Νέοι ηθοποιοί και οι κίνδυνοι κατά τη διαδικτυακή διαφήμιση

Νέοι ηθοποιοί και οι κίνδυνοι κατά τη διαδικτυακή διαφήμιση

Το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο πραγματοποίησε μελέτη με θέμα “Νέοι ηθοποιοί και οι κίνδυνοι κατά τη διαδικτυακή διαφήμιση”.

Η διαδικτυακή διαφήμιση χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος του συστήματος ψηφιακών μέσων. Είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που έχουν ανέβει στην κορυφή όχι μόνο της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και της γενικότερης οικονομίας. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο για τους influencers που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις πλατφόρμες, τους παραδοσιακούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και μια σειρά από άλλες εταιρείες ψηφιακών μέσων. 

Η τεχνολογία και η αλυσίδα αξίας πίσω από τη διαφήμιση στα ψηφιακά μέσα γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Τα εξατομικευμένα συστήματα διαφήμισης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και τα οποία ταιριάζουν διαφημιστές με ιδιώτες μοιάζουν ελάχιστα με τις απλές διαφημίσεις banner με τις οποίες ξεκίνησε η διαδικτυακή διαφήμιση στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Και η αλυσίδα αξίας πίσω από μια στοχευμένη διαδικτυακή διαφήμιση περιλαμβάνει πλέον εταιρείες διαχείρισης δεδομένων που συλλέγουν και διαχειρίζονται δεδομένα πελατών, δίκτυα διαφημίσεων που συνδέουν διαφημιστές και εκδότες, αυτοματοποιημένες εταιρείες δημιουργίας περιεχομένου και εργαλεία διαχείρισης συναίνεσης, καθώς και φυσικά διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Facebook.

Τα τελευταία χρόνια οι νομοθέτες, ιδίως σε επίπεδο ΕΕ, προσπαθούν να προσαρμόσουν τα νομικά πλαίσια στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τον αντίκτυπο της διαδικτυακής διαφήμισης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται μια επισκόπηση των τεχνολογικών εξελίξεων και των βασικών παραγόντων στη διαδικτυακή διαφήμιση και, στη συνέχεια, χαρτογραφεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τη διαδικτυακή διαφήμιση.