Οδηγός χρηματοδοτήσεων

Χρηματοδοτήσεις
Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 – 2020”

Οδηγός Προγράμματος για τις επιχορηγήσεις ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες”.

Έκδοση που ισχύει για τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τον Ιανουάριο του 2020 κι έπειτα.

Ο Οδηγός Προγράμματος αποσκοπεί να  συνδράμει τους ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (2014-2020). 

Παρέχει πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει 
τους στόχους του Προγράμματος και τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που μπορούν να υποστηριχθούν.

Ο Οδηγός Προγράμματος αποτελεί παράρτημα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις
ενεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». Συνεπώς, η μελέτη του Οδηγού είναι χρήσιμη για την προετοιμασία των προτάσεων προς κατάθεση σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες του προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες”

Ολόκληρο το κείμενο σε pdf διαθέσιμο εδώ.