Πίσω από τις οθόνες – Ευρωπαϊκή μελέτη για την αποζημίωση των συγγραφέων των οπτικοακουστικών παραγωγών

Πίσω από τις οθόνες – Ευρωπαϊκή μελέτη για την αποζημίωση των συγγραφέων των οπτικοακουστικών παραγωγών

Η Federation of Screenwriters in Europe (FSE) και το Πανεπιστήμιο της Γάνδης έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στους συγγραφείς των οπτικοακουστικών παραγωγών και στην αποζημίωση που τους αναλογεί.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά συστατικά της κοινωνίας μας, λόγω του ρόλου τους στον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Η σημασία του ενισχύεται τόσο από οικονομικά όσο και από μη οικονομικά στοιχεία (αντίκτυπος στην κοινωνική συνοχή, αξίες, δημιουργική καινοτομία κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια δόθηκε μεγάλη προσοχή στα οικονομικά στοιχεία, λόγω του αναγνωρισμένου αντίκτυπου των πολιτιστικών βιομηχανιών, π.χ. αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης, η πεποίθηση ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες μπορούν να βελτιώσουν τη θέση και την ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού εμπορίου μιας χώρας.

Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες επιδεικνύουν ορισμένα αξιόλογα ποσοστα. Το 2013, οι πολιτιστικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις αποτελούσαν το 6,4% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ και ο κύκλος εργασιών του πολιτιστικού τομέα ήταν περίπου 310 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 5,2% του κύκλου εργασιών των συνολικών υπηρεσιών (Eurostat, 2016). Το 2016, περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-28) εργάζονταν άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του πολιτισμού.

Ωστόσο, η κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο στην πολιτιστική βιομηχανία. Οι περικοπές του προϋπολογισμού σε πολιτιστικούς τομείς οδήγησαν στο κλείσιμο θεάτρων, μουσείων κ.λπ. Το 2014, τα περισσότερα από τα 21 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δεν είχαν επιστρέψει ακόμη στα επίπεδα απόδοσης του 2008 (Eurostat, 2016). Αυτό σημαίνει ότι η ήδη επισφαλής θέση των εργαζομένων του δημιουργικού τομέα δέχεται ακόμη μεγαλύτερη πίεση την τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται σε κίνδυνο οι αποζημιώσεις των συγγραφέων των οπτικοακουστικών παραγωγών.

Ποιες είναι, όμως, οι τάσεις που έχουν διαμορφωθεί ως προς τα εισοδήματα με βάση τα χαρακτηριστικά και το φύλο; Η απάντηση στο σχήμα που ακολουθεί.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τη μελέτη εδώ.