Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής – «Η κατάσταση των θεάτρων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.»

Μελέτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής – «Η κατάσταση των θεάτρων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.»

Σκοπός της παρούσας μελέτης, η οποία διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να παράσχει μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του κοινωνικού και οικονομικού προφίλ και του αντίκτυπου του θεατρικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων προγραμμάτων υποστήριξης που υπάρχουν στα κράτη μέλη της ΕΕ. Περιέχει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για τον τομέα του θεάτρου και καλύπτει σημαντικά κενά γνώσης, επεκτείνοντας τα υπάρχοντα δεδομένα για το θεατρικό οικοσύστημα, τα δυνατά του σημεία και τις βασικές προκλήσεις. 

Πλαίσιο

Στόχοι της μελέτης 

  1. Η συλλογή δεδομένων, τα οποία θα καλύψουν το κενό γνώσης και πληροφόρησης για τον τομέα του θεάτρου: 

α. Στοιχεία για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και συνολική εικόνα του κλάδου. 

β. Στοιχεία για τις ενέργειες και την κατάσταση των θεάτρων μετά την κρίση του COVID-19. 

γ. Στοιχεία για την εκπαίδευσης των επαγγελματιών του θεάτρου. 

  1. Η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών που δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19. 
  2. Διευκόλυνση της δραστηριοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και καλλιτεχνικών εταιρειών. 
  3. Παροχή πληροφοριών για συστάσεις πολιτικής και παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσον αφορά το γεωγραφικό εύρος, η μελέτη καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Πρόσθετα δεδομένα για τα μέτρα στήριξης που τέθηκαν σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε χώρες της Δημιουργικής Ευρώπης εκτός ΕΕ (Νορβηγία, Ισλανδία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Σερβίας, Κοσσυφοπέδιο, Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία και Τυνησία) συλλέχθηκαν κατά τη φάση της έρευνας τεκμηρίωσης. 

Η θεματική εστίαση αυτής της μελέτης είναι το οικοσύστημα του θεάτρου (εξαιρουμένων άλλων παραστατικών τεχνών όπως η όπερα, το μπαλέτο, ο χορός ή το τσίρκο).

Μέσα στη μελέτη μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα δεδομένα για τον τομέα π.χ. αυτά που αφορούν την ισότητα μεταξύ των φύλων, όπως τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν:

Επαγγελματίες του θεάτρου: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τη δήλωση «Νιώθω ότι με αντιμετωπίζουν ισότιμα ανεξάρτητα από το φύλο μου»;

Θεατρικοί χώροι και εταιρείες: Παρακαλούμε αναφέρετε το ποσοστό που λαμβάνουν περίπου άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι ανά διαφορετική θέση στο ίδρυμά σας. Αυτή η ερώτηση περιλαμβάνει το συνολικό εργατικό δυναμικό (συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων μελών της ομάδας).

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.