ΚΕΑ – Ανάλυση της αγοράς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων στην Ευρώπη

ΚΕΑ – Ανάλυση της αγοράς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων στην Ευρώπη

Η KEA European Affairs συνέταξε την ενημερωμένη έκδοση «Ανάλυση Αγοράς των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων στην Ευρώπη». Αυτή η ανάλυση στοχεύει να αναδείξει τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής αγοράς των ΠΔΤ και την ελκυστικότητά της για επενδύσεις.

Από την ανάλυση προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα τα οποία αναδεικνύουν την προοδευτική ανάπτυξη των ΠΔΤ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο βαθμός αύξησης των εργαζομένων στον τομέα, όπως επίσης και η αύξηση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον κλάδο.

Η παρούσα μελέτη δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου CCS Guarantee Facility στο οποίο συμμετέχει η KEA. Το CCS Guarantee Facility είναι ένα ταμείο εγγύησης 250 εκατομμυρίων ευρώ που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει της ανταγωνιστικότητας των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων παρέχοντας εγγυήσεις στους συμμετέχοντες χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές.

Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη τη μελέτη.