Πρωτογενή Κείμενα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Στην παρούσα σελίδα παραθέτουμε επιλεκτικά δραστηριότητες του κοινοβουλευτικού μας έργο που σχετίζονται κυρίως με  τα θέματα του πολιτισμού, της παιδείας, της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εάν θέλετε να δείτε μια εξαντλητική λίστα του κοινοβουλευτικού μας έργου,
στη διάθεσή σας με ένα κλικ εδώ.

Παρεμβάσεις και συνεισφορές στην Ολομέλεια
Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης/ ατομικές, ομαδικές & συνυπογραφές
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου
Προτάσεις Ψηφίσματος
Γνωμοδοτήσεις ως σκιώδης συντάκτης
Έκθεση ως σκιώδης εισηγητής
Προφορικές ερωτήσεις

Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 24/04/2023