Α. Γεωργούλης – Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου στην ΕΕ

Α. Γεωργούλης – Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου στην ΕΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

Α.Γεωργούλης: « Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός ως μέσο για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης,
την προώθηση υγιών προτύπων»

YouTube player

Στο τέλος του 2020, θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στην EE, όπως επιβεβαίωσε η Επίτροπος ΥγείαςΣτέλλα Κυριακίδου.

Οι Ευρωβουλευτές αντάλλαξαν απόψεις την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με την Επίτροπο, για το συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο βασίζεται σε μια  προσέγγισημε τέσσερις βασικούς πυλώνες: πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία, επιβίωση και ποιότητα ζωής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Επίτροπος Υγείας ευχαρίστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμβολή του και την στήριξή του προς την Επιτροπή, στην προσπάθειά της να αλλάξει τις συνθήκες της πρόληψης και της περίθαλψης του καρκίνου στην Ευρώπη.

Στο συζήτηση αυτή συμμετείχε και ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος υπογράμμισε ότι: «…Στο σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, χρειαζόμαστε εκπαίδευση και πολιτισμό ως μέσο για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, την προώθηση υγιών προτύπων επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στους νέους μας. Ας επωφεληθούμε, λοιπόν, από τη μετασχηματιστική δύναμη του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, στις ενέργειές μας για την αλλαγή των συνηθειών των ανθρώπων…».

Μία πρόταση στην οποία συμφώνησε η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου απαντώντας στον Ευρωβουλευτή ότι: «…Φυσικά, χρειάζεται να συμπεριλάβουμε την εκπαίδευση και την ενημέρωση σε κάθε επίπεδο για τους νέους αν θέλουμε εάν θέλουμε να καλύψουμε τα ελλείμματα. Επομένως, περιλαμβάνεται στην πολιτική για τον καρκίνο η σπουδαιότητα της πληροφόρησης και εκπαίδευσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί.»

Η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του καρκίνου (BECA) είναι επιφορτισμένη με την εξέταση δράσεων για την
προσέγγιση σε κάθε βασικό στάδιο της νόσου, την αξιολόγηση των βέλτιστων τρόπων στήριξης της έρευνας και τη διασφάλιση στενής σύνδεσης με την ερευνητική αποστολή για τον καρκίνο, στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων στις οποίες η Ε.Ε. μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Ο καρκίνος αποτελεί μάστιγα της εποχής και η καταπολέμησή του επιτακτική ανάγκη. Δεδομένου ότι το 40% των περιπτώσεων εμφάνισης καρκίνου, μίας ασθένειας που συγκαταλέγεται στις μακροχρόνιες, μπορεί να προληφθεί, είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων μοντέλων προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της Επιτροπής, von der Leyen, έχει δεσμευτεί για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου ο οποίος μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μπορεί να κοινοποιηθεί στο ευρύ κοινό.

Ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός του πλαισίου αυτού είναι ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία με έμφαση στις τελευταίες βαθμίδες εκπαίδευσης, δράσεις ευαισθητοποίησης αναφορικά με την Υγεία και τον Πολιτισμό, δημιουργία και αναπαραγωγή νέων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης που θα βασίζονται στις αρχές της Πράσινης Συμφωνίας.

Σημαντικός είναι και ο τομέας της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών. Η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Προτείνεται και προβάλλεται η δημιουργία προγράμματος που θα συνδυάζει την Τέχνη και την Υγεία με επισκέψεις καλλιτεχνών σε νοσοκομεία και πραγματοποίηση εκδηλώσεων ειδικά για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Κύριο μέλημα είναι να επιστρέψει το χαμόγελο στα πρόσωπα των ασθενών και να περιοριστούν οι εκδηλώσεις της νόσου.