Την Πρωτοβουλία μας προς τις Πλατφόρμες για τα Πνευματικά Δικαιώματα συνυπογράφουν 52 Ευρωβουλευτές

 

Κάλεσμα στις Πλατφόρμες για αλληλεγγύη σε δημιουργούς,
καλλιτέχνες, συνεργεία, τεχνικούς και εργαζομένους στον Δημιουργικό και Πολιτιστικό
Τομέα

 

Λίγο μετά από την περίοδο του υποχρεωτικού μας εγκλεισμού λόγω COVID-19 αναπτύξαμε με την ομάδα μου την πρωτοβουλία της επικοινωνίας με τις μεγαλύτερες πλατφόρμες που λειτουργούν στην ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση του Δημιουργικού και
Πολιτιστικού Τομέα. Η ξαφνική αναπαραγωγή έργων που δεν προορίζονταν για προβολή μέσω μίας πλατφόρμας, με αποτέλεσμα την μείωση του καλλιτεχνικού αποτελέσματος αλλά και η ελάχιστη αμοιβή που δικαιούνται οι καλλιτέχνες για το έργο τους, μας οδήγησε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη ενός νέου πλαισίου συνεργασίας και λειτουργίας.

 

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

 

 

Αγαπητέ εκπρόσωπε ….,

 

Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου κρίσης του COVID-19, ήταν αναγκαία η παύση της οικονομικής δραστηριότητας με την παραδοσιακή έννοια. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ειδικά οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί κλάδοι έχουν πληγεί σοβαρά, δεδομένου ότι η κοινωνική απομάκρυνση ακυρώνει τυχόν δυνατότητες εσόδων στους κλάδους αυτούς.

 

Ταυτόχρονα, αν και σε βαθιά οικονομική κρίση, οι άνθρωποι που εργάζονται σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς αντέδρασαν αμέσως και συνεχίζουν να συνδράμουν στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας και την επανάκαμψη των πολιτών. Την ίδια στιγμή οι  πολίτες προσπαθούν να βρουν μέσα ψυχαγωγίας και να στοχαστούν ενόσω βρίσκονται σε εγκλεισμό. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο για να παροτρύνουν τους ανθρώπους να μείνουν σπίτι και να υιοθετήσουν όλα τα μέτρα υγιεινής που απαιτούνται. Συμβάλλουν επίσης παρέχοντας δωρεάν το πολιτιστικό και δημιουργικό τους έργο. Μουσική, βίντεο, θέατρο, χορός, παραστάσεις, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, ασκήσεις δημιουργικότητας και πολλές άλλες επιλογές προσφέρονται γενναιόδωρα δωρεάν.

 

Με άλλα λόγια, οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες, οι ερμηνευτές, οι τεχνικοί και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο συμμετέχουν στη δράση αλληλεγγύης, από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, ενώ η πλειοψηφία βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια, δεδομένου του αντίκτυπου του COVID-19 τόσο μέχρι σήμερα όσο και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το πέρας αυτής της κρίσης.

 

Απαιτείται άμεση παρέμβαση για τη διάσωση του κλάδου αυτού που συμβάλλει σημαντικά στην εργασία στην Ευρώπη. Η αντανακλαστική αντίδραση των ανθρώπων να στραφούν στον πολιτισμό οδήγησε σε μια πρωτοφανή αύξηση της χρήσης πλατφορμών και ψηφιακών υπηρεσιών κάθε είδους. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε πλατφόρμες και παρόμοιους φορείς για να δείξουν την αλληλεγγύη τους σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, καθώς και να υποστηρίξουν όλους τους ανθρώπους που απασχολούνται στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς των οικονομιών μας.

 

Συνοψίζοντας, καλούμε όλες τις πλατφόρμες να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας σχεδίων που θα ενισχύουν τη δημιουργικότητα, προκειμένου να ενισχύσουν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Σε τελική ανάλυση, η πανδημία έδειξε ότι χρειαζόμαστε τον πολιτισμό όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως αναγκαιότητα. Δημιουργοί και εργαζόμενοι σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς είναι αυτοί που προωθούν την κοινωνική συνοχή, καθώς μας φέρνουν κοινωνικά πιο κοντά σε περιόδους κοινωνικής απόστασης. Είναι αυτοί που ενεργοποιούν την εξ’ αποστάσεως πολιτιστική και δημιουργική οικονομία μας σήμερα.
Αυτοί θα είναι η πηγή της ευημερίας μας και η κινητήρια δύναμη του αύριο.

 

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

 

Alexis Georgoulis (GUE/NGL)

Manuel Pizarro (S&D)

Ibán García del Blanco (S&D)

Dace Melbārde (ECR)

Theodoros Zagorakis (EPP)

Marisa Matias (GUE/NGL)

Laurence Farreng (Renew)

José Gusmão (GUE/NGL)

Manuel Bompard (GUE/NGL)

István Ujhelyi (S&D)

Rosa D’Amato (NI)

Pernardo Barrena (GUE/NGL)

Ramona-Victoria Strugariu (Renew)

Petros Kokkalis (GUE/NGL)

Silvia Modig (GUE/NGL)

Bronis Ropė (Greens/EFA)

Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL)

Isabella Adinolfi (NI)

Daniela Rondinelli (NI)

María Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)

Chiara Maria Gemma (NI)

Niklas Nienaß (Greens/EFA)

Elena Kountoura (GUE/NGL)

Michels Martina (GUE/NGL)

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Loucas Fourlas (EPP)

Clara Aguilera (S&D)

Maria Grapini (S&D)

Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D)

Estrella Durá Ferrandis (S&D)

Isabel Carvalhais (S&D)

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Andris Ameriks (S&D)

Marcos Ros Sempere (S&D)

Carles Puigdemont i Casamajó (NI)

Antoni Comín i Oliveres (NI)

Clara Ponsatí i Obiols (NI)

Lara Wolters (S&D)

Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

Massimiliano Smeriglio (S&D)

Giorgos Georgiou (GUE/NGL)

Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

Alviina Alametsä (Greens/EFA)

Javier López (S&D)

Salima Yenbou (Greens/EFA)

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL)

Barry Andrews (Renew)

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

Alfred Sant (S&D)

Tudor Ciuhodaru (S&D)

Ivan Vilibor Sinčić (NI)