Ευρωπαϊκή Ένωση – Προς την ισότητα των φύλων στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς

Ευρωπαϊκή Ένωση – Προς την ισότητα των φύλων στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς

Η παρούσα μελέτη, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, έχει πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζει την ισότητα ανάμεσα στα φύλα στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς.

Σκοπός της μελέτης είναι η προβολή συστάσεων και ορθών πρακτικών. Όλες οι συστάσεις βασίζονται στην πρακτική εμπειρία και σε μελέτες περιπτώσεων ορθής πρακτικής. Τονίζεται η σημασία της δέσμευσης για βελτίωση της ισότητας των φύλων στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς (CCS). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι στρατηγικές για την ισότητα των φύλων χωρίς στόχους ή οι στόχοι ισότητας των φύλων χωρίς παρακολούθηση είναι λιγότερο αποτελεσματικές και η καλλιτεχνική ποιότητα και η καλλιτεχνική ελευθερία παραμένουν τα κύρια κριτήρια επιλογής για οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα μέτρα. 

Οι ακόλουθες συστάσεις περιλαμβάνουν γενικές θέσεις που απευθύνονται σε όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα άτομα σε θέσεις εξουσίας, καθώς και στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης και τον τομέα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι συστάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αφορούν τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΠΔΤ, δηλαδή στερεότυπα φύλου, σεξουαλική παρενόχληση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, πρόσβαση σε πόρους, πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις και γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Οι συστάσεις προς όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εργοδότες, τους διαχειριστές έργων και τα άτομα σε ηγετικές θέσεις στους ΠΔΤ αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας
  • Ισότητα των φύλων και ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων
  • Αξιοποίηση της γλώσσας με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων
  • Προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασιακή κουλτούρα μέσω σαφών κατευθυντήριων γραμμών για την ισότητα των φύλων
  • Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση, τον σεξισμό και τη βία λόγω φύλου
  • Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.