Εργασία στην ΕΕ

Εργασία στην ΕΕ

Το ήξερες ότι…
Μπορείς να εργαστείς στην δημόσια διοίκηση της ΕΕ ;

Οι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: διοικητικοί υπάλληλοι (AD), βοηθοί (AST) και γραμματείς / υπάλληλοι γραφείου (AST/SC).

Πώς μπορείς να προσληφθείς ως μόνιμος υπάλληλος στην ΕΕ;

Για να διεκδικήσεις μια θέση εργασίας στη δημόσια διοίκηση, αλλά και οποιοδήποτε θεσμικό όργανο της ΕΕ, μπορείς να λάβεις μέρος σε έναν από τους γενικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Μπορείς να βρεις εδώ τις ανακοινώσεις των προκηρύξεων των διαγωνισμών της EPSO.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα εδώ.