Προκλήσεις μετά τον COVID-19 στις ζωντανές μουσικές σκηνές της Ευρώπης 

Προκλήσεις μετά τον COVID-19 στις ζωντανές μουσικές σκηνές της Ευρώπης 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Live DMA με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. 

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την επαναλειτουργία των χώρων ζωντανής μουσικής, των κλαμπ και την επανέναρξη των φεστιβάλ στην Ευρώπη, η μακροχρόνια επίδραση της πανδημίας του Covid-19 διαταράσσει το μουσικό οικοσύστημα. Ο τομέας της ζωντανής μουσικής ανθίζει ξανά, με αυξημένο αριθμό εκδηλώσεων, ειδικά κατά την περίοδο των φεστιβάλ, γεγονός που δημιουργεί περισσότερο από ποτέ ανταγωνισμό και εντάσεις μεταξύ των φορέων της μουσικής. 

Πράγματι, η οικονομία της ζωντανής μουσικής ανέκαθεν έφερε εύθραυστα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία πλέον επιδεινώνονται από το αυξανόμενο καλλιτεχνικό, παραγωγικό και ενεργειακό κόστος. Οι σκηνές ζωντανής μουσικής εξακολουθούν να είναι σε κατάσταση επιβίωσης και πρέπει να προωθήσουν τις περισσότερες εκδηλώσεις τους ή/και να αυξήσουν τη χωρητικότητα του κοινού και τα έσοδα για να έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν οικονομικά βιώσιμες. 

Η κατάσταση αποτελεί κίνδυνο για την ανεξάρτητη ζωντανή μουσική σκηνή, καθώς παρατηρούμε μια αυξανόμενη ανησυχία για εξαγορές ανεξάρτητων μουσικών φεστιβάλ από μεγαλύτερες εταιρείες που δεν σχετίζονται με τη μουσική, καθώς και για επιθετικές στρατηγικές στις διαδικασίες κρατήσεων. Θέτει επίσης σε κίνδυνο τους αναδυόμενους καλλιτέχνες και τις ομάδες τους, καθώς οι bookers έχουν μικρότερη οικονομική δυνατότητα να αναλάβουν ρίσκο για τον προγραμματισμό μη συνηθισμένων καλλιτεχνών που ενδέχεται να μην προσελκύουν μεγάλο κοινό και επομένως να παρέχουν αρκετά εισοδήματα. Η κατάσταση επιδεινώνεται εξαιτίας του brain drain και την έλλειψη προσωπικού, ειδικά στην τεχνική παραγωγή, μετά τα lockdown του Covid-19. 

Η ψυχική υγεία των επαγγελματιών της μουσικής, η οποία αντιμετωπίστηκε ως βασικό ζήτημα για τον πολιτιστικό τομέα τα τελευταία χρόνια, πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Θέλουμε να συνεχίσουμε όπως παλιά; Πώς να αποκλιμακώσουμε και να διατηρήσουμε το προσωπικό και τις οργανώσεις μας υποστηρίζοντας παράλληλα μια αυξανόμενη καλλιτεχνική προσφορά; Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι τα δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών είχαν αντίκτυπο στο κοινό που δεν επιστρέφει ακόμη πλήρως στις δραστηριότητες ζωντανής μουσικής. Είναι απλώς μια αργή διαδικασία που θα απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο και περισσότερη ενέργεια από τις ομάδες των χώρων για να κερδίσουν ξανά το κοινό τους.

Ποια είναι η αποστολή των ζωντανών μουσικών σκηνών στον χώρο μετά τον Covid-19; Και πώς να αποκαταστήσουμε τη σημασία των πολιτιστικών χώρων στις κοινωνίες μας, ενώ έχουν θεωρηθεί ως μη ουσιαστικοί και έχουν χαρακτηριστεί πιο επικίνδυνοι από οποιοδήποτε άλλο μέρος κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

Η αύξηση των παραπόνων των γειτόνων για τον θόρυβο μετά το άνοιγμα των χώρων και των κλαμπ και την επανέναρξη των φεστιβάλ καταδεικνύει ότι πρέπει να ορίσουμε χώρους για τοπική διαμεσολάβηση και να αυξήσουμε την πολιτική υποστήριξη προς τις τοπικές μουσικές σκηνές, να συμπεριλάβουμε εκπροσώπους ζωντανής μουσικής στον σχεδιασμό της πόλης και υποστήριξη περισσότερων δράσεων οικοδόμησης κοινότητας. 

Όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες για μια πράσινη μετάβαση ανθίζουν στον τομέα της ζωντανής μουσικής, καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για την κλιματική έκτακτη ανάγκη στις κοινωνίες μας. Σπρώχνει τους διοργανωτές ζωντανής μουσικής να αναλάβουν την ευθύνη, να δράσουν και να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, αλλά και να επανεξετάσουν τη συνάφεια του τρέχοντος οικονομικού τους μοντέλου, που βασίζεται στην απεριόριστη ανάπτυξη της παραγωγής των εκδηλώσεων και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, όσον αφορά τη βιωσιμότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ποιες είναι οι ανάγκες των διοργανωτών ζωντανής μουσικής όσον αφορά τη ρύθμιση και την υποστήριξη από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής; Πώς μπορούν οι οργανισμοί ζωντανής μουσικής να παρέχουν υποστήριξη στους χώρους ζωντανής μουσικής, τους συλλόγους και τις ομάδες των φεστιβάλ για την παροχή δικαιότερων, πιο περιεκτικών και βιώσιμων συνθηκών; 

Η τρέχουσα έκθεση στοχεύει στον καθορισμό των προκλήσεων που εντόπισαν τα μέλη του Live DMA κατά τις φθινοπωρινές δραστηριότητες του δικτύου και στο σχεδιασμό των ορόσημων των δραστηριοτήτων μας για το 2023, με βάση την παρατήρηση, τους πόρους, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη δημιουργία ικανοτήτων και την εκ των κάτω προς τα πάνω προτάσεων και συλλογικό σχεδιασμό συστάσεων πολιτικής, για να συμβάλει σε έναν αποτελεσματικό διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ