Χρηματοδοτήσεις Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 - 2020"

Οδηγός Προγράμματος για τις επιχορηγήσεις ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες”.

Έκδοση που ισχύει για τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τον Ιανουάριο του 2020 κι έπειτα.

Ο Οδηγός Προγράμματος αποσκοπεί να  συνδράμει τους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (2014-2020). 

Παρέχει πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει 
τους στόχους του Προγράμματος και τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που μπορούν να υποστηριχθούν.

Ο Οδηγός Προγράμματος αποτελεί παράρτημα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις
ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». Συνεπώς, η μελέτη του Οδηγού είναι χρήσιμη για την προετοιμασία των προτάσεων προς κατάθεση σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες”

Ολόκληρο το κείμενο σε pdf διαθέσιμο εδώ.

Για να μοιραστείτε τη σελίδα: 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email