Πρόγραμμα “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες” (CERV) – Προϋπολογισμός 1,64 δισ.

Πρόγραμμα “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες” (CERV) – Προϋπολογισμός 1,64 δισ.

Το πρόγραμμα CERV είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης μεταξύ των Europe for citizens and Rights, Equality and Citizenship. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ στοχεύει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και να προωθήσουν τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις κοινές αξίες. Καθώς τα μέλη έχουν διαφορετική ιστορία αλλά έναν στόχο για ένα κοινό μέλλον, το CERV θα προσφέρει ευκαιρίες για πολιτιστικά προγράμματα που θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζει την πολιτιστική πολυμορφία.

Προϋπολογισμός: 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ

Η σημασία του CERV αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έλαβε μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατά 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το αρχικά προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα συμβάλλει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο Κράτος Δικαίου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τις ανοικτές προσκλήσεις εδώ.