Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση έως 300.000 ευρώ για παραγωγή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ – Προθεσμία 12/01/2021

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση έως 300.000 ευρώ για παραγωγή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ – Προθεσμία 12/01/2021

Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση έως 300.000 ευρώ
για παραγωγή και διάδοση πληροφοριών
σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

 

Περιγραφή προγράμματος

 Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη.

Οι επιλέξιμες δαπάνες βασίζονται στην χρηματοδότηση του έργου παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών. Δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ φορέων.

 

Χρονοδιάγραμμα

Στάδια

Ημερομηνία και χρονική περίοδος Ενδεικτική περίοδος

α) Δημοσίευση της πρόσκλησης

13/10/2020

β) Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

12/1/2021

γ) Περίοδος αξιολόγησης

Φεβρουάριος-Απρίλιος

δ) Ενημέρωση των αιτούντων

Μάιος 2021

ε) Υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης

Ιούνιος-Αύγουστος 2021

Ποσό Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 5.000.000 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε 300.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι φορείς

− οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης / ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης)·

− μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί·

− πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα·

− ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think-tanks)· − οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

− ιδιωτικοί φορείς·

− δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές)

Περίοδος υλοποίησης

Οι αιτούντες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για σχέδια μέγιστης διάρκειας 12 μηνών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Η επιχορήγηση θα προσδιοριστεί με την εφαρμογή μέγιστου ποσοστού συγχρηματοδότησης 80 % στις επιλέξιμες δαπάνες που θα έχουν όντως πραγματοποιηθεί και δηλωθεί από τον δικαιούχο και από τις συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στο 11.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

Βρείτε την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ΕΔΩ