Πρoστατευμένο: Μουσείο Ηρακλειδών – Επιστήμη, Τέχνη & Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων