Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στη βιομηχανία των τηλεοπτικών έργων μυθοπλασίας στην Ευρώπη

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στη βιομηχανία των τηλεοπτικών έργων μυθοπλασίας στην Ευρώπη

Νέα μελέτη από το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο σχετικά με το φύλο σε έξι επαγγελματικές κατηγορίες στα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά έργα μυθοπλασίας

Βασικά ευρήματα

Πέρα από προφανείς ανισότητες, αυτή η έκθεση δείχνει αξιοσημείωτες διαφορές στην οπτικοακουστική επαγγελματική δραστηριότητα ανάλογα με την εργασία:

  • Οι γυναίκες σκηνοθέτες συνεργάζονταν με άλλους σκηνοθέτες πιο συχνά από τους άντρες συναδέλφους τους και αρκετά συχνά σε ομάδες με ισορροπία ως προς το φύλο.
  • Οι συγγραφείς ευρωπαϊκών τηλεοπτικών έργων μυθοπλασίας εργάστηκαν σε μεγάλες ομάδες οι οποίες αποτελούνταν κυρίως από άνδρες ή υπήρχε ισορροπία ως προς το φύλο. 
  • Ως προς τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η έλλειψη σαφών δεδομένων έκαναν την ανάλυση πιο δύσκολη η ανάλυση αυτής της κατηγορίας βασίζεται σε πληροφορίες του IMDB το οποίο παρέχει τα ονόματα τεσσάρων ηθοποιών, αν και μερικές φορές δίνονται περισσότερα από τέσσερα ονόματα. Η εξέταση από το Παρατηρητήριο ενός δείγματος έδειξε πως τα τέσσερα αυτά ονόματα αντιστοιχούν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους). Τα αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρα για να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το φύλο που επικρατεί στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 
  • Οι παραγωγοί δούλευαν κυρίως μόνοι τους ή όταν συνεργάζονταν, ήταν σε ομάδες με ισορροπία ως προς το φύλο.
  • Οι κινηματογραφιστές ήταν κυρίως άνδρες και δούλευαν είτε μόνοι είτε με άλλους άνδρες.
  • Ως προς τους συνθέτες, τα στοιχεία έδειξαν κυρίως άνδρες οι οποίοι εργάζονται μόνοι, αλλά υπήρχαν περισσότερες γυναίκες σε ομάδες που καθοδηγούνταν από άντρες από το αντίθετο.

Στη μελέτη τίθενται ορισμένα βασικά ερωτήματα. Ας τα δούμε:

Ποια είναι τα ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών ως προς τους ενεργούς επαγγελματίες των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών έργων;

Ποιο είναι το ποσοστό των γυναικών στις επαγγελματικές κατηγορίες των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών έργων; 

Ποιο είναι το ποσοστό των οπτικοακουστικών έργων που οι ομάδες εργαζομένων καθοδηγούνται από γυναίκες;

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.