17 Τροπολογίες του Α. Γεωργούλη στο Ψήφισμα για τον Προϋπολογισμό του 2023

17 Τροπολογίες του Α. Γεωργούλη στο Ψήφισμα για τον Προϋπολογισμό του 2023

Ψήφισμα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον Προϋπολογισμό του 2023 εγκρίθηκε  από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεκαεπτά (17) τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη έγιναν δεκτές και συμπεριλήφθηκαν στο Ψήφισμα.

Ο Ευρωβουλευτής, αναλογιζόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς ο πολιτισμός και η εκπαίδευση συνεχίζουν να πλήττονται από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας, ζητά “να δείξουμε έμπρακτα ότι κατανοούμε το βάθος και τη σοβαρότητα του θέματος και να διεκδικήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση όλων των κονδυλίων σε όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης για τον πολιτισμό”.

Οι βασικές διεκδικήσεις του Ψηφίσματος είναι:

  • βελτίωση της προβολής των δράσεων της ΕΕ και της πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση
  • τοποθέτηση στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ των συμφερόντων και του μέλλοντος των νέων και περαιτέρω χρηματοδότηση και μέτρα στήριξης της νεολαίας
  • ενίσχυση των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και λήψη μέτρων ένταξης για να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθούν τα άτομα με αναπηρίες, τα μειονεκτούντα παιδιά, οι μαθητές από περιθωριοποιημένα ή ευάλωτα περιβάλλοντα και συνολικά
  • αύξηση της οικονομικής στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα μετά τις αρνητικές επιπτώσεις την πανδημίας
  • στήριξη και χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού
  • διασφάλιση της ίσης πρόσβασης για όλους τους μαθητές σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής και μη εκπαίδευσης·

Παράλληλα, μέσα από το Ψήφισμα, εκφράζεται η ανησυχία, καθώς ενώ το το ΕΚ με συντριπτική πλειοψηφία ζήτησε και ζητά να στηριχθεί ο πολιτισμός με αποτελεσματικές πολιτικές και σημαντικά ποσά, όπως είναι το 2% του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μόνο 14 κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει τον πολιτισμό στα εθνικά τους σχέδια.