Μελέτη ICOM – COVID-19 – ο αντίκτυπος στα Μουσεία παγκοσμίως

Μελέτη ICOM – COVID-19 – ο αντίκτυπος στα Μουσεία παγκοσμίως

Πρόκειται για μελέτη του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).

Η παρούσα έκθεση, εξετάζοντας σχεδόν 900 απαντήσεις από μουσεία και επαγγελματίες μουσείων από πέντε ηπείρους, εξήγαγε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στα Μουσεία.

Σύμφωνα με τις διατυπώσεις της μελέτης η πανδημία COVID-19 επηρεάζει σοβαρά τους πολιτιστικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Ενώ ορισμένα μουσεία έχουν ανοίξει ξανά με σημαντικούς περιορισμούς, άλλα ιδρύματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης πίσω από κλειστές πόρτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως σημαντικός αριθμός Μουσείων δεν διαθέτει έντονη ψηφιακή αλληλεπίδραση με το κοινό όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα:

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

  • Περίπου το 14% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι μέρος του προσωπικού παραιτήθηκε ή απολύθηκε. Επιπλέον, το 16,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο του προσωπικού του μουσείου απολύθηκε ή παραιτήθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου 2020.
  • Ο τομέας των ελεύθερων επαγγελματιών έχει υποστεί ηχηρό πλήγμα: 40,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα πρέπει να ανασταλεί η πληρωμή του μισθού τους και το 28,9% δήλωσε ότι οι εργοδότες τους θα πρέπει να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού.
  • Περίπου το 27,5% των ελεύθερων επαγγελματιών στους χώρους των μουσείων σκέφτεται να αλλάξει επαγγελματικό χώρο.
  • Σχεδόν όλα τα μουσεία σε όλο τον κόσμο πιθανότατα θα πρέπει να μειώσουν τους πόρους και τις δραστηριότητές τους ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19. Το 30,9% θα μειώσει το μόνιμο προσωπικό του. Αυτό το ποσοστό θα ανέλθει στο 46,1% για ανεξάρτητες και προσωρινές συμβάσεις.
  • Παρόλο που οι συμμετέχοντες φαίνονται λιγότερο ανήσυχοι για τη μείωση των εκθέσεων (62,4%) και των δημόσιων προγραμμάτων (67,4%) από ό, τι τον Απρίλιο (82,6%), το ποσοστό εξακολουθεί να είναι ανησυχητικό.
  • Το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι το μουσείο τους θα κλείσει μόνιμα μειώνεται από 12,8 σε 6,1%, αλλά περισσότερο από το 50% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι το ίδρυμά τους θα πρέπει να λειτουργεί με μειωμένες ώρες λειτουργίας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία και την μελέτη.