Μελέτη FEP – Ένα χρόνο μετά: Οι συνέπειες της κρίσεις του Covid-19 στην αγορά βιβλίων

Μελέτη FEP – Ένα χρόνο μετά: Οι συνέπειες της κρίσεις του Covid-19 στην αγορά βιβλίων

Η μελέτη του FEP έχει ως στόχο να προσδιορίσει την κατάσταση των πωλήσεων των βιβλίων όπως αυτή διαμορφώθηκε εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Στα μέσα του 2020, η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών εξέτασε τον αντίκτυπο της κρίσης του COVID-19 στον τομέα των βιβλίων στην Ευρώπη. Κατά την περίοδο αυτή είχε ήδη εφαρμοστεί το μέτρο του lockdown, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα βιβλιοπωλεία σε παγκόσμιο επίπεδο για εβδομάδες. Οι συνέπειες για τις πωλήσεις βιβλίων ήταν τρομερές. Ενώ ο ερχομός του καλοκαιριού είχε δείξει δειλά σημάδια ανάκαμψης, η συνολική προοπτική ήταν ακόμη αρνητική και οι περισσότερες από τις προοπτικές του έτους χαρακτηρίστηκαν από ακραία αβεβαιότητα.

Εντός της μελέτης περιέχονται οι πληροφορίες από προηγούμενη έρευνα και μια πρώτη προσέγγιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα των βιβλίων το 2020. Η αβεβαιότητα παραμένει η λέξη-κλειδί και για τις αρχές του 2021, το δεύτερο έτος της κρίσης COVID-19. Παρ’ όλα αυτά, ο τομέας των βιβλίων παρουσίασε μεγαλύτερο βαθμό ανθεκτικότητας από τον αναμενόμενο.

*Το FEP είναι μια ανεξάρτητη, μη εμπορική ομπρέλα, ένωση εκδοτών βιβλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το FEP εκπροσωπεί 29 εθνικές ενώσεις εκδοτών βιβλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Το FEP είναι η φωνή της μεγάλης πλειοψηφίας των εκδοτών στην Ευρώπη.

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη.