Μελέτη NEMO – Η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στα Μουσεία της Ευρώπης

Μελέτη NEMO – Η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στα Μουσεία της Ευρώπης

Τα μουσεία είναι κλειστά! 

Πολλά από τα μουσεία της έρευνας αναγκάστηκαν να κλείσουν για δεύτερη φορά λόγω της πανδημίας COVID-19. Ενώ, πάνω από το 70% των μουσείων έκλεισαν κατά την περίοδο της έρευνας χωρίς καθορισμένη ημερομηνία επανέναρξης.

Το δεύτερο υποχρεωτικό κλείσιμο αποφασίστηκε χωρίς διαβούλευση και παρά τα υπάρχοντα και λειτουργικά πρωτόκολλα υγιεινής που τα μουσεία ανέπτυξαν και υλοποίησαν στις εγκαταστάσεις τους και παρά το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε περίπτωση μετάδοσης COVID-19 σε επισκέπτες σε μουσεία στην Ευρώπη.

Πτώση επισκεπτών κατά τη διάρκεια της κρίσης 

Ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2020, όταν τα μουσεία ήταν ξανά ανοιχτά για το κοινό, 5 στα 10 μουσεία ανέφεραν πτώση μεταξύ 25-75% των επισκεπτών, ενώ 2 στα 10 μουσεία ανέφεραν ακόμη και πτώση επισκεπτών μεγαλύτερη από 75%.

Η μείωση των επισκεπτών προήλθε κυρίως από τη μείωση του παγκόσμιου τουρισμού (73%), τη διακοπή των σχολικών προγραμμάτων (64%) και των κοινοτικών προγραμμάτων γενικά (50%) και από αυξημένα πρωτόκολλα ασφάλειας που επιτρέπουν συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών να βρίσκονται εντός του μουσείου ταυτόχρονα (53%), ενώ μια μειονότητα μουσείων (3%) δήλωσε ότι δεν ήταν εξοπλισμένα για να ανοίξουν λόγω έλλειψης χαρακτηριστικών ασφάλειας και υγιεινής.

Τα μουσεία υπολογίζουν ότι θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου οι αριθμοί επισκεπτών επιστρέψουν στο επίπεδο πριν από το COVID-19, φτάνοντας από την Άνοιξη 2021 έως το καλοκαίρι του 2022. Η πλειοψηφία των μουσείων (45%) εκτιμά ότι οι αριθμοί επισκεπτών θα επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από το COVID-19 κατά τους μήνες μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 2021.

Απώλειες εσόδων και συνέπειες Απώλεια εισοδήματος 

Το 75% των μουσείων αναφέρει απώλεια εισοδήματος μεταξύ 1.000 έως 30.000 ευρώ την εβδομάδα, ακόμη και όταν ήταν ανοιχτά στο κοινό, κυρίως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

6 στα 10 μουσεία απάντησαν ότι η απώλεια εισοδήματος προέρχεται κυρίως από μείωση των εισιτηρίων, 1 στα 10 μουσεία ανέφερε τη διακοπή ειδικών προγραμμάτων για τους επισκέπτες.

Ως συνέπεια των συνεχιζόμενων απωλειών εισοδήματος, η πιο συνηθισμένη αλλαγή που πραγματοποιείται ή σχεδιάζεται είναι η διακοπή προγραμμάτων και έργων (55%), ακολουθούμενη από μείωση της ικανότητας επισκεπτών (49%) και ανακατανομή καθηκόντων προσωπικού (42%).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία εδώ.