Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού – Προθεσμία 15/04/2022

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού – Προθεσμία 15/04/2022

Η παρούσα δράση, της οποίας τη δημόσια πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι στις αγορές θα παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στις υγιείς επιχειρήσεις από την πανδημία του Covid-19. Αφορά επιχειρήσει ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

  • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων
  • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
  • Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας
  • Γυμναστηρίων και Σχολών χορού.

Μπορείτε να δείτε τους δικαιούχους της δράσης εδώ

Τι χρηματοδοτείται

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30/9/2022 βάσει των Κωδικών:

  • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,
  • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια),
  • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,
  • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α.
    των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων κωδικών που αναφέρονται πιο πάνω.

Ποσό επιχορήγησης

Ως ανώτατο ποσό επιχορήγησης ορίζονται οι 400.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό και το όριο της επιχορήγησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2022 έως 15/4/2022 (ώρα 15:00)

Μπορείτε να βρείτε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων εδώ

 

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ