Ομιλία του Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης – 19/11/2020

Ομιλία του Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης – 19/11/2020

Α. Γεωργούλης: «Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον πολιτισμό, τη νεολαία και την εκπαίδευση»

Την σημασία του πολιτισμού για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» επεσήμανε ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης σε ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει «στην ευαισθητοποίηση, ιδίως της νεολαίας σχετικά με τα δικαιώματα, τις αξίες, την ισότητα, την ιθαγένεια και την καταπολέμηση της βίας».

Η συμβολή του πολιτισμού προς αυτή την κατεύθυνση είναι μείζονος σημασίας. Όπως υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής: «Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς είναι ο δίαυλος εκείνος που μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων (του προγράμματος). Κυρίως για δύο λόγους, από την μία έχουν το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης των νέων. Από την άλλη τα εργαλεία του πολιτιστικού τομέα ενισχύουν την εμπειρική διάσταση. Επομένως, οι ΔΠΤ μπορούν να επιτύχουν υψηλά επίπεδα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, παρόλο που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οπτικοακουστικά μέσα στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης, οι πολιτιστικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται ρητά στον κατάλογο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων για το πρόγραμμα».

Φυσικά, για την επιτυχία του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκείς χρηματοδότηση. Ως προς αυτή την κατεύθυνση ο Α. Γεωργούλης αναφέρει: «Φυσικά, πρέπει να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον προϋπολογισμό. Αυτό το νέο πρόγραμμα συνενώνει δύο προυπάρχοντα προγράμματα και προσθέτει περισσότερους στόχους. Όταν προσθέτετε στόχους, χωρίς να αυξάνετε τους πόρους, είναι το ίδιο με τη μείωση του προϋπολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσετε το ποσό που ζητούμε».

Τέλος, ολοκληρώνει την ομιλία του επισημαίνοντας ότι «…εκτός από την ανάγκη αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού, πρέπει να εξετάσουμε τις πολιτιστικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και να εστιάσουμε στη νεολαία και την εκπαίδευση. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον πολιτισμό, τη νεολαία και την εκπαίδευση».