Ανησυχία Γεωργούλη για την τραγική καθυστέρηση ενσωμάτωσης των οδηγιών για την δίκαιη και αναλογική αμοιβή δημιουργών και ερμηνευτών

Ανησυχία Γεωργούλη για την τραγική καθυστέρηση ενσωμάτωσης των οδηγιών για την δίκαιη και αναλογική αμοιβή δημιουργών και ερμηνευτών

Ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης συνεχίζει να πιέζει για την ενσωμάτωση των οδηγιών 2019/789 και 2019/790 – η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει από τις 7 Ιουνίου 2021 – καθώς σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2019 / 790 τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι οι δημιουργοί και ερμηνευτές λαμβάνουν τη δέουσα και αναλογική αμοιβή για την εκμετάλλευση των έργων τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκμετάλλευσης τους.

Σε ερώτηση του με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή, εξέφρασε την ανησυχία του για τα εισοδήματα που χάνουν οι δημιουργοί και ερμηνευτές λόγω της μη έγκαιρης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών των οδηγιών 2019/789 και 2019/790 και ζήτησε την άμεση παρέμβασή της.

Παράλληλα τόνισε την ανησυχία του σχετικά με τη δέουσα και αναλογική αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών Σε σχέση με τις ψηφιακές πλατφόρμες που αναπαράγουν τα έργα τους, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν την μοναδική πηγή εσόδων τους, γεγονός το οποίο έγινε ακόμα πιο έντονο, καθώς κατά την διάρκεια της πανδημίας υπήρχε αδυναμία πραγματοποίησης δια ζώσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Στην απάντηση της η επιτροπή ενημέρωσε τον Ευρωβουλευτή ότι απέστειλε πρόσφατα αιτιολογημένες γνώμες σε 13 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει τους αναγκαίους εθνικούς κανόνες εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 και σε 10 κράτη μέλη που δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία (ΕΕ) 2019/789 στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία 2 μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης για να διορθώσουν την κατάσταση και να θεσπίσουν εθνικά μέτρα μεταφοράς των εν λόγω οδηγιών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχετικά με την αναδρομική αποζημίωση ερμηνευτών και δημιουργών η Επιτροπή “νίπτει τας χείρας της”, καθώς όπως επισημαίνει δεν είναι αρμόδια να λάβει ειδικά πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση της αποζημίωσης των καλλιτεχνών.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002087/2022

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Αλέξης Γεωργούλης (The Left)

Θέμα:      Διαφυγόντα εισοδήματα δημιουργών και ερμηνευτών λόγω μη έγκαιρης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο κρατών μελών των οδηγιών 2019/789 και 2019/790

Έχει παρέλθει ένας χρόνος από την προθεσμία για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών των οδηγιών 2019/789 και 2019/790. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά κράτη μέλη (10 για την πρώτη και 13 για τη δεύτερη), όπου ακόμα εκκρεμούν οι σχετικές διαδικασίες.

Το άρθρο 18 της οδηγίας 2019/790 για τη δέουσα και αναλογική αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών από τις ψηφιακές πλατφόρμες που αναπαράγουν τα έργα τους είναι κρίσιμης σημασίας για τους καλλιτέχνες, ενίοτε δε και η μοναδική πηγή εισοδήματός τους, δεδομένης της αδυναμίας πραγματοποίησης δια ζώσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας, αλλά και της ευρύτερης οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας στον πολιτισμό, ο οποίος είναι ο πρώτος που χτυπήθηκε και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.

Άρα, πρόκειται για διαφυγόντα εισοδήματα, τα οποία οι καλλιτέχνες έχουν χάσει, με ευθύνη των κρατών-μελών, επειδή τα κράτη μέλη δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα στο εθνικό τους δίκαιο, όπως όφειλαν, τις οδηγίες 2019/789 και 2019/790, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για να διεκδικήσουν οι καλλιτέχνες τις αποζημιώσεις τους.

Ερωτάται συνεπώς η Επιτροπή: Σκοπεύει να λάβει μέτρα ώστε να μεριμνήσει για την αποζημίωση των δικαιούχων, έστω και αναδρομικά, για τα διαφυγόντα εισοδήματα τους, εφόσον δεν υπάρχει πλαίσιο για να τα διεκδικήσουν;

 

“Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον πολιτισμό αυτήν την ώρα”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 15/5/2020

Αλέξης Γεωργούλης: “Δεν μπορούμε να αποκλείουμε τον πολιτισμό αυτή την ώρα”

 

Σήμερα τοποθετηθήκαμε ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διαπραγμάτευση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), δηλαδή για την ραχοκοκαλιά όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως μεταφράζεται σε δημοσιονομικούς όρους. 

Παρά τα όποια θετικά στοιχεία του ψηφίσματος, ο λόγος που  δήλωσα αποχή είναι η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς.  Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την κοινή δήλωση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, “Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου έχει πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία και υποστηρίξαμε με την ψήφο μας. Επιλέξαμε την αποχή στην ψήφο επί του συνόλου, γιατί το συμβιβαστικό ψήφισμα, υπό την πίεση των δεξιών πολιτικών ομάδων, δεν περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες προτάσεις και τις “κόκκινες γραμμές” του Ευρωκοινοβουλίου για το αναγκαίο ύψος του Ταμείου Ανάκαμψης και τον νέο Πολυετή Προϋπολογισμό, γεγονός που διευκολύνει την συρρίκνωσή τους από την Κομισιόν και κυρίως το Συμβούλιο και την αγνόηση του Ευρωκοινοβουλίου σε έναν τελικό ανεπαρκή συμβιβασμό, που ήδη μεθοδεύεται στο ευρωπαϊκό παρασκήνιο”.

Με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, καταβάλλω από την πρώτη στιγμή προσπάθειες για την ενσωμάτωση τροπολογιών στο σχετικό ψήφισμα για τον χώρο του πολιτισμού, μεταφέροντας τα αιτήματα του κλάδου και όσα έχω καταθέσει μέσω ερωτήσεων, επιστολών και παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, διεκδικώ: 

  • Την αύξηση του ποσού που αντιστοιχεί στο Creative Europe για το 2012-2027.

  • Την συμπερίληψη των πολιτιστικών φορέων και του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου της οικονομίας ως ωφελούμενων από την Επενδυτική Πρωτοβουλία για τον COVID-19 (Coronavirus Investment Initiative).

  • Την συμπερίληψη του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τομέα στους τομείς προτεραιότητας για το Ταμείο Ανάκαμψης.

  • Την διάθεση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία στον Δημιουργικό και Πολιτιστικό Τομέα.

  • Το άνοιγμα των επενδυτικών πρωτοβουλιών όπως το InvestEU στον πολιτισμό.

  • Έκτακτα μέτρα στήριξης για δημιουργούς, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους.

  • Μέτρα αποτροπής και θωράκισης του κλάδου από μελλοντικές κρίσεις.

Να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση για το ΠΔΠ παραμένει ανοιχτή παρά το γεγονός ότι πλέον μπαίνουμε στην τρίτη χρονιά που τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά εμφανίζεται παροπλισμένο, καθώς έχει τεθεί στο περιθώριο λόγω των μέτρων για τον COVID-19. 

Παρά τις κινητοποιήσεις της Κοινωνίας των Πολιτών πανευρωπαϊκά, δυστυχώς για άλλη μια φορά υπογραμμίζεται ότι απαιτούνται ακόμη περισσότερες πιέσεις προκειμένου να προωθηθεί ο πολιτισμός ως προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή ατζέντα. Με κάθε τρόπο θα επαναφέρουμε τα αιτήματά μας, ώσπου να γίνει σαφές ότι η ευρωπαϊκή συνοχή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση του πολιτισμού. 

Σε μία εποχή που όλα αλλάζουν και η Ε.Ε καλείται να βρει ξανά τον βηματισμό της, η φράση που αποδίδεται στον Ζαν Μονέ “αν η Ευρώπη χρειάζεται να δημιουργηθεί ξανά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον πολιτισμό”, συνοψίζει όλο το νόημα της απαιτούμενης δράσης της ΕΕ.

 

Χρειάζεται ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης για τον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών

 

Στη συζήτησή τους με την επίτροπο Mariya Gabriel και τον επίτροπο Thierry Breton, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισαν ότι η ζημιά στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών (ειδικά για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες) σημαίνει πολλά περισσότερα από μια «απλή απώλεια θέσεων εργασίας. Η Ευρώπη δε μπορεί να επιτρέψει να εξαφανιστούν όσα της δίνουν το χαρακτήρα της, ειδικά την πλούσια, ζωντανή και παραγωγική πολιτισμική και δημιουργική της φλέβα». Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει δράσει γρήγορα για να στηρίξει άμεσα όσους επηρεάζονται, είπε η πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ Sabine Verheyen στην αρχή της συζήτησης.

Οι δύο επίτροποι συμφώνησαν ότι ο πολιτισμός και οι αξίες στην ΕΕ θα πρέπει να στηριχθούν «με κάθε κόστος» και είπαν στους ευρωβουλευτές ότι ετοιμάζεται σχέδιο στήριξης για τους τομείς του πολιτισμού και των τεχνών, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάκαμψη της ΕΕ. Πέρα από την αυξημένη ευελιξία στα υφιστάμενα προγράμματα και διαρθρωτικά ταμεία, ο επίτροπος Breton ανακοίνωσε ότι εξετάζονται μέτρα άμεσης στήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός «σχεδίου διάσωσης» το οποίο θα παρέχει στους πιο ευάλωτους επαγγελματίες και καλλιτέχνες ρευστότητα, καθώς και ένα επενδυτικό σχέδιο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη ολόκληρου του τομέα. Η επίτροπος Gabriel πρόσθεσε ότι αυτού του είδους το σχέδιο αλληλεγγύης θα στείλει σαφές μήνυμα στους καλλιτέχνες ότι «είμαστε εδώ για αυτούς».

Άμεση στήριξη για τα ΜΜΕ

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή την κατάρτιση συγκεκριμένων σχεδίων για τη στήριξη των ΜΜΕ. Μικρά και μεγάλα Μέσα έχουν απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από τη διαφήμιση, άρα η στήριξη του τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της δημοκρατίας και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, τόνισαν.

Σύνδεση με τον τουρισμό

Καθώς το 40% της τουριστικής κίνησης στην ΕΕ συνδέεται με πολιτιστικά δρώμενα και μνημεία πολιτισμού, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τους επιτρόπους συγκεκριμένα σχέδια για τη στήριξη του τομέα αυτού, ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από την πανδημία. Πίεσαν επίσης τους επιτρόπους σχετικά με τα σχέδιά τους για την ανάκαμψη και τη μεταρρύθμιση της παιδείας, της ψηφιακής πρόσβασης, του αθλητισμού, του προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Πολιτισμού», του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής παραγωγής, καθώς και των πολιτισμικών πρωτοβουλιών μειονοτήτων και ευπαθών ομάδων.

Verheyen: η ΕΕ πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα

Η Sabine Verheyen (ΕΛΚ, Γερμανία), πρόεδρος της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ, είπε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για την αντιμετώπιση της κρίσης, η οποία απειλεί την ίδια την ύπαρξη των τομέων του πολιτισμού, των τεχνών και των ΜΜΕ, καθώς και ότι συμμερίζεται τις απόψεις μας σχετικά με την ανάγκη να παραμείνουν αυτοί οι τομείς δραστήριοι, καθώς αποτελούν καίριας σημασίας πυλώνες της κοινωνίας και της δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Ωστόσο, οι τομείς αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυτης καταστροφής και η ΕΕ θα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα. Πρέπει να προσαρμόσουμε το πακέτο στήριξης – οι μικρές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που αποτελούν την πλειοψηφία των κλάδων αυτών βλέπουν τον όγκο της γραφειοκρατίας της Επενδυτικής Πρωτοβουλίας για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και απογοητεύονται. Πρέπει η στήριξή μας προς αυτούς τους ανθρώπους να είναι κατάλληλα δομημένη και να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή.

Χρειάζεται επίσης, και μάλιστα αμέσως, να ενισχυθεί και να προσαρμοστεί στις υφιστάμενες συνθήκες ο Μηχανισμός Εγγυοδοσίας για τον Πολιτιστικό και τον Δημιουργικό Τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Δημιουργική Ευρώπη’ για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε περαιτέρω χρηματοδότηση. Ο τομέας των ΜΜΕ χρειάζεται επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Πολιτισμού


Επιστολή από τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη προς την Υπουργό Πολιτισμού 

μετά την ανακοίνωση των μέτρων για τον πολιτισμό στις 2/4/2020

 

 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2020

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ακολούθησε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τα θέματα Πολιτισμού και ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης του Σύγχρονου Πολιτισμού λόγω των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων να εξειδικευτεί και να διευρυνθεί ως προς το σύνολο των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, καθώς παραμένουν ανοικτά ζητήματα για τα οποία δεν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα. 

Όπως προκύπτει από τις επιστολές καλλιτεχνών και των σωματείων των ηθοποιών, μουσικών, χορευτών, τεχνικών και των εργαζομένων στο θέαμα – ακρόαμα, δεν συμπεριλαμβάνονται στα μέχρι στιγμής οριζόντια μέτρα οικονομικής στήριξης έναντι του COVID-19, ούτε στα ειδικά μέτρα για τον πολιτισμό που ανακοινώθηκαν 2/4. Ο λόγος είναι ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ειδικά προαπαιτούμενα ένταξης στο καθεστώς στήριξης. Συγκεκριμένα: 

α) Στο διάστημα 1-20 Μαρτίου (το οποίο ορίζεται ως περίοδος διακοπής της εργασίας λόγω των μέτρων για τον COVID-19 προκειμένου να παρασχεθεί το ειδικό επίδομα στήριξης), η πλειοψηφία των παραγωγών θεαμάτων, είχαν ήδη ματαιωθεί, επειδή το διάχυτο κλίμα φόβου για τη μετάδοση του COVID-19, οδήγησε το κοινό να σταματήσει να παρακολουθεί θεάματα, πολύ πριν την επίσημη απαγόρευση συναθροίσεων και κυκλοφορίας. 

β) Στις περιπτώσεις που η εργασία αφορούσε σε προετοιμασία παραγωγών για μετέπειτα «ανέβασμα», οι οποίες επίσης ακυρώθηκαν λόγω του COVID-19, μέρος των επιχειρηματιών  μπορούν να αποζημιωθούν στο πλαίσιο των ευρύτερων μέτρων στήριξης. Σύμφωνα με την πρόταση – επιστολή της Culture Action Europe και 36 ευρωπαϊκών φορέων πολιτισμού την οποία στηρίζω ως Μέλος της  Επιτροπής CULT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνεται η εξόφληση εκ μέρους της πολιτείας των καταβληθέντων δαπανών για παραγωγές που ακυρώθηκαν. Ωστόσο, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρομεσαίες, αλλά και αυτο-απασχολούμενοι του κλάδου, που πλήττονται από τα μέτρα για τον COVID-19 τώρα, αλλά και στην επόμενη σεζόν.

γ) Πέραν των επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται, αφού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τόσο για καλλιτέχνες, όσο και για τεχνικούς και άλλους εργαζόμενους, δεν υπάρχει απόδειξη της αντίστοιχης σχέσης εργασίας. Οι περισσότεροι έχουν βραχυχρόνιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ακόμα και ημερήσιες, που υπογράφονται την τελευταία στιγμή και έχουν κενά μεταξύ τους. Όμως, οι ματαιώσεις συναυλιών, παραστάσεων και παραγωγών ξεκίνησαν από το τέλος Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια σταμάτησαν να υπογράφονται συμβάσεις, καθώς ακυρώθηκαν όλα όσα είχαν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο και τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν έχουν συμβάσεις και άρα μένουν εκτός του προστατευτικού πλαισίου.


 δ) Δεδομένου ότι πρόκειται για επαγγέλματα με ιδιαίτερα υψηλή ανεργία και εποχικότητα, όσοι ήταν ήδη άνεργοι γενικά και εν αναμονή και της θερινής περιόδου, επίσης δεν καλύπτονται από τα μέτρα, και χρειάζονται πρόσβαση σε επίδομα ανεργίας και ασφαλιστική ικανότητα. 

ε) Ακόμη, απαιτείται να ληφθεί μέριμνα για ίση πρόσβαση στα μέτρα στήριξης για όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων που εργάζονται στον πολιτισμό, μεταξύ των οποίων και ευπαθείς ομάδες και ΑμεΑ.

στ) Οι λύσεις του ψηφιακού διαμοιρασμού βιβλίων και οπτικοακουστικού περιεχομένου ή αναμετάδοσης θεαμάτων που μαγνητοσκοπήθηκαν επειγόντως -δεδομένου του Covid-19- δημιουργεί νέα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις. Δημιουργεί παράλληλα την ανάγκη για προστασία και απόδοση των οικονομικών απολαβών, για τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, των δημιουργών και καλλιτεχνών τώρα και στο μέλλον, εφόσον το μαγνητοσκοπηθέν υλικό διατίθεται στην κατοχή του επιχειρηματία – που ενίοτε είναι και πρόσωπα δημοσίου δικαίου – για μελλοντική χρήση.

ζ) Ως προς τα άλλα μέτρα που αναφέρονται σε ειδικές προσκλήσεις είναι επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πλέον περιλαμβάνουν τέχνες όπως το animation, gaming και design. Ωστόσο, για το σύνολο των προσκλήσεων τίθεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός διαφανούς πλαισίου διαχείρισης και απόδοσης των σχετικών πόρων, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για: 

– το συνολικό κονδύλι ανά πρόσκληση, 

– τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης, 

– αναρτήσεων στη Διαύγεια, λόγω της έκτακτης και πρωτοφανούς κατάστασης, αλλά και ευρύτερα. Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες του κλάδου, μεταξύ των οποίων και η δυσφορία και δυσπιστία έναντι των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων, οι οποίες ούτως ή άλλως αφορούν σε πολύ μικρό μέρος του συνόλου. 

η) Ταυτόχρονα, ακόμη και αν κάποιος φορέας κριθεί χρηματοδοτούμενος στο πλαίσιο των προσκλήσεων, το μακροσκελές της διαδικασίας θα φέρει στήριξη αρκετά μεταγενέστερα, ενώ τα προβλήματα και η απόγνωση ήδη μαστίζουν τον κόσμο του πολιτισμού. Δεδομένου ότι και στο παρελθόν υπήρξαν ανακοινώσεις χρηματοδοτήσεων που τελικώς δεν καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου, είναι λογικό να επικρατεί ανασφάλεια στον κλάδο, ακόμη και για τους λίγους φορείς που όντως θα τύχουν χρηματοδότησης. 

θ) Αντίστοιχα ζητήματα διαφάνειας και ίσης πρόσβασης τίθενται και για τις ανακοινώσεις σας περί στήριξης του οπτικοακουστικού τομέα, είτε με τις ειδικές προσκλήσεις, είτε με τα μέτρα χρονικής ευελιξίας στο πλαίσιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η επέκταση – εκτάκτως και προσωρινά – των δικαιούχων των προγραμμάτων του ΕΚΟΜΕ. 

ι) Ομοίως ισχύει και αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των φορέων με δαπάνες της πολιτείας για αγορές έργων Ελλήνων εικαστικών, έργων παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, υπέρ αιθουσών τέχνης, μουσείων και πολιτιστικών φορέων εν γένει. Απαιτείται να ληφθεί μέριμνα, ώστε να διευρυνθεί η λίστα των δικαιούχων, ώστε να περιλαμβάνονται το σύνολο των συγγραφέων, μεταφραστών, εκδοτών και άλλων καλλιτεχνών, την ίδια ώρα που χρειάζεται να καταπολεμηθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, τα οποία αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, τυχόν περιορισμοί – προϋποθέσεις, για την έκτακτη ενίσχυση φορέων θα πρέπει να είναι περιεκτικοί  και να αφορούν όλους.

κ) Με την ίδια λογική, απαιτείται ειδική μέριμνα για τους δημιουργούς όλων των τεχνών, εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των τεχνών δρόμου αλλά και για τους τεχνικούς και άλλους εργαζόμενους στον κλάδο, με μέτρα πέρα από την απλή συμπερίληψη των ΚΑΔ.

λ) Παραμένει επίσης ανοιχτό το ζήτημα των σχολών τέχνης, ωδείων, μουσικών σχολών, δραματικών σχολών, σχολών εικαστικών, εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων της τέχνης που η λειτουργία τους εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εν προκειμένω, οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει να αποσύρουν τους εγγεγραμμένους ανήλικους μαθητές, ενώ αποσύρονται και οι ενήλικοι, υπό τα δεδομένα των μειωμένων εισοδημάτων τους λόγω COVID-19, αλλά και το μικρό χρονικό διάστημα της διδακτικής χρονιάς που θα απομένει μετά το άνοιγμα των σχολών, ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο. Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, τίθενται και ζητήματα που άπτονται των ελλειμμάτων στην ύλη, αλλά και τη διεξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων στη λήξη του έτους.

μ) Αναφορικά με την διερεύνηση του αντίκτυπου του COVID-19 στους Δημιουργικούς και Πολιτιστικούς Τομείς, θα ήταν σκόπιμο να γίνει σε όρους ανοιχτής διαβούλευσης,  ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική και μέγιστη απόδοση των μέτρων που θα ληφθούν βάσει αυτής και εν αναμονή της επόμενης δέσμης μέτρων.

 Συνολικά, απαιτείται να ληφθεί μέριμνα ώστε να στηρίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι ανεξαιρέτως και κυρίως οι πιο ευάλωτοι εργασιακά και μισθολογικά, δηλαδή όχι μόνο μειοψηφίες που διακρίνονται σε διαγωνισμούς, κρατικά βραβεία, ειδικές προσκλήσεις ή άλλες διαδικασίες με ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Χρειάζεται να αποφευχθεί η δημιουργία διαγωνισμών με έπαθλο την επιβίωση. Η υγεία είναι ένα ανθρώπινο αγαθό και δεν αφορά μόνο τους διακριθέντες και  τους άριστους, αφορά όλους τους ανθρώπους και χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν την κάλυψη της πολιτείας, εν μέσω αυτής της πανδημίας. Δεδομένης της πολυπλοκότητας όλων των παραπάνω, είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να υπάρξει στήριξη σε όλους όσους έχουν σχέση με τον κλάδο και εφόσον δεν απολαμβάνουν βοήθεια από άλλη δραστηριότητα.

  Σημειώνεται δε ότι εν προκειμένω, δεν πρόκειται για τις λίγες εξαιρέσεις διάσημων καλλιτεχνών με μεγάλες περιουσίες. Πρόκειται για ανθρώπους που είτε πίσω είτε μπροστά από τις κάμερες, από την πρώτη ημέρα της πανδημίας στέκονται δίπλα στην κοινωνία. Αξιοποιούν για το κοινό καλό την πολύτιμη δημιουργικότητά τους, για να περάσουν μηνύματα αλληλεγγύης και να στηρίξουν την κοινωνία. Η κοινωνία, τις ώρες αυτές, στρέφεται στον πολιτισμό, για να απαλύνει το βάρος του υποχρεωτικού εγκλεισμού, να εκτονώσει αρνητικά συναισθήματα, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και ν’ αντλήσει ελπίδα. Στο #Μένουμεσπίτι, τα βιβλία, οι ταινίες, η μουσική, το έργο δηλαδή των καλλιτεχνών, είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί μας ενάντια στην απομόνωση.  

 Κατά συνέπεια, τα μέτρα εναλλακτικής πρόσβασης των πολιτών στο σπίτι, κρίνονται απαραίτητα, ακολουθώντας και το παράδειγμα άλλων χωρών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος πολύτιμων πηγών πολιτιστικού περιεχομένου, έστω για τους πολίτες που είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή εποχή, αλλά και μην ξεχνώντας ποτέ την διασφάλιση των συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Ο κλάδος της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για δράσεις ανασύστασης της οικονομίας μας την επόμενη ημέρα, αποτελεί άλλωστε την βαριά κληρονομιά μας, στην οποία οφείλουμε να επενδύσουμε ως κράτος και ως κοινωνία. Ουσιαστικά, χτυπώντας μέχρι στιγμής για ένα τρίμηνο, ο COVID-19 αποσυντονίζει δύο ολόκληρες σεζόν ή μπορεί και περισσότερο. Η εποχική φύση της εργασίας απαιτεί ακόμη περισσότερα μέτρα συγκεκριμένα για τον κλάδο, η κρίση του οποίου αντανακλά και στον πολιτιστικό τουρισμό και στον τουρισμό εν γένει. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα είναι η συνολική οικονομία για παράδειγμα της Επιδαύρου, αν δεν πάει κόσμος να δει το φεστιβάλ, ακόμα και αν αυτό υλοποιηθεί, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και στην Αθήνα.  

Συνεπώς, αν και αποτελούν μία πρώτη βοήθεια, τα υπάρχοντα μέτρα, είναι ανεπαρκή. Απαιτείται μακροπρόθεσμη στήριξη και περαιτέρω ειδικά μέτρα για την ενίσχυση συγκεκριμένα της πολιτισμού, πέραν των ευρύτερων μέτρων για τη συνολική οικονομία. Άλλωστε, σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας ο κλάδος του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα απασχολεί πάνω από το 3% των εργαζομένων της χώρας: 100.000 και πλέον εργαζόμενοι και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρές και μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στον τομέα. Οι δυνατότητες για την ενίσχυση της χώρας εάν επενδύσουμε στον πολιτισμό, προκύπτουν και από τις σχετικές τάσεις διεθνώς, καθώς όπως επισημαίνεται και από την UNESCO η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ, προωθεί ουσιαστικά την ισότητα των φύλων στην εργασία, απασχολεί περισσότερους νέους συγκριτικά με κάθε άλλον τομέα και αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους παγκοσμίως για την προώθηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πανευρωπαϊκά, η κινητοποίηση που υπάρχει στον τομέα στήριξης του πολιτισμού είναι μεγάλη, όπως μπορεί να έχετε ήδη διαπιστώσει και όπως θα αναδειχθεί στο προσεχές Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού της 8ης Απριλίου. Από την θέση μου ως Ευρωβουλευτής, προωθώ τις διεκδικήσεις του Πολιτισμού αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου. Έχω συν-συντάξει επιστολή με άλλους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτισμού και υποστηρίζω όλα τα καλέσματα των φορέων εκπροσώπησης του πολιτιστικού κλάδου προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάληψη άμεσων μέτρων στήριξης των εργαζομένων στον χώρο της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και έχω καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ζητώ συγκεκριμένα:

– Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την ενίσχυση των Δημιουργικών και Πολιτιστικών         Τομέων της οικονομίας ενόψει των επιπτώσεων του COVID-19; 

– Θα εντάξει η Επιτροπή τους ΔΠΤ στο έκτακτο πλάνο οικονομικής ενίσχυσης και αν ναι με ποιο τρόπο;

– Θα εξετάσει επέκταση του δημοσιονομικού κονδυλίου υπό τον τίτλο ‘’Συνοχή και Αξίες’’ στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ);

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Ο κλάδος της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας θεωρείται ούτως ή άλλως ένας από τους πιο επισφαλείς της οικονομίας. Σήμερα, με το ξέσπασμα της πανδημίας, ζούμε την πιο δύσκολη περίοδο εργασιακής και μισθολογικής ανασφάλειας. Η στήριξη χρειάζεται να είναι μεγάλη και σχεδιασμένη μακροπρόθεσμα, για να δώσει πνοή σε μια βιομηχανία που νοσεί, αλλά επιμένει να μας εμψυχώνει, μένοντας δίπλα μας. 

Μη στηρίζοντας ουσιαστικά την σύγχρονη πολιτιστική μας παραγωγή τώρα, κινδυνέυουμε μετά την κρίση, να χάσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα και να βιώσουμε φαινόμενα αντίστοιχα της προηγούμενης (συγκριτικά ήπιας) οικονομικής κρίσης, όταν εισάγαμε πολιτισμό σε τιμή ευκαιρίας από τις γειτονικές και μη χώρες. Φανταστείτε, μη στηρίζοντας τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή, θα απαντούμε στο μέλλον, την πολιτιστική μας ταυτότητα μόνο σε μουσεία άλλων χωρών. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, αρκεί να διερωτηθούμε τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς την πολιτισμική ιστορία από τον Όμηρο ως σήμερα… 

Κυρία Υπουργέ, ο COVID-19 επιτίθεται και στον πολιτισμό. Η χώρα οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που αντέδρασαν άμεσα με στοχευμένα μέτρα για ειδική στήριξη του πολιτισμού, μεριμνώντας με κατάλληλα περιεκτικά προγράμματα για την ίση πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων. Αν δεν μεριμνήσετε σήμερα, η χώρα που κάποτε γέννησε τον δυτικό πολιτισμό, θα οδηγηθεί αύριο να εισάγει και πάλι πολιτισμό σε τιμή ευκαιρίας.

Με την πίστη ότι θα μεριμνήσετε για όλα τα παραπάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παραμένω στη διάθεσή σας για όποια πρόσθετη διευκρίνιση ή πρόταση μπορεί να σας φανεί χρήσιμη.  

 

Με εκτίμηση,

Αλέξης Γεωργούλης

Ευρωβουλευτής GUE/NGL

Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ

 

O COVID-19 Επιτίθεται στον Πολιτισμό

Ο COVID – 19 επιτίθεται στον πολιτισμό

του Αλέξη Γεωργούλη*

 

Οι άνθρωποι του πολιτισμού από την πρώτη ημέρα της πανδημίας, στέκονται δίπλα στην κοινωνία. Αξιοποιούν για το κοινό καλό την δημόσια απήχηση της εικόνας τους, για να περάσουν μηνύματα αλληλεγγύης και να στηρίξουν την κοινωνία. Η κοινωνία, τις ώρες αυτές, στρέφεται στον πολιτισμό, για να βιώσει ανώδυνα τον υποχρεωτικό εγκλεισμό, να εκτονώσει αρνητικά συναισθήματα, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και ν’ αντλήσει ελπίδα. Στο σπίτι που μένουμε, τα βιβλία, οι ταινίες, η μουσική, το έργο, δηλαδή, των καλλιτεχνών, είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί μας ενάντια στην απομόνωση. 

Οι επιχειρήσεις του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς επίσης και οι καλλιτέχνες, οι τεχνικοί και οι εργαζόμενοι του θεάματος, έχουν οδηγηθεί σε οικονομική απόγνωση. Όλες οι πτυχές του επαγγέλματός τους επαφίενται στην κοινωνικοποίηση των πολιτών. 

Ο φόβος που επικράτησε πριν την γενικευμένη καραντίνα, οδήγησε πολλούς θεατρικούς και μουσικούς χώρους, να σταματήσουν την λειτουργία τους, πριν την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση που θεωρείται ορόσημο για να υπαχθούν στο καθεστώς αποζημίωσης των 800 ευρώ. 

Οι λύσεις του ψηφιακού διαμοιρασμού βιβλίων και οπτικοακουστικού περιεχομένου ή αναμετάδοσης θεαμάτων που μαγνητοσκοπήθηκαν επειγόντως, – δεδομένου του COVID-19 – δημιουργεί νέα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις. Δημιουργεί παράλληλα την ανάγκη για προστασία και απόδοση των οικονομικών απολαβών, για την πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών και καλλιτεχνών.

Η μέχρι στιγμής χρηματοδοτική κινητοποίηση σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση του COVID-19 δεν περιλαμβάνει καμία ειδική πρόβλεψη για τον κλάδο. Γι αυτό, μεμονωμένα οι χώρες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης.

Μετά την κρίση κινδυνεύουμε να χάσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, μη στηρίζοντας την πολιτιστική μας παραγωγή και να βιώσουμε φαινόμενα, αντίστοιχα, της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, που εισάγαμε πολιτισμό σε τιμή ευκαιρίας από άλλες χώρες. Ας πάρουμε το παράδειγμα άλλων χωρών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Γερμανία ανακοίνωσε χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 50 δισ. ευρώ προς τον κόσμο των τεχνών, “τα χρήματα θα διατεθούν, καταρχήν, στους αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες και σε μικρές επιχειρήσεις”, δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός πολιτισμού Μόνικα Γκρούτερς. Η Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το Arts Council, θα δώσει το ποσό των 160 εκατ. λιρών για να χρηματοδοτήσει πολιτιστικούς οργανισμούς και μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους καλλιτέχνες να αντιμετωπίσουν την κρίση που προκαλεί ο COVID-19. Μέτρα έχουν ανακοινώσει η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Στην Ελλάδα, αρκεστήκαμε στην σύντομη παράταση κατάθεσης πολιτιστικών προτάσεων για το 2020, στην παράταση του χρονικού πλαισίου υλοποίησης των ήδη χρηματοδοτούμενων έργων και στο κάλεσμα για καταγραφή των ζημιών προς τους φορείς. 

Τι θα γίνει με την καταβολή δεδουλευμένων και καταβληθέντων δαπανών για παραγωγές που ακυρώθηκαν λόγω COVID-19;

Θα υπάρξουν ελαφρύνσεις σε φόρους και εισφορές;

Θα υπάρξει νέα πολιτική για την διασφάλιση της πρόσβασης των εργαζομένων του πολιτισμού, σε περίθαλψη, ασφάλιση και επίδομα ανεργίας; 

Ο κλάδος της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας θεωρείται ούτως ή άλλως ένας από τους πιο επισφαλείς της οικονομίας. Σήμερα, με το ξέσπασμα της πανδημίας, ζούμε την πιο δύσκολη περίοδο εργασιακής και μισθολογικής ανασφάλειας. Η βοήθεια χρειάζεται να είναι μεγάλη και σχεδιασμένη μακροπρόθεσμα, για να δώσει πνοή σε μία βιομηχανία που νοσεί, αλλά επιμένει να μας εμψυχώνει, μένοντας δίπλα μας.

*Ο Αλέξης Γεωργούλης είναι ηθοποιός & ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία