4 Ερωτήσεις για την Παιδεία εν μέσω COVID-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 11/5/2020

4 Ερωτήσεις για την Παιδεία εν μέσω COVID-19

Τέσσερις ερωτήσεις κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αλέξης Γεωργούλης, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,αναδεικνύοντας τα βασικότερα προβλήματα που αναδείχθηκαν τις ημέρες του υποχρεωτικού εγκλεισμού μας λόγω COVID-19 στην εκπαίδευση ανηλίκων με την εξ αποστάσεως μέθοδο.

Η πρώτη αναφέρεται στο γεγονός ότι ορισμένοι μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή κινητό με τις απαραίτητες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα, ενδεχομένως να αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η δεύτερη αναφέρεται σει ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.Η τρίτη αναφέρεται στο ζήτημα της  έκθεσης ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο και ασφάλειας στο διαδίκτυο και η τέταρτη σε θέματα δυσκολίας χρηματοδότησης των σπουδών λόγω της περιστολής του εισοδήματος των πολιτών.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

 Ερώτηση 1 – περί ανισοτήτων πρόσβασης στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση

Κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19  και λόγω των μέτρων το 91% των μαθητών παγκοσμίως βρίσκεται εκτός σχολικών μονάδων. Αν και  σε όλη την Ευρώπη εκπαιδευτικοί,  ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικά  ιδρύματα καταβάλλουν προσπάθειες με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν. Ως  εκ τούτου ανέκυψαν μια σειρά από ανάγκες για να μπορέσουν όλοι ανεξαιρέτως να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως καταγράφεται στο άρθρο 14 του ΧΘΔ της ΕΕ, χωρίς διακρίσεις. Ελλείψεις σε εξοπλισμό,  εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία και ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες ανισότητες. 

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Θα μεριμνήσει η Επιτροπή για ειδικό κονδύλι διασφάλισης της χρηματοδότησης εξοπλισμού μαθητών και εκπαιδευτών, αλλά και της ίσης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για την ψηφιακή μετάβαση στον τομέα της εκπαίδευσης; 

  2. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή για την περαιτέρω κατάρτιση και εξοικείωση εκπαιδευτικών με ψηφιακά μέσα τηλε-εκπαίδευσης;

  3. Σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει ειδικά μέτρα για την διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες, όπως και για ΑμεΑ;

Ερώτηση 2 – περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Το επείγον της μετάβασης σε λύσεις εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης λόγω των μέτρων για τον COVID-19 θίγει μεταξύ άλλων και ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Όπως ήδη υπογραμμίζεται από εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, σε πολλές χώρες δεν υπάρχει πρόβλεψη του νομοθέτη για την προστασία δεδομένων των ανηλίκων, όπως όνομα, διεύθυνση οικίας, συμπεριφορικές συνήθειες, πρόσωπο σε φωτογραφία ή βίντεο ή άλλα δεδομένα των παιδιών. Σημειώνεται δε ότι πρόκειται για δεδομένα τα οποία παραμένουν ως αρχεία στην κατοχή των εταιρειών με πλατφόρμες και εργαλεία παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τώρα, αλλά και στο μέλλον, μετά το πέρας της κρίσης του COVID-19.

  1. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει για την άμεση προστασία των δεδομένων των ανηλίκων που παρέχονται στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

  2. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει για την προστασία των δεδομένων των ανηλίκων στο μέλλον, ως προς τη χρήση των σχετικών δεδομένων από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Ερώτηση 3 – περί έκθεσης ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο και ασφάλειας στο διαδίκτυο

Το επείγον της μετάβασης σε λύσεις εξ αποστάσεως, ψηφιακής εκπαίδευσης και τηλε-εκπαίδευσης, δεδομένων των μέτρων για τον COVID-19, οδηγεί σε μεγαλύτερο χρόνο παραμονής των παιδιών στο διαδίκτυο, ή στην τηλεόραση, χωρίς γονική επίβλεψη, καθώς οι γονείς συχνά εργάζονται από το σπίτι ή απασχολούνται σε άλλες δουλειές. Πρόκειται για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα έκθεσης στο διαδίκτυο, στο οποίο υπό τις κανονικές συνθήκες οι ανήλικοι θα είχαν την επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, το επιπρόσθετο χρονικό διάστημα έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση, αφορά στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους γονείς να εργάζονται και δεν δύνανται να επιβλέπουν τους ανηλίκους.

Συνεπώς, αναδεικνύονται μεταξύ άλλων ζητήματα έκθεσης των ανήλικων παιδιών σε ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει για να διαφυλάξει την ασφάλεια των ανήλικων παιδιών στο διαδίκτυο τώρα που ο χρόνος πρόσβασης απαραιτήτως αυξάνεται σημαντικά;

Ερώτηση 4 – Δυσκολίες χρηματοδότησης σπουδών. 

Η περιστολή του εισοδήματος των πολιτών, δεδομένης της ανάσχεσης της οικονομίας λόγω της κρίσης του COVID-19, έχει οδηγήσει σε δυσκολία χρηματοδότησης και των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών, μεταξύ άλλων.

Οι δυσκολίες αφορούν στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ανηλίκων, εφόσον πρόκειται για ιδιωτική σχολική εκπαίδευση, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως μουσικές σπουδές, ή άλλες σπουδές για τέχνες ή κατάρτιση δεξιοτήτων. Οι γονείς διακόπτουν τις σπουδές των παιδιών, δεδομένης της σμίκρυνσης του εισοδήματός τους, του φόβου της εισοδηματικής τους ασφάλειας την επόμενη ημέρα και του μόλις μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Ως προς τους ενήλικες, δυσκολίες αντιμετωπίζουν φοιτητές που εργάζονται προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους, αλλά και φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλα κράτη μέλη και δεν δύνανται με την υφιστάμενη κατάσταση να χρηματοδοτούν τις σπουδές τους. Σημειώνεται δε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι φορείς εκπαίδευσης συνεχίζουν την λειτουργία τους μέσω ψηφιακών λύσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, άρα απαιτούν τα σχετικά δίδακτρα. 

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των σπουδών των ανηλίκων σπουδαστών; 

  2. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των σπουδών των ενηλίκων σπουδαστών, ειδικά αυτών που σπουδάζουν σε άλλα κράτη μέλη;

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Πολιτισμού


Επιστολή από τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη προς την Υπουργό Πολιτισμού 

μετά την ανακοίνωση των μέτρων για τον πολιτισμό στις 2/4/2020

 

 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2020

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ακολούθησε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τα θέματα Πολιτισμού και ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης του Σύγχρονου Πολιτισμού λόγω των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων να εξειδικευτεί και να διευρυνθεί ως προς το σύνολο των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, καθώς παραμένουν ανοικτά ζητήματα για τα οποία δεν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα. 

Όπως προκύπτει από τις επιστολές καλλιτεχνών και των σωματείων των ηθοποιών, μουσικών, χορευτών, τεχνικών και των εργαζομένων στο θέαμα – ακρόαμα, δεν συμπεριλαμβάνονται στα μέχρι στιγμής οριζόντια μέτρα οικονομικής στήριξης έναντι του COVID-19, ούτε στα ειδικά μέτρα για τον πολιτισμό που ανακοινώθηκαν 2/4. Ο λόγος είναι ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ειδικά προαπαιτούμενα ένταξης στο καθεστώς στήριξης. Συγκεκριμένα: 

α) Στο διάστημα 1-20 Μαρτίου (το οποίο ορίζεται ως περίοδος διακοπής της εργασίας λόγω των μέτρων για τον COVID-19 προκειμένου να παρασχεθεί το ειδικό επίδομα στήριξης), η πλειοψηφία των παραγωγών θεαμάτων, είχαν ήδη ματαιωθεί, επειδή το διάχυτο κλίμα φόβου για τη μετάδοση του COVID-19, οδήγησε το κοινό να σταματήσει να παρακολουθεί θεάματα, πολύ πριν την επίσημη απαγόρευση συναθροίσεων και κυκλοφορίας. 

β) Στις περιπτώσεις που η εργασία αφορούσε σε προετοιμασία παραγωγών για μετέπειτα «ανέβασμα», οι οποίες επίσης ακυρώθηκαν λόγω του COVID-19, μέρος των επιχειρηματιών  μπορούν να αποζημιωθούν στο πλαίσιο των ευρύτερων μέτρων στήριξης. Σύμφωνα με την πρόταση – επιστολή της Culture Action Europe και 36 ευρωπαϊκών φορέων πολιτισμού την οποία στηρίζω ως Μέλος της  Επιτροπής CULT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνεται η εξόφληση εκ μέρους της πολιτείας των καταβληθέντων δαπανών για παραγωγές που ακυρώθηκαν. Ωστόσο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρομεσαίες, αλλά και αυτο-απασχολούμενοι του κλάδου, που πλήττονται από τα μέτρα για τον COVID-19 τώρα, αλλά και στην επόμενη σεζόν.

γ) Πέραν των επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται, αφού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τόσο για καλλιτέχνες, όσο και για τεχνικούς και άλλους εργαζόμενους, δεν υπάρχει απόδειξη της αντίστοιχης σχέσης εργασίας. Οι περισσότεροι έχουν βραχυχρόνιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ακόμα και ημερήσιες, που υπογράφονται την τελευταία στιγμή και έχουν κενά μεταξύ τους. Όμως, οι ματαιώσεις συναυλιών, παραστάσεων και παραγωγών ξεκίνησαν από το τέλος Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια σταμάτησαν να υπογράφονται συμβάσεις, καθώς ακυρώθηκαν όλα όσα είχαν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο και τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν έχουν συμβάσεις και άρα μένουν εκτός του προστατευτικού πλαισίου.


 δ) Δεδομένου ότι πρόκειται για επαγγέλματα με ιδιαίτερα υψηλή ανεργία και εποχικότητα, όσοι ήταν ήδη άνεργοι γενικά και εν αναμονή και της θερινής περιόδου, επίσης δεν καλύπτονται από τα μέτρα, και χρειάζονται πρόσβαση σε επίδομα ανεργίας και ασφαλιστική ικανότητα. 

ε) Ακόμη, απαιτείται να ληφθεί μέριμνα για ίση πρόσβαση στα μέτρα στήριξης για όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων που εργάζονται στον πολιτισμό, μεταξύ των οποίων και ευπαθείς ομάδες και ΑμεΑ.

στ) Οι λύσεις του ψηφιακού διαμοιρασμού βιβλίων και οπτικοακουστικού περιεχομένου ή αναμετάδοσης θεαμάτων που μαγνητοσκοπήθηκαν επειγόντως -δεδομένου του Covid-19- δημιουργεί νέα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις. Δημιουργεί παράλληλα την ανάγκη για προστασία και απόδοση των οικονομικών απολαβών, για τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, των δημιουργών και καλλιτεχνών τώρα και στο μέλλον, εφόσον το μαγνητοσκοπηθέν υλικό διατίθεται στην κατοχή του επιχειρηματία – που ενίοτε είναι και πρόσωπα δημοσίου δικαίου – για μελλοντική χρήση.

ζ) Ως προς τα άλλα μέτρα που αναφέρονται σε ειδικές προσκλήσεις είναι επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πλέον περιλαμβάνουν τέχνες όπως το animation, gaming και design. Ωστόσο, για το σύνολο των προσκλήσεων τίθεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός διαφανούς πλαισίου διαχείρισης και απόδοσης των σχετικών πόρων, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για: 

– το συνολικό κονδύλι ανά πρόσκληση, 

– τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης, 

– αναρτήσεων στη Διαύγεια, λόγω της έκτακτης και πρωτοφανούς κατάστασης, αλλά και ευρύτερα. Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες του κλάδου, μεταξύ των οποίων και η δυσφορία και δυσπιστία έναντι των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων, οι οποίες ούτως ή άλλως αφορούν σε πολύ μικρό μέρος του συνόλου. 

η) Ταυτόχρονα, ακόμη και αν κάποιος φορέας κριθεί χρηματοδοτούμενος στο πλαίσιο των προσκλήσεων, το μακροσκελές της διαδικασίας θα φέρει στήριξη αρκετά μεταγενέστερα, ενώ τα προβλήματα και η απόγνωση ήδη μαστίζουν τον κόσμο του πολιτισμού. Δεδομένου ότι και στο παρελθόν υπήρξαν ανακοινώσεις χρηματοδοτήσεων που τελικώς δεν καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου, είναι λογικό να επικρατεί ανασφάλεια στον κλάδο, ακόμη και για τους λίγους φορείς που όντως θα τύχουν χρηματοδότησης. 

θ) Αντίστοιχα ζητήματα διαφάνειας και ίσης πρόσβασης τίθενται και για τις ανακοινώσεις σας περί στήριξης του οπτικοακουστικού τομέα, είτε με τις ειδικές προσκλήσεις, είτε με τα μέτρα χρονικής ευελιξίας στο πλαίσιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η επέκταση – εκτάκτως και προσωρινά – των δικαιούχων των προγραμμάτων του ΕΚΟΜΕ. 

ι) Ομοίως ισχύει και αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των φορέων με δαπάνες της πολιτείας για αγορές έργων Ελλήνων εικαστικών, έργων παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, υπέρ αιθουσών τέχνης, μουσείων και πολιτιστικών φορέων εν γένει. Απαιτείται να ληφθεί μέριμνα, ώστε να διευρυνθεί η λίστα των δικαιούχων, ώστε να περιλαμβάνονται το σύνολο των συγγραφέων, μεταφραστών, εκδοτών και άλλων καλλιτεχνών, την ίδια ώρα που χρειάζεται να καταπολεμηθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, τα οποία αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, τυχόν περιορισμοί – προϋποθέσεις, για την έκτακτη ενίσχυση φορέων θα πρέπει να είναι περιεκτικοί  και να αφορούν όλους.

κ) Με την ίδια λογική, απαιτείται ειδική μέριμνα για τους δημιουργούς όλων των τεχνών, εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των τεχνών δρόμου αλλά και για τους τεχνικούς και άλλους εργαζόμενους στον κλάδο, με μέτρα πέρα από την απλή συμπερίληψη των ΚΑΔ.

λ) Παραμένει επίσης ανοιχτό το ζήτημα των σχολών τέχνης, ωδείων, μουσικών σχολών, δραματικών σχολών, σχολών εικαστικών, εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων της τέχνης που η λειτουργία τους εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εν προκειμένω, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει να αποσύρουν τους εγγεγραμμένους ανήλικους μαθητές, ενώ αποσύρονται και οι ενήλικοι, υπό τα δεδομένα των μειωμένων εισοδημάτων τους λόγω COVID-19, αλλά και το μικρό χρονικό διάστημα της διδακτικής χρονιάς που θα απομένει μετά το άνοιγμα των σχολών, ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο. Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, τίθενται και ζητήματα που άπτονται των ελλειμμάτων στην ύλη, αλλά και τη διεξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων στη λήξη του έτους.

μ) Αναφορικά με την διερεύνηση του αντίκτυπου του COVID-19 στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς, θα ήταν σκόπιμο να γίνει σε όρους ανοιχτής διαβούλευσης,  ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική και μέγιστη απόδοση των μέτρων που θα ληφθούν βάσει αυτής και εν αναμονή της επόμενης δέσμης μέτρων.

 Συνολικά, απαιτείται να ληφθεί μέριμνα ώστε να στηρίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι ανεξαιρέτως και κυρίως οι πιο ευάλωτοι εργασιακά και μισθολογικά, δηλαδή όχι μόνο μειοψηφίες που διακρίνονται σε διαγωνισμούς, κρατικά βραβεία, ειδικές προσκλήσεις ή άλλες διαδικασίες με ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Χρειάζεται να αποφευχθεί η δημιουργία διαγωνισμών με έπαθλο την επιβίωση. Η υγεία είναι ένα ανθρώπινο αγαθό και δεν αφορά μόνο τους διακριθέντες και  τους άριστους, αφορά όλους τους ανθρώπους και χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν την κάλυψη της πολιτείας, εν μέσω αυτής της πανδημίας. Δεδομένης της πολυπλοκότητας όλων των παραπάνω, είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να υπάρξει στήριξη σε όλους όσους έχουν σχέση με τον κλάδο και εφόσον δεν απολαμβάνουν βοήθεια από άλλη δραστηριότητα.

  Σημειώνεται δε ότι εν προκειμένω, δεν πρόκειται για τις λίγες εξαιρέσεις διάσημων καλλιτεχνών με μεγάλες περιουσίες. Πρόκειται για ανθρώπους που είτε πίσω είτε μπροστά από τις κάμερες, από την πρώτη ημέρα της πανδημίας στέκονται δίπλα στην κοινωνία. Αξιοποιούν για το κοινό καλό την πολύτιμη δημιουργικότητά τους, για να περάσουν μηνύματα αλληλεγγύης και να στηρίξουν την κοινωνία. Η κοινωνία, τις ώρες αυτές, στρέφεται στον πολιτισμό, για να απαλύνει το βάρος του υποχρεωτικού εγκλεισμού, να εκτονώσει αρνητικά συναισθήματα, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και ν’ αντλήσει ελπίδα. Στο #Μένουμεσπίτι, τα βιβλία, οι ταινίες, η μουσική, το έργο δηλαδή των καλλιτεχνών, είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί μας ενάντια στην απομόνωση.  

 Κατά συνέπεια, τα μέτρα εναλλακτικής πρόσβασης των πολιτών στο σπίτι, κρίνονται απαραίτητα, ακολουθώντας και το παράδειγμα άλλων χωρών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος πολύτιμων πηγών πολιτιστικού περιεχομένου, έστω για τους πολίτες που είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή εποχή, αλλά και μην ξεχνώντας ποτέ την διασφάλιση των συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Ο κλάδος της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για δράσεις ανασύστασης της οικονομίας μας την επόμενη ημέρα, αποτελεί άλλωστε την βαριά κληρονομιά μας, στην οποία οφείλουμε να επενδύσουμε ως κράτος και ως κοινωνία. Ουσιαστικά, χτυπώντας μέχρι στιγμής για ένα τρίμηνο, ο COVID-19 αποσυντονίζει δύο ολόκληρες σεζόν ή μπορεί και περισσότερο. Η εποχική φύση της εργασίας απαιτεί ακόμη περισσότερα μέτρα συγκεκριμένα για τον κλάδο, η κρίση του οποίου αντανακλά και στον πολιτιστικό τουρισμό και στον τουρισμό εν γένει. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα είναι η συνολική οικονομία για παράδειγμα της Επιδαύρου, αν δεν πάει κόσμος να δει το φεστιβάλ, ακόμα και αν αυτό υλοποιηθεί, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και στην Αθήνα.  

Συνεπώς, αν και αποτελούν μία πρώτη βοήθεια, τα υπάρχοντα μέτρα, είναι ανεπαρκή. Απαιτείται μακροπρόθεσμη στήριξη και περαιτέρω ειδικά μέτρα για την ενίσχυση συγκεκριμένα της πολιτισμού, πέραν των ευρύτερων μέτρων για τη συνολική οικονομία. Άλλωστε, σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας ο κλάδος του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα απασχολεί πάνω από το 3% των εργαζομένων της χώρας: 100.000 και πλέον εργαζόμενοι και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρές και μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στον τομέα. Οι δυνατότητες για την ενίσχυση της χώρας εάν επενδύσουμε στον πολιτισμό, προκύπτουν και από τις σχετικές τάσεις διεθνώς, καθώς όπως επισημαίνεται και από την UNESCO η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ, προωθεί ουσιαστικά την ισότητα των φύλων στην εργασία, απασχολεί περισσότερους νέους συγκριτικά με κάθε άλλον τομέα και αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους παγκοσμίως για την προώθηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πανευρωπαϊκά, η κινητοποίηση που υπάρχει στον τομέα στήριξης του πολιτισμού είναι μεγάλη, όπως μπορεί να έχετε ήδη διαπιστώσει και όπως θα αναδειχθεί στο προσεχές Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού της 8ης Απριλίου. Από την θέση μου ως Ευρωβουλευτής, προωθώ τις διεκδικήσεις του Πολιτισμού αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου. Έχω συν-συντάξει επιστολή με άλλους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτισμού και υποστηρίζω όλα τα καλέσματα των φορέων εκπροσώπησης του πολιτιστικού κλάδου προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάληψη άμεσων μέτρων στήριξης των εργαζομένων στον χώρο της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και έχω καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ζητώ συγκεκριμένα:

– Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την ενίσχυση των Δημιουργικών και Πολιτιστικών         Τομέων της οικονομίας ενόψει των επιπτώσεων του COVID-19; 

– Θα εντάξει η Επιτροπή τους ΔΠΤ στο έκτακτο πλάνο οικονομικής ενίσχυσης και αν ναι με ποιο τρόπο;

– Θα εξετάσει επέκταση του δημοσιονομικού κονδυλίου υπό τον τίτλο ‘’Συνοχή και Αξίες’’ στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ);

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Ο κλάδος της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας θεωρείται ούτως ή άλλως ένας από τους πιο επισφαλείς της οικονομίας. Σήμερα, με το ξέσπασμα της πανδημίας, ζούμε την πιο δύσκολη περίοδο εργασιακής και μισθολογικής ανασφάλειας. Η στήριξη χρειάζεται να είναι μεγάλη και σχεδιασμένη μακροπρόθεσμα, για να δώσει πνοή σε μια βιομηχανία που νοσεί, αλλά επιμένει να μας εμψυχώνει, μένοντας δίπλα μας. 

Μη στηρίζοντας ουσιαστικά την σύγχρονη πολιτιστική μας παραγωγή τώρα, κινδυνέυουμε μετά την κρίση, να χάσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα και να βιώσουμε φαινόμενα αντίστοιχα της προηγούμενης (συγκριτικά ήπιας) οικονομικής κρίσης, όταν εισάγαμε πολιτισμό σε τιμή ευκαιρίας από τις γειτονικές και μη χώρες. Φανταστείτε, μη στηρίζοντας τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή, θα απαντούμε στο μέλλον, την πολιτιστική μας ταυτότητα μόνο σε μουσεία άλλων χωρών. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να διερωτηθούμε τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς την πολιτισμική ιστορία από τον Όμηρο ως σήμερα… 

Κυρία Υπουργέ, ο COVID-19 επιτίθεται και στον πολιτισμό. Η χώρα οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που αντέδρασαν άμεσα με στοχευμένα μέτρα για ειδική στήριξη του πολιτισμού, μεριμνώντας με κατάλληλα περιεκτικά προγράμματα για την ίση πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων. Αν δεν μεριμνήσετε σήμερα, η χώρα που κάποτε γέννησε τον δυτικό πολιτισμό, θα οδηγηθεί αύριο να εισάγει και πάλι πολιτισμό σε τιμή ευκαιρίας.

Με την πίστη ότι θα μεριμνήσετε για όλα τα παραπάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παραμένω στη διάθεσή σας για όποια πρόσθετη διευκρίνιση ή πρόταση μπορεί να σας φανεί χρήσιμη.  

 

Με εκτίμηση,

Αλέξης Γεωργούλης

Ευρωβουλευτής GUE/NGL

Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ

 

O COVID-19 Επιτίθεται στον Πολιτισμό

Ο COVID – 19 επιτίθεται στον πολιτισμό

του Αλέξη Γεωργούλη*

 

Οι άνθρωποι του πολιτισμού από την πρώτη ημέρα της πανδημίας, στέκονται δίπλα στην κοινωνία. Αξιοποιούν για το κοινό καλό την δημόσια απήχηση της εικόνας τους, για να περάσουν μηνύματα αλληλεγγύης και να στηρίξουν την κοινωνία. Η κοινωνία, τις ώρες αυτές, στρέφεται στον πολιτισμό, για να βιώσει ανώδυνα τον υποχρεωτικό εγκλεισμό, να εκτονώσει αρνητικά συναισθήματα, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και ν’ αντλήσει ελπίδα. Στο σπίτι που μένουμε, τα βιβλία, οι ταινίες, η μουσική, το έργο, δηλαδή, των καλλιτεχνών, είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί μας ενάντια στην απομόνωση. 

Οι επιχειρήσεις του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς επίσης και οι καλλιτέχνες, οι τεχνικοί και οι εργαζόμενοι του θεάματος, έχουν οδηγηθεί σε οικονομική απόγνωση. Όλες οι πτυχές του επαγγέλματός τους επαφίενται στην κοινωνικοποίηση των πολιτών. 

Ο φόβος που επικράτησε πριν την γενικευμένη καραντίνα, οδήγησε πολλούς θεατρικούς και μουσικούς χώρους, να σταματήσουν την λειτουργία τους, πριν την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση που θεωρείται ορόσημο για να υπαχθούν στο καθεστώς αποζημίωσης των 800 ευρώ. 

Οι λύσεις του ψηφιακού διαμοιρασμού βιβλίων και οπτικοακουστικού περιεχομένου ή αναμετάδοσης θεαμάτων που μαγνητοσκοπήθηκαν επειγόντως, – δεδομένου του COVID-19 – δημιουργεί νέα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις. Δημιουργεί παράλληλα την ανάγκη για προστασία και απόδοση των οικονομικών απολαβών, για την πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών και καλλιτεχνών.

Η μέχρι στιγμής χρηματοδοτική κινητοποίηση σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση του COVID-19 δεν περιλαμβάνει καμία ειδική πρόβλεψη για τον κλάδο. Γι αυτό, μεμονωμένα οι χώρες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης.

Μετά την κρίση κινδυνεύουμε να χάσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, μη στηρίζοντας την πολιτιστική μας παραγωγή και να βιώσουμε φαινόμενα, αντίστοιχα, της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, που εισάγαμε πολιτισμό σε τιμή ευκαιρίας από άλλες χώρες. Ας πάρουμε το παράδειγμα άλλων χωρών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Γερμανία ανακοίνωσε χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 50 δισ. ευρώ προς τον κόσμο των τεχνών, “τα χρήματα θα διατεθούν, καταρχήν, στους αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες και σε μικρές επιχειρήσεις”, δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός πολιτισμού Μόνικα Γκρούτερς. Η Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το Arts Council, θα δώσει το ποσό των 160 εκατ. λιρών για να χρηματοδοτήσει πολιτιστικούς οργανισμούς και μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες να αντιμετωπίσουν την κρίση που προκαλεί ο COVID-19. Μέτρα έχουν ανακοινώσει η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Στην Ελλάδα, αρκεστήκαμε στην σύντομη παράταση κατάθεσης πολιτιστικών προτάσεων για το 2020, στην παράταση του χρονικού πλαισίου υλοποίησης των ήδη χρηματοδοτούμενων έργων και στο κάλεσμα για καταγραφή των ζημιών προς τους φορείς. 

Τι θα γίνει με την καταβολή δεδουλευμένων και καταβληθέντων δαπανών για παραγωγές που ακυρώθηκαν λόγω COVID-19;

Θα υπάρξουν ελαφρύνσεις σε φόρους και εισφορές;

Θα υπάρξει νέα πολιτική για την διασφάλιση της πρόσβασης των εργαζομένων του πολιτισμού, σε περίθαλψη, ασφάλιση και επίδομα ανεργίας; 

Ο κλάδος της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας θεωρείται ούτως ή άλλως ένας από τους πιο επισφαλείς της οικονομίας. Σήμερα, με το ξέσπασμα της πανδημίας, ζούμε την πιο δύσκολη περίοδο εργασιακής και μισθολογικής ανασφάλειας. Η βοήθεια χρειάζεται να είναι μεγάλη και σχεδιασμένη μακροπρόθεσμα, για να δώσει πνοή σε μία βιομηχανία που νοσεί, αλλά επιμένει να μας εμψυχώνει, μένοντας δίπλα μας.

*Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι ηθοποιός & ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία