Μήνυμα προς τη Γερμανική Προεδρία

YouTube player

Μήνυμα προς τη Γερμαντική Προεδρία

Με μήνυμα προς τη Γερμανική προεδρία υπογραμμίζουμε την ανάγκη για δράση υπέρ της διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς επίσης και της ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής.