Μελέτη Live DMA – COVID-19 – O αντίκτυπος σε χώρους ζωντανής μουσικής και κλαμπ στην Ευρώπη

Μελέτη Live DMA – COVID-19 – O αντίκτυπος σε χώρους ζωντανής μουσικής και κλαμπ στην Ευρώπη

COVID-19 – O αντίκτυπος σε χώρους ζωντανής μουσικής και κλαμπ στην Ευρώπη

Το Live DMA συλλέγει δεδομένα προκειμένου να αναλύσει την κατάσταση των χώρων και των κλαμπ ζωντανής μουσικής στην Ευρώπη.

Από τον Μάρτιο του 2020, περισσότεροι από τους 2.600 χώρους ζωντανής μουσικής και κλαμπ που εκπροσωπούνται από το Live DMA και τα μέλη του σε 16 ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης. Λόγω των κυβερνητικών κανονισμών, οι μουσικοί χώροι και τα κλαμπ έπρεπε να ακυρώσουν ή να επαναπρογραμματίσουν όλες τις εκδηλώσεις τους, που είναι η βασική τους δραστηριότητα και η κύρια πηγή εσόδων. Οι περισσότεροι χώροι έπρεπε να κλείσουν εντελώς για πολλές εβδομάδες την Άνοιξη του 2020, και στη συνέχεια άνοιξαν υπό αυστηρές συνθήκες

Η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις συνέπειες αυτών των συνθηκών δίνοντας έμφαση στις οικονομικής επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά σημειώνει 70% μείωση των μουσικών εκδηλώσεων και των καλλιτεχνικών παραστάσεων και 76% μείωση των επισκεπτών.

Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερα.