Μελέτη ΚΕΑ – Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα

Μελέτη ΚΕΑ – Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα

Οι τέχνες και οι δημιουργικές δραστηριότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευημερία και τη συνοχή της κοινότητας, διαμορφώνοντας αξίες. Αντιπροσωπεύουν το κλειδί για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της καινοτομίας. Σύμφωνα με τις κοινές δηλώσεις των Ιταλών, Γερμανών και Ισπανών Υπουργών, ο πολιτισμός αναγνωρίζεται ως «το καλύτερο αντίδοτο [..] στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» στην κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Πέρα από την άυλη αξία του, ο ΠΔΤ είναι σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με την Eurostat, αυτή η αγορά απασχολούσε 8,7 εκατομμύρια άτομα το 2018, που αντιστοιχεί στο 3,8% του συνολικού αριθμού των ατόμων που απασχολούνται εντός της ΕΕ-28.

Ο ΠΔΤ είναι βαθιά συνδεδεμένος με άλλους βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η ακίνητη περιουσία, η εκπαίδευση και η τεχνολογία πληροφοριών. Κατά την ανάλυση των επιπτώσεων της κρίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το CCS κατανοεί μια ποικιλία υποτομέων. Περιλαμβάνει επίσης όλες τις δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας των πολιτιστικών και δημιουργικών προϊόντων, από την ανάπτυξη έως τη διάδοση.

Η παρούσα εργασία παρέχει μια ενημερωμένη εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας στον κλάδο, φωτίζοντας την κατάσταση των εργαζομένων του, ενώ οι χώρες αντιμετωπίζουν το δεύτερο κύμα μολύνσεων. Συνεχίζει με μια πανοραμική επισκόπηση των μέτρων που λαμβάνονται σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ενδιαφέρον έχει ο πίνακας που προκύπτει από τη μελέτη και παρουσιαζει τις κατηγορίες έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν και τον αριθμό των χωρών που τις υιοθέτησαν:

Τέλος δίνεται προοπτική για τις «νέες ομαλότητες» που δημιουργήθηκαν από την πανδημία μαζί με συστάσεις πολιτικής.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.