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας γενικά.

Κατά κύριο λόγο, οι ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe). Παράλληλα, αναφέρονται ανακοινώσεις και από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία έχουν οριζόντια εφαρμογή, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τομέων και τις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες, ή τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς, δηλαδή τον πολιτισμό.  

Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2021-FEST)

Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2021-FEST) Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ αποσκοπούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και στην προώθηση της

Περισσότερα »

Πρόσκληση Creative Europe: Εργαστήριο Καινοτομίας (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) – Προθεσμία 05/10/2021

Πρόσκληση Creative Europe: Εργαστήριο Καινοτομίας (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) – Προθεσμία 05/10/2021 Το Εργαστήριο Καινοτομίας θα δώσει κίνητρα στους ενδιαφερόμενους από διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς να σχεδιάσουν

Περισσότερα »

Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών (CREA-CULT-2021-NET)

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών (CREA-CULT-2021-NET) – Προθεσμία 26/08/2021 Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών. Αποσκοπεί στην

Περισσότερα »

Πρόσκληση Creative Europe: Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (CREA-CULT-2021-COOP) – Προθεσμία 07/09/2021

Πρόσκληση Creative Europe: Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (CREA-CULT-2021-COOP) – Προθεσμία 07/09/2021 Η παρούσα δράση θα υποστηρίξει ενέργειες που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς

Περισσότερα »