Ο αντίκτυπος που είχε στα παιδιά και τη νεολαία της ΕΕ η διακοπή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω του COVID-19

Ο αντίκτυπος που είχε στα παιδιά και τη νεολαία της ΕΕ η διακοπή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω του COVID-19

Στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τίθεται προς εξέταση ο φάκελος “Ο αντίκτυπος που είχε στα παιδιά και τη νεολαία της ΕΕ η διακοπή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω του COVID-19”. Ως σκιώδης εισηγητής, ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης καλείτε να προτείνει τροπολογίες οι οποίες έχουν ως στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και την αντιμετώπιση αυτών. 

Στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, οι νέοι της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση ψυχικής υγείας. Μολονότι πριν από την πανδημία περίπου 10-20 % των παιδιών και των νέων αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 20-25 % τα τελευταία δύο έτη, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες.

Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή αναμένεται να είναι ανεπαρκής για την αξιολόγηση της πλήρους κλίμακας του προβλήματος, καθώς στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν οι ψυχικές ασθένειες των νέων.

Οι νέες γενεές έχουν χάσει ευκαιρίες για διάλογο και ανθρώπινο επαγγελματικό εμπλουτισμό, καθώς και την ευκαιρία να αποτελέσουν ενεργό μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και τα διατομεακά ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία, την απασχόληση και τον τρόπο ζωής, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση αβεβαιότητας που υπονομεύει την ικανότητά τους να καταρτίζουν μακροπρόθεσμα σχέδια, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης στα ελληνικά μπορείτε να το βρείτε εδώ