Μελέτη ΕY – Ξανακτίζοντας την Ευρώπη

Μελέτη ΕY – Ξανακτίζοντας την Ευρώπη

Η Πολιτιστική και Δημιουργική Οικονομία πριν και μετά την κρίση του COVID-19

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Συλλόγων Συγγραφέων και Συνθετών (GESAC) ανέθεσε στην EY να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (CCIs) στην Ευρώπη. Ποια ήταν η οικονομική τους κατάσταση πριν από την κρίση COVID-19 (στοιχεία 2019); Τι αντίκτυπο είχε η κρίση στη δραστηριότητα και την απασχόληση (στοιχεία 2020); Και ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες για τον τομέα προκειμένου να προστατευθεί από τις σοβαρότερες συνέπειες της κρίσης, να τεθεί ξανά σε πορεία ανάπτυξης και να ενισχύσει την θέση του στην ευρωπαϊκή οικονομία;

Η παρούσα μελέτη καλύπτει τους 10 κύριους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. Αυτοί είναι:

  • Διαφήμιση
  • Αρχιτεκτονική
  • Οπτικοακουστικά
  • Βιβλία
  • Μουσική
  • Εφημερίδες και περιοδικά
  • Παραστάσεις τέχνες
  • Ραδιόφωνο
  • Βιντεοπαιχνίδια
  • Εικαστικές τέχνες

Για χάρη της αυστηρότητας και της συνέπειας, η μελέτη συμμορφώνεται με τον ορισμό της UNESCO, σύμφωνα με τον οποίο οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες ορίζονται ως δραστηριότητες «των οποίων ο κύριος σκοπός είναι η παραγωγή ή η αναπαραγωγή, η προώθηση, η διανομή ή η  εμπορία αγαθών, υπηρεσιών και οι δραστηριότητες πολιτιστικής ή καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής φύσης». Επομένως, τα κύρια δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτήν την αναφορά δεν περιλαμβάνουν ορισμένες άλλες «δημιουργικές δραστηριότητες», όπως μόδα, κοσμήματα ή βιομηχανικό σχεδιασμό – ούτε τομείς όπου η δημιουργικότητα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, όπως

είδη πολυτελείας ή η γαστρονομία, τα οποία μερικές φορές περιλαμβάνονται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Το γεωγραφικό πεδίο της μελέτης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), γνωστά ως ΕΕ-28.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Μπορείτε να βρείτε μία περίληψη της μελέτης εδώ.