4 Ερωτήσεις για την Παιδεία εν μέσω COVID-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 11/5/2020

4 Ερωτήσεις για την Παιδεία εν μέσω COVID-19

Τέσσερις ερωτήσεις κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τακτικό μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αλέξης Γεωργούλης, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,αναδεικνύοντας τα βασικότερα προβλήματα που αναδείχθηκαν τις ημέρες του υποχρεωτικού εγκλεισμού μας λόγω COVID-19 στην εκπαίδευση ανηλίκων με την εξ αποστάσεως μέθοδο.

Η πρώτη αναφέρεται στο γεγονός ότι ορισμένοι μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή κινητό με τις απαραίτητες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα, ενδεχομένως να αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η δεύτερη αναφέρεται σει ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.Η τρίτη αναφέρεται στο ζήτημα της  έκθεσης ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο και ασφάλειας στο διαδίκτυο και η τέταρτη σε θέματα δυσκολίας χρηματοδότησης των σπουδών λόγω της περιστολής του εισοδήματος των πολιτών.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

 Ερώτηση 1 – περί ανισοτήτων πρόσβασης στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση

Κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19  και λόγω των μέτρων το 91% των μαθητών παγκοσμίως βρίσκεται εκτός σχολικών μονάδων. Αν και  σε όλη την Ευρώπη εκπαιδευτικοί,  ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικά  ιδρύματα καταβάλλουν προσπάθειες με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν. Ως  εκ τούτου ανέκυψαν μια σειρά από ανάγκες για να μπορέσουν όλοι ανεξαιρέτως να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως καταγράφεται στο άρθρο 14 του ΧΘΔ της ΕΕ, χωρίς διακρίσεις. Ελλείψεις σε εξοπλισμό,  εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία και ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες ανισότητες. 

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Θα μεριμνήσει η Επιτροπή για ειδικό κονδύλι διασφάλισης της χρηματοδότησης εξοπλισμού μαθητών και εκπαιδευτών, αλλά και της ίσης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για την ψηφιακή μετάβαση στον τομέα της εκπαίδευσης; 

  2. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή για την περαιτέρω κατάρτιση και εξοικείωση εκπαιδευτικών με ψηφιακά μέσα τηλε-εκπαίδευσης;

  3. Σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει ειδικά μέτρα για την διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες, όπως και για ΑμεΑ;

Ερώτηση 2 – περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Το επείγον της μετάβασης σε λύσεις εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης λόγω των μέτρων για τον COVID-19 θίγει μεταξύ άλλων και ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Όπως ήδη υπογραμμίζεται από εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, σε πολλές χώρες δεν υπάρχει πρόβλεψη του νομοθέτη για την προστασία δεδομένων των ανηλίκων, όπως όνομα, διεύθυνση οικίας, συμπεριφορικές συνήθειες, πρόσωπο σε φωτογραφία ή βίντεο ή άλλα δεδομένα των παιδιών. Σημειώνεται δε ότι πρόκειται για δεδομένα τα οποία παραμένουν ως αρχεία στην κατοχή των εταιρειών με πλατφόρμες και εργαλεία παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τώρα, αλλά και στο μέλλον, μετά το πέρας της κρίσης του COVID-19.

  1. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει για την άμεση προστασία των δεδομένων των ανηλίκων που παρέχονται στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

  2. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει για την προστασία των δεδομένων των ανηλίκων στο μέλλον, ως προς τη χρήση των σχετικών δεδομένων από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Ερώτηση 3 – περί έκθεσης ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο και ασφάλειας στο διαδίκτυο

Το επείγον της μετάβασης σε λύσεις εξ αποστάσεως, ψηφιακής εκπαίδευσης και τηλε-εκπαίδευσης, δεδομένων των μέτρων για τον COVID-19, οδηγεί σε μεγαλύτερο χρόνο παραμονής των παιδιών στο διαδίκτυο, ή στην τηλεόραση, χωρίς γονική επίβλεψη, καθώς οι γονείς συχνά εργάζονται από το σπίτι ή απασχολούνται σε άλλες δουλειές. Πρόκειται για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα έκθεσης στο διαδίκτυο, στο οποίο υπό τις κανονικές συνθήκες οι ανήλικοι θα είχαν την επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, το επιπρόσθετο χρονικό διάστημα έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση, αφορά στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους γονείς να εργάζονται και δεν δύνανται να επιβλέπουν τους ανηλίκους.

Συνεπώς, αναδεικνύονται μεταξύ άλλων ζητήματα έκθεσης των ανήλικων παιδιών σε ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει για να διαφυλάξει την ασφάλεια των ανήλικων παιδιών στο διαδίκτυο τώρα που ο χρόνος πρόσβασης απαραιτήτως αυξάνεται σημαντικά;

Ερώτηση 4 – Δυσκολίες χρηματοδότησης σπουδών. 

Η περιστολή του εισοδήματος των πολιτών, δεδομένης της ανάσχεσης της οικονομίας λόγω της κρίσης του COVID-19, έχει οδηγήσει σε δυσκολία χρηματοδότησης και των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών, μεταξύ άλλων.

Οι δυσκολίες αφορούν στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ανηλίκων, εφόσον πρόκειται για ιδιωτική σχολική εκπαίδευση, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως μουσικές σπουδές, ή άλλες σπουδές για τέχνες ή κατάρτιση δεξιοτήτων. Οι γονείς διακόπτουν τις σπουδές των παιδιών, δεδομένης της σμίκρυνσης του εισοδήματός τους, του φόβου της εισοδηματικής τους ασφάλειας την επόμενη ημέρα και του μόλις μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Ως προς τους ενήλικες, δυσκολίες αντιμετωπίζουν φοιτητές που εργάζονται προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους, αλλά και φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλα κράτη μέλη και δεν δύνανται με την υφιστάμενη κατάσταση να χρηματοδοτούν τις σπουδές τους. Σημειώνεται δε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι φορείς εκπαίδευσης συνεχίζουν την λειτουργία τους μέσω ψηφιακών λύσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, άρα απαιτούν τα σχετικά δίδακτρα. 

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των σπουδών των ανηλίκων σπουδαστών; 

  2. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των σπουδών των ενηλίκων σπουδαστών, ειδικά αυτών που σπουδάζουν σε άλλα κράτη μέλη;