Προτάσεις χρηματοδότησης του πολιτισμού στο ψήφισμα για την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης

Προτάσεις χρηματοδότησης του πολιτισμού στο ψήφισμα για την Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2.10.2020

“Δεν θα υπάρξει πραγματική ανάκαμψη στην Ευρώπη, από την πανδημία, αν ξεχάσουμε τον πολιτισμό, που για την ώρα έχει αφεθεί στην μοίρα του. Χρειάζεται να πιέσουν και τα κράτη – μέλη, για μία συνολική λύση” δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ένας από τους βασικούς συντάκτες του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την “Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης”, που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία (598 θετικές ψήφοι).

Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων ζητείται:

  • Η δέσμευση τουλάχιστον 2% του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς,

  • Η ένταξη των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων στους στρατηγικούς τομείς (με ιδιαίτερη πρόνοια τους αυτοαπασχολούμενους και τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες) της οικονομίας, για να επωφεληθούν από το Invest-EU,

  • Η αύξηση του Προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη” στα 2,8 δις ευρώ,

  • Η επέκταση των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης από τα κράτη μέλη και συμπερίληψη των πολιτιστικών ΜΜΕ στα σχέδια ανάκαμψης για ΜΜΕ ,

  • Η παροχή οικονομικής στήριξης σε πολιτιστικούς χώρους, εκδηλώσεις, φεστιβάλ και  για την εφαρμογή των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων,

ως βασικές πρωτοβουλίες στήριξης του χώρου, που εκτιμάται ότι συνολικά έχει χάσει το 80% του κύκλου εργασιών του για το 2020.

Σκοπός τους ψηφίσματος είναι η ανάδειξη της σημασίας του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία, ο απολογισμός των επιπτώσεων του COVID-19 στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς της οικονομίας, συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάκαμψη του πολιτισμού.

Διαβάστε αναλυτικά το ψήφισμα εδώ: