Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

 

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής. 

 

Ποσό χρηματοδότησης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης κατανέμεται ανά θεματικό τομέα ως ακολούθως:

  • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 3.000.000€
  • Αγροδιατροφή: 3.000.000€
  • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3.000.000€

 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί σύμπραξη οργανισμών 

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργoύν νομίμως στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μπορείτε να βρείτε τις επιλέξιμες δαπάνες εδώ. 

Περίοδος υποβολής

από 13/11/2020 έως 5/3/2021 (ώρα 15:00)Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ.

Για να μοιραστείτε τη σελίδα: 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email