Μελέτη UNESCO: Μουσεία σε όλο τον κόσμο ενόψει του COVID-19

Μελέτη UNESCO: Μουσεία σε όλο τον κόσμο ενόψει του COVID-19

Η μελέτη με τίτλο “Μουσεία σε όλο τον κόσμο ενόψει του COVID-19” πραγματοποιήθηκε από την UNESCO και δημοσιεύτηκε το 2020.

Τους τελευταίους μήνες, η κρίση του COVID-19 έχει επηρεάσει βαθιά τις κοινωνίες παγκοσμίως, βυθίζοντας την οικονομία σε βαθιά ύφεση. Με την πλειονότητα των πολιτιστικών ιδρυμάτων να αναγκάζονται να κλείσουν τις πόρτες τους, ο πολιτιστικός τομέας ήταν ένας από εκείνους που επηρεάστηκαν περισσότερο. Ο τουρισμός έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό, επηρεάζοντας τις κοινότητες τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά και βυθίζοντας τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού σε μια κατάσταση ακραίας οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας. 

Οι επισκέπτες, που δεν μπορούν να μοιραστούν και να γιορτάσουν την κληρονομιά τους – ιδίως την άυλη πολιτιστική τους κληρονομιά – έχουν υποστεί την απώλεια θεμελιωδών πολιτιστικών στοιχείων της καθημερινής τους κοινωνικής και ατομικής ζωής. Παρά τις προκλήσεις που θέτει αυτή η άνευ προηγουμένου κρίση, πολλά πολιτιστικά ιδρύματα και επαγγελματίες συνέχισαν να χρησιμεύουν ως πηγή ανθεκτικότητας και υποστήριξης στις κοινότητες, επινοώντας νέους τρόπους για την παροχή πρόσβασης στον πολιτισμό και την εκπαίδευση στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι καινοτομίες δεν έχουν καταπολεμήσει τις σοβαρές οικονομικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του πολιτισμού. Επιπλέον, σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός δεν έχει επί του παρόντος πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα την άνιση πρόσβαση σε πολιτιστικούς πόρους.

Τα μουσεία έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία COVID-19, με σχεδόν το 90% αυτών (περισσότερα από 85.000 ιδρύματα σε όλο τον κόσμο) να έχουν κλείσει τις πόρτες τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο αντίκτυπος του κλεισίματος δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά και κοινωνικός. Τα μουσεία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στις κοινωνίες μας. Όχι μόνο διατηρούν την κοινή μας κληρονομιά, αλλά παρέχουν και χώρους που προάγουν την εκπαίδευση, την έμπνευση και τον διάλογο. Με βάση τις αξίες του σεβασμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας, τα μουσεία ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προάγουν τη δημιουργικότητα και αποτελούν μεταφορείς της συλλογικής μνήμης. Επιπλέον, ο ρόλος τους στην προώθηση του τουρισμού είναι κεντρικός και αποτελούν βασικό μοχλό βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, κάτι που θα είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κρίσης τους επόμενους μήνες και χρόνια.

Μεταξύ άλλων η μελέτη περιέχει στοιχεία σχετικά με το δίκτυο μουσείων σε όλων τον κόσμο (Διάγραμμα 1) και την κατανομή των τύπων ψηφιακής απόκρισης (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 1: Αριθμός κρατών και αριθμός μουσείων

Διάγραμμα 2: Ανάλυση ψηφιακής ανταπόκρισης ανά περιοχή

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.