Ομιλία Γεωργούλη για την Ισότητα των Φύλων στα ΜΜΕ

Ομιλία Γεωργούλη για την Ισότητα των Φύλων στα ΜΜΕ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2020 – ΈΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΜΕ

Α. Γεωργούλης: «Το ζήτημα δεν είναι να δούμε την ισότητα ως πόλεμο μεταξύ των φύλων, αλλά ως δημιουργική συνεργασία»

                                         

YouTube player

 

«Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο των Μέσων Ενημέρωσης. Σε έναν κόσμο, ο οποίος αρχικά οικοδομήθηκε από άνδρες. ….Χρειαζόμαστε ίσες αμοιβές, καταπολέμηση του ρατσισμού, της λεκτικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε άνισης μεταχείρισης, εκούσιας ή μη. Χρειαζόμαστε πολιτικές για την αυτορρύθμιση της ισότητας, μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά και αξιολόγησης της προόδου σε αυτό το θέμα. Η οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων και η ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025, είναι μια σημαντική πρόοδος, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα…. Ταυτόχρονα,  ο ρόλος των ΜΜΕ για την προώθηση της ισότητας, δεν συνδέεται μόνο με την επίτευξη ίσων συνθηκών σε όρους εργασίας και σταδιοδρομίας στον κλάδο, αλλά και με τη δημιουργία προτύπων που θα προκαλούν και θα ανατρέπουν τα έμφυλα στερεότυπα…. Το ζήτημα δεν είναι να δούμε την ισότητα ως πόλεμο μεταξύ των φύλων, αλλά ως δημιουργική συνεργασία.» δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης στην ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου, όπου συζητήθηκε το θέμα της Ισότητας των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Εβδομάδας για την Ισότητα των Φύλων 2020.

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων είναι διττός: από τη μία σχετίζεται με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον και τις αμοιβές και από την άλλη με τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται μέσα από τα ΜΜΕ.

Ως προς τον πρώτο άξονα, οι γυναίκες βιώνουν έντονα τον παραγκωνισμό. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μελετών, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 24% των ατόμων που ακούγονται, διαβάζονται ή εμφανίζονται σε ειδήσεις εφημερίδων, τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Εξίσου εντυπωσιακό αλλά και απογοητευτικό είναι ότι το 73% των διευθυντικών εργασιών καταλαμβάνεται από άνδρες σε σύγκριση με το 27% που απασχολούνται από γυναίκες. Οι γυναίκες, συνήθως, λαμβάνουν μικρότερες αμοιβές από τους άντρες αν και σε πολλές χώρες διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Σε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση που υφίστανται οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο.

Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 έχουν ως στόχο την απαλλαγή από τα στερεότυπα και τη βία σε βάρος των γυναικών. Σκοπός είναι ο συστηματικός έλεγχος προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των γυναικών και να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι έμφυλες διακρίσεις.

Ως προς τον δεύτερο άξονα, αν και τα ΜΜΕ έχουν μεγάλες δυνατότητες ως προς την προώθηση της ισότητας, δεν πραγματοποιούν τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Τα ΜΜΕ μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα που ανατρέπουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, ωστόσο επιλέγουν να αναπαράγουν συνθήκες που τις εντείνουν.

Στόχος της Ευρώπης είναι τα ΜΜΕ να προωθούν την παιδεία και την ενημέρωση, προκειμένου οι γυναίκες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν, ενώ παράλληλα να αναπτύσσουν πολιτικές που προωθούν την αυτορρύθμιση της ισότητας σε συνδυασμό με μηχανισμούς αξιολόγησης και ελέγχου της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να προβάλλει την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα. Έχει ως κύριο μέλημα την συνεργασία των κρατών μελών για την προώθηση εκστρατείας για την ισότητα των φύλων με βασικούς αποδέκτες τους νέους. Φυσικά, οι ενέργειες αυτές χρειάζονται τη στήριξη των πολιτών προκειμένου να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η ισότητα ανάμεσα στα φύλα δεν αποτελεί έναν πόλεμο κυριαρχίας. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πως είμαστε άνθρωποι και έχουμε ίσα δικαιώματα ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά μας όποια και να είναι αυτά. Η ισότητα αποτελεί μία δημιουργική συνεργασία η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή μονάχα μέσω της παιδείας και του πολιτισμού.