Κοινοβουλευτική Δράση

Στην παρούσα σελίδα παραθέτουμε επιλεκτικά δραστηριότητες του κοινοβουλευτικού μας έργου που σχετίζονται κυρίως με τα θέματα του πολιτισμού, της παιδείας,
της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Κοινοβουλευτικό Έργο μας

…με επίσημα κείμενά μας

Εδώ το κείμενο που συνέταξαν οι Ευρωβουλευτές Αλέξης Γεωργούλης και Niyazi Kizilyürek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για την Πρόταση Ψηφίσματος σχετικά με την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης

Το ψήφισμα πέρασε στην Ολομέλεια με συντριπτική πλειοψηφία. Περισσότερα εδώ…

Εδώ το Κείμενο της Γνωμοδότησης σχετικά με την κατάσταση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ετήσια έκθεση για τα έτη 2018 – 2019

“Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε την κλιματική κρίση να εξαφανίσει τα θεμέλια του πολιτισμού μας”.

Εδώ το κείμενο της παρέμβασης στη συζήτηση στην Ολομέλεια.

“Διαφάνεια δεν είναι οι πολίτες να μπορούν να πληροφορηθούν πλήρως για ό,τι συμβαίνει αλλά να πληροφορηθούν κατά τρόπο εύληπτο και κατανοητό, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο της νομοθέτησης”.

Εδώ το κείμενο της παρέμβασης στη συζήτηση της Ολομέλειας.

Συνυπογραφή ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης σχετικά με το θέμα: Αναγνώριση και Ταυτοποίηση Προσώπου σε Δημοσίως Προσβάσιμους Χώρους

Εδώ κείμενο της ερώτησης

Συνεισφορά στη συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα: “Η σημασία της Ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης”

“…να προσέχουμε τι περνάει στην αιωνιότητα και τι κόσμο δημιουργούμε για τις επόμενες γενιές…”.

Εδώ το κείμενο της παρέμβασης.

Συνεισφορά στη συζήτηση της Ολομέλειας με θέμα:
“Η κατάσταση των Δασών της ΕΕ”.

“…Μεγαλώσαμε με τον φόβο ότι η κλιματική αλλαγή θα είναι ένα πρόβλημα που θα απασχολούσε κάποια από τις επόμενες γενιές και, τελικά, η γενιά αυτή είμαστε εμείς…”

 

Εδώ το πλήρες κείμενο της παρέμβασης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών

Εδώ το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης.

Εδώ η Πρωτοβουλία Επιστολής προς Πλατφόρμες για τα Πνευματικά Δικαιώματα όπου συνυπογράφουν 51  Ευρωβουλευτές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο