Διεθνής Ένωση Κινηματογράφου – Ετήσια Έκθεσή για το 2022: Βασικές κινηματογραφικές τάσεις στις 39 περιοχές που αντιπροσωπεύει η ένωση

Διεθνής Ένωση Κινηματογράφου – Ετήσια Έκθεσή για το 2022: Βασικές κινηματογραφικές τάσεις στις 39 περιοχές που αντιπροσωπεύει η ένωση

Η Διεθνής Ένωση Κινηματογράφου (UNIC), ο ευρωπαϊκός εμπορικός όμιλος κινηματογράφου, δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για το 2022, εξετάζοντας τις βασικές κινηματογραφικές τάσεις στις 39 περιοχές που αντιπροσωπεύει η ένωση.

Η έκθεση – την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ – παρέχει μια εις βάθος εξέταση των πρόσφατων τάσεων και εξελίξεων στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία, μια από τις πιο ποικιλόμορφες, καινοτόμες και δυναμικές στον κόσμο.

Έχοντας αντιμετωπίσει τις άνευ προηγουμένου προκλήσεις της πανδημίας COVID, το 2021 οι κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο άρχισαν να κινούνται γρήγορα στον δρόμο προς την ανάκαμψη. Οι εισαγωγές ευρωπαϊκών κινηματογράφων αυξήθηκαν κατά 36,4% το 2021. Τα έσοδα έφτασαν τα 3,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε επίπεδο ΕΕ – συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου – πωλήθηκαν σχεδόν 400 εκατομμύρια εισιτήρια στους κινηματογράφους, αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ – αύξηση 31,1% και 38,4% αντίστοιχα. Όλα αυτά ενώ οι κινηματογράφοι παρέμειναν κλειστοί τους πρώτους έξι μήνες του έτους και λειτουργούσαν για τους υπόλοιπους με περιορισμένη πληρότητα ή/και πρόσθετους περιορισμούς.

Εντός της μελέτης περιλαμβάνεται πληθώρα στοιχείων όπως το ακόλουθα διάγραμμα:

Διάγραμμα: Εισιτήρια Κινηματογράφων σε όλη την Ευρώπη (2000-2021)

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της Μελέτης εδώ.