Ανάλυση των τάσεων της αγοράς και των ελλείψεων στις ανάγκες χρηματοδότησης του μουσικού τομέα

Ανάλυση των τάσεων της αγοράς και των ελλείψεων στις ανάγκες χρηματοδότησης του μουσικού τομέα

Ανάλυση των τάσεων της αγοράς και των ελλείψεων στις ανάγκες χρηματοδότησης του μουσικού τομέα

Ο ευρωπαϊκός μουσικός τομέας είναι ένα σύνθετο οικοσύστημα, φτιαγμένο από μυριάδες ηθοποιούς, εθνικές παραδόσεις και γλώσσες και καθοδηγείται από την περιφερειακή δυναμική σε μια εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένη αγορά. Το μουσικό οικοσύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς εξέλιξης και επηρεάζεται από διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό, τα οποία όλα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη ρύθμιση και ανάπτυξη του τομέα. Η πολυπλοκότητα του μουσικού τομέα γίνεται καλύτερα κατανοητή από το ακόλουθο σχήμα:

Ο Τομέας της Μουσικής στην Ευρώπη είναι πλούσιος και ποικίλος αλλά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο εάν θέλει να υποστηρίξει έναν ανταγωνιστικό, ποικίλο και βιώσιμο μουσικό τομέα, ο οποίος αμφισβητείται από:

1) τάσεις συγκέντρωσης στους υποτομείς της ηχογραφημένης και της ζωντανής μουσικής ·

2) τις ταχέως εξελισσόμενες συνήθειες κατανάλωσης και

3) τη μείωση της χρηματοδότησης για βασικά μουσικά ιδρύματα.

Ο τομέας της μουσικής έχει μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό μετά την ψηφιακή αλλαγή και απαιτεί προσαρμοσμένα μέτρα για να επιτύχη τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς μουσικής.

Αν και υπάρχουν ορισμένα καθεστώτα στήριξης σε διάφορα επίπεδα – από το τοπικό στο εθνικό και το ευρωπαϊκό – υπολείπονται όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα. Η τρέχουσα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ευθυγραμμίζεται μόνο εν μέρει με τις στρατηγικές ανάγκες του τομέα. Αυτή η μελέτη διερευνά πιθανή δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση ορισμένων από αυτά τα κενά και ζητά πιο κατάλληλους μηχανισμούς χρηματοδότησης και υποστήριξης προτείνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις.

Πρόκειται για μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τους οργανισμούς KEA και Panteia.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.