Μελέτη ZCCE – “Sleeping Beauty” – COVID -19 – αντίκτυπος στον πολιτιστικό τομέα

Μελέτη ZCCE – “Sleeping Beauty” – COVID -19 – αντίκτυπος στον πολιτιστικό τομέα

“Sleeping Beauty” – Τέσσερις ερευνητικές σημειώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID -19 στον πολιτιστικό τομέα

Το Κέντρο Δημιουργικής Οικονομίας της Ζυρίχης (ZCCE – Zurich Centre for Creative Economies) δημοσίευσε τέσσερις ερευνητικές σημειώσεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του COVID-19 στον πολιτιστικό τομέα που στοχεύουν:

(1) να θυμηθούμε την ιστορία των προγραμμάτων «ανακούφισης» που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν για να βοηθήσουν τον πολιτιστικό τομέα.

(2) ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των πολιτιστικών τομέων ·

(3) παρουσίαση της ελβετικής δημιουργικής οικονομίας μέσω ορισμένων στατιστικών προβληματισμών σχετικά με την τρέχουσα συζήτηση στην Ελβετία · και τέλος

(4) να εξεταστούν εναλλακτικές στρατηγικές για την ανάλυση της δημιουργικής οικονομίας.