Α. Γεωργούλης προς Επιτροπή: Ποιες οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του body shaming;

Α. Γεωργούλης προς Επιτροπή: Ποιες οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του body shaming;

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης απέστειλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης σχετικά με το κρίσιμο θέμα του body shaming και των συνεπειών αυτού. Το ζήτημα αυτό λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και έχει μετατραπεί σε ένα κρίσιμο κοινωνικό φαινόμενο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι απρόβλεπτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής ρωτάει την Επιτροπή εάν:

  1. Σκοπεύει να επεξεργαστεί ένα πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας για τα πρότυπα, ιδίως τα έμφυλα πρότυπα, που προβάλλονται στον χώρο της μόδας, τη διαφήμιση, τα ΜΜΕ και κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα;
  2. Προτίθεται να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και/ή να προωθήσει η ίδια, αφενός, τον σχεδιασμό ενημερωτικών εκστρατειών για τους κινδύνους που διατρέχουν όσες/όσοι επιδιώκουν να ακολουθήσουν τα προβαλλόμενα πρότυπα, αφετέρου, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των εφήβων και των νέων απέναντι σε αυτά τα πρότυπα;

Στα ανωτέρω ερωτήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντηση της επισημαίνει:

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων ως ειδικό στόχο πολιτικής στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025.
  • Η Επιτροπή κινείται προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των έμφυλων στερεοτύπων μέσω πρωτοβουλιών πολιτικής και χρηματοδοτήσεις
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική σταδιοδρομία. Πιο συγκεκριμένα, για το εν λόγω ζήτημα ανέφερε: “Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» έχουν χρηματοδοτηθεί έργα που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Επίσης, το πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» θα χρηματοδοτήσει έργα για την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, μεταξύ άλλων με έμφαση στη νεολαία. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, η ΕΕ συγχρηματοδοτεί ένα δίκτυο Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πανευρωπαϊκής δικτυακής πύλης betterinternetforkids.eu, τα οποία παρέχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και πόρους σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως, μεταξύ άλλων, την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση στερεοτύπων”.

Το εν λόγω ζήτημα κατέχει κεντρική θέση και σημασία στην σημερινή εποχή καθώς γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς οι επιπτώσεις του body shaming, ιδιαίτερα για την γυναίκες και τα άτομα νεαρής ηλικίας που επηρεάζονται εντονότερα από τα πρότυπα που προβάλλονται.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την ερώτηση

Εδώ μπορείτε να βρείτε την απάντηση της Επιτροπής