Ομιλία Α. Γεωργούλη: Ενίσχυση της λειτουργίας του Euronews – 06/07/2020

Α. Γεωργούλης: «Οι πολίτες μας πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι»

134096872_305047737604410_2081569915486538192_n

 

Με ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης εξέφρασε τις θέσεις του για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού καναλιού Euronews, καθώς και την σημαντικότητα αυτής. 

Συγκεκριμένα τόνισε ότι: «Η ύπαρξη ευρωπαϊκού περιεχομένου στην μετάδοση ειδήσεων υπό την ευρωπαϊκή οπτική είναι κάτι που λείπει από την Ένωση. Υπάρχει προφανής έλλειψη συνειδητοποίησης σχετικά με τα θεσμικά ζητήματα. Οι πολίτες μας πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Για αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες του Euronews, ενός καναλιού που προωθεί την πολυγλωσσία και εποπτεύει την δημιουργία υπηρεσιών ζωτικής σημασίας». Επιπλέον, έθεσε τα ζητήματα της διαφάνειας και της υπεύθυνης ενημέρωσης, καθώς επίσης και την ανάγκη διασφάλισης της αμεροληψίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, επεσήμανε την σπουδαιότητα επαρκούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων που αφορούν τον Πολιτισμού και την ενημέρωση των πολιτών: «Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την αύξηση της χρηματοδότησης της Δημιουργικής Ευρώπης και του υπο-προγράμματος ΜΕDIA για την υποστήριξη νέων μέσων ενημέρωσης που θα επιθυμούσαν να εισέρθουν στην αγορά μέσω κοινοπραξιών».

Ο Α. Γεωργούλης θεωρεί αναγκαία την στήριξη της ορθής ενημέρωσης των πολιτών και των ενεργειών που ενισχύουν τέτοιου είδους προσπάθειες.